Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Studia Śląskie, tom 55

Studia Śląskie, tom 55

1,05 

ISSN: 0039-3355

Opis

ARTYKUŁY:

 • Jaroslav Bakala, Stosunki wzajemne Śląska Opawskiego i Opolskiego w średniowieczu
 • Jan Rajman, Zróżnicowanie społeczno-zawodowe mieszkańców parafii Krzanowice (w świetle ksiąg metrykalnych z XIX wieku)
 • Mirosław Cygański, Żydzi poznańscy, pomorscy oraz śląscy wobec Polaków i Niemców pruskich w latach 1816-1939
 • Stanisław Pajączkowski, Oddziaływanie samorządu spółdzielczego na inne formy samorządu na Górnym Śląsku w latach 1890-1914
 • Wanda Musialik, Polskie elity narodowe z okresu przygotowań i przebiegu górnośląskiego plebiscytu (analiza statystyczna pochodzenia społecznego i zasad powstania)
 • Lech Krzyżanowski, Kościół katolicki a obóz sanacyjny na Śląsku polskim (1926-1939)
 • Irena Sroka, Struktura organizacyjna i działalność policji na Śląsku Cieszyńskim w latach 1939-1945
 • Edmund Nowak, Obozy w Polsce po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska)
 • Bogdan Cimała, Stanisław Senft, Ludność rodzima Śląska Opolskiego w opinii wojewódzkiej instancji PZPR w latach 1956-1960

MISCELLANEA I MATERIAŁY:

 • Krystyna Kossakowska-Jarosz, Dziecko w śląskim planie upowszechniania kultury (przełom XIX i XX w.)
 • Edward Długajczyk, Odznaki za obronę Śląska Cieszyńskiego
 • Bernd Behning, Epistolograficzny przyczynek do dziejów konserwatywnej opozycji antyhitlerowskiej na Śląsku w okresie II wojny światowej
 • Mirosława Grabowska, Zbigniew Grabowski, Odbudowa i reforma prasy, wydawnictw i księgarstwa w dokumentach programowych Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
 • Anna Krasnodębska, Młodzież opolskich szkół wyższych w okresie transformacji
 • Stanisław Czaja, Jolanta Małgorzata Hałasa, Zbigniew Jakubczyk, Niektóre negatywne zjawiska społeczno-demograficzne wsi wałbrzyskiej
 • Rudolf žaček, Národnostní menšiny v českých zemích po druhé světové válce (Mniejszości narodowe na ziemiach czeskich po drugiej wojnie światowej)
 • Aleksandra Trzcielińska-Polus, Współpraca Opole-Poczdam. Kilka refleksji na marginesie artykułu o narzuconej przyjaźni między Polską a NRD

Informacje dodatkowe

Rok wydania

Font Resize
Kontrast