Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Studia Śląskie, tom 80. Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych

Nakład wyczerpany

Studia Śląskie, tom 80. Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych

ISSN: 0039-3355

Opis

 

Od redakcji

 • Robert Rauziński, Brygida Solga, Doktor habilitowany Kazimierz Szczygielski. Geograf, demograf, polityk społeczny i regionalny
 • Brygida Solga, Ewa Golec, Bibliografia prac doktora habilitowanego Kazimierza Szczygielskiego

STUDIA:

 • Bernard Linek, Rola migrantów z Galicji i Królestwo Kongresowego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w XIX wieku
 • Michał Lis, Rok 1945. Ziemia głubczycka nowym miejscem życia wygnanych z Kresów Wschodnich
 • Stanisław Koziarski, Stan i potrzeby transportowe Opola
 • Krystian Heffner, Funkcjonalno-przestrzenne uwarunkowania rozwoju Opola
 • Romuald Jończy, Diana Rokita-Poskart, Opolski ośrodek akademicki a migracje „na studia” w województwie opolskim
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż, Dyskurs nad pojęciem „pogranicze” w polskiej socjologii. Wybrane zagadnienia

MISCELLANEA I MATERIAŁY:

 • Sabina Kubiciel-Lodzińska, Przemiany demograficzne w województwie opolskim a atrakcyjność regionu dla imigrantów zarobkowych w ocenie pracodawców
 • Agnieszka Lisowska, Współczesne zmiany demograficzne a problem przestępczości w gminach województwa dolnośląskiego w latach 2005-2014
 • Magdalena Moj, Czynniki determinujące decyzję o osiedleniu się na obszarach wiejskich województwa opolskiego. Analiza w świetle badań własnych
 • Kornelia Polek-Duraj, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle tartacznym na przykładzie zakładu przerobu drewna na obszarze Opolszczyzny
 • Anna Rajchel, System wartości uczniów szkól ponadgimnazjalnych (na przykładzie badań własnych)
 • Robert Wieczorek, Tożsamość regionu i więzi społeczne województwa opolskiego w świetle programu Specjalnej Strefy Demograficznej

PRZEGLĄDY:

 • Natalia Kotrys, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Europejki w polityce od czasów nowożytnych do współczesności” / „Europäische Frauen in der politischen Sphäre der Frühen Neuzeit bis Gegenwart”, Wrocław 1-2 XII 2016 r.

IN MEMORIAM:

 • Profesor doktor habilitowany Mirosław Cygański (1925-2016)
 • Doktor Adolf Kühnemann (1934-2017)

Informacje dodatkowe

Rok wydania

Font Resize
Kontrast