Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Śląsk Opolski nr 64-65 (3-4/2007)

Nakład wyczerpany

Śląsk Opolski nr 64-65 (3-4/2007)

Z badań nad dziedzictwem kultury i oświaty na Śląsku Opolskim
Autor/Redaktor:
red. nauk. Michał Lis
ISSN: 0867-6070

Opis

LIS MICHAŁ: Świadomość dziedzictwa wielu kultur – bogactwem współczesnych (s. 3–5); DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA: Wprowadzenie do badań nad kształtowaniem obrazu przeszłości w zbiorowej pamięci społeczności Nysy. Pochodzenie terytorialne lokalnej społeczności oraz pionierów oświaty (s. 7–18); KUREK JAN: Człowiek i jego rodzina wobec śmierci w napisach nagrobnych w Kotorzu Wielkim (s. 19–31); KLAK ALEKSANDER: Pomnik Jeńców Serbskich w Łambinowicach. Ikonografia i symbolika (s. 32–38); SKIBIŃSKI WIESŁAW: Renesansowe wnętrza rezydencji piastowskiej w Brzegu i ich losy późniejsze (s. 39–41); DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA: Pierwsze lata oświaty w powiecie nyskim po drugiej wojnie światowej (1945–1950). Organizacja szkolnictwa, warunki pracy, pionierzy oświaty i ich działania na rzecz społeczności lokalnej – zarys problemu (s. 42–55); DUDA JERZY, DZIONEK DARIUSZ: Zarys dziejów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu (s. 56–60); MURZA BARBARA: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu (Zarys dziejów) (s. 61–71); SOŁTYSEK RENATA: Ksiądz Roch Szajca (Scheitza) SVD (1880–1959) – historyk i redaktor polskich czasopism religijnych na Śląsku Opolskim (s. 72–73); DUDA JERZY, DZIONEK DARIUSZ: Wielki budowniczy opolskiej oświaty dr Franciszek Petela (1904-1987) (s. 74–75); HANICH ANDRZEJ: Ksiądz prałat Jan Skorupa – proboszcz w Chrząszczycach (1939–1980) (s. 76–78); TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA: Sprawozdanie z konferencji Colloquium Opole 2007 “Mniejszości narodowe i etniczne w Europie – edukacja i kultura” (s. 79–80); WIĘZNOWSKA KATARZYNA: Sprawozdanie z konferencji: “Problemy migracji i zmiana w strukturze wiekowej społeczeństw z perspektywy regionalnej. Doświadczenie województw śląskiego i opolskiego oraz Północnej Nadrenii-Westfalii” (s. 80-82);

RECENZJE I OMÓWIENIA; ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE; DOKUMENTACJA NIEMIECKA.

Informacje dodatkowe

Rok wydania

Font Resize
Kontrast