Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Studia Śląskie, tom 75. Śląsk a europejskie systemy społeczne i gospodarcze

Nakład wyczerpany

Studia Śląskie, tom 75. Śląsk a europejskie systemy społeczne i gospodarcze

ISSN: 0039-3355studia75_okladka_duza
Rok wydania: 2014
Cena: 15,75 PLN

Opis

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

I Studia

Maria Pazder, U podstaw projektu nowej religii T.G. Masaryka
Aleksander Kwiatek, Zachód porwany Milana Kundery a polska myśl europejska w przełomowej dekadzie lat osiemdziesiątych XX wieku
Ewa Dawidejt–Drobek, Wiesław Drobek, Analiza i próba podsumowania 17 lat działalności Euroregionu Pradziad w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
Krystian Heffner, Brygida Solga, Ewolucja procesów migracyjnych na Śląsku Opolskim kontekście europejskim. Identyfikacja głównych tendencji na tle przemian demograficznych
Anna Krasnodębska, Zagraniczna migracja zarobkowa kobiet z Opolszczyzny i jej społeczne skutki
Teresa Sołdra–Gwiżdż, Kształcenie ustawiczne w regionie opolskim w kontekście regionalnego rynku pracy (rozważania na podstawie wyników badań empirycznych)

II Miscellanea i materiały

Zbigniew Bereszyński, Jan Wyglenda i jego rodzina wśród meandrów historii politycznej Górnego Śląska XX wieku
Sabina Kubiciel–Lodzińska, Zagraniczni studenci na uczelniach województwa opolskiego. Przyczyny napływu, warunki pobytu i perspektywy na przyszłość – wyniki badań
Wojciech Opioła, Historyczna tożsamość pogranicza. Badanie politycznych funkcji pomników w województwie opolskim

III Przeglądy

Anna Rajchel, Informacja o projekcie „Praca łączy pokolenia” i jego wpływie na ograniczenie wykluczenia społecznego w województwie opolskim
Dariusz Rajchel, Informacja o badaniach nad migracjami edukacyjnymi wśród studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych
Piotr Pałys, Jiří Friedl, Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949 [rec.]
Alicja Dolińska, Konferencja „Wpływ ludności autochtonicznej pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój gospodarczo-społeczny ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego – podsumowanie wyników badań”

IV In memoriam

Róża BEDNORZ z Wróblów (20 X 1920 – 21 X 2014)

Dodatkowe informacje

Rok wydania

Font Resize
Kontrast