Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Studia Śląskie, tom 88-89. Region i rozwój regionalny w ujęciu interdyscyplinarnym

Nakład wyczerpany

Studia Śląskie, tom 88-89. Region i rozwój regionalny w ujęciu interdyscyplinarnym

49,90 

ISSN: 0039-3355

Stron: 450

Brak w magazynie

Opis

[Wielce Szanowny Panie Profesorze…]
(Brygida Solga, Brygida Klemens, Bartosz Jan Kuświk)
Profesor Krystian Heffner – geograf, ekonomista, wybitny regionalista
(Brygida Solga, Brygida Klemens)
Brygida Solga, Brygida Klemens, Profesor Krystian Heffner – bibliografia prac

STUDIA:

 • Andrzej Klasik, Przyszłość miast i regionów miejskich w świetle badań interdyscyplinarnych
 • Wioletta Kamińska, Rewitalizacja i zróżnicowanie funkcjonalne przestrzeni publicznej w małych miastach. Przykład rynku w Chęcinach w województwie świętokrzyskim
 • Andrzej Rączaszek, Wzrost wartości wytworzonej produkcji i usług krajów przechodzących transformację i należących do Unii Europejskiej
 • Stanisław M. Koziarski, Zmiany w układzie sieci transportowych regionów administracyjnych Śląska
 • Piotr Gibas, Adam Polko, Małgorzata Twardzik, Miejskie rynki nieruchomości – współczesne wyzwania i trendy
 • Beata Dubiel, Arkadiusz Halama, Agnieszka Majorek, Wpływ pandemii na kształtowanie przestrzeni miejskiej
 • Marek Kłodziński, Wielofunkcyjny rozwój ponadczasową strategią dla obszarów wiejskich w Polsce
 • Andrzej Rosner, Monika Stanny, Problem pomiaru przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce
 • Adam Czarnecki, Drugie domy w gospodarce regionu
 • Marek Okólski, Przejście migracyjne w Polsce
 • Robert Rauziński, Ocena powiązań stanu zdrowia ludności ze zmianami demograficznymi na Śląsku Opolskim (aspekty regionalne i lokalne)
 • Agata Zagórowska, Regionalny i lokalny wymiar demograficznego starzenia się Śląska a koncepcja aktywnego starzenia w regionalnej polityce senioralnej. Wybrane aspekty
 • Sabina Kubiciel-Lodzińska, Diana Rokita-Poskart, Studenci z Ukrainy jako szansa dla regionu wyludniającego się. Plany dotyczące zamieszkania po zakończeniu edukacji
 • Stanisław Korenik, Niepewność, innowacja a region na początku trzeciej dekady XXI wieku
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż, Metodologiczne aspekty badań regionu śląskiego w okresie międzywojennym z socjologicznej perspektywy
 • Edyta Szafranek, Region jako podmiot współczesnej polityki rozwoju regionalnego
 • Marzena Szewczuk-Stępień, Łukasz Dymek, Czy myślenie o przyszłości regionu ma sens?

MISCELLANEA I MATERIAŁY:

 • Marek Sobczyński, Opolszczyzna w badaniach łódzkiego ośrodka geograficznego
 • Bartosz Jan Kuświk, Centralna Akcja Szkoleniowa w Turawie w 1946 roku. Przyczynek do powojennych dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w państwie komunistycznym
 • Michał Lis, Encyklopedia powstań śląskich – uwspółcześnienie dzieła pilnym zadaniem Instytutu Śląskiego
 • Brygida Klemens, Brygida Solga, Pandemia COVID-19 i jej wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą kraju i regionów

Informacje dodatkowe

Rok wydania

Font Resize
Kontrast