Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Publikacje afiliowane przy Instytucie Śląskim

Wybór publikacji afiliowanych przy Instytucie Śląskim

(Opracowanie: Ewa Golec)

dr Zbigniew BERESZYŃSKI

2021

1. Kult św. Jacka Odrowąża i jego funkcje pedagogiczne w społeczno-politycznej rzeczywistości Górnego Śląska w XX w. na przykładzie biografii trzech postaci historycznych z tego okresu // Biografistyka Pedagogiczna. – 2020, nr 1, s. 111–136.
2. Napaść sowiecka na Polskę w 1939 roku a spory historyków rosyjskich o przyczyny i charakter II wojny światowej // W: A jednak wojna…: rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich / red. Maciej Fic, Joanna Lusek, Jolanta Załęczny; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Uniwersytet Śląski w Katowicach. – Bytom; Warszawa; Katowice 2020. – S. 117–139. – ISBN 978-83-65786-53-1. – ISBN 978-83-66640-24-5. – ISBN 978-83-932082-5-8.

—————————————-

3. Masakra kopalni wstrząsnęła Górnym Śląskiem // Polska Zbrojna Historia. – 2021, nr 2 s. 194–197.
4. I powstanie śląskie // W: Powstania śląskie: polityka, historia, pamięć / pod red. Michała Kopczyńskiego, Bartosza Kuświka. – Opole: Instytut Śląski; Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2021. – (Wokół Niepodległej). – Bibliogr. – S. 88–101: fot. – ISBN 978-83-7126-385-9. – ISBN 978-83-65248-55-8.
5. II powstanie śląskie // W: Powstania śląskie: polityka, historia, pamięć / pod red. Michała Kopczyńskiego, Bartosza Kuświka. – Opole: Instytut Śląski; Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2021. – (Wokół Niepodległej). – Bibliogr. – S. 102–115: fot. – ISBN 978-83-7126-385-9. – ISBN 978-83-65248-55-8.
6. III powstanie śląskie // W: Powstania śląskie: polityka, historia, pamięć / pod red. Michała Kopczyńskiego, Bartosza Kuświka. – Opole: Instytut Śląski; Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2021. – (Wokół Niepodległej). – Bibliogr. – S. 116–131: fot. – ISBN 978-83-7126-385-9. – ISBN 978-83-65248-55-8.
7. Wyjazdy emigracyjne z województwa opolskiego do RFN i Berlina Zachodniego w latach 1971–1990 // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 3, Wysiedlenia, emigracje, przyjazdy / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Instytut Śląski, 2021. – Bibliogr. – S. 301–319: fot. – ISBN 978-83-8229-246-6. – ISBN 978-83-7126-381-1.

2020

1. Kobiety w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa: mechanizmy kariery oraz charakterystyki pełnionych funkcji na przykładzie Śląska Opolskiego w latach 1945–1990 // W: Historia kobiet czy historie kobiet ? / red. Ewa Chabros, Agnieszka Klarman. – Warszawa; Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2019. – (Kobiet Historie Odzyskane). – S. 39–90. – ISBN 978-83-8098-725-8.
2. Łukasz Kuźmicz: dziejopis i publicysta z szeregów UB // W: Twórczość na zamówienie / red. pod red. Sebastiana Ligarskiego, Rafała Łatki; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa: IPN KŚZpNP, 2019. – (Aparat Bezpieczeństwa Wobec Środowisk Twórczych, Dziennikarskich i Naukowych. Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy). – Bibliogr. – S. 108–135. – ISBN 978-83-8098-665-7.
3. Stępień Henryk Lucjan // W: Wieluński słownik biograficzny. T. 4 / pod red: Zbigniewa Szczerbika, Krzysztofa Tomasza Witczaka, Zdzisława Włodarczyka; Wieluńskie Towarzystwo Naukowe = Societas Scientiarum Wielunensis. – Wieluń: WTN, 2019. – (Biblioteka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego; t. 31). – Bibliogr. – S. 144–145. – ISBN 978-83-948025-4-7.
……………………………………
4. Der Besuch Papst Johannes Paul II. in Oberschlesien 1983 / Agnieszka Przewłoka, Badura Anna, … // W: W: Oberschlesien in der Volksrepublik Polen. [Bd. 1], Umbrüche und Wendungen / hrsg von. Adam Dziurok, Bernard Linek. – Katowice: Institut für Nationales Gdenken – Kommission für die Verfolgung von Verbrechen gegen das Polnische Volk; Opole: Schlesisches Institut, 2020. – Bibliogr. – S. 233–250: fot. – ISBN 978-83-8229-057-8. – ISBN 979-83-7126-369-9.
5. Biografistyka w służbie edukacji obywatelskiej społeczeństwa: szanse i zagrożenia na przykładzie wybranych postaci z historii Opola w okresie PRL // Biografistyka Pedagogiczna. – 2019, nr 1, s. 261–285.
6. Boom inwestycyjny jako bariera rozwoju gospodarczego: paradoksy historii gospodarczej PRL na przykładzie województwa opolskiego w latach 1971–1980 // W: Meandry modernizacji / red. nauk. Dorota Bazuń, Radosław Domke, Mariusz Kwiatkowski. – Toruń: Wydaw. Adam Marszałek. – Bibliogr. – 2020. – S. 148–159. – ISBN 978-83-8180-246-8.
7. Czystka antysemicka w Wojsku Polskim w latach 1967–1968 na przykładzie dwóch oficerów Śląskiego Okręgu Wojskowego: płk. dypl. Izydora Helina i płk. Mieczysława Wolmuta // W: Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku / red. nauk. Tomasz Domański, Edyta Majcher-Ociesa. – Kielce; Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020. – Bibliogr. – S. 302–320. – ISBN 978-83-8098-894-1.
8. Działalność poligraficzna internowanych w stanie wojennym // W: Wielka księga opozycji na pograniczu: władza, społeczeństwo i działalność opozycyjna na pograniczu Śląska Opolskiego i Czechosłowacji w latach 1945–1989. T. 1 / pod red. Radosława Roszkowskiego. – Prudnik: Starostwo Powiatowe, 2020. – (Wielka Księga Opozycji na Pograniczu; t. 3). – S. 363–365. – ISBN 978-83-954314-3-2.
9. Dziennik i „grypsy” z okresu internowania // W: Wielka księga opozycji na pograniczu: władza, społeczeństwo i działalność opozycyjna na pograniczu Śląska Opolskiego i Czechosłowacji w latach 1945–1989. T. 1 / pod red. Radosława Roszkowskiego. – Prudnik: Starostwo Powiatowe, 2020. – (Wielka Księga Opozycji na Pograniczu; t. 3). – S. 399–430. – ISBN 978-83-954314-3-2.
10. Gorące lato 1980 r. w województwie opolskim: strajki i inne akcje protestacyjne // Nowa Trybuna Opolska. – Dodatek historyczny: Nie tylko Wybrzeże: protesty latem 1980 r. i narodziny „Solidarności” na Śląsku Opolskim. – 31 sierpnia 2020 r., s. 5–6.
11–19. Bardon Bogusław / …, Łukasz Sołtysik; Hryciuk Zbigniew; Ormiński Krzysztof / …, Łukasz Sołtysik; Pucek Włodzimierz; Smoczkiewicz Karol; Szelwicki Franciszek / …, Andrzej Koziar; Wiland Czesław / …, Łukasz Sołtysik; Winiarski Franciszek / …, Andrzej Koziar, Antoni Maziarz; Żyliński Tadeusz // W: Encyklopedia „Solidarności”. T. 4, Opozycja w PRL 1976–1989 / red. nauk. Jan Olaszek. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; [Katowice]: Stowarzyszenie Pokolenie, 2020. – S. 25; 126; 313; 366; 430; 466–467; 517; 519; 572. – ISBN 978-83-7233-021-5.
20. „Jedynka” na opolskich drogach do wolności // W: Jubileusz 75-lecia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu / red. Jolanta Jakubowska, M. Mika. – Opole, 2020. – S. 38–47.
21. Język niemiecki w społeczno-politycznej historii Śląska Opolskiego w latach 1945–1989 // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. – S. 31–54. – ISBN 978-83-7126-359-0.
22. Koleje pod specjalnym nadzorem: Służba Bezpieczeństwa Polski Ludowej jako instrument nadzoru państwowego nad koleją w latach 1957–1980. Cz. 1, (1957–1975) // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 75, nr 1 (2020), s. 161–188.
23. Koleje pod specjalnym nadzorem: Służba Bezpieczeństwa Polski Ludowej jako instrument nadzoru państwowego nad koleją w latach 1957–1980. Cz. 2, (1975–1980) // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 75, nr 2 (2020), s. 111–134.
24. Korespondencja pocztowa jako obiekt zainteresowania Służby Bezpieczeństwa a walka z tzw. rewizjonizmem zachodnioniemieckim na Górnym Śląsku w latach 1957–1989 // W: Epistolografia w Polsce Ludowej (1945–1989): list i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego: studia i materiały / pod red. Anny Marii Adamus, Bartłomieja Noszczaka. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020. – S. 43–66. – ISBN 978-83-8229-070-7.
25. Kresowe przedmurze Rzeczypospolitej i wojna polsko-sowiecka 1919–1920: próba nowego spojrzenia na ówczesne wydarzenia z uwzględnieniem nieznanych wcześniej źródeł i opracowań wydanych w Rosji postkomunistycznej // W: Granice wolności: granice Niepodległej 1918–1922 / red. nauk. Maciej Fic, Joanna Lusek, Jolanta Załęczny. – Bytom: Muzeum Górnośląskie; Warszawa: Muzeum Niepodległości; Katowice: Uniwersytet Śląski, 2020. – Bibliogr. – S. 57–72. – ISBN 978-83-65786-37-1. – ISBN 978-83-65439-56-7. –ISBN 978-83-932082-4-1.
26. Das Kriegsrecht in der Wojewodschaft Oppeln (1981–1982) // W: Oberschlesien in der Volksrepublik Polen. [Bd. 1], Umbrüche und Wendungen / hrsg von. Adam Dziurok, Bernard Linek. – Katowice: Institut für Nationales Gdenken – Kommission für die Verfolgung von Verbrechen gegen das Polnische Volk; Opole: Schlesisches Institut, 2020. – Bibliogr. – S. 211–232: fot. – ISBN 978-83-8229-057-8. – ISBN 979-83-7126-369-9.
27. Ksiądz biskup Antoni Adamiuk – kapelan regionalnej „Solidarności” opolskiej // W: Księża dla władzy groźni: duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989). Tom II / pod red. Rafała Łatki; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa: IPN KŚZpNP, 2020. – (Władze Wobec Kościołów i Związków Wyznaniowych w Polsce 1944-1989). – Bibliogr. – S. 38–66. – ISBN 978-83-8229-026-4.
28. Kuźnia kadr aparatu władzy czy baza działalności opozycyjnej?: środowisko studenckie Opola w latach 1954–1989 // W: Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1990 / pod red. Kamila Dworaczaka, Krzysztofa Łagojdy. – Warszawa; Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2020. – S. 77 –97. – ISBN 978-83-8098-991-7.
29. Der Niedergang der Volksrepublik Polen // W: Oberschlesien in der Volksrepublik Polen. [Bd. 1], Umbrüche und Wendungen / hrsg von. Adam Dziurok, Bernard Linek. – Katowice: Institut für Nationales Gdenken – Kommission für die Verfolgung von Verbrechen gegen das Polnische Volk; Opole: Schlesisches Institut, 2020. – Bibliogr. – S. 251–272: fot. – ISBN 978-83-8229-057-8. – ISBN 979-83-7126-369-9.
30. NSZZ „Solidarność” w województwie opolskim: narodziny i rozwój organizacyjny w latach 1980–1981 // Nowa Trybuna Opolska. – Dodatek historyczny: Nie tylko Wybrzeże: protesty latem 1980 r. i narodziny „Solidarności” na Śląsku Opolskim. – 31 sierpnia 2020 r., s. 6–7.
31. Październik ’56 w województwie opolskim // Studia Zachodnie. – T. 21 (2019), s. 95–128.
32. Pomiędzy „odnową” a niepodległością: spory programowe wśród opolskich działaczy związkowych i opozycyjnych w latach 1982–1989/90 // W: W poszukiwaniu programu: studia i szkice z dziejów opozycji politycznej w PRL 1976–1989 / pod red. Łukasza Sołtysika, Grzegorza Waligóry. – Warszawa; Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2020. – (“Solidarność” i Opór Społeczny w PRL 1956–1989). – (Opozycja w Polsce 1976–1989). – Bibliogr. – S. 233–266. – ISBN 978-83-8229-060-8.
33. Prawe ramię partii w walce z Kościołem: działalność terenowych struktur Urzędu ds. Wyznań na przykładzie województwa opolskiego // W: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie. T. 1, Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności / pod red. nauk. Rafała Łatki; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa: IPN KŚZpNP, 2020. – Bibliogr. – S. 108– 217. – ISBN 978-83-8098-890-3.
34. Rewolucja „Solidarności” w województwie opolskim 1980–1990: historia ilustrowana regionu w czasach przełomu. T. 1. – Opole: Instytut Śląski, 2020. – 490 s.: fot. kolor.; 30 cm. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-360-6.
35. Rewolucja „Solidarności” w województwie opolskim 1980–1990: historia ilustrowana regionu w czasach przełomu. T. 2. – Opole: Instytut Śląski, 2020. – 760 s.: fot. (w tym kolor.), err. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-361-3.
36. Rewolucja „Solidarności” w województwie opolskim 1980–1990: historia ilustrowana regionu w czasach przełomu. T. 3. – Opole: Instytut Śląski, 2020. – 515 s.: fot. (w tym kolor.), err. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-362-0.
37. Rok 1968 w Polsce i Czechosłowacji // W: Wielka księga opozycji na pograniczu: władza, społeczeństwo i działalność opozycyjna na pograniczu Śląska Opolskiego i Czechosłowacji w latach 1945–1989. T. 1 / pod red. Radosława Roszkowskiego. – Prudnik: Starostwo Powiatowe, 2020. – (Wielka Księga Opozycji na Pograniczu; t. 3). – S. 5–80. – ISBN 978-83-954314-3-2.
38. Służba Bezpieczeństwa i prokuratura w walce z działalnością wydawniczą NSZZ „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w 1981 r. // W: Wielka księga opozycji na pograniczu: władza, społeczeństwo i działalność opozycyjna na pograniczu Śląska Opolskiego i Czechosłowacji w latach 1945–1989. T. 1 / pod red. Radosława Roszkowskiego. – Prudnik: Starostwo Powiatowe, 2020. – (Wielka Księga Opozycji na Pograniczu; t. 3). – S. 367–395. – ISBN 978-83-954314-3-2
39. Strategia dynamicznego rozwoju i rozwój społeczno-gospodarczy Opola w latach 1971–1980 // Przegląd Archiwalno-Historyczny. – 2020, s. 149–170.
40. Ucieczki za granicę oraz inne formy nielegalnej emigracji w historii Śląska Opolskiego. Cz. 1, Lata 1945–1955: zarys problematyki w świetle materiałów cywilnego aparatu bezpieczeństwa // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 75, nr 2 (2020), s. 81–126.
41. Ucieczki za granicę oraz inne formy nielegalnej emigracji w historii Śląska Opolskiego. Cz. 2, Lata 1955–1989: zarys problematyki w świetle materiałów cywilnego aparatu bezpieczeństwa // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 75, nr 3 (2020), s. 45–69.
42. Ucieczki za granicę w powojennej historii Śląska Opolskiego // Wielka księga opozycji na pograniczu: władza, społeczeństwo i działalność opozycyjna na pograniczu Śląska Opolskiego i Czechosłowacji w latach 1945–1989. T. 1 / pod red. Radosława Roszkowskiego. – Prudnik: Starostwo Powiatowe, 2020. – (Wielka Księga Opozycji na Pograniczu; t. 3). – S. 335–361. – ISBN 978-83-954314-3-2.
43. Usłużni, zastraszeni, niepokorni: postawy sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości wobec systemu komunistycznego na przykładzie Śląska Opolskiego // W: Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989: konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych ? / pod red. Marzeny Grosickiej, Dariusza Palacza; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Kielce; Warszawa: IPN KŚZpNP, 2020. – Bibliogr. – S. 77–97. – ISBN 978-83-8098-820-0.
44. Wspomnienia z „drugiego obiegu” // CzasyPismo: o historii Górnego Śląska. – 2020, nr 1, s. 97–107.
45. Zapomniany epizod z czasów wielkiego przełomu politycznego w Polsce: „Solidarność” milicyjna w Brzegu w 1990 r. // Brzeski Rocznik Zamkowy. – R. 1 (2020), s. 99–112.

2019
1. Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Kościoła katolickiego na przykładzie województwa opolskiego w latach 1950–1956 // W: Wokół zmagań o Śląsk (1918–1922). Cz. 1 / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga], Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: PIN IŚ, 2019. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 84). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 153–178.

2. Byli z nami w najtrudniejszym czasie: kapłani i środowiska związkowo-opozycyjne w województwie opolskim w latach 1980–1989 // W: Księża dla władzy groźni: duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989) / pod red. Rafała Łatki; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa: IPN-KŚZpNP, 2019. – (Władze Wobec Kościołów i Związków Wyznaniowych w Polsce 1944–1989). – Bibliogr. – S. 121–147. – ISBN 978-83-8098-776-0.

3-11. Chołodecki Jarosław / …, Tomasz Gałwiaczek; Huta Małapanew w Ozimku; Informator Zakładowy KZ NSZZ „Solidarność” Zakładów Cementowo-Wapienniczych Górażdże”; Jałowiecki Stanisław; Komitet Organizacyjny Praworządności Społecznej; „Na Bieżąco”; Region Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność”; Sekcja Ogólnopolska Pracowników Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego NSZZ „Solidarność”; Szota Antoni / …, Tomasz Gałwiaczek // W: Encyklopedia „Solidarności”. T. 3, Opozycja w PRL 1976–1989 / pod red. nauk. Grzegorza Waligóry. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej; Katowice: Stowarzyszenie Pokolenie, 2019. – S. 85: il.; S. 186–188: il.; S. 195: il.; S. 201–202: il.; S. 247: il.; S. 359: il.; S. 477–480: il.; S. 516–518: il.; S. 593–594: il. – ISBN 978-83-8098-654-1.

12. Jan Wyglenda i Fryderyk Antes: przedwojenni starostowie rybniccy w świetle materiałów komunistycznego aparatu bezpieczeństwa // W: Rybniczanie / pod red. Anny Grabowskiej-Rogus, Ewy Kulik. – Rybnik: Muzeum, 2019. – (Zeszyty Rybnickie. Konferencje; 28). – Bibliogr. – S. 161–182: il. – ISBN 978-83-63959-33-3.

13. Kolej i zjawiska kryzysowe w gospodarce PRL na przykładzie województwa opolskiego w latach 70. XX wieku // W: A jednak kolej!: historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju transportu / red. nauk. Tomasz Przerwa, Dawid Keller, Bartosz Kruk. – Lubin: Muzeum Historyczne, 2019. – Bibliogr. – S. 113–119. – ISBN 978-83-948920-7-4.

14. Komunistyczny aparat bezpieczeństwa i ludność niemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945–1990. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Opole; Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2019. – 262 s.: il.; 24 cm. – Streszcz. niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-639995-48-5.

15. Od Marca ’68 do sprawy Kowalczyków: Służba Bezpieczeństwa i opolskie środowisko akademickie w latach 1968–1974 // W: Marzec i po Marcu: wpływ kryzysu Marca ’68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej / pod red. Przemysława Benkena, Tadeusza Pawła Rutkowskiego; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Szczecin; Warszawa: IPN-KŚZpNP, 2019. – (Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy). – Bibliogr. – S. 56–99. – ISBN 978-83-8098-630-5.

16. Oświata i wychowanie jako obszar konfrontacji ideologicznej państwo – Kościół na przykładzie terenów wchodzących w skład województwa opolskiego // W: Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989: konflikt ideologiczny / pod red. Adama Dziuroka; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach. – Katowice; Warszawa: IPN-KŚZpNP, 2019. – Bibliogr. – S. 181–259. – ISBN 978-83-8098-574-2.

17. Pod znakiem dynamicznego rozwoju: strategia gospodarcza PZPR po Grudniu ’70 i jej realizacja na przykładzie województwa opolskiego. Cz. 3, Od prób korekty („manewr gospodarczy”) do otwartego kryzysu: sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim pomiędzy Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80 // W: Wokół zmagań o Śląsk: (1918–1922). Cz. 2 / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga], Instytut Śląski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: IŚ, 2019. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 85). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 115–151.

18. Solidarność Walcząca i Partia Wolności w województwie opolskim w latach 1982–1991 // W: Solidarność Walcząca 1982–1990: studia i szkice / pod red. Sebastiana Ligarskiego, Michała Siedziako; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa; Szczecin: IPN-KŚZpNP Oddział, 2019. – (Opozycja i Opór Społeczny w PRL 1956 –1989). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 285–314. – ISBN 978-83-8098-728-9.

19. Teodor Ludyga i jego perypetie z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa. – Il. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Śląski Almanach Powstańczy. – Nr 5 (2019), s. 191–204.

20. W dwóch konspiracjach: Kapitan Mieczysław Lipa „Wysocki”, „Wichura”, „Karpacki”. – Bibliogr. // Biuletyn IPN: pismo o najnowszej historii Polski. – Nr 6 (2019), s. 79–88.

21. Z Oleandrów pod Górę św. Anny: Górny Śląsk na żołnierskich drogach legionistów i peowiaków // W: Górny Śląsk – reditus: wokół wydarzeń z lat 1918–1922 / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – S. 120–143. – ISBN 978-83-7126-350-7.

22. Żydzi na Kresach Wschodnich i ruch komunistyczny: mity i rzeczywistość w świetle wybranych akt personalnych funkcjonariuszy i pracowników aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej // W: Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Joanny Lusek; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. – Bytom: MG, 2019. – Streszcz. ang. – S. 209–221: il. – ISBN 978-83-65786-35-7.

23. Śląskie obiekty typu motte: studium archeologiczno-historyczne / Dominik Nowakowski. – Wrocław 2017. Rec. // Średniowieczne i wczesnonowożytne założenia obronno-rezydencjonalne i ich relikty na Śląsku: uwagi na marginesie publikacji // W: Wokół zmagań o Śląsk: (1918–1922). Cz. 2 / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga], Instytut Śląski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: IŚ, 2019. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 85). – S. 177–191.

2018

1. Pomiędzy kolaboracją a opozycją: stowarzyszenia chrześcijańskie i władze Polski Ludowej na przykładzie województwa opolskiego w latach 1950–1989 // W: Nie tylko partia? : organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944–1989: geneza, funkcjonowanie, znaczenie / pod red. Tadeusza Ruzikowskiego; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Warszawie. – Warszawa: IPN KŚZpNP, 2017. – S. 449–490. – ISBN 978-83-8098-370-0.

2. Rekrutacja, szkolenie i kariery funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa (na przykładzie województwa opolskiego) // Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989. – Nr 1 (2017), s. 145–176.

3. Władze komunistyczne i Kościół w województwie opolskim w okresie obchodów milenijnych (1956–1966/1967) // W: Pół wieku Milenium: religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1956–1966/1967): studia i materiały / red. nauk. Bartłomiej Noszczak. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – Bibliogr. – S. 569–650. – ISBN 978-83-8098-423-3.

……………………………………….

4. Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec kolei i środowisk kolejarskich w rejonie Rybnika // W: Węgiel, polityka, stal, ludzie…: studia z historii kolei na Śląsku / red. nauk. Michał Kapias, Dawid Keller. – Rybnik: Muzeum, 2018. – (Zeszyty Rybnickie; 25). – S. 419–441. – ISBN: 978-83-63959-30-2.

5. Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Kościoła katolickiego na przykładzie Śląska Opolskiego i sąsiednich terenów dolnośląskich w latach 1945–1950 // W: Sowietyzacja Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 82). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 17–42.

6. Idea niepodległości w działalności opolskich środowisk opozycyjnych w latach 1989–1990 // W: Wizje niepodległości Polski w XX wieku: historia, pamięć, edukacja: zbiór studiów pod red. Marka Białokura, Adriany Dawid, Anny Gołębiowskiej. – Bielsko-Biała: Wydaw. „Cum Laude”; Opole; na zlec. Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, 2018. – S. 171–194. – ISBN 978-83-63904-05-0.

7. Internowanie i inne formy pozbawienia wolności jako instrument represji oraz środek pracy operacyjnej SB w województwie opolskim w okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu // W: Internowani i uwięzieni w stanie wojennym / red. Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach. – Katowice; Warszawa: IPN KŚZpNP, 2018. – (Opozycja i Opór Społeczny w PRL 1956–1989). – S. 185–205. – ISBN 978-83-8098-406-6.

8. Kryminogenna koegzystencja: przedsiębiorczość prywatna, państwowy aparat władzy i działalność przestępcza z ich udziałem na przykładzie województwa opolskiego w ostatniej dekadzie PRL // W: Brudne wspólnoty: przestępczość zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku / red. Karol Nawrocki, Daniel Wicenty; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku. – Warszawa; Gdańsk: IPN KŚZpNP O, 2018. – (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; t. 65). – S. 190–208. – ISBN 978-83-8098-353-3.

9. Lesław Poeckh (1927–1992): lwowiak, pionier, opozycjonista: życiorys nie bez tajemnic // W: Opolanie znani i nieznani: czasy po II wojnie światowej. Cz. 2 / pod red. Małgorzaty Świder. – Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2018. – (Biblioteczka Opolskiego Maturzysty; z. 7). – Bibliogr. – S. 177–195: fot. – ISBN 978-83-945926-5-3.

10. Marzec ’68 na Śląsku Opolskim // W: 1968 marzec: fakty, wydarzenia, interpretacje / pod red. Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej, Wojciecha Polaka. – Toruń: Costa.net, 2018. – S. 57–74. – ISBN 978-83-952196-0-3.

11. Marzec ’68 w województwie opolskim [Dokument elektroniczny]. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Rocznik Ziem Zachodnich. T. 2 (2018), s. 346 –397.

12. NSZZ „Solidarność” w Hucie „Małapanew” w Ozimku 1980–1989 // W: Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980–1989 / pod red. Łukasza Sołtysika, Grzegorza Waligóry. – Wrocław; Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. – (Opozycja i Opór Społeczny w PRL 1956 – 1989). – S. 21–70. – ISBN 978-83-8098-395-3.

13. NSZZ „Solidarność” w Zakładach Cementowo-Wapienniczych „Górażdże” w Choruli w latach 1980–1989 // W: Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980–1989 / pod red. Łukasza Sołtysika, Grzegorza Waligóry. – Wrocław; Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. –(Opozycja i Opór Społeczny w PRL 1956–1989). – S. 71–116. – ISBN 978-83-8098-395-3.

14. NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie // W: Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980–1989 / pod red. Łukasza Sołtysika, Grzegorza Waligóry. – Wrocław; Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. – (Opozycja i Opór Społeczny w PRL 1956 – 1989). – S. 117–143. – ISBN 978-83-8098-395-3.

15. Der Prager Frűhling aus der Perspektive des Oppelner Schlesiens // W: 1968 an der Universität Opole, der Universität Olomouc und an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg: ein trinationaler Blick in „provinzieller” perspektive / hrsg. von Bettina Alavi, Małgorzata Świder. – Heidelberg: Mattes Verlag, cop. 2018. – (Diskurs Bildung: Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule Heidelberg; Bd. 63). – S. 99–120. – ISBN 978-3-86809-145-8.

16. Przełom polityczny w wymiarze regionalnym: Październik ’56 i jego następstwa na przykładzie województwa opolskiego // W: Artificem commendat opus: region – pamięć – polityka: studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz / red. Ewa Ganowicz. – Opole: Uniwersytet Opolski, 2018. – Bibliogr. – S. 53–60. – ISBN 978-83-7395-790-9.

17. Sowietyzacja życia społecznego w Polsce na przykładzie Śląska Opolskiego w latach 1947–1951 // Przegląd Archiwalno-Historyczny. – T. 5 (2018), s. 99–110.

18. Śląsk Opolski 1945–1950: starzy i nowi mieszkańcy regionu, ich postawy i relacje wzajemne w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa, dokumentacji lokalnych organów administracji państwowej oraz akt partyjnych PZPR // W: Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych / pod red. Katarzyny Bock-Matuszyk, Wojciecha Kucharskiego, Piotra Zubowskiego; Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”. – Wrocław: Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”, 2018. – Bibliogr. – S. 121–156. – ISBN 978-83-949816-6-2.

19. Zabytki budownictwa hydrotechnicznego w historii i krajobrazie górnej części dorzecza Odry // W: Zabytki techniki – nie tylko z perspektywy prawników / pod red. Iwony Gredki-Ligarskiej, Anny Rogackiej-Łukasik, Dariusza Rozmusa. – Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, 2018. – Bibliogr. – S. 227–251. – ISBN: 978-83-66165-05-2.

20. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu: zakład pracy i ośrodek działalności związkowo-opozycyjnej // W: Węgiel, polityka, stal, ludzie…: studia z historii kolei na Śląsku / red. nauk. Michał Kapias, Dawid Keller. – Rybnik: Muzeum, 2018. – (Zeszyty Rybnickie; 25). – S. 443–479. – ISBN: 978-83-63959-30-2.

21. Zapatrzeni w niebo: dzieje astronomii na Kresach Wschodnich // W: Oświata i nauka na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Joanny Lusek; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Bytom: MG; Poznań; Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 2018. – S. 247–262. – ISBN: 978-83-65786-23-4. – ISBN: 978-83-62135-24-0.

22. Od Opola do Opola: popularna historia miasta / Anna Pobóg-Lenartowicz. – Opole, 2017. Rec. // Studia Śląskie. – T. 82 (2018), s. 241–251.

23. Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej / red. Anna Gołębiowska, Małgorzata Świder. – Opole, 2017. Rec. [Dokument elektroniczny ] // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 2 (2018), s. 659–667.

2017

1. Działania wojenne na pograniczu ziemi wieluńskiej i Śląska w późnym średniowieczu // Rocznik Wieluński. – T. 16 (2016), s. 65–76.

2. Kadry aparatu bezpieczeństwa w województwie opolskim w latach 1956–1990: (ze szczególnym uwzględnieniem obsady personalnej stanowisk kierowniczych // Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989. – Nr 1 (2016), s. 11–62.

3. Komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec postaw proniemieckich na Śląsku Opolskim w latach 1945–1989 // W: Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945–1989 / pod red. Adama Dziuroka, Piotra Madajczyka i Sebastiana Rosenbauma; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych PAN. – Warszawa: IPN KŚZpNP, 2016. – Bibliogr. – S. 419–433. – ISBN 978-83-8098-039-6.

4. Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie (1981–1982) / Grzegorz Kowal. – Wrocław 2013. Rec. // Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989. – Nr 1 (2016), s. 500–506.

……………………………………………………………..

5. Architektura obronna w historii i krajobrazie Opola // Kwartalnik Opolski. – 2017, nr 1, s. 119 –172.

6. Jan Całka (1941–2016) – człowiek niejednoznaczny // W: Opolanie znani i nieznani: czasy po II wojnie światowej. Cz. 1 / pod red. Małgorzaty Świder. – Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2017. – (Biblioteczka Opolskiego Maturzysty; z. 6). – Bibliogr. – S. 57 –72: il., portr. – ISBN 978-83-945926-4-6.

7. Jan Wyglenda: powstaniec, działacz państwowy, więzień polityczny i jego rodzina w politycznej rzeczywistości Polski Ludowej // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 2, Przywódcy – bohaterowie – wrogowie / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2017. – Bibliogr. – S. 173–201: faks., fot., portr. – ISBN 978-83-8098-408-0. – ISBN 978-83-7126-335-4.

8. Koleje pod specjalnym nadzorem: aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej jako instrument nadzoru państwowego nad koleją w latach 1945–1956 // W: Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce / red. Michał Kapias, Dawid Keller. – Rybnik: Muzeum, 2017. – Streszcz. ang., niem. – S. 309–349: il., portr. – ISBN 978-83-63959-21-0.

9. Koleje pod specjalnym nadzorem: Służba Bezpieczeństwa jako instrument nadzoru państwowego nad koleją w czasach PRL // Szkice Archiwalno-Historyczne. – Nr 14 (2017), s. 73–101.

10. Der kommunistische Sicherheitsapparat gegenüber prodeutschen Einstellungen im Oppelner Schlesien in den Jahren 1945 bis 1989 // W: Die deutsche Minderheit und die kommunistischen Behörden 1945–1989/ Hrsg. Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian Rosenbaum. – Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2017. – S. 240–253. – ISBN 978-3-506-78717-0.

11. Komunistyczny aparat bezpieczeństwa i ludność niemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1990. – Gliwice; Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2017. – 198 s.; 24 cm. – Bibliogr., netogr. – ISBN 978-83-63995-48-5.

12. Kresowe przedmurze Rzeczypospolitej – mity i rzeczywistość: próba krytycznej analizy dziedzictwa polityczno-militarnej historii Kresów Wschodnich // W: Między mitem a rzeczywistością: Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Adriany Dawid, Joanny Lusek; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Uniwersytet Opolski. – Bytom: Muzeum Górnośląskie; Opole: Uniwersytet Opolski, 2017. – S. 119–136. – ISBN 978-83-88880-88-9. – ISBN 978-83-7395-748-0.

13. Ksiądz Emil Kobierzycki (1892–1963): komunistyczny ordynariusz? / …, Bernard Linek // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 2, Przywódcy – bohaterowie – wrogowie / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2017. – Bibliogr. – S. 154–172: faks., fot., portr. – ISBN 978-83-8098-408-0. – ISBN 978-83-7126-335-4.

14. Mieszkańcy województwa opolskiego na polskiej drodze do niepodległości w latach 1980–1989 w świetle literatury dokumentu osobistego // W: Amor patriae nostra lex: oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego , dydaktyce i edukacji historycznej: studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej / pod red. Anny Gołębiowskiej. – Opole: Uniwersytet Opolski, 2017. – S. 399–413. – ISBN 978-83-7395-763-3.

15. Osobowe źródła informacji SB jako zjawisko historyczne, zagadnienie natury prawnej i aktualny problem społeczny w świetle wybranych przykładów z województwa opolskiego: próba analizy porównawczej różnych perspektyw badawczych // W: Antropologia donosu / red. nauk. Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski. – Warszawa; Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017. – (Inne Strony Historii) . – Bibliogr. – S. 45–66. – ISBN 978-83-8098-156-0.

16. Pion śledczy aparatu bezpieczeństwa w województwie opolskim w latach 1950–1990: struktura, kadry, zadania i ważniejsze przejawy działalności // W: Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944–1990 / pod redakcją Magdaleny Dźwigał i Pawła Skubisza. – Warszawa; Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017. – S. 41–164. – ISBN 978-83-65574-07-7.

17. Pod znakiem dynamicznego rozwoju: strategia gospodarcza PZPR po Grudniu’70 i jej realizacja na przykładzie województwa opolskiego. Cz. 2, Załamanie strategii gospodarczej PZPR i Czerwiec’76 w województwie opolskim // W: Kościoły na Śląsku / red. nauk. Bernard Linek, Piotr Pałys, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 81). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 113–152.

18. PZPR i media informacyjne w województwie opolskim w latach 1980–1990 // W: Więcej niż partia: PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948–1990 / pod red. Adama Dziuby, Bogusława Tracza. – Warszawa; Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017. – S. 435–468. – ISBN 978-83-8098-347-2.

19. Referendum ludowe w 1946 r. i wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w zachodnich powiatach województwa śląskiego w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa // W: Referendum ludowe w 1946 roku oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na Górnym Śląsku / pod red. Adama Dziuroka, Małgorzaty Świder; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego. – Warszawa; Katowice: IPN KŚZpNP; Opole: UO, 2017. – S. 110–156. – ISBN 978-83-8098-343-4.

20. Służba Bezpieczeństwa jako instrument nadzoru nad środowiskami twórczymi, dziennikarskimi i naukowymi w województwie opolskim // W: Nadzorcy: ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich / pod red. Sebastiana Ligarskiego, Grzegorza Majchrzaka; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa: IPN KŚZpNP, 2017. – (Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy). – Bibliogr. – S. 22–50. ISBN 978-83-8098-282-6.

21. Śląsk Opolski // W: Wrastanie: Ziemie Zachodnie i Północne: początek: [katalog wystawy] / red. nauk. Katarzyna Boc-Matuszyk, Wojciech Kucharski; Sieć Ziem Zachodnich i Północnych; organizatorzy wystawy Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu [i in.]; Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość, 2017. – S. 11. – ISBN 978-83-946917-4-5.

22. Środowisko studenckie Opola i komunistyczny aparat władzy w latach 1954–1968 // Przegląd Archiwalno-Historyczny. – T. 4 (2017), s. 113–126.

2016

1. Architektura kolejowa w historii, krajobrazie i układzie przestrzennym Opola: budownictwo kolejowe i rozwój miasta w XIX i XX wieku: materialne pomniki przeszłości // W: Piękne, użyteczne, zbędne…: obiekty kolejowe w Polsce / pod red. Michała Kapiasa, Dawida Kellera. – Rybnik: Muzeum, 2016. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 51–88. – ISBN 978-83-63959-16-6.

2. Od Armii Krajowej i WSGO „Warta” do rzemieślniczej „Solidarności”: szkic do portretu Karola Smoczkiewicza // W: „Solidarność” 1980–1981 w kraju i Wielkopolsce: szkice do portretu / red. nauk. Krzysztof Brzechczyn. – Poznań: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2016. – (Studia i Materiały Poznańskiego IPN; t. 35). – Streszcz. ang. – S. 273–285. – ISBN 978-83-63275-26-6.

3. Pod znakiem „dynamicznego rozwoju”: strategia gospodarcza PZPR po Grudniu’70 i jej realizacja na przykładzie województwa opolskiego // W: Partia – naród – region: funkcjonowanie PZPR na Śląsku / [red. tematyczni Monika Choroś, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 78). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 65–100.

4. Przeciwko dwóm okupantom: Stanisława Runiewicz ps. „Kalina” – komendantka Wojskowej Służby Kobiet w Okręgu Tarnopolskim Armii Krajowej i eksterytorialnym Okręgu Tarnopolskim Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość // W: Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku / pod red. nauk. Adriany Dawid, Joanny Lusek ; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Uniwersytet Opolski, Towarzystwo Miłośników Historii. – Opole; Warszawa [i in.]: Wydaw. DiG; Bellerive-sur-Allier: Edition La Rama, 2016. – Streszcz. ang. – S. 287–296. – ISBN 978-83-7181-951-3. – ISBN 979-1-09-562706-7. – ISBN 978-83-88880-39-1.

5. Stan wojenny w województwie opolskim (1981–1982) // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 1, Przełomy i zwroty / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2016. – Bibliogr. – S. 211–232: fot. – ISBN 978-83-8098-101-0. – ISBN 978-83-7126-328-6.

6-8. Stańczyk z Rudy; Żubr Joanna; Żubr Maciej // W: Wieluński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Zbigniewa Szczerbika, Zdzisława Włodarczyka; Wieluńskie Towarzystwo Naukowe. – Wieluń: WTN, 2016. – (Biblioteka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego; t. 24). – Bibliogr. – S. 102–103; S. 134–136; S. 136–138. – ISBN 978-83-940074-5-4.

9. Wizyta papieża Jana Pawła II na Górnym Śląsku w 1983 roku / Agnieszka Przewłoka, Anna Badura, … // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 1, Przełomy i zwroty / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2016. – Bibliogr. – S. 233–250: fot. – ISBN 978-83-8098-101-0. – ISBN 978-83-7126-328-6.

10. Zmierzch Polski Ludowej // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 1, Przełomy i zwroty / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2016. – Bibliogr. – S. 251–273: fot. – ISBN 978-83-8098-101-0. – ISBN 978-83-7126-328-6.

2015
1. Der kommunistische Sicherheitsapparat gegenüber prodeutschen Einstellungen im Oppelner Schlesien in den Jahren 1945 bis 1989 // W: Die Haltung der Kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 1989 / (Hg.) Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian Rosenbaum; [tł. z jęz. pol. David Skrabania]. – Gliwice; Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej; Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. – S. 379–392. – ISBN 978-83-63995-30-0.

2. Wyjazdy na pobyt stały do RFN i Berlina Zachodniego w latach 70. i 80. XX wieku a narodziny zorganizowanych struktur mniejszości niemieckiej w województwie opolskim // W: Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku: pamięć historyczna a polityka / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 77). – Streszcz. ang., niem. – S. 143–166.

dr Monika CHOROŚ

2020

46. Dwujęzyczne nazwy miejscowości na Śląsku w perspektywie historycznej // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. – S. 83–98: faks., fot., mapa. – ISBN 978-83-7126-359-0.
47. Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. …, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – 299 s.: fot., mapy, tab., wykr.; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-359-0.
48. Wprowadzenie / …, Piotr Pałys // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. …, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – S. 7–9. – ISBN 978-83-7126-359-0.

2019

1. Antroponimy w niemieckich i polskich nazwach ulic Opola // W: Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz / red. nauk. Anna Rygorowicz-Kuźma, Krzysztof Rutkowski. – Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – Bibliogr. – S. 107–134. – ISBN 978-83-7431-573-9.

2. Górny Śląsk – reditus: wokół wydarzeń z lat 1918–1922 / red. nauk. …, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – 247 s.: tab.; 24 cm. – Bibliogr., netogr. – Streszcz. ang., niem. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-350-7.

3. Pamiątkowe nazwy ulic Opola z perspektywy historycznej // W: Dziedzictwo kulturowe Śląska: materiały, analizy, interpretacje / red. nauk. Dorota Świtała-Trybek, Lidia Przymuszała; Uniwersytet Opolski. – Opole: Wydaw. UO, 2019. – Streszcz. ang. – S. 70–87. – ISBN 978-83-7395-848-7.

4. Wasser und Wassernutzung in Ortsnamen Schlesiens // W: Usus aquarum: interdisziplinär Studien zu Nutzung und Bedeutung von Gewässern im Mittelalter / Hrsg. Christoph Mielzarek, Christian Zschieschang. – Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2019. – (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa). – S. 301–323. – ISBN 978-3-412-50087-0.

5. „Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim”, Opole 16 października 2019 roku: sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej // W: Wokół zmagań o Śląsk: (1918–1922). Cz. 2 / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga], Instytut Śląski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: IŚ. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 85). – S. 193–197.

Toż: Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużycoznawcze. – T. 18 (2019), s. 131–138.

2018

1. Familiennamen nach dem Beruf in oberschlesischen Urbaren des 16. Jahrhunderts // W: Namen und Berufe / hrsg. von Dieter Kremer; Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung. – Leipzig : Leipziger Uni-Verl., 2018. – (Onomastica Lipsiensia, ISSN 1614-7464; Bd. 13). – S. 111–135. – ISBN 396023175X. – ISBN 9783960231752.

2. „Górny Śląsk reditus: wokół wydarzeń roku 1918 na Śląsku”, Opole, 10 października 2018 roku: sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej // W: W poszukiwaniu tożsamości: grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 83). – S. 275–278.

3. Karnawał studencki i jego nazwy // Journal of Urban Ethnology. – Nr 16 (2018), s. 179–190.

4. Przemiany nazewnicze w latach 1945–1950 na przykładzie nazw miejscowości ziemi nyskiej // W: Sowietyzacja Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 82). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 205–220: tab.

5. Wpływ rzeki Odry na nazewnictwo województwa opolskiego // W: Odra – rzeka wspomnień i wyzwań. Cz. 1, Ocalone dla przyszłości: odrzańska droga wodna: studia i materiały/ red. nauk. Mirosław Lenart, Aleksandra Starczewska-Wojnar. – Opole: Archiwum Państwowe 2018. – (Archiwalne Źródła Tożsamości; 2). – S. 72–89. – ISBN 978-830949449-3-3.

6. Wybór tekstów ilustrujących proces przemian nazewniczych w latach 1945–1950 na Śląsku [Dokument elektroniczny]. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 2 (2018), s. 418–439

2017

1. Nazwy miejscowe wokół Góry Świętej Anny / …, Łucja Jarczak // W: Osiem wieków ziemi leśnickiej / pod red. Alberta Lipnickiego; Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich. Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Wrocław: Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, 2017. – Bibliogr. – S. 471–489. – ISBN 978-83-928987-7-1.

2. Odra w krajobrazie nazewniczym Górnego Śląska i Moraw // W: Kulturowo-językowy obraz Śląska / pod red. Lidii Przymuszały, Doroty Świtały-Trybek. – Opole: Uniwersytet Opolski, 2017. – Bibliogr. – Streszcz. ang. – S. 259–274. – ISBN 978-83-7395-746-6.

3. Opolszczyzna // W: Wrastanie: Ziemie Zachodnie i Północne: początek: [katalog wystawy] / red. nauk. Katarzyna Boc-Matuszyk, Wojciech Kucharski; Sieć Ziem Zachodnich i Północnych; organizatorzy wystawy Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu [i in.]; Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość, 2017. – S. 124: fot. – ISBN 978-83-946917-4-5.

4. Wprowadzenie podwójnych nazw miejscowości w województwie opolskim [Dokument elektroniczny]. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 1 (2017), s. 360–383: fot.
Dostęp: 20.12. 2018 r.

5. Zmiana nazewnictwa // W: Wrastanie: Ziemie Zachodnie i Północne: początek: [katalog wystawy] / red. nauk. Katarzyna Boc-Matuszyk, Wojciech Kucharski; Sieć Ziem Zachodnich i Północnych; organizatorzy wystawy Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu [i in.]; Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość, 2017. – S. 70: fot. – ISBN 978-83-946917-4-5.

2016

1. Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych / red. nauk. Michał Lis, Piotr Pałys; [red. tematyczni …, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 79). – 231 s.: fot., tab.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem., pol. – Tekst częśc. niem. – Bibliogr.

2. Historia kościoła Najświętszej Marii Panny / proboszcz parafii NMP w Opolu Anton Jendrzejczyk; z j. niem. przeł. i wyjaśnieniami opatrzyła …, red. Hanna Jamry. – Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, 2016. – [2], 20, [2] s.: il.; 21 cm. – (Nowa Seria Bibliofilska / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu; t. 8). – Druk na prawach rękopisu. – ISBN 978-83-64938-12-2.

3-4. Odra w nazewnictwie miejskim Górnego Śląska // W: Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych / red. nauk. Michał Lis, Piotr Pałys; [red. tematyczni …, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 79). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 187–202.

5. Partia – naród – region: funkcjonowanie PZPR na Śląsku / [red. tematyczni …, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 78). – 241 s.: mapy, tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr.

6. Rzeki i ich wpływ na krajobraz nazewniczy Kędzierzyna-Koźla // Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie. – [T.] 18 (2016), s. 9–24.

7. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 17, Suplement: A–Ż / pod red. Stanisławy Sochackiej; [t. przygot. Stanisława Sochacka – kier., …, Łucja Jarczak, współpraca okresowa Paweł Swoboda]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ: Wydaw. Instytut Śląski, 2016. – 300 s.; 25 cm. – Bibliogr. – Wstęp także ang., niem. – ISBN 978-83-7126-325-5.

2015

1-2. Język, dialekt, gwara, godka ; „Chrzty” nazewnicze i inne zmiany nazw miejscowych // W: Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku: praca zbiorowa / pod red. Bernarda Linka, Andrzeja Michalczyka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu . – Opole: PIN IŚ, 2015. – Bibliogr. – S. 69–72: faks. ; S. 354–357: faks., fot. – ISBN 978-83-7126-306-4.

3. Rzeka Odra i jej wpływ na toponimię // W: Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku: pamięć historyczna a polityka / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 77). – Streszcz. ang., niem. – S. 201–218.

4. Schlesische Orts- und Flurnamen mit dem Glied Mühle/młyn / …, Łucja Jarczak // W: Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa / red. Martina Maříková, Christian Zschieschang. – Stuttgart: Franz Steiner Verl., 2015. – (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa ; Bd. 50). – Bibliogr. – S. 173–192. – ISBN 978-3-515-10999-4.

5. Słownik nazw miejscowych Śląska polsko-niemiecki i niemiecko-polski = Wörterbuch der Ortsnamen in Schlesien polnisch-deutsch und deutsch-polnisch / …, Łucja Jarczak, Stanisława Sochacka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – 469 s. ; 24 cm. – Tekst równol. pol., niem. – ISBN 978-83-7126-319-4.

2014

1. Augustin Weltzel i jego prace historyczne o Górnym Śląsku / Joseph Gregor ; [red. Hanna Jamry ; z jęz. niem. przeł. … – Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki, 2014. – 27, [1] s. : portr. ; 24 cm. – ISBN 978-83-88146-81-7.

2. Najstarsze nazwy miejscowe ziemi kozielskiej. – Mapa // Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie. – [T.] 17 (2014), s. 23-37.

3. O nazwach miejscowych ziemi niemodlińskiej // W: Ziemia niemodlińska : w kręgu historii i kultury / Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne. [T.] 1. – Niemodlin : NTR, 2014. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 70-83. – ISBN 978-83-904481-9-0. – ISBN 978-83-7511-218-4.

4. Polityka władz wobec nazewnictwa górnośląskiego w okresie międzywojennym / …, Łucja Jarczak. – Streszcz. ang. // Opolski Rocznik Muzealny. – T. 20 (2014), s. 111-123.

5. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 16, Wrzesień-Żyznów / pod red. Stanisławy Sochackiej ; [t. przygot. S. Sochacka – kier., …, Łucja Jarczak] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2014. –198 s. ; 25 cm. – Bibliogr. – Wstęp także ang., niem. – ISBN 978-83-7126-300-2. – ISBN 978-83-7511-196-5.

2013

1. Colloquium Opole 2012 : miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej : Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku / pod red. Markusa Bauera, …, Bernarda Linka, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2013. – 247, [1] s. : fot., mapy, tab., wykr. ; 24 cm. – ( Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. niem., czes. – Tekst częśc. niem., czes. – Spis treści także niem., czes. – Streszcz. pol., niem. – Bibliiogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-7126-295-1.

2. Czy intesywniejsza współpraca transgraniczna odzwierciedla się w stosowaniu nazw geograficznych ? // W: Blue Notes. / ed. Josef Kiszka. [T.] 1. – Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vĕdu a výzkum, 2013. – S. 55-58. – ISBN 978-80-904810-9-1.

3. Zróżnicowanie motywacyjne tzw. chrztów nazewniczych w niemieckiej części Śląska w okresie międzywojennym // W: Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Michała Lisa, Łucji Jarczak, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – S. 81-94. – ISBN 978-83-7126-299-9.

4. Zur Umbenennung deutscher Strassennamen durch die polnische Verwaltung (am Beispiel Opole / …, Łucja Jarczak // W: Die Stadt und ihre Namen / Akten hrsg. von Dieter Kremer, Dietlind Kremer. Tl. 2, 2. Tagung Leipzig, 24. und 25. Mai 2013. – Leipzig : Leipziger Universitätsverl, 2013. – (Onomastica Lipsiensia / Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung, ISSN 1614-7464 ; Bd. 9). – Bibliogr. – S. 351-364. – ISBN 978-3-86583-815-5.

5. Dyskusja / [oprac. …] // W: Colloquium Opole 2012 : miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej : Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku / pod red. Markusa Bauera, …, Bernarda Linka, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2013. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 44-50. – ISBN 978-83-7126-295-1.

6. Perspektywy miast : dyskusja panelowa / [oprac. …] // W: Colloquium Opole 2012 : miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej : Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku / pod red. Markusa Bauera, …, Bernarda Linka, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2013. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 235-244. – ISBN 978-83-7126-295-1.

7. Wprowadzenie / Markus Bauer, …, Bernard Linek, Michał Lis // W: Colloquium Opole 2012 : miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej : Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku / pod red. Markusa Bauera, …, Bernarda Linka, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2013. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 11-14. – ISBN 978-83-7126-295-1.

2012

1. Beuthen = Bytom; Bobrek-Karf = Bobrek Karb; Bolko = Nowa Wieś Królewska; Cosel (Kosel) = Kędzierzyn-Koźle; Gleiwitz = Gliwice; Gross Strehlitz = Strzelce Opolskie; Hindenburg (Oberschlesien) = Zabrze; Katscher = Kietrz; Kattowitz = Katowice; Klausberg = Mikulczyce; Königshütte = Chorzów; Kreuzburg O.S. = Kluczbork; Laband = Łabędy; Leobschütz = Głubczyce; Lublinitz = Lubliniec; Martinau = Rokitnica; Mechtal = Miechowice; Neisse = Nysa; Neustadt = Prudnik; Oberglogau = Głogówek; Oppeln = Opole; Patschkau = Paczków; Peiskretscham = Pyskowice; Pless = Pszczyna; Ratibor = Racibórz; Rybnik = Rybnik; Ziegenhals = Głuchołazy // W: Deutsches Ortsnamenbuch / hrsg. von Manfred Niemeyer. – Berlin : De Gruyter, cop. 2012. – S. 63 ; 76 ; 79 ; 114 ; 210 ; 224 ; 267-268 ; 307 ; 308 ; 318-319 ; 326-327 ; 333 ; 342 ; 361-362 ; 376 ; 396 ; 398 ; 432 ; 444-445 ; 464 ; 477 ; 487 ; 487-488 ; 494/495 ; 510 ; 541 ; 716. – ISBN 978-3-11-018908-7. 48

2. Colloquium Opole 2011 : od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa / …, Bernard Linek // Przegląd Zachodni. – R. 68, nr 1 (2012), s. 306-309.

3. Colloquium Opole 2011 : od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa / pod red. …, Maximiliana Eidena, Bernarda Linka, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – 247, [1] s. : wykr., mapa ; 24 cm. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. niem., czes. – Tekst częśc. niem., czes. – Spis treści także niem., czes. – Streszcz. pol., niem. – ISBN 978-83-7126–285-2. – ISBN 978-83-7511-145-3.

4. Dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości na Opolszczyźnie : przejaw demokracji czy źródło nowych konfliktów ?. – Streszcz. ang. // Przegląd Zachodni. – R. 68, nr 1 (2012), s. 127-142.

5. Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej : (spojrzenie onomasty) / …, Łucja Jarczak. – Streszcz. ang., niem. // Studia Śląskie. – T. 71 (2012), s. 45-60.

6. Perspektywy mniejszości : dyskusja panelowa / oprac. …, Bernard Linek // W: Colloquium Opole 2011 : od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa / pod red. …, Maximiliana Eidena, Bernarda Linka, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 223-244. – ISBN 978-83-7126-285-2. – ISBN 978-83-7511-145-3.

7. Profesor doktor habilitowany Ernst Eichler (1930-2012) // Studia Śląskie. – T. 71 (2012), s. 321 – 322 : portr.

8. Wprowadzenie / …, Maximilian Eiden, Bernard Linek, Michł Lis // W: Colloquium Opole 2011 : od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa / pod red. …, Maximiliana Eidena, Bernarda Linka, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S.11-14. – ISBN 978-83-7126-285-2. – ISBN 978-83-7511-145-3.

9. Zainteresowania onomastyczne Konstantego Prusa i jego Spis miejscowości polskiego Śląska Górnego jako element kampanii plebiscytowej / …, Łucja Jarczak // W: Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 : po 90. latach / pod red. Michała Lisa, Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – S. 87-104 : faks. – ISBN 978-83-7126-286-9. – ISBN 978-83-7511-155-2.

2011

1. Miasto Opole i jego części / …, Łucja Jarczak // W: Opole : dzieje i tradycja
/ pod red. Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 371–373.
– ISBN 978-83-87401-00-9.

2. Miejsca wspólne / …, Łucja Jarczak // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum
Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 219–234 : fot. (w tym
kolor.). – ISBN 978-83-87401-00-9.

3. Nazewnictwo miejskie w Opolu na przestrzeni wieków / …, Łucja Jarczak
// W: Wokół przemian kulturowych i politycznych na Śląsku w XIX i XX wieku
/ pod red. nauk. Bernarda Linka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2011. – (Studia Śląskie,
ISSN 039-3355 ; t. 70). – Streszcz. ang., niem. – S. 125–141.

4. Nazwy złożone w toponimii śląskiej / Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw.
Instytut Śląski, 2011. – ISBN 978-83-7126-280-7. – ISBN 978-83-7511-133-0. [T.] 1. – 155 s. : tab. ; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. [T.] 2, Słownik
urzędowych nazw miejscowości [Dokument elektroniczny] ; Słownik przejściowych
nazw miejscowości. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – Zawiera 206 s.

5. Niemiecko-polski wykaz nazw i ulic / …, Łucja Jarczak // W: Opole : dzieje
i tradycja / pod red. Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ;
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu
Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011.
– S. 374–382. – ISBN 978-83-87401-00-9.

6. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 15, Wem–Wrzes /
pod red. Stanisławy Sochackiej ; [t. przygot. S. Sochacka – kier., …, Łucja Jarczak] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ :
Wydaw. Instytut Śląski, 2011. – 154 s. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-
-277-7. – ISBN 978-83-62105-96-0.

7. Tendencje w nazewnictwie ulic Opola w latach powojennych / …, Łucja
Jarczak // W: Województwo opolskie 1950–2010 / pod red. nauk. Michała Lisa, Kazimierza
Szczygielskiego, Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2011. – Bibliogr. – S. 203–222. – ISBN 978-83-7126-278-4. – ISBN
978-83-62105-99-1.

8. Uliczny podręcznik historii / …, Łucja Jarczak. – Il. // Indeks : pismo Uniwersytetu
Opolskiego. – 2011, nr ½, s. 21–26.

2010

1. Ludzie i historia w nazwach ulic Opola / …, Łucja Jarczak ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu.
– Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2010. – XXXIV, 158 s. : fot., pl. ; 24
cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-265-4. – ISBN 978-83-62105-50-2.

2. Nazwy miejscowe tworzące dzisiejsze miasto Kędzierzyn-Koźle // W: Kędzierzyn-
Koźle : wymiary życia miejskiego na przełomie XX i XXI wieku / red.
nauk. Edward Nycz ; Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska, Polska
Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu
Opolskiego, Instytut Studiów Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu, Towarzystwo
Ziemi Kozielskiej. – Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2010. – S. 73–90 : mapy. –
ISBN 978-83-62105-51-9.

3. O pewnym typie nazw przejściowych // W: Nazwa dokumentem przeszłości
regionu : tom poświęcony Wielkiemu Profesorowi Stanisławowi Rospondowi / red.
Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Wojciech Kucharski. – Wrocław :
Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2010. – (Spotkania
Dolnośląskie ; [t. 5]). – S. 427–434. – ISBN 978-83-7432-694-0.

4. Wprowadzanie dwujęzycznych nazw miejscowości na Śląsku Opolskim po
1989 roku / …, Łucja Jarczak // W: Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989
roku / pod red. nauk. Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2010. – (Studia Śląskie,
ISSN 0039-3355 ; t. 69). – Streszcz. ang., niem. – S. 217–237.

2009

1. Rola nazw miejscowych w oswajaniu przestrzeni społecznej // W: Między
nostalgią a nadzieją : dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym /
pod red. Elżbiety Nieroby, Anny Czerner, Marka S. Szczepańskiego ; Uniwersytet
Opolski. – Opole : Wydaw. UO, 2009. – Bibliogr. – S. 97–106. – ISBN
978-83-7395-370-3.

2. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 14, Ściana–Weł /
pod red. Stanisławy Sochackiej ; [t. przygot. S. Sochacka – kier., …, Łucja Jarczak] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw.
Instytut Śląski, 2009. – 176 s. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-248-7.– ISBN 978-83-62105-14-4.

dr Ewa DAWIDEJT-DROBEK

2016

1. The cognitive-educational dimension of cultural tourism in the Polish-Czech and Polish-German borderlands / …, Wiesław Drobek // W: Atomization or integration?: transborder aspects of multipedagogy / ed. by Alicja Szerląg, Justyna Pilarska, Arkadiusz Urbanek. – Cambridge: Scholars Publishing, cop. 2016. – Bibliogr. – S. 386–404. – ISBN 1-4438-9451-6. – ISBN 978-1-4438-9451-7.

2. Pamięć a przestrzeń publiczna na przykładzie wybranych miast Górnego Śląska / …, Wiesław Drobek // W: Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych / red. nauk. Michał Lis, Piotr Pałys; [red. tematyczni Monika Choroś, Brygida Solga] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 79). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 75–104: fot.

3. (Re)konstruowanie portretu miasta: śląskie egzemplifikacje fotonarracji w wydawnictwach albumowych z tzw. Ziem Odzyskanych / …, Wiesław Drobek // W: Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań / pod red. nauk. Witolda Jakubowskiego. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016. – Bibliogr. – S. 227–240. – ISBN 978-83-8095-102-0.

4. W kręgu różnych pamięci zbiorowych i dyskursów o najnowszych dziejach Polski: trwałe upamiętnienia w przestrzeni publicznej Śląska Opolskiego / …, Wiesław Drobek // W: Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią: rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. Patrycji Bałdys, Iwony Jakimowicz-Ostrowskiej, Jannety Charuty-Kojkoł. – Gdańsk: Wydaw. Naukowe Katedra, 2016. – S. 39–60. – ISBN 978-83-65155-40-5.

5. Wielokulturowa przeszłość we współczesnym dyskursie turystyki kulturowej na pograniczu polsko-czeskim / …, Wiesław Drobek // W: Europejskie pogranicza kultur – wyznaniowe, prawne i społeczne konotacje zjawiska = European borderlands of cultures – religious, legal and social connotations of the phenomenon / red. nauk. Justyna Pilarska, Arkadiusz Urbanek. – Wrocław: Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016. – (Multicultural Studies; t. 2). – Bibliogr. – S. 87–100. – ISBN 978-83-7977-246-9.

2015

1. Kulturowe aspekty restytucji praw miejskich w Polsce / …, Wiesław Drobek // W: Degraded and restituted towns in Poland: origins, development, problems = Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce: geneza, rozwój, problemy / ed. Robert Krzysztofik, Mirek Dymitrow. – Göteborg: University of Gothenburg, 2015. – (Choros / Human Geography. Departmentof Economy and Society, ISSN 0347-8521 ; 2015:2). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 37–59: fot. – ISBN 91-86472-76-3.

2. Nazwy ulic w Nysie w kontekście pamięci kulturowej / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ: SIŚ, 2015. – 160 s.: fot., pl., tab. ; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-318-7.

3. Oswajanie krajobrazu i pamięć kulturowa w przewodnikach turystycznych po tak zwanych Ziemiach Odzyskanych / …, Wiesław Drobek // W: Przewodniki w kulturze / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza, Izoldy Topp. – Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3649. Prace Kulturoznawcze, ISSN 0860-6668 ; 17). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 101–112. – ISBN 978-83-229-3488-3.

4. Protection of the transborder heritage in Euroregion Praded / …, Wiesław Drobek // W: Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage: practice in the field of the transborder heritage conservation / ed. by Krystian Heffner ; University of Łódź. Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute – Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society. – Łódź ; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2015. – (Region and Regionalism ; No 12 vol. 2). – Bibliogr. – S. 79–97: faks., fot. – ISBN 978-83-7126-312-5.

5. Ukształtowana historycznie przestrzeń wybranych miast powiatu nyskiego jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej = Historically formed urban space in selected towns of Nysa county as a factor of touristic function development / …, Wiesław Drobek // W: Wybrane zagadnienia turystyki i rekreacji w badaniach naukowych / pod red. Aleksandra Stuły. – Opole: Oficyna Wydawnicza PO, 2015. – (Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 405). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 105–121. – ISBN 978-83-64056-95-6.

2014
1. Analiza i próba podsumowania 17 lat działalności Euroregionu Pradziad w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego / …, Wiesław Drobek // W: Śląsk a europejskie systemy społeczne i gospodarcze / [red. tematyczni Michał Lis, Brygida Solga] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 75). – Streszcz. ang., niem. – S. 51-69 : faks., fot.

2. Ideologiczno-polityczne konteksty kulturowych szlaków turystycznych na przykładzie pogranicza nysko-jesenickiego / … Wiesław Drobek // W: Problemy aktyvizaciî rekreacijno-ozdorovčoî dijal’nosti naselennja : materialy IX Vseukrains’koî naukovo-praktyčnoî konferenciî z mižnarodnoju učastju, 15-16 travnia 2014 roku ; Ministerstvo Osviti i Nauki, Ministerstvo Molodi ta Sportu, Vseukrains’kyj obłasnij Centr Fizyčnego Zdorov’ja Naselennja „Sport dlja Vsich”, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, L’vivs Deržavnyj Universytet Ficyčnoî Kul’tury. – Lviv : LDUFK, 2014. – Bibliogr. – S. 281-286. – ISBN 978-966-345-285-2.

3. Źródło tożsamości, potencjał ekonomiczny czy świadectwo przeszłości ? : współczesne wymiary dziedzictwa kulturowego na Śląsku Opolskim / …, Wiesław Drobek // W: Region : współczesne przejawy dziedzictwa / pod red. nauk. Wandy Musialik. – Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2014. – (Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 402). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 77-103. – ISBN 978-83-64056-90-1.

2013

1. Gospodarka przestrzenna w wybranych miastach powiatu nyskiego. Funkcje miast i wybór tradycji a kształtowanie przestrzeni miejskiej w ujęciu historycznym/ Wiesław Drobek, …// W: Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej II/ red. nauk. Waldemar Gulczyński/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.- Gorzów Wielkopolski 2012.- S. 95-115 – ISBN 9788388991226.

2012

1. Śląsk Opolski w polskiej literaturze pięknej okresu międzywojennego : przyczynek do pamięci kulturowej nowych (powojennych) mieszkańców regionu. – Streszcz. ang., niem. // Studia Śląskie. – T. 71 (2012), s. 169-196.

2. Turystyka kulturowa a pamięć przeszłości miasta i regionu : megawydarzenia w Nysie w ujęciu historycznym // W: Problemy aktyvizacii rekreacijno-ozdorovčoi dijal’nosti naselennja : materialy VIII Vseukrains’koi naukovo-praktyčnoi konferencii z mižnarodnoju učastju 16-17 ljutogo 2012 roku / Ministerstvo Osvity i Nauky, Molodi ta Sportu Ukrainy, Vseukrains’kyj Centr Fizyčnogo Zdorov’ja Naselennja „Sport dlja Vsich”, L’vivs’kyj Deržavnyj Universytet Fizyčnoi Kul’tury. – L’viv : MOiNMSU, 2012. – Bibliogr. – S. 25-29.

2011

1. Cieszyn i Český Tĕšín : partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych /
… Wiesław Drobek // W: Wokół przemian kulturowych i politycznych na Śląsku
w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Bernarda Linka ; Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ,
2011. – (Studia Śląskie, ISSN 039-3355 ; t. 70). – Streszcz. ang., niem. – S. 73–91
: faks., tab.

2. Kształtowanie pamięci kulturowej Śląska Opolskiego w latach 1945–1950 //
W: Województwo opolskie 1950–2010 / pod red. nauk. Michała Lisa, Kazimierza
Szczygielskiego, Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski,
2011. – S. 171–202. – ISBN 978-83-7126-278-4. – ISBN 978-83-62105-99-1.

3. Przekształcenia krajobrazu kulturowego Korfantowa / Wiesław Drobek, …
// W: Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji
: studium przypadków / pod red. Bartosza Bartosiewicza, Tadeusza Marszała.
– Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. – Bibliogr. – S. 83–101 :
tab. – ISBN 978-83-7525-584-3.

2010

1. Egzemplifikacje, konteksty i znaczenie kultu oraz świątyni św. Jakuba w Nysie
od dawnych do współczesnych czasów // W: Historyczne i współczesne czynniki
infrastrukturalne rozwoju regionu opolskiego / pod red. nauk. Wiesława Drobka. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Stowarzyszenie Instytut
Śląski, 2010. – (Śląsk Opolski : środowisko, społeczeństwo, gospodarka, kultura,
ISSN 0867-6070 ; 2010 nr 1). – S. 45–55 : fot.

3. Nowe elementy w krajobrazie kulturowym Nysy po 1989 roku : pomniki
i tablice pamiątkowe // W: Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989 roku / pod
red. nauk. Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu,
Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2010. – (Studia Śląskie, ISSN
0039-3355 ; t. 69). – Streszcz. ang., niem. – S. 85–105 : fot.

4. Nysa i powiat nyski w podziałach administracyjno-terytorialnych po 1945 roku
// W: Województwo opolskie : administracja i społeczeństwo / pod red. nauk. Teresy
Sołdry-Gwiżdż, Michała Lisa. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
: Stowarzyszenie Instytut Śląski, 2010. – (Śląsk Opolski : środowisko, społeczeństwo,
gospodarka, kultura, ISSN 0867-6070 ; 2010 nr 4). – S. 30–45 : mapy, tab.

5. Oswajanie niemieckiej przeszłości : przemiany pamięci kulturowej w okresie
transformacji ustrojowej na przykładzie Nysy // W: Colloquium Opole 2009 : od
Okrągłego Stołu do Obalenia Muru Berlińskiego i Aksamitnej Rewolucji : Polacy
– Niemcy – Czesi : nowe wartości, nowe relacje / pod red. Michała Lisa, Aleksandry
Trzcielińskiej-Polus ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu,
Osteuropa-Institut Regensburg. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2010.
– (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). –
S. 153–174. – ISBN 978-83-7126-263-0. – ISBN 978-83-62105-42-7.

2009

1. The Nysa Duchy of Wrocław Bishops in the cultural remembrance of
contemporary Polish-Czech borderland (the region of Nysa–Jeseník) / …, Wiesław
Drobek // W: Historical regions divided by the borders : cultural heritage and multicultural
cities / ed. by Krystian Heffner ; University of Łódź. Department of Political
Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute – Silesian
Institute Society. – Łódź ; Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski :
Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – (Region and Regionalism ; No. 9 vol. 2). – Bibliogr.
– S. 279–291 : mapy. – ISBN 978-83-7126-252-4. – ISBN 978-83-62105-09-0.

3. Suplement do Monografii Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu : rok
szkolny 2008/2009 / …, Jerzy Duda, Franciszek Dzionek. – Opole : nakł. Zespołu
Szkół Mechanicznych : EDJ Edytorstwo, 2009. – 152 s. : faks., fot., portr., rys.,
tab., wykr. ; 24 cm. – ISBN 978-83-86762-43-9.

4. Turystyka krajoznawcza na pograniczu nysko-jesenickim w kontekście pamięci
kulturowej : wybrane aspekty // W: Wspólne dziedzictwo pogranicza nysko-
-jesenickiego Euroregionu Pradziad : historia turystyki : materiały pokonferencyjne.
– Nysa : Starostwo Powiatowe : Drukarnia Sady, 2009. – Streszcz. ang., niem. –
Bibliogr. – S. 123–166 : faks., fot., mapa. – ISBN 978-83-919876-6-7.

5. Wizerunek Nysy jako miasta historycznego w koncepcjach samorządu lokalnego
: ożywienie miasta przez rozwój turystyki = The image of Nysa as a historical
city in the conceptions of local government : revitalization of the city through
tourism / …, Wiesław Drobek // W: Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju
turystyki w regionie / pod red. Kazimierza Obodyńskiego, Milana Ďurička, Anny
Nizioł. – Rzeszów : Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego : Polskie
Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2009. – Streszcz ang. – Bibliogr. – S. 39–44. – ISBN 83-89721-24-4.

mgr Leokadia DROŻDŻ

2022

1–2. [Kalendarz na rok] 2022 / koncepcja…; autorzy haseł …, Michał Pelczarski, Aleksandra Zaręba; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 368 stron: ilustracje; 21 cm. – ISBN 978-83-7126-403-0.
3. 30- lecie Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków: przyczynek do analizy statystycznej // W: Kresowianie na Śląsku po 1945 roku / redakcja naukowa Krzysztof Kleszcz, Maria Kalczyńska; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; tom 91). – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia. – Strony 263–276: wykresy.

2021

8. Historia Lipek / …, Andrzej Sowa // W: Nowa ziemia – stare niebo: historia męcinian w Lipkach / [koncepcja: …, Stanisław Smoleń, Andrzej Sowa]. – Męcina; Lipki; Kamienica: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej; Kwidzyn: Vega Studio Adv. Tomasz Müller, 2021. – S. 62–69: faks., fot. – ISBN 978-83-7126-384-2. – ISBN 978-83-8056-320-9.
9. Nowa ziemia – stare niebo: historia męcinian w Lipkach / [koncepcja: …, Stanisław Smoleń, Andrzej Sowa]. – Męcina; Lipki; Kamienica: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej; Kwidzyn: Vega Studio Adv. Tomasz Müller, 2021. – 96 s.: faks., fot., herby, portr.; 30 cm. – ISBN 978-83-7126-384-2. – ISBN 978-83-8056-320-9.
10. Nowi mieszkańcy / …, Andrzej Sowa // W: Nowa ziemia – stare niebo: historia męcinian w Lipkach / [koncepcja: …, Stanisław Smoleń, Andrzej Sowa]. – Męcina; Lipki; Kamienica: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej; Kwidzyn: Vega Studio Adv. Tomasz Müller, 2021. – S. 70–83: faks., fot., mapa, tab. – ISBN 978-83-7126-384-2. – ISBN 978-83-8056-320-9.
11. Próby usunięcia Polaków z Zaolzia (1945–1946) / …, Józef Szymeczek // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 3, Wysiedlenia, emigracje, przyjazdy / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Instytut Śląski, 2021. – Bibliogr. – S. 55–71: fot. – ISBN 978-83-8229-246-6. – ISBN 978-83-7126-381-1.

2020

49. Kampania na rzecz promowania dwujęzycznego kształcenia dzieci na Zaolziu // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. – S. 261–278: il., wykr. – ISBN 978-83-7126-359-0.
50. Nowa ziemia – stare niebo: ocalić od zapomnienia: powiązania Męciny z Lipkami: przewodnik po wystawie / [aut. …, Łucja Furman, Stanisław Smoleń; konsultacja historyczna Michał Lis; koordynator projektu Krzysztof Kleszcz; zdj. Paweł Grądziel i in.]. – Męcina; Lipki; Opole: Instytut Śląski, 2020. – 35 stron: fot., mapy; 30 cm. – ISBN 978-83-7126-384-2.

2019

1. Prasa polska na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918–1920 // W: Górny Śląsk – reditus: wokół wydarzeń z lat 1918–1922 / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – S. 171–193: tab. – ISBN 978-83-7126-350-7.

2018

1-5. Minęło 55 lat; Moja wędrówka przez życie; Pribulowa Wanda; Werble ciszy; Zioła na kamieniu albo Cieszyniaków portret własny // W: Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej / / Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. T. 5 / red. nauk. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała. – Opole: INP UO, 2018. – Bibliogr. – S. 208–209: faks.; 210–212; 332: portr.; 410–411: faks.; 436 –438: faks. – ISBN 978-83-7395-796-1.

2017

1. Gorolski Święto w XX wieku [Dokument elektroniczny]. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 1 (2017), s. 543–556: fot.
Dostęp: 20.12. 2018 r.

2. Karol Musioł (1905–1983): gospodarz Opola // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 2, Przywódcy – bohaterowie – wrogowie / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2017. – Bibliogr. – S. 116–131: faks., fot., portr. – ISBN 978-83-8098-408-0. – ISBN 978-83-7126-335-4.

3. Karol Musioł (1905–1983) – opolanin 800- lecia // W: Opolanie znani i nieznani: czasy po II wojnie światowej. Cz. 1 / pod red. Małgorzaty Świder. – Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2017. – (Biblioteczka Opolskiego Maturzysty; z. 6). – Bibliogr. – S. 153 –165: il., portr. – ISBN 978-83-945926-4-6.

4. Projekty naukowo-badawcze realizowane w Państwowym Instytucie Naukowym – Instytucie Śląskim w Opolu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej //W: Oświata i kultura w wielokulturowym świecie: wielość perspektyw i doświadczeń / pod red. Zenona Jasińskiego, Karola Neisha, Marzanny Pogorzelskiej. – Opole: Uniwersytet Opolski, 2017. – Bibliogr. – Streszcz. ang. – S. 177–187. – ISBN 978-83-7395-743-5.

5. Relacje władz i społeczeństwa Śląska Opolskiego z Polakami na Zaolziu (wybrane elementy) [Dokument elektroniczny]. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 1 (2017), s. 248–292.
Dostęp: 20.12. 2018 r.

6. Roman Wawrzynek (1938–2017) // W: Kościoły na Śląsku / red. nauk. Bernard Linek, Piotr Pałys, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 81). – S. 243–245.

7. Tematyka regionalna na łamach miesięcznika „Zwrot” w latach 1949–1969 (zarys problematyki) // W: Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego / pod red. nauk. Zenona Jasińskiego, Józefa Szymeczka; Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. – Czeski Cieszyn: Kongres Polaków w Republice Czeskiej; Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2017. – Bibliogr. – Streszcz. ang. – S. 117–136. – ISBN 978-80-87381-24-3. – ISBN 978-83-945804-2-1.

2016

1. Olza w krajobrazie nazewniczym Śląska // W: Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych / red. nauk. Michał Lis, Piotr Pałys; [red. tematyczni Monika Choroś, Brygida Solga] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 79). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 203–216.

2015

1-4. A jednak zostanie… : w stulecie założenia Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim (1909–2009) ; Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (1920–1995) ; Przyjaźń: zespół śpiewaczo-muzyczny ; Tichy Helena (1822–1886) // W: Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej / Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. T. 4 / red. nauk. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała. – Opole INP UO, 2015. – Bibliogr. – S. 11–13: faks. ; 208–211: faks. ; 244–245: fot. ; 358–360. – ISBN 978-83-7395-659-9.

5-8. Olza – rzeka kraju rodzinnego ; Cesarz Franz Josef – przykład cieszyński ; Wyrąbany chodnik – proza Gustawa Morcinka ; Gorolski Święto i Święto Trzech Braci // W: Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku: praca zbiorowa / pod red. Bernarda Linka, Andrzeja Michalczyka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu . – Opole: PIN IŚ, 2015. – Bibliogr. – S. 85–88: faks., fot. kolor. ; S. 157–160: fot. kolor., portr. ; S. 288–291: faks., fot. kolor. ; S. 367–370: fot. kolor. – ISBN 978-83-7126-306-4.

2014

11-14. A jednak zostanie… : w stulecie założenia Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim (1909–2009) ; Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (1920–1995) ; Przyjaźń: zespół śpiewaczo-muzyczny ; Tichy Helena (1822–1886) // W: Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej / Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. T. 4 / red. nauk. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała. – Opole INP UO, 2015. – Bibliogr. – S. 11–13: faks. ; 208–211: faks. ; 244–245: fot. ; 358–360. – ISBN 978-83-7395-659-9.
15-18. Olza – rzeka kraju rodzinnego ; Cesarz Franz Josef – przykład cieszyński ; Wyrąbany chodnik – proza Gustawa Morcinka ; Gorolski Święto i Święto Trzech Braci // W: Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku: praca zbiorowa / pod red. Bernarda Linka, Andrzeja Michalczyka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu . – Opole: PIN IŚ, 2015. – Bibliogr. – S. 85–88: faks., fot. kolor. ; S. 157–160: fot. kolor., portr. ; S. 288–291: faks., fot. kolor. ; S. 367–370: fot. kolor. – ISBN 978-83-7126-306-4.

2014

1. Biuletyn : Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej ; Język – szkoła – przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego = Jazyk – Škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska ; Olza od pramene po ujście ; Pisarze Zaolzia : materiały pomocnicze dla szkół polskich w RC ; Płyniesz Olzo ; Polacy na Zaolziu 1920-2000 = Poláci na Těšínsku ; Religijność na pograniczu, Polacy na Zaolziu ; Ruch wydawniczy Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w latach 1947-2011 // W: Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej / Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. T. 3 / red. nauk. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała. – Opole ISP UO, 2014. – S. 38-40 : faks. ; 166-167 : faks. ; 291 : faks. ; 301-303 : faks. ; 310-311 : faks. ; 324-325 : faks. ; 366-368 : faks. ; 369-370 : faks. – ISBN 978-83-7395-642-1.

2. Colloquium Opole 2013 : totalitaryzm i pamiętanie : śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu / pod red. …, Annemarie Franke, Bernarda Linka, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – 258, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Tyt., spis treści równol. pol., czes., niem. – Tekst cześc. czes., niem. – Streszcz. pol., niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-302-6.

3. Dyrektorzy Instytutu Śląskiego : Roman Lutman (1897-1973), Teodor Musioł (1910-1995), Maurycy Horn (1917-2000), Józef Kokot (1916-1975), Bolesław Reiner (1925-1982), Wiesław Lesiuk (1943-2003) // W: 80 lat Instytutu Śląskiego / pod red. Katarzyny Widery ; wybór i koncepcja materiału ilustracyjnego …, Bernard Linek ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2014. – S. 86-104 : portr. – ISBN 978-83-7126-305-7. – ISBN 978-83-7511-202-3.

4. Wstęp / …, Annemarie Franke, Bernard Linek, Michał Lis // W: Colloquium Opole 2013 : totalitaryzm i pamiętanie : śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu / pod red. …, Annemarie Franke, Bernarda Linka, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 15-18. – ISBN 978-83-7126-302-6.

2013

1. Guziur Emanuel (1908-1989) ; Pabijan Władysław (1910-1980) ; Pasz Władysław (1912-1995) // W: Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Słowackiej / Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. T. 2 / red. nauk. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała. – Opole ISP UO, 2013. – Bibliogr. – S. 133-135 : portr. ; 331 ; 336-337 : portr. – ISBN 978-83-7395-589-9.

2. Nazwy miejscowe w „Zwrocie” // W: Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Michała Lisa, Łucji Jarczak, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – S. 121-133 : tab. – ISBN 978-83-7126-299-9.

3. Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Michała Lisa, Łucji Jarczak, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – 171, [1] s. : tab. ; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Tekst część. niem. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-299-9.

4. Wprowadzenie / Michał Lis, Łucja Jarczak, … // W : Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Michała Lisa, Łucji Jarczak, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – S. 7-8. – ISBN 978-83-7126-299-9.

2012

1. Colloquium Opole 2010 : polsko-niemiecki traktat graniczny 14 listopada 1990 roku : geneza i skutki / pod red. Michała Lisa, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – 181, [2] s. : mapy, tab. ; 24 cm. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Tyt. także niem., czes. – Tekst częśc. czes., niem. – Spis treści także czes., niem. – Streszcz. pol. – ISBN 978-83-7126-282-1. – ISBN 978-83-7511-136-1.

2. Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 : po 90. latach / pod red. nauk. Michała Lisa, … ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – 151, [1] s. : faks., tab. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-286-9. – ISBN 978-83-7511-155-2.

3. Wprowadzenie / Michał Lis, … // W: Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 : po 90. latach / pod red. Michała Lisa, … ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – S. 7-8. – ISBN 978-83-7126-286-9. – ISBN 978-83-7511-155-2.

4. Wybrane publikacje na temat plebiscytu i powstań śląskich 1919-1921 w księgozbiorze Biblioteki Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu // W: Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 : po 90. latach / pod red. Michała Lisa, … ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – S. 145-151. – ISBN 978-83-7126-286-9. – ISBN 978-83-7511-155-2.

5. Wymuszone uznanie granicy początkiem normalizacji / Michał Lis, Aleksandra Trzcielińska-Polus, … // W: Colloquium Opole 2010 : polsko-niemiecki traktat graniczny z 14 listopada 1990 roku : geneza i skutki / pod red. Michała Lisa, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 9-11. – ISBN 978-83-7126-282-1. – ISBN 978-83-7511-136-1.

6. Z dziejów szkolnictwa polskiego na Zaolziu // W: Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej / pod red. Zenona Jasińskiego, Bogdana Cimały ; t.1, Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 367–368. – ISBN 978-83-929872-4-6.

2011

1. Adamiec Franciszek (1916–1995) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 339–340. – ISBN
978-83-87401-00-9.

2. Adamiuk Antoni (1913–2000) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 340–341. – ISBN
978-83-87401-00-9.

3. Bednorz Zbyszko (1913–2010) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 343–344. – ISBN
978-83-87401-00-9.

4. Chmielnicki Stefan (1905–1982) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 345. – ISBN 978-
-83-87401-00-9.

5. Dzieje oświaty polskiej mniejszości narodowej na Śląsku Cieszyńskim : (bibliografia
rozumowana wybranych wydawnictw zwartych) // W: Wokół przemian
kulturowych i politycznych na Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Bernarda
Linka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie
Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2011. – (Studia Śląskie, ISSN 039-3355 ; t. 70).
– Streszcz. ang., niem. – S. 313–326 : faks., portr.

6. Grotowski Jerzy (1933–1999) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 347. – ISBN 978-
-83-87401-00-9.

7. Gut Zbigniew (1949–2010) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red. Bernarda
Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy –
Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska
Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 348. – ISBN 978-83-87401-00-9.
29. Jędrzejewski Jerzy (1908–1994) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 352. – ISBN 978-
-83-87401-00-9.

8.Kokot Józef (1916–1975) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red. Bernarda
Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy –
Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska
Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 354–355. – ISBN 978-83-87401-
-00-9.

9. Koraszewski Bronisław (1864–1924) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod
red. Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 355–356. – ISBN
978-83-87401-00-9.

10. Koszyk Szymon (1891–1972) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 356–357. – ISBN
978-83-87401-00-9.

11. Kośny Maksymilian (1905–1989) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 357–358. – ISBN
978-83-87401-00-9.

12. Mariański Juliusz (1921–2006) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 359. – ISBN 978-
-83-87401-00-9.

13. Mazurek Stefania (1900–1987) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 359–360. – ISBN
978-83-87401-00-9.

14. Musioł Karol (1905–1983) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red. Bernarda
Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy –
Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska
Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 361. – ISBN 978-83-87401-00-9.

15. Musioł Teodor (1910–1995) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red. Bernarda
Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum
Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 362. – ISBN 978-83-
-87401-00-9.

16. Opolskie Konfrontacje Teatralne // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 331–336 : faks.,
fot. (w tym kolor.). – ISBN 978-83-87401-00-9.

17. Początek Władysław (1910–1988) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 363–364. – ISBN
978-83-87401-00-9.

18. Powojenne życie kulturalne / …, Alfred Wolny // W: Opole : dzieje i tradycja
/ pod red. Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 283–298 :
faks., fot. (w tym kolor.), portr. – ISBN 978-83-87401-00-9.

19. Rospond Stanisław (1906–1982) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 364. – ISBN 978-
-83-87401-00-9.

20.Słowo wstępne / Michał Lis, Kazimierz Szczygielski, … // W: Województwo
opolskie 1950–2010 / pod red. nauk. Michała Lisa, Kazimierza Szczygielskiego, …
; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2011. – S. [7]–8. – ISBN 978-
-83-7126-278-4. – ISBN 978-83-62105-99-1.

21. Słupecki Jerzy (1904–1987) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red. Bernarda
Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum
Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 364–365. – ISBN 978-83-
-87401-00-9.

22. Smolka Alojzy (1907–1971) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red. Bernarda
Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum
Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 365. – ISBN 978-83-87401-
-00-9.

23. Tkocz Maksymilian (1904–?) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 367. – ISBN 978-
-83-87401-00-9.

24. Trojanowski Zdzisław (1928–2006) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 367. – ISBN 978-
-83-87401-00-9.

25. Województwo opolskie 1950–2010 / pod red. nauk. Michała Lisa, Kazimierza
Szczygielskiego, … ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy InstytutNaukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski,
2011. – 328 s. : fot., mapy, tab., wykr. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-
-278-4. – ISBN 978-83-62105-99-1.

26. Zmarzły Ernest (1910–1980) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 369–370. – ISBN
978-83-87401-00-9.

27. Życie teatralne w Opolu w latach 1950–2010 // W: Województwo opolskie
1950–2010 / pod red. nauk. Michała Lisa, Kazimierza Szczygielskiego, … ; Stowarzyszenie
Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.
– Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2011. – Bibliogr. – S. 256–274 : fot.
– ISBN 978-83-7126-278-4. – ISBN 978-83-62105-99-1.

2010

1. Franciszek Adamiec – działacz społeczny i kulturalny // Kwartalnik Opolski.
– R. 56, nr 1 (2010), s. 111–119.

2. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2009 roku : sprawozdanie
z działalności i plan pracy na rok 2010 / [merytoryczna red. całości …] ;
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : [Wydaw.
Instytut Śląski], 2010. – Bibliogr. – 80 s. : fot., tab. – ISBN 978-83-7126-
-260-9. – ISBN 978-83-62105-26-7.

3. Polacy na czeskim Śląsku po 1989 roku // W: Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989 roku / pod red. nauk. Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2010. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355 ; t. 69). – Streszcz. ang., niem. – S. 135–146 : fot., tab.

dr hab. Joanna DYBOWSKA, prof. PIN-IŚ

2018

1. Przemiany demograficzne w województwie opolskim w latach 1945–2015 [Dokument elektroniczny]. – Streszcz. ang. – Bibliogr. / …, Kazimierz Szczygielski // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 2 (2018), s. 24–54.

2017

1. Depopulacja jako wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa opolskiego // W: Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 13 / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska; Rządowa Rada Ludnościowa. – Warszawa: RRL, 2017. – S. 83–87. – ISBN 978-83-7027-657-7.

2. Polacy, Czesi i Niemcy we współczesnych migracjach międzynarodowych w Europie / …, Kazimierz Szczygielski // W: Colloquium Opole 2016: Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji = Colloquium Opole 2016: Polen, Deutschland, Tschechien und die Herauforderungen von Migration und Integration / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, …; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Bibliogr. – Streszcz. pol., czes., niem. – S. 268–303: wykr. – ISBN 978-83-7126-333-0.

2016

1. Intensywna emigracja a stan ludności w województwie opolskim. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – Mapy, tab., wykr. // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. – 2016, z. 3, s. 165–187.

2. Ludność na obszarach wiejskich województwa opolskiego – przeszłość i perspektywy demograficzne // Studia Obszarów Wiejskich. – T. 41 (2016), s. 213–228.

3. Szkolnictwo wyższe w województwie opolskim: historia i teraźniejszość // W: Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku / pod red. Roberta Rauzińskiego, Brygidy Solgi; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. – Opole: PIN IŚ, 2016. – Bibliogr. – S. 206–222: tab. – ISBN 978-83-7126-323-1.

4. Trudności w ocenie zmian zaludnienia Polski w związku z migracjami o charakterze czasowym / …, Katarzyna Widera. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – Tab., wykr. // Studia Ekonomiczne: zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – Nr 290 (2016), s. 61–73.

2015

1. Demograficzne uwarunkowania i skutki depopulacji w województwie opolskim / …, Katarzyna Widera // Studia Ekonomiczne: zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – [Nr] 223 (2015), s. 106–118.

2014

1. Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002-2011. –Streszcz. ang. – Bibliogr. // Journal of Agribusiness and Rural Development : kwartalnik poświęcony problemom agrobiznesu i obszarów wiejskich : quarterly on problems of agribusiness and rural areas. – 2014, [z.] 2, s. 59-68 : tab.

2. Nierejestrowana migracja a stan ludności Polski // W: Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata / red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Opolu. – Opole : Wydaw. UO, 2014. – Streszcz. ang. – Bibliogr. S. – 383-398 : tab. – ISBN 978-83-7395-610-0.

mgr Elżbieta FLISAK

2022

4. Najpiękniejsze posągi św. Floriana w województwie opolskim: kalendarz na rok 2023 / projekt, fotografie, opracowanie graficzne, wstęp … – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 14 stron: portrety; 43 cm.

mgr Ewa GOLEC

2022

5. Bibliografia publikacji Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu, Instytutu Śląskiego i Stowarzyszenia Instytut Śląski za lata 2007–2021 / opracowała ….; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 134 strony; 24 cm. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-410-8.
6. Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Roberta Rauzińskiego za lata 1958–2022 // W: Społeczeństwo w dobie przemian – studia interdyscyplinarne: księga jubileuszowa profesora Roberta Rauzińskiego / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Bartosz Kuświk, Brygida Solga; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Strony 309–370. – ISBN 978-83-7126-427-6.
7. Indeks nazwisk // W: Budownictwo kościołów na Śląsku Opolskim w Polsce Ludowej (1945–1989): “Bogu na chwałę, nam na zbawienie” / Renata Sołtysek; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Strony 609–621. – ISBN 978-83-7126-412-2.
8. Indeks miejscowości // W: Budownictwo kościołów na Śląsku Opolskim w Polsce Ludowej (1945–1989): “Bogu na chwałę, nam na zbawienie” / Renata Sołtysek; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Strony 622–634. – ISBN 978-83-7126-412-2.

2021

12. Indeks nazw miejscowych // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 3, Wysiedlenia, emigracje, przyjazdy / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Instytut Śląski, 2021. – S. 332–337. – ISBN 978-83-8229-246-6. – ISBN 978-83-7126-381-1.
13. Indeks nazwisk // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 3, Wysiedlenia, emigracje, przyjazdy / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Instytut Śląski, 2021. – S. 326–331: fot. – ISBN 978-83-8229-246-6. – ISBN 978-83-7126-381-1.

2020

51. Indeks miejscowości // W: „Język serca” ludności Śląska Opolskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku w świetle źródeł kościelnych / Andrzej Hanich ; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – S. 211–228. – ISBN 978-83-7126-370-5.
52. Indeks nazw miejscowych // W: Dwa narody: wyłanianie się nowoczesnych narodów na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku: (wybór artykułów) / Bernard Linek; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – S. 373–376. – ISBN 978-83-7126-368-2.
53. Indeks nazw miejscowych // W: Górnośląskie miasta w XIX i XX wieku: powstanie, życie społeczne, totalitarne piętno: (wybór artykułów) / Bernard Linek; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – S. 381–384. – ISBN 978-83-7126-367-5.
54. Indeks nazw miejscowych // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – S. 286–299. – ISBN 978-83-7126-359-0.
55. Indeks nazwisk // W: Dwa narody: wyłanianie się nowoczesnych narodów na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku: (wybór artykułów) / Bernard Linek; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – S. 363–372. – ISBN 978-83-7126-368-2.
56. Indeks nazwisk // W: Górnośląskie miasta w XIX i XX wieku: powstanie, życie społeczne, totalitarne piętno: (wybór artykułów) / Bernard Linek; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – S. 371–379. – ISBN 978-83-7126-367-5.
57. Indeks nazwisk // W: „Język serca” ludności Śląska Opolskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku w świetle źródeł kościelnych / Andrzej Hanich ; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – S. 205–210. – ISBN 978-83-7126-370-5.
58. Indeks osobowy // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – S. 279–285. – ISBN 978-83-7126-359-0.

2019

1. Indeks nazw geograficznych // W: Górny Śląsk – reditus: wokół wydarzeń z lat 1918–1922 / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – S. 208–220. – ISBN 978-83-7126-350-7.

2. Indeks nazwisk // W: Górny Śląsk – reditus: wokół wydarzeń z lat 1918–1922 / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – S. 221–238. – ISBN 978-83-7126-350-7.

2018

1. Bibliografia prac Doktor Danuty Berlińskiej za lata 1986–2018 // W: W poszukiwaniu tożsamości: grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 83). – S. 25–38.

2017

1. Bibliografia prac doktora habilitowanego Kazimierza Szczygielskiego // Brygida Solga, … // W: Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Robert Rauziński, Brygida Solga, Bernard Linek, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – S. 23–38.

2. Bibliografia publikacji pracowników PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w roku 2016 (oraz uzupełnienia z lat poprzednich) // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2016 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2017 / [red. Bernard Linek]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – S. 55–74. – ISBN 978-83-7126-332-3.

3. Indeks nazwisk; Indeks nazw miejscowych // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T.2, Przywódcy – bohaterowie – wrogowie / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2017. – S. 306–312; S. 313–316. – ISBN 978-83-8098-408-0. – ISBN 978-83-7126-335-4.

4. Sprawozdanie z pracy biblioteki w roku 2016 // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2016 roku : sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2017 / [red. Bernard Linek]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – S. 44–46. – ISBN 978-83-7126-332-3.

2016

1. Bibliografia publikacji pracowników PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2015 roku (oraz uzupełnienia z lat poprzednich) // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2015 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2016 / [red. Bernard Linek]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016. – S. 50–67. – ISBN 978-83-7126-324-8.

2015

1. Bibliografia prac Profesora Włodzimierza Kaczorowskiego za lata 1974–2015// W: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod red. Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca ; Uniwersytet Opolski. – Opole: Wydaw. UO, 2015. – S. 29–67. – ISBN 978-83-7395-661-2.

2. Bibliografia prac profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Michała Lisa za lata 2005–2015 // W: Druga wojna światowa na Śląsku: antecedencje, przebieg, konsekwencje / pod red. Stanisława Senfta ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355 ; t. 76). – S. 19–30.

3. Bibliografia publikacji pracowników PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2014 roku (oraz uzupełnienia z lat poprzednich) // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2014 roku : sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2015. – S. 51–[64]. – ISBN 978-83-7126-308-8.

4. Sprawozdanie z pracy biblioteki w roku 2014 // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2014 roku : sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – S. 39–42: tab. – ISBN 978-83-7126-308-8.

dr Agata HAAS

2022

9. Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. II, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej”, Opole, 8 grudnia 2021 r.: [sprawozdanie] // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużycoznawcze. – Tom 20 (2021), strony 103–112.
———————————
10. Colloquium Opole 2021: wspólny mit czy źródło sporu politycznego? : dziedzictwo opozycji antykomunistycznej z trójstronnej polsko-czesko-niemieckiej perspektywy = Colloquium Opole 2021= Ein gemeinsamer Mythos oder Quelle politischer Auseinandersetzung? : das Erbe der antikommunistischen Opposition aus dreigliedriger polnisch-tschechisch-deutscher Perspektive / pod redakcją Marka Mazurkiewicza, …, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 192 strony; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tytuł równoległy czeski, niemiecki. – Tekst częściowo czeski, niemiecki. – Streszczenie czeskie, niemieckie, polskie. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-414-6.
11. Język mistyki protestanckiej w wybranych pieśniach Mlecznej Potráwy Duchowej… Samuela Ludwika Zasadiusa. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia // Studia Śląskie. – Tom 90 (2022), strony 13–34.
12. Społeczeństwo i kultura na Śląsku Opolskim w latach 1945–1989 / …, Krzysztof Kleszcz // W: Region czy regiony?: Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, redakcja naukowa rozdziałów Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, Brygida Solga, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2022. – Strony 574–588. – ISBN 978-83-963893-9-8.
13. „Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej”, Opole, 8 grudnia 2021 roku: sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej // Studia Śląskie. – Tom 90 (2022), strony 197–203.
14. Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa …, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 278 stron: faksymile, fotografie, ilustracje, wykresy; 24 cm. – Streszczenie angielskie, niemieckie przy pracach. – Bibliografia przy pracach. – ISBN 978-83-7126-419-1.
15. Wprowadzenie / …, Piotr Pałys // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa …, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Strony 7–10. – ISBN 978-83-7126-419-1.

2021

9. Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. II, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej”, Opole, 8 grudnia 2021 r.: [sprawozdanie] // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużycoznawcze. – Tom 20 (2021), strony 103–112.
———————————
10. Colloquium Opole 2021: wspólny mit czy źródło sporu politycznego? : dziedzictwo opozycji antykomunistycznej z trójstronnej polsko-czesko-niemieckiej perspektywy = Colloquium Opole 2021= Ein gemeinsamer Mythos oder Quelle politischer Auseinandersetzung? : das Erbe der antikommunistischen Opposition aus dreigliedriger polnisch-tschechisch-deutscher Perspektive / pod redakcją Marka Mazurkiewicza, …, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 192 strony; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tytuł równoległy czeski, niemiecki. – Tekst częściowo czeski, niemiecki. – Streszczenie czeskie, niemieckie, polskie. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-414-6.
11. Język mistyki protestanckiej w wybranych pieśniach Mlecznej Potráwy Duchowej… Samuela Ludwika Zasadiusa. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia // Studia Śląskie. – Tom 90 (2022), strony 13–34.
12. Społeczeństwo i kultura na Śląsku Opolskim w latach 1945–1989 / …, Krzysztof Kleszcz // W: Region czy regiony?: Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, redakcja naukowa rozdziałów Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, Brygida Solga, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2022. – Strony 574–588. – ISBN 978-83-963893-9-8.
13. „Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej”, Opole, 8 grudnia 2021 roku: sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej // Studia Śląskie. – Tom 90 (2022), strony 197–203.
14. Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa …, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 278 stron: faksymile, fotografie, ilustracje, wykresy; 24 cm. – Streszczenie angielskie, niemieckie przy pracach. – Bibliografia przy pracach. – ISBN 978-83-7126-419-1.
15. Wprowadzenie / …, Piotr Pałys // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa …, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Strony 7–10. – ISBN 978-83-7126-419-1.

2022

14. Colloquium Opole 2020: od konfrontacji przez normalizację do pojednania i dobrego sąsiedztwa: polsko-czesko-niemiecki kompleks sąsiedztwa w rocznicę traktatów granicznych = Colloquium Opole 2010: von der Konfrontation über Normalisierung bis hin zu Versöhnung und guter Nachbarschaft: polnisch-tschechisch-deutscher Nachbarschaftskomplex im Jubiläumsjahr der Grenzverträge / pod red. Marka Mazurkiewicza, …, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – 150, [1] s.: fot., tab.; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes., niem. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-399-6.
15. Język poezji mistycznej w XVII- i XVIII- wiecznych rękopisach karmelitańskich / Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2021. – 277 s.: tab.; 24 cm. – ISBN 978-83-7126-386-6.
16. Od redakcji // W: Colloquium Opole 2020: od konfrontacji przez normalizację do pojednania i dobrego sąsiedztwa: polsko-czesko-niemiecki kompleks sąsiedztwa w rocznicę traktatów granicznych = Colloquium Opole 2010: von der Konfrontation über Normalisierung bis hin zu Versöhnung und guter Nachbarschaft: polnisch-tschechisch-deutscher Nachbarschaftskomplex im Jubiläumsjahr der Grenzverträge / pod red. Marka Mazurkiewicza, …, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 13–18. – ISBN 978-83-7126-399-6.
17. Produkty spożywcze, przyprawy i zioła jako ważny element eliksirów i praktyk antydżumowych na przykładzie starodruku Wierność, Bogu i Cesarzowi, czasu powietrza morowego […] Jana Muthmana // W: Dziedzictwo kulinarne Śląska w nowych kontekstach interpretacyjnych / red. nauk. Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek. – Opole: Uniwersytet Opolski, 2021. – Bibliogr. – Streszcz. ang. – ISBN 978-83-7395-915-6.

2020

59. Colloquium Opole 2019: konferencja pokoju z 1919 roku: jak tworzono ład wersalski = Colloquium Opole 2019: Friedenskonferenz von 1919: wie enststand die Versailler Ordnung / pod red. Marka Mazurkiewicza, …, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – 216, [1] s.: tab.; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-364-4.
60. Indeks osobowy / …, Robert Wieczorek // W: Colloquium Opole 2019: konferencja pokoju z 1919 roku: jak tworzono ład wersalski = Colloquium Opole 2019: Friedenskonferenz von 1919: wie enststand die Versailler Ordnung / pod red. Marka Mazurkiewicza, …, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 210 –216. – ISBN 978-83-7126-364-4.
61. Język poezji mistycznej w XVII- i XVIII- wiecznych rękopisach karmelitańskich / Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2021. – 277 s.: tab.; 24 cm. – ISBN 978-83-7126-386-6.
62. Osobliwe modlitwy w Doskonałym kancyonale polskim z 1673 roku. – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. // Studia Śląskie. – T. 86/87 (2020), s. 41–57.
63. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 17, (La–Łzyczka) / red. nauk. Bogusław Wyderka; zespół aut. …, Małgorzata Iżykowska, Anna Jedynak, Krzysztof Kleszcz, Marzena Muszyńska, Bogusław Wyderka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – XXXI, [1], 309 s. : mapa; 24 cm + 1 płyta CD ROM. – Także tyt. równol. ang. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-371-2.

2019

1. Język i styl „Dyszkursu o pijaństwie…” kluczborskiego fararza Adama Gdacjusza // W: Dziedzictwo kulturowe Śląska: materiały, analizy, interpretacje / red. nauk. Dorota Świtała-Trybek, Lidia Przymuszała; Uniwersytet Opolski. – Opole: Wydaw. UO, 2019. – Streszcz. ang. – S. 89–99. – ISBN 978-83-7395-848-7.

2. „O leksyce i frazeologii Dyszkursu o grzechach szóstego przykazania Bożego… Adama Gdacjusza”. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Forum Lingwistyczne. – Nr 6 (2019), s. 85–97.

2018

1. Colloquium Opole 2017: w 500-lecie reformacji: dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa / …, Robert Wieczorek // Przegląd Zachodni. – 2018, nr 1, s. 257–259.

2. Colloquium Opole 2017: w 500-lecie reformacji: dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Roberta Wieczorka, słowem wstępnym opatrzył Michał Lis; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – 228, [2] s., [12] s. tabl.: il. kolor., mapy, tab. – 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Bibliogr., netogr. przy rozdz. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-337-8.

3. Indeks // W: Colloquium Opole 2017: w 500-lecie reformacji: dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Roberta Wieczorka, słowem wstępnym opatrzył Michał Lis; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 221–228. – ISBN 978-83-7126-337-8.

4. Od redakcji // W: Colloquium Opole 2017: w 500-lecie reformacji: dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Roberta Wieczorka, słowem wstępnym opatrzył Michał Lis; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 18–24. – ISBN 978-83-7126-337-8.

5. Polskojęzyczne protestanckie zabytki językowe na nowożytnym Śląsku // W: Colloquium Opole 2017: w 500-lecie reformacji: dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Roberta Wieczorka, słowem wstępnym opatrzył Michał Lis; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Bibliogr. – Streszcz. czes., niem. – S. 18–24. – ISBN 978-83-7126-337-8.

2017

1. Poseł Krotochwilny Mac Lac… jako XVII- wieczna śląska komedia rybałtowska // W: Kościoły na Śląsku / red. nauk. Bernard Linek, Piotr Pałys, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 81). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 155–166.

2. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 16, (Krawcowa–Kyzia) / red. nauk. Bogusław Wyderka; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, …, Anna Jedynak, Krzysztof Kleszcz, Marzena Muszyńska, Kamila Nowak, Bogusław Wyderka; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – XXXI, 275 s. : mapa; 24 cm + 1 płyta CD ROM. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-334-7.

2016

1. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 15, (Klacza–Krawatka) / red. nauk. Bogusław Wyderka; zespół aut. …, Małgorzata Iżykowska, Anna Jedynak, Krzysztof Kleszcz, Kamila Nowak, Bogusław Wyderka; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016. – XXXI, [1], 392 s.: mapa; 24 cm + 1 płyta CD ROM: Słownik gwar śląskich. T. 14–15. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-321-7.

2015

1. Doskonały kancyonal polski: zabytek piśmiennictwa religijnego na Śląsku. – Streszcz. ang. // Kwartalnik Opolski. – 2014, nr 4, s. 15–31.

2. Nazewnictwo drugiej osoby Trójcy Świętej w XVII– i XVIII– wiecznych rękopisach karmelitańskich. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Studia Slavica . – [T.] XVIII, [cz.] 2 (2014), s. 137–149.

3. Pieśni pogrzebne w Doskonałym kancyonale polskim z 1673 roku // W: Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku: pamięć historyczna a polityka / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 77). – Streszcz. ang., niem. – S. 167–183.

ks. prof. dr hab. Andrzej HANICH

2022

16. Droga Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim do uzyskania statusu diecezji opolskiej w 1972 roku // W: Społeczeństwo w dobie przemian – studia interdyscyplinarne: księga jubileuszowa profesora Roberta Rauzińskiego / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Bartosz Kuświk, Brygida Solga; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Bibliografia. – Strony 249–272. – ISBN 978-83-7126-427-6.
17. Plebiscyt górnośląski i III powstanie śląskie 1921 roku we wspomnieniach gwardiana klasztoru Franciszkanów na Górze św. Anny // W: Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski: perspektywa edukacyjna, muzealna i naukowa / pod redakcją naukową Krzysztofa Kleszcza, Katarzyny Szawan; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski: Muzeum Śląska Opolskiego, 2022. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Streszczenie angielskie. – Strony 133–150. – ISBN 978-83-7126-423-8. – ISBN 978-83-89798-49-7.

2021

18. Słownik nazw miejscowości diecezji opolskiej w XX i XXI wieku / Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – 378 s.: mapa, tab.; 25 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-390-3.
19. Usuwanie księży i sióstr zakonnych ze Śląska Opolskiego w latach 1952–1954 // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 3, Wysiedlenia, emigracje, przyjazdy / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Instytut Śląski, 2021. – Bibliogr. – S. 207–229: fot. – ISBN 978-83-8229-246-6. – ISBN 978-83-7126-381-1.

2020

64. „Język serca” ludności Śląska Opolskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku w świetle źródeł kościelnych / Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – 228 stron.: tab.; 24 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-370-5.
65. Opolskie przeciwdziałanie ofensywie reakcyjnego kleru 1958 r. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – 2019, nr 1, s. 113-140.
66. Wprowadzenie // W: Memorjał dotyczący spraw kościelnych polskiej mniejszości narodowej w Niemczech / wprowadzeniem poprz. …; Instytut Śląski. – Wyd. fototypiczne. – Opole: IŚ, 2020. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – S. 5–10. – ISBN 978-83-7126-375-0.

2019

1. Historia wpadła do Krzyżowej: 30 lat temu Mazowiecki i Kohl mieli się spotkać na Górze św. Anny. – Il. // Indeks: pismo Uniwersytetu Opolskiego. – 2019, nr 9/10, s. 76–83.

2. Martyrologia duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach powstań śląskich i II wojny światowej / Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – 258, [2] s.: portr.; 25 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Spis treści także niem. – Bibliogr. – Streszcz. niem. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-352-1.

3. Ustanowienie administracji apostolskiej na Śląsku Opolskim w 1945 r.: tło i okoliczności // W: Organizowanie polskich struktur Kościoła katolickiego na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945–1951 / pod red. Kazimiery Jaworskiej. – Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2019. – (Integracyjna Rola Kościoła Katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II Wojnie Światowej: studia i materiały; 1). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 67–93: mapa. – ISBN 978-83-63642-86-0.

2018

1. Doktor habilitowana Joanna Dybowska (1960–2018) / …, Brygida Solga // W poszukiwaniu tożsamości: grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 83). – S. 281–282.

2017

1. Ks. prałat Josef Kubis – proboszcz parafii św. Krzyża w Opolu w latach (1917–1945) / Adriana Dawid, … // W: W herbie miasta krzyż: # 800 lat Opola / red. Marek Lis. – Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, 2017. – (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku; nr 93). – Bibliogr. – S. 65–75. – ISBN 978-83-63950-97-2.

2. Ksiądz prałat Antoni Jokiel – proboszcz parafii katedralnej św. Krzyża w Opolu // W: Opolanie znani i nieznani: czasy po II wojnie światowej. Cz. 1 / pod red. Małgorzaty Świder. – Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2017. – (Biblioteczka Opolskiego Maturzysty; z. 6). – Bibliogr. – S. 91–97: il. – ISBN 978-83-945926-4-6.

3. Księża, zakonnicy i siostry zakonne zamordowani przez żołnierzy Armii Czerwonej w początkach 1945 r. na Śląsku Opolskim // W: Pod czerwoną gwiazdą: aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowo-Wschodniej w 1945 r. / pod red. Sebastiana Rosenbauma, Dariusza Węgrzyna. – Warszawa; Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017. – Bibliogr. – S. 225–257. – ISBN 978-83-8098-285-7.

4. Łabędy: dzieje miejscowości i parafii / red. …, Sebastian Rosenbaum, Bogusław Tracz, Piotr Górecki. – Gliwice: Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic; Nowa Ruda: Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński, 2017. – 707 s.: il., fot., mapy, portr. ; 25 cm. – Bibliogr. – Indeks. – ISBN 978-83-949451-1-4.

5-6. Parafie dekanatu łabędzkiego na tle ogólnej sytuacji Kościoła na Śląsku Opolskim podczas przechodzenia regionu z państwowości niemieckiej do polskiej po II wojnie światowej (1945 –1946); Wstęp // W: Łabędy: dzieje miejscowości i parafii / red. …, Sebastian Rosenbaum, Bogusław Tracz, Piotr Górecki. – Gliwice: Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic; Nowa Ruda: Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński, 2017. – S. 575–639; S. 7–11. – ISBN 978-83-949451-1-4.

7. Relacje państwo – Kościół w komunistycznej Polsce na przykładzie Śląska Opolskiego (1945–1989) [Dokument elektroniczny]. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 1 (2017), s. 192–230.
Dostęp: 20.12. 2018 r.

2016

2015

1. Ksiądz Bolesław Kominek / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – [T.] 1, Ksiądz infułat Bolesław Kominek : pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945-1951). – [Wyd. 2]. – Opole: PIN IŚ, 2015. – 178 s.: il., mapy, portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-288-3.

2. Ksiądz Bolesław Kominek / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. [T.] 2, Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora Śląska Opolskiego (1945-1951) / zebrał, oprac. i przypisami opatrzył … – [Wyd. 2]. – Opole: PIN IŚ, 2015. – 707 s. ; 24 cm. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-289-0.

3. Martyrologium duchowieństwa na Opolszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem parafii dekanatu prószkowskiego w początkach 1945 roku // W: Tragedia Górnośląska w miejscowościach podopolskich 1945 / red. Piotr Górecki. – Opole: Wydaw. i Drukarnia św. Krzyża: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego: Gmina Prószków, 2015. – S. 71–77: il. – ISBN 978-83-63950-66-8. – ISBN 978-83-7342-494-4.

4. Nastroje wśród ludności Śląska Opolskiego w początkach 1944 roku w świetle raportów Sicherheitsdienst des Reichsführers SS // W: Druga wojna światowa na Śląsku: antecedencje, przebieg, konsekwencje / pod red. Stanisława Senfta ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 76). – Streszcz. ang., niem. – S. 101–112.

2014

1. Duszpasterstwo a język ojczysty mieszkańców Śląska Opolskiego przed 1945 rokiem, ze szczególnym uwzględnieniem parafii dekanatu prószkowskiego, w świetle niemieckich kościelnych schematyzmów wrocławskich ; Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945–1946, ze szczególnym uwzględnieniem parafii w dekanacie prószkowskim ; Przyczynek do dziejów duchowieństwa ziemi prószkowskiej // W: Studia z dziejów Prószkowa / red. … [Parafia Rzymskokatolicka św. Jerzego]. – Opole ; Nowa Ruda : Wydaw. MARIA ; Prószków : Parafia Rzymskokatolicka św. Jerzego, 2014. – S. 75–113 ; 115–192 : mapy ; 193–247 ; 267–271. – ISBN 978-83-64868-12-2.

2. Smaki polskie i opolskie : skarby dziedzictwa kulinarnego : 2500 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni domowej / wybór i oprac. … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ ; Prószków : …, 2014. – 929, [2] s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-303-3.
3. Studia z dziejów Prószkowa / red. … [Parafia Rzymskokatolicka św. Jerzego]. – Opole ; Nowa Ruda : Wydaw. MARIA ; Prószków : Parafia Rzymskokatolicka św. Jerzego, 2014. – 271, [1] s., [2] s. tabl. kolor. : fot., mapy, pl. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-64868-12-2.

2013

1. Powstanie, rozwój i stabilizacja struktury diecezjalnej Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej // W: Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej : w 40. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus / pod red. Wojciecha Kucharskiego ; Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. – Wrocław : O „PiP”, 2013. – (Konferencje Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ; t. 4). – S. 147-171. – ISBN 978-83-934597-8-0.

2012

1.Działania zbrojne II wojny światowej na Śląsku Opolskim w pierwszej połowie 1945 r. // W: Na tropach twórczości i czasów minionych : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Damianowi Tomczykowi / pod red. Marka Cetwińskiego, Agnieszki Czajkowskiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego AJD, 2012. – S. 507-552. – ISBN 978-83-7455-232-5.

2.Ksiądz Bolesław Kominek / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. [T.] 1, Ksiądz infułat Bolesław Kominek : pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945-1951). – Opole : PIN IŚ, 2012. – 178 s. : il., mapy, portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-288-3.

3. Ksiądz Bolesław Kominek / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. [T.] 2, Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora Śląska Opolskiego (1945-1951) / zebrał, oprac. i przypisami opatrzył … – Opole : PIN IŚ, 2012. – 707 s. ; 24 cm. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-289-0.

4.Księża : ofiary zabójstw politycznych na Śląsku Opolskim w okresie powstań śląskich i plebiscytu // W: Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 : po 90. latach / pod red. Michała Lisa, Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – S. 72-86. – ISBN 978-83-7126-286-9. – ISBN 978–83-7511-155-2.

5. Losy ludności na Śląsku Opolskim w czasie działań wojennych i po wejściu Armii Czerwonej w 1945 roku. – Streszcz. ang., niem. // Studia Śląskie. . – T. 71 (2012), s. 197-227: tab.

6.Opolszczyzna w wielu smakach : skarby dziedzictwa kulinarnego : 2200 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni domowej / wybór i oprac. … – Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi : Wydaw. Press & Media, 2012. – 768 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm. – Indeks. – ISBN 978-83-60455-50-0. – ISBN 978-83–935747-1-1.

7. Wstęp // W: Opolszczyzna w wielu smakach : skarby dziedzictwa kulinarnego : 2200 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni domowej / wybór i oprac. … – Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi : Wydaw. Press & Media, 2012. – S. 5-6. – ISBN 978-83-60455-50-0. – ISBN 978-83-935747-1-1.

8. Wywłaszczenie, konfiskaty mienia i inne formy represji wobec Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim przez władzę komunistyczną w latach 1945-1964 // W: Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 1945-1989 : studia i materiały / red. Ksawery Jasiak. – Opole ; Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Delegatura, 2012. – S. 81-106. – ISBN 978-83-61631-33-0.

9. Źródła do dziejów Prószkowa = Quellen zur Geschichte von Proskau / red. nauk. … ; współpraca Hubert Dobranowski ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Parafia Rzymskokatolicka św. Jerzego w Prószkowie, Urząd Miasta i Gminy w Prószkowie. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – XIV, [2], 578 s. : il. ; 24 cm. – Tekst równol. niem., pol. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-283-8. – ISBN 978-83-7511-141-5.

2011

1. Droga Śląska Opolskiego do samodzielności kościelnej // W: Województwo
opolskie 1950–2010 / pod red. nauk. Michała Lisa, Kazimierza Szczygielskiego,
Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2011.
– S. 47–72. – ISBN 978-83-7126-278-4. – ISBN 978-83-62105-99-1.

2. Powojenna „repatriacja” Polaków z Kresów Wschodnich na Śląsk Opolski
// W: Wokół ludzi i zdarzeń : przesiedleńcy z dawnych Kresów Rzeczypospolitej
w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego w sześćdziesięcioleciu
1945–2005 / pod red. nauk. Roberta Rauzińskiego, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw.
Instytut Śląski, 2011. – S. 11–25. – ISBN 978-83-7126-271-5. – ISBN 978-83-
-62105-68-7.

2010

1. „Msza pojednania” w Krzyżowej – symbol nowych stosunków polsko-niemieckich
// W: Colloquium Opole 2009 : od Okrągłego Stołu do Obalenia Muru
Berlińskiego i Aksamitnej Rewolucji : Polacy – Niemcy – Czesi : nowe wartości,
nowe relacje / pod red. Michała Lisa, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Osteuropa-Institut Regensburg. – Opole
: PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2010. – (Coloquium Opole : Polacy – Niemcy
– Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 12–25. – ISBN 978-83-7126-263-0. –
ISBN 978-83-62105-42-7.

2. Pamięć o kresowych korzeniach tożsamości / red. … ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2010. – 176 s., [38] s. tabl.:
fot., mapy, pl., portr. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7126-262-3.

3. Uwarunkowania i przebieg powojennej „repatriacji” Polaków z Kresów
Wschodnich na Śląsk Opolski (1945–1946) // W: Pamięć o kresowych korzeniach
tożsamości / red. … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. –
Opole: PIN IŚ, 2010. – S. 17–53 : mapa, tab. – ISBN 978-83-7126-262-3.

4. Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim
po 1989 roku // W: Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989 roku / pod
red. nauk. Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu,
Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2010. – (Studia Śląskie, ISSN
0039-3355 ; t. 69). – Streszcz. ang., niem. – S. 7–29 : mapa.

5. Wstęp // W: Pamięć o kresowych korzeniach tożsamości / red. … ; Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2010. –
S. 5–7. – ISBN 978-83-7126-262-3.

2009

1. Dekanaty i parafie Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach
1945–1946 / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN
IŚ, 2009. – 548 s. : mapy, tab. ; 24 cm. – Streszcz. niem. – Bibliogr. – Indeksy. –
ISBN 978-83-7126-245-6.

2. Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej.
– Opole : Wydaw. i Drukarnia Świętego Krzyża : Muzeum Śląska Opolskiego,
2009. – 158, [1] s., [16] s. tabl. : il., mapa, portr. ; 24 cm. – Spis treści także
niem. – Streszcz. niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-89798-80-0. – ISBN
978-83-7342-185-1.

3. Noc kryształowa z 9/10 listopada 1938 roku i „ostateczne rozwiązanie
kwestii żydowskiej” na Śląsku Opolskim w latach II wojny światowej. – Streszcz.
ang. // Rocznik Polsko-Niemiecki. – Nr 17 (2009), s. 103–113.

4. Uwarunkowania powojennej „repatriacji” Polaków z Kresów Wschodnich
na Śląsk Opolski // W: Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu : ujęcie regionalne
/ pod red. nauk. Roberta Rauzińskiego, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Stowarzyszenie
Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Komitet
Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Komisja Regionalnej Polityki Społecznej,
Politechnika Opolska. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – S. 96–112
: mapa. – ISBN 978-83-7126-255-5. – ISBN 978-83-62105-24-3.

5. Wokół podróży biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego do Wrocławia
i po Śląsku Opolskim w maju i czerwca 1945 roku : (wybór dokumentów) //
W: Instytut Śląski na przełomie wieków : miejsce i rola placówki w badaniach nad
Śląskiem / pod red. nauk. Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2009. –
(Studia Śląskie, ISSN 0039-3355 ; t. 68). – Streszcz. ang., niem. – S. 235–309.

mgr Łucja JARCZAK

2014

1. Polityka władz wobec nazewnictwa górnośląskiego w okresie międzywojennym / Monika Choroś, … – Streszcz. ang. // Opolski Rocznik Muzealny. – T. 20 (2014), s. 111-123.

2. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 16, Wrzesień-Żyznów / pod red. Stanisławy Sochackiej ; [t. przygot. S. Sochacka – kier., Monika Choroś, …] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2014. –198 s. ; 25 cm. – Bibliogr. – Wstęp także ang., niem. – ISBN 978-83-7126-300-2. – ISBN 978-83-7511-196-5.

2013

1. Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Michała Lisa, …, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – 171, [1] s. : tab. ; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Tekst część. niem. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-299-9.

2. Zmiany nazw miejscowych w górnośląskiej części województwa śląskiego w świetle polityki językowej (1922-1939) // W: Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Michała Lisa, …, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – S. 105-119. – ISBN 978-83-7126-299-9.

3. Zur Umbenennung deutscher Strassennamen durch die polnische Verwaltung (am Beispiel Opole / Monika Choroś, .. // W: Die Stadt und ihre Namen / Akten hrsg. von Dieter Kremer, Dietlind Kremer. Tlbd. 2, 2. Tagung Leipzig, 24. und 25. Mai 2013. – Leipzig : Leipziger Universitätsverl, 2013. – (Onomastica Lipsiensia / Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung, ISSN 1614-7464 ; Bd. 9). – Bibliogr. – S. 351-364. – ISBN 978-3-86583-815-5.

4. Wprowadzenie / Michał Lis, …, Leokadia Drożdż // W : Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Michała Lisa, …, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – S. 7-8. – ISBN 978-83-7126-299-9.
5. Nazwy złożone w toponimii śląskiej / Monika Choroś. – Opole, 2011. Rec. // Studia Śląskie. – T. 73 (2013), s. 189-193.

2012

1. Zainteresowania onomastyczne Konstantego Prusa i jego Spis miejscowości polskiego Śląska Górnego jako element kampanii plebiscytowej / Monika Choroś, … // W: Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 : po 90. latach / pod red. Michała Lisa, Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – S. 87-104 : faks. – ISBN 978-83-7126-286-9. – ISBN 978-83-7511-155-2.

2. Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty) / Monika Choroś, … // W: “Studia Śląskie”, t. LXXI, 2012, s. 45−60 ; Państwowy Instytut Naukowy − Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. . − Opole: PIN IŚ: Wydawn. Instytut Śląski, 2012. − S. 45−60: faks. . − PL ISSN 0039-3355.

2011

1. Miasto Opole i jego części / Monika Choroś, … // W: Opole : dzieje i tradycja
/ pod red. Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu
Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011.
– S. 371–373. – ISBN 978-83-87401-00-9.

2. Miejsca wspólne / Monika Choroś, … // W: Opole : dzieje i tradycja / pod
red. Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 219–234 : fot.
(w tym kolor.). – ISBN 978-83-87401-00-9.

3. Nazewnictwo miejskie w Opolu na przestrzeni wieków / Monika Choroś, …
// W: Wokół przemian kulturowych i politycznych na Śląsku w XIX i XX wieku
/ pod red. nauk. Bernarda Linka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2011. – (Studia Śląskie,
ISSN 039-3355 ; t. 70). – Streszcz. ang., niem. – S. 125–141.

4. Niemiecko-polski wykaz nazw i ulic / Monika Choroś, … // W: Opole :
dzieje i tradycja / pod red. Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej
; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii
Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta,
2011. – S. 374–382. – ISBN 978-83-87401-00-9.

5. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 15, Wem–Wrzes /
pod red. Stanisławy Sochackiej ; [t. przygot. S. Sochacka – kier., Monika Choroś,
… ] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ :
Wydaw. Instytut Śląski, 2011. – 154 s. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-
-277-7. – ISBN 978-83-62105-96-0.

6. Tendencje w nazewnictwie ulic Opola w latach powojennych / Monika Choroś,
… // W: Województwo opolskie 1950–2010 / pod red. nauk. Michała Lisa, Kazimierza
Szczygielskiego, Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw.
Instytut Śląski, 2011. – Bibliogr. – S. 203–222. – ISBN 978-83-7126-278-4. – ISBN
978-83-62105-99-1.

7. Uliczny podręcznik historii / Monika Choroś, … – Il. // Indeks : pismo Uniwersytetu
Opolskiego. – 2011, nr ½, s. 21–26.

2010

1. Ludzie i historia w nazwach ulic Opola / Monika Choroś, … ; Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu.
– Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2010. – XXXIV, 158 s. : fot., pl. ;
24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-265-4. – ISBN 978-83-62105-50-2.

2. Wprowadzanie dwujęzycznych nazw miejscowości na Śląsku Opolskim po
1989 roku / Monika Choroś, … // W: Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989
roku / pod red. nauk. Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2010. – (Studia Śląskie,
ISSN 0039-3355 ; t. 69). – Streszcz. ang., niem. – S. 217–237.

2009

1. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 14, Ściana–Weł /
pod red. Stanisławy Sochackiej ; [t. przygot. S. Sochacka – kier., Monika Choroś,
…] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw.
Instytut Śląski, 2009. – 176 s. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-248-7.
– ISBN 978-83-62105-14-4.

mgr Anna JEDYNAK

2012

Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 13, (Hyro – jużyneczki) / red. nauk. Bogusław Wyderka ; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, Anna Jedynak, Krzysztof Kleszcz, …, Bogusław Wyderka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : EDJ Edytorstwo, 2012. – XXX, 202 s. : mapa ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-287-6. – ISBN 978-83-86762-53-8.

2011

Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 12, (I. ha–
–hyrnie) / red. nauk. Bogusław Wyderka ; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, …,
Krzysztof Kleszcz, Marzena Muszyńska, Bogusław Wyderka ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN
IŚ : EDJ Edytorstwo, 2011. – XXIX, [1], 153, [1] s. : mapa ; 24 cm. – Bibliogr.
– ISBN 978-83-7126-279-1. – ISBN 978-83-86762-52-1.

2010

Colloquium Opole 2009 : od Okrągłego Stołu do obalenia Muru Berlińskiego
i Aksamitnej Rewolucji : Polacy – Niemcy – Czesi : nowe wartości, nowe relacje /
pod red. Aleksandry Trzcielińskiej-Polus, Michała Lisa. – Opole, 2010. Rec. // W:
Region opolski jako pogranicze / pod red. nauk. Michała Lisa. – Opole : Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Stowarzyszenie Instytut Śląski, 2010. – (Śląsk
Opolski : środowisko, społeczeństwo, gospodarka, kultura, ISSN 0867-6070 ; 2010 nr 2/3). – S. 78–79 : faks.

2009

Słownictwo dziecięcych bohaterów serialu animowanego „Włatcy móch”. – Streszcz. ang. // Kwartalnik Opolski. – R. 55, nr 4 (2009), s. 71–83.

dr Krzysztof KLESZCZ

2022

18. Gazeta Graniczna: w stulecie powrotu części Górnego Śląska do Polski przez Instytut Śląski wydana / autorzy projektu …, Piotr Solga // 24 września 2022, numer 5 (1922–2022).
19. Kresowianie na Śląsku po 1945 roku / redakcja naukowa …, Maria Kalczyńska; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 285 stron: fotografie, mapy, portrety, tabele, wykresy; 24 cm. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; tom 91). – Także tyt. równoległy angielski, niemiecki. – Spis treści także angielski, niemiecki. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia.
20. Od redakcji / …, Maria Kalczyńska // W: Kresowianie na Śląsku po 1945 roku / redakcja naukowa …, Maria Kalczyńska; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; tom 91). – Strony 11–13.
21. Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski: perspektywa edukacyjna, muzealna i naukowa / pod redakcją naukową …, Katarzyny Szawan; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski: Muzeum Śląska Opolskiego, 2022. – 216 stron: faksymilia, fotografie, ilustracje, tabele, wykresy; 24 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Streszczenia angielskie przy pracach. – ISBN 978-83-7126-423-8. – ISBN 978-83-89798-49-7.
22. Społeczeństwo i kultura na Śląsku Opolskim w latach 1945–1989 / Agata Haas, … // W: Region czy regiony?: Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, redakcja naukowa rozdziałów Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, Brygida Solga, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2022. – Strony 574–588. – ISBN 978-83-963893-9-8.
23. Sto lat temu… 1922–1923: Górny Śląsk podzielony: Śląsk Opolski w Niemczech: jeszcze nasza wiara słynie: przewodnik po wystawie; Instytut Śląski w Opolu; autor koncepcji i tekstów Michał Lis; koordynator przygotowań zawartości scenariusza …; wybór dokumentów i serwisu ilustracyjnego Michał Lis, Urszula Zajączkowska. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – [24] strony: faksymile, fotografie, mapy, nuty, portrety; 30 cm. – ISBN 978-83-7126-418-4.
24. „Takich jak on Śląsku był legion, większość z nich bezimienni to bohaterowie”: pamiętnik Górnoślązaka / Konrad Szymik; wybór i opracowanie …, Justyna Sowińska; Instytut Śląski, Archiwum Państwowe w Opolu. – Opole: Instytut Śląski: Archiwum Państwowe, 2022. – [6], 178 stron: fotografie; 23 cm. – (Tobie Polsko). – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-424-5. – ISBN 978-83-960315-7-0.
25. „To wszystko przeminie, a polskości w nas nie zabiją”: wspomnienia śląskie / wybór i opracowanie …; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. –100 stron; 23 cm. – (Tobie Polsko). – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-425-2.
26. Wprowadzenie / …, Justyna Sowińska // W: „Takich jak on Śląsku był legion, większość z nich bezimienni to bohaterowie”: pamiętnik Górnoślązaka / Konrad Szymik; wybór i opracowanie …, Justyna Sowińska; Instytut Śląski, Archiwum Państwowe w Opolu. – Opole: Instytut Śląski: Archiwum Państwowe, 2022. – (Tobie Polsko). – Strony 7–10. – ISBN 978-83-7126-424-5. – ISBN 978-83-960315-7-0.
27. Wprowadzenie / …, Katarzyna Szawan // W: Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski: perspektywa edukacyjna, muzealna i naukowa / pod redakcją naukową …, Katarzyny Szawan; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski: Muzeum Śląska Opolskiego, 2022. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Strony 7–8. – ISBN 978-83-7126-423-8. – ISBN 978-83-89798-49-7.
28. Wprowadzenie // W: „To wszystko przeminie, a polskości w nas nie zabiją”: wspomnienia śląskie / wybór i opracowanie …; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – (Tobie Polsko). – Strony 7–9. – ISBN 978-83-7126-425-2.

2021

20. Rowerem po Śląsku Opolskim: miejsca pamięci powstań śląskich i plebiscytu / oprac. …; [Instytut Śląski]. – Opole: IŚ, 2021. – 86 s.: fotografie, mapy; 21 cm. – ISBN 978-83-7126-404-7.
21. Ślązacy dla Niepodległej: w setną rocznicę powstań śląskich 1919–1920–1921 / [koordynator przygotowań zawartości scenariusza …, aut. tekstów oraz wyboru dokumentów i serwisu ilustracyjnego …]; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – [94] s.: fot., mapy, pl., tab.; 30 cm. – ISBN 978-83-7126-395-8.
22. Ten dwudziesty pierwszy roczek: plebiscyt – wola – kartka i powstanie – czyn – krew: przewodnik po wystawie / [aut. tekstów Michał Lis, koordynator przygotowań zawartości scenariusza …]; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – [28] s.: fot., mapy; 30 cm.
23. Wspomnienia sprzed wieku: plebiscyt i III powstanie śląskie: „Hurra! Górą nasi! […] dziś znowu słońce świeci nad ziemią naprawdę już polską” / wybór i oprac. …; Instytut Śląski, 2021. – 74 s.; 24 cm. – (Tobie Polsko). – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-406-1.

2020

67. Nadstawcie ucha, kochani ludkowie: pieśni powstań śląskich / Adolf Dygacz, wybór Janina Dygacz, oprac. …; Instytut Śląski w Opolu. – Opole: IŚ, 2020. – 116 stron: nuty; 30 cm. – ISBN 978-83-7126-365-1.
68. Nowa ziemia – stare niebo: ocalić od zapomnienia: powiązania Męciny z Lipkami: przewodnik po wystawie / [aut. Leokadia Drożdż, Łucja Furman, Stanisław Smoleń; konsultacja historyczna Michał Lis; koordynator projektu …; zdj. Paweł Gradziel i in.]. – Męcina; Lipki; Opole: Instytut Śląski, 2020. – 35 stron: fot., mapy; 30 cm. – ISBN 978-83-7126-384-2.
69. Przewodnik po szlaku pamięci powstań śląskich na Opolszczyźnie / konsultacja historyczna Michał Lis, koordynator projektu … – Opole: Instytut Śląski, 2020. – 27 s.: fot., portr.; 21 cm. – ISBN 978-83-7126-355-2.
70. Rok 2020: już plebiscyt tu nadchodzi: Ślązacy dla Niepodległej w setną rocznicę powstań śląskich: przewodnik po wystawie / [aut. tekstów Michał Lis, koordynator przygotowań zawartości scenariusza …]; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – [36] s.: faks., fot., mapy, nuty; 30 cm. – ISBN 978-83-7126-366-8.
71. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 17, (La–Łzyczka) / red. nauk. Bogusław Wyderka; zespół aut. Agata Haas, Małgorzata Iżykowska, Anna Jedynak, …, Marzena Muszyńska, Bogusław Wyderka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – XXXI, [1], 309 s.: mapa; 24 cm + 1 płyta CD ROM. – Także tyt. równol. ang. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-371-2.
72. Śląski kogel mogel czyli Wybór karykatur, satyr i dowcipów politycznych oraz takich sobie głównie z okresu powstań śląskich / Zenon Jasiński, [red. …, il. Roman Docz, Zenon Jasiński, Zdzisław Jaeschke]; Instytut Śląski. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Opole: IŚ, 2020. – 206 stron: il. (w tym kolor.); 30 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-363-7.

2019

1. Pieśni znad Odry / Adolf Dygacz / wybór Janina Dygacz, oprac. …; Instytut Śląski w Opolu. – Opole: IŚ, 2019. – XV, [1], 84 s.: nuty; 31 cm. – ISBN 978-83-7126-343-9.

2. Ślązacy dla Niepodległej: trwanie, wiara, nadzieja, walka: przewodnik po wystawie / [aut. tekstów Michał Lis, koordynator przygotowań zawartości scenariusza …]; Instytut Śląski w Opolu. – Opole: IŚ [i in.], 2019. – [28] s.: fot. kolor., mapy; 30 cm. – Opis wg okł. – U dołu okł.: Rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. – ISBN 978-83-7126-339-2.

2017

Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 16, (Krawcowa–Kyzia) / red. nauk. Bogusław Wyderka; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, Agata Haas, Anna Jedynak, …, Marzena Muszyńska, Kamila Nowak, Bogusław Wyderka; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – XXXI, 275 s. : mapa; 24 cm + 1 płyta CD ROM. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-334-7.

dr Bartosz KUŚWIK

2022

29. Gospodarka Opolszczyzny w latach 1945–1989 / Michał Lis, … // W: Region czy regiony?: Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, redakcja naukowa rozdziałów Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, Brygida Solga, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2022. – Strony 359–372. – ISBN 978-83-963893-9-8.
30. Od redakcji // Studia Śląskie. – Tom 90 (2022), strony 9–10.
31. Przedmowa / Józefina Hrynkiewicz, …, Brygida Solga // W: Społeczeństwo w dobie przemian – studia interdyscyplinarne: księga jubileuszowa profesora Roberta Rauzińskiego / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, …, Brygida Solga; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – S. 9–14. – ISBN 978-83-7126-427-6.
32. Społeczeństwo w dobie przemian – studia interdyscyplinarne: księga jubileuszowa profesora Roberta Rauzińskiego / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, …, Brygida Solga; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 370 stron: mapy, portret, tabele, wykresy; 25 cm. – Bibliografia prac Roberta Rauzińskiego na stronach 309–370 oraz bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. – ISBN 978-83-7126-427-6.
33. Związek Harcerstwa Polskiego w województwie poznańskim w latach 1945–1950 // W: Województwo poznańskie w latach 1945–1950 / redakcja naukowa Konrad Białecki, Stanisław Jankowiak, Rafał Reczek; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Poznaniu. – Poznań; Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022. – (Oddziałowy Projekt Badawczy IPN Wielkopolska w Latach 1945–1989). – (Studia i Materiały Poznańskiego IPN; tom 52). – Streszczenie angielskie. – Bibliografia. – Strony 379 –396. – ISBN 978-83-8229-552-8.
34. Studia Śląskie / Instytut Śląski; redaktor naczelny … – Tom 90. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 217 stron: faksymile, fotografie, ilustracje, portrety, errata; 24 cm. – Także tytuł równoległy angielski, niemiecki. – Spis treści także angielski, niemiecki. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia. – ISSN 0039-3355.
35. Studia Śląskie / Instytut Śląski; redaktor naczelny … – Tom 91. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 285 stron: fotografie, mapy, portrety, tabele, wykresy; 24 cm. – Także tytuł równoległy angielski, niemiecki. – Spis treści także angielski, niemiecki. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia. – ISSN 0039-3355.

2021

24. Centralna akcja szkoleniowa w Turawie w 1946 roku: przyczynek do powojennych dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w państwie komunistycznym // W: Region i rozwój regionalny w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. …, Brygida Klemens; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 88/89). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 395–417: tab.
25. Powstania śląskie: polityka, historia, pamięć / pod red. Michała Kopczyńskiego, … – Opole: Opole: Instytut Śląski; Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2021. – 263 s.: fot., mapy, tab.; 20×20 cm. – (Wokół Niepodległej). – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-385-9. – ISBN 978-83-65248-55-8.
26. Wstęp / Robert Kostro, … // W: Powstania śląskie: polityka, historia, pamięć / pod red. Michała Kopczyńskiego, … – Opole: Instytut Śląski; Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2021. – (Wokół Niepodległej). – S. 9–10. – ISBN 978-83-7126-385-9. – ISBN 978-83-65248-55-8.
27-28. Region i rozwój regionalny w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. Brygida Solga, Brygida Klemens, [red. nacz. …; red. tematyczni …, Brygida Solga]; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – 449 s.: faks., mapy, tab., wykr.; 24 cm. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 88/89). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr.
29. Słowo wstępne / …, Robert Rauziński // W: Uwarunkowania demograficzne regionalnej polityki społecznej na Śląsku Opolskim do 2050 roku / Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – S. 7–8. – ISBN 978-83-7126-392-7.

2020

73. Od redakcji // Studia Śląskie. – T. 86/87 (2020), s. 9–10.
74. 100 [sto] lat demografii w Polsce 1918–2018: aspekty regionalne / red. nauk. …, Robert Rauziński; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – 229, [1] s.: mapy, tab., wykr; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126382-8.
75. Straty osobowe Polski w czasie II wojny światowej: (zarys zagadnienia) // W: 100 [sto] lat demografii w Polsce 1918–2018: aspekty regionalne / red. nauk. …, Robert Rauziński; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – Bibliogr. – S. 44–64: tab. – ISBN 978-83-7126382-8.
76. Stulecie odrodzenia polskiej waluty: materiały z konferencji / pod red. …; [aut.] Wojciech Morawski, Tomasz Głowiński, Cecylia Leszczyńska, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ; Wrocław: Wydaw. Gajt 1991, 2020. – 96 s., [16] s. tabl. kolor.: faks., fot.; 24 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Materiały z konferencji, styczeń 2020 r., Opole. – Bibliogr. – ISBN 978-83-66292-05-5.
77. Wprowadzenie // W: Górny Śląsk w walce o polskość / Adam Benisz, wprowadzeniem poprz. …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – Wyd. fototypiczne. – Opole: IŚ, 2020. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – S. 5–8. – ISBN 978-83-7126-373-6.
78. Wstęp / …, Robert Rauziński // W: 100 [sto] lat demografii w Polsce 1918–2018: aspekty regionalne / red. nauk. Bartosz Kuświk, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – S. 7–9. – ISBN 978-83-7126382-8.
79-80. Studia Śląskie / Instytut Śląski; [red. nacz. …; red. tematyczni …, Brygida Solga]. – T. 86/87. – Opole: IŚ, 2020. – 195 s.: fot., pl., tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

2019

1. Prawdy Polaków: manifestacja odwagi i wiary, Berlin 6.03.1938: w osiemdziesiątą rocznicę Kongresu Polaków w Niemczech = Die wahrheiten der Polen: eine Manifestation von Mut und Glaube, Berlin 6.03.1938: zum Achtzigsten Jahrestag des Berliner Kongresses der Polen im Deutschen Reich / pod red. …; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu. Delegatura w Opolu. – Opole; Poznań; Wrocław: IPN-KŚZpNP O, 2019. – 88 s.: fot.; 24 cm. – Tekst równol. pol., niem. – Bibliogr. – ISBN 978-83-8098-601-5.

2. Wprowadzenie // W: Śląsk wierny Ojczyźnie / Zbyszko Bednorz; Instytut Śląski. – Wyd. fototypiczne. – Opole: IŚ, 2019. – S. V–VII. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Oryg.: Warszawa: Wydaw. D.I., 1943. – ISBN 978-83-7126-351-4.

dr Bernard LINEK

2022

36. Migracje transgraniczne na Górnym Śląsku w latach 1922–1939 a międzywojenny problem mniejszości narodowych: (koncepcja projektu i wstępne prace) // W: Wokół pierwszego odniemczania ziem polskich / redakcja naukowa … – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2021. – (Punkt: Rocznik Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej; tom 1). – Strony 297–310. – ISBN 978-83-959984-8-5.
Także w języku niemieckim: Grenzüberschreitende Migration in Oberschlesien in den Jahren 1922–1939 und das Problem der nationalen Minderheitenin der Zwischenkriegszeit (Projektkonzept und einführende Arbeiten) // W: Rund um die erste Entdeutschung der polnischen Gebiete / herausgegeben von … ; deutsche Fassung unter redaktioneller Betreuung von Juliane Haubold-Stolle, Tobiasz Janikowski. – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2021. – (Punkt: Jahrbuch des Forschungszentrums der Deutschen Minderheit; Band 1). – Strony 315–330. – ISBN 978-83-966644-4-0.
37. Od Redaktora // W: Wokół pierwszego odniemczania ziem polskich / redakcja naukowa … – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2021. – (Punkt: Rocznik Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej; tom 1). – Strony 7–12. – ISBN 978-83-959984-8-5.
Także w języku niemieckim: Vom Herausgeber // W: Rund um die erste Entdeutschung der polnischen Gebiete / herausgegeben von … ; deutsche Fassung unter redaktioneller Betreuung von Juliane Haubold-Stolle, Tobiasz Janikowski. – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2021. – (Punkt: Jahrbuch des Forschungszentrums der Deutschen Minderheit; Band 1). – Strony 7–12. – ISBN 978-83-966644-4-0.
38. W cieniu podziału Górnego Śląska (marzec–lipiec 1922): w świetle „Der oberschlesische Kurier” i „Katolika” // W: Wokół pierwszego odniemczania ziem polskich / redakcja naukowa … – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2021. – (Punkt: Rocznik Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej; tom 1). – Bibliografia. – Strony 120–149. – ISBN 978-83-959984-8-5.
Także w języku niemieckim: Im Schatten der Teilung Oberschlesiens (März – Juli 1922): Die Berichterstattung des „Oberschlesischen Kuriers” und des „Katolik” // W: Rund um die erste Entdeutschung der polnischen Gebiete / herausgegeben von … ; deutsche Fassung unter redaktioneller Betreuung von Juliane Haubold-Stolle, Tobiasz Janikowski. – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2021. – (Punkt: Jahrbuch des Forschungszentrums der Deutschen Minderheit; Band 1). – Bibliografia. – Strony 123–158. – ISBN 978-83-966644-4-0.
39. Wokół pierwszego odniemczania ziem polskich / redakcja naukowa … – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2021. – 390 stron; 24 cm. – (Punkt: Rocznik Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej; tom 1). – Streszczenie angielskie. – Bibliografia. – ISBN 978-83-959984-8-5.
Także w języku niemieckim: Rund um die erste Entdeutschung der polnischen Gebiete / herausgegeben von … ; deutsche Fassung unter redaktioneller Betreuung von Juliane Haubold-Stolle, Tobiasz Janikowski. – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2021. – 416 stron. – (Punkt: Jahrbuch des Forschungszentrums der Deutschen Minderheit; Band 1). – Streszczenie angielskie, polskie. – ISBN 978-83-966644-4-0.
——————————-
40. „Gazeta Katolicka” 1896–1910 – między katolickim tradycjonalizmem a narodową nowoczesnością // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa Agata Haas, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia. – Strony 97–129. – ISBN 978-83-7126-419-1.
41. Geneza i przygotowania do plebiscytu górnośląskiego z 20 marca 1921 roku // W: Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski: perspektywa edukacyjna, muzealna i naukowa / pod redakcją naukową Krzysztofa Kleszcza, Katarzyny Szawan; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski: muzeum Śląska Opolskiego, 2022. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Streszczenie angielskie. – Strony 151–166. – ISBN 978-83-7126-423-8. – ISBN 978-83-89798-49-7.
42. Górnośląskie migracje w 1922 roku. – Fotografia // Do Polski! 1922: przyłączenie części Górnego Śląska do II RP: (dodatek do Dziennika Zachodniego, 13 czerwca 2022). – Strona 14.
43. Koło zamachowe II RP. – Fotografia // Powrót: 100-lecie przyłączenia części Górnego Śląska do Polski: (dodatek do Gościa Niedzielnego, 19 czerwca 2022). – Strona 8–9.
44. Niemcy wobec Górnego Śląska (1918–1922): szkice historyczne / Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 305 stron: ilustracje; 24 cm. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia. – ISBN 978-83-7126-421-4.
45. Śląsk Opolski w ujęciu historyczno-geograficznym // W: Region czy regiony?: Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, redakcja naukowa rozdziałów Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, Brygida Solga, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2022. – Strony 45–54: mapa. – ISBN 978-83-963893-9-8.
46. W oczekiwaniu na Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową: Niemcy wobec Górnego Śląska na przełomie 1919 i 1920 roku // W: Rok 1920 na Górnym Śląsku: alianci – kampania plebiscytowa – powstanie / pod redakcją Zbigniewa Gołasza, Sebastiana Rosenbauma; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Muzeum w Gliwicach. – Warszawa; Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Gliwice: Muzeum, 2022. – (Oddziałowy Projekt Badawczy IPN Powstania Śląskie 1919–1921). – Bibliografia. – Strony 18–41. – ISBN 978-83-8229-562-7.
47. The Upper Silesian plebiscite 20th March 1921: Origin – preparations – results – evaluation // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 2022, numer 2 (317), strony 171–195.

2021

30. Die deutsche Frage in Oberschlesien in der Nachkriegszeit (1945–1960): ausgewählte Beiträge. – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, 2020. – 487 s.; 24 cm. – (Monografie i Studia = Monographien und Studien / Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej; 3). – Bibliogr. – ISBN 978-83-959984-1-6.
31. Górnośląska codzienność końca Wielkiej Wojny i początków zawieszenia broni // W: Rok 1918 na Górnym Śląsku: przełom społeczno-polityczny i jego konsekwencje / pod red. Sebastiana Rosenbauma; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Muzeum w Gliwicach. – Warszawa; Katowice: IPN KŚZpNP; Gliwice: M, 2020. – Bibliogr. – S. 224–239. – ISBN 978-83-8229-047-9.
32. Kwestia niemiecka na powojennym Górnym Śląsku: (1945–1960): wybór artykułów. – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2020. – 450 s.; 24 cm. – (Monografie i Studia = Monographien und Studien / Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej; 3). – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-959984-1-6.
Także publikacja w języku niemieckim: Die deutsche Frage in Oberschlesien in der Nachkriegszeit (1945–1960): ausgewählte Beiträge.
33. Niemcy wobec Górnego Śląska // W: Słownik powstań śląskich. T. 2, II powstanie śląskie, sierpień 1920 / red. nauk. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek. – Katowice: Biblioteka Śląska; Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, 2020. – Bibliogr. – S. 89–111: fot. – ISBN 978-83-66264-65-6.
34. Powiat Zabrze/Hindenburg podczas II powstania śląskiego // W: Słownik powstań śląskich. T. 2, II powstanie śląskie, sierpień 1920 / red. nauk. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek. – Katowice: Biblioteka Śląska; Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, 2020. – Bibliogr. – S. 274–285: fot. – ISBN 978-83-66264-65-6.
35. Urbanek Kurt // W: Słownik powstań śląskich. T. 2, II powstanie śląskie, sierpień 1920 / red. nauk. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek. – Katowice: Biblioteka Śląska; Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, 2020. – Bibliogr. – S. 436–440. – ISBN 978-83-66264-65-6.
———————————————

36. Górny Śląsk przed I wojną światową: przemiany cywilizacyjne, społeczeństwo i miejsce w Cesarstwie Niemieckim // W: Powstania śląskie: polityka, historia, pamięć / pod red. Michała Kopczyńskiego, Bartosza Kuświka. – Opole: Instytut Śląski; Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2021. – (Wokół Niepodległej). – Bibliogr. – S. 28–47: fot., mapy. – ISBN 978-83-7126-385-9. – ISBN 978-83-65248-55-8.
37. Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 3, Wysiedlenia, emigracje, przyjazdy / pod red. Adama Dziuroka, … – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Instytut Śląski, 2021. – 352 s.: fot., pl., tab.; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-8229-246-6. – ISBN 978-83-7126-381-1.
38. Mniejszość niemiecka w II Rzeczypospolitej: praca zbiorowa / pod red. … – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2021. – 254 s.: faks., fot., mapy, portr., tab.; 24 cm. – (Monografie i Studia = Monographien und Studien; 4). – Streszcz. niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-959984-7-8.
39. Na huśtawce: pruski Górny Śląsk w 1919 roku // W: Rok 1919 na Górnym Śląsku: czas eskalacji konfliktów / pod red. Krzysztofa Gwoździa, Sebastiana Rosenbauma; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Muzeum w Tarnowskich Górach. – Warszawa; Katowice: IPN KŚZpNP; Tarnowskie Góry: M, 2021. – Bibliogr. – Streszcz. niem. – S. 20–42. – ISBN 978-83-8229-344-9. – ISBN 978-83-948771-9-4.
40. Niemcy wobec Górnego Śląska // W: Słownik powstań śląskich. T. 3, III powstanie śląskie, maj–lipiec 1921 / red. nauk. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek. – Katowice: Biblioteka Śląska; Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej; Chomęcice: Wydaw. Naukowe FNCE, 2021. – Bibliogr. – S. 178–186: fot. – ISBN 978-83-67138-36-9.
41. Pamięć powstań śląskich i plebiscytu // W: Powstania śląskie: polityka, historia, pamięć / pod red. Michała Kopczyńskiego, Bartosza Kuświka. – Opole: Instytut Śląski; Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2021. – (Wokół Niepodległej). – Bibliogr. – S. 226–245: fot. – ISBN 978-83-7126-385-9. – ISBN 978-83-65248-55-8.
42. Plebiscyt z 20 III 1921 r. // W: Słownik powstań śląskich. T. 3, III powstanie śląskie, maj–lipiec 1921 / red. nauk. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek. – Katowice: Biblioteka Śląska; Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej; Chomęcice: Wydaw. Naukowe FNCE, 2021. – Bibliogr. – S. 209–222: fot., mapy. – ISBN 978-83-67138-36-9.
43. Początki marginalizacji Niemców w Królewskiej Hucie (1919–1926) // W: Mniejszość niemiecka w II Rzeczypospolitej: praca zbiorowa / pod red. … – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2021. –(Monografie i Studia = Monographien und Studien; 4). – Bibliogr. – S. 217–234: fot., portr. – ISBN 978-83-959984-7-8.
44. Polacy – Niemcy // W: Chorzów. T. 4, W II Rzeczypospolitej i w latach wojny: (1922–1945) / red. nauk. Jacek Kurek, Marek Masnyk, Przemysław Nadolski. – Chorzów: Muzeum, 2021. – S. 644–658: fot. – ISBN 978-83-64027-09-3.
45. Powiat opolski podczas powstań śląskich // W: Słownik powstań śląskich. T. 3, III powstanie śląskie, maj–lipiec 1921 / red. nauk. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek. – Katowice: Biblioteka Śląska; Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej; Chomęcice: Wydaw. Naukowe FNCE, 2021. – Bibliogr. – S. 327–337: fot. – ISBN 978-83-67138-36-9.
46. Powiat strzelecki podczas powstań śląskich // W: Słownik powstań śląskich. T. 3, III powstanie śląskie, maj–lipiec 1921 / red. nauk. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek. – Katowice: Biblioteka Śląska; Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej; Chomęcice: Wydaw. Naukowe FNCE, 2021. – Bibliogr. – S. 368–377: fot. – ISBN 978-83-67138-36-9.
47. Powiat Zabrze/Hindenburg podczas III powstania śląskiego // W: Słownik powstań śląskich. T. 3, III powstanie śląskie, maj–lipiec 1921 / red. nauk. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek. – Katowice: Biblioteka Śląska; Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej; Chomęcice: Wydaw. Naukowe FNCE, 2021. – Bibliogr. – S. 388–397: fot. – ISBN 978-83-67138-36-9.
48. Rokowania rozejmowe czerwiec 1921 r. // W: Słownik powstań śląskich. T. 3, III powstanie śląskie, maj–lipiec 1921 / red. nauk. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek. – Katowice: Biblioteka Śląska; Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej; Chomęcice: Wydaw. Naukowe FNCE, 2021. – Bibliogr. – S. 418–421: fot. – ISBN 978-83-67138-36-9.
49. Wprowadzenie // W: Mniejszość niemiecka w II Rzeczypospolitej: praca zbiorowa / pod red. … – Opole: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2021. – (Monografie i Studia = Monographien und Studien; 4). – S. 9–14. – ISBN 978-83-959984-7-8.
50. Wprowadzenie: homo migrans a homo sovieticus / Adam Dziurok, … // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 3, Wysiedlenia, emigracje, przyjazdy / pod red. Adama Dziuroka, … – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Instytut Śląski, 2021. – S. 9–13. – ISBN 978-83-8229-246-6. – ISBN 978-83-7126-381-1.
51. Wysiedlenie ludności niemieckiej i początki akcji łączenia rodzin (1945–1950) // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 3, Wysiedlenia, emigracje, przyjazdy / pod red. Adama Dziuroka, … – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Instytut Śląski, 2021. – Bibliogr. – S. 17–37: fot. – ISBN 978-83-8229-246-6. – ISBN 978-83-7126-381-1.

2020

81. Wprowadzenie // W: Była sobie granica: na wschodniej rubieży Górnego Śląska: rzecz o jednej z najtrwalszych granic w Europie = Es war einmal eine Grenze: an Oberschlesiens östlichen Rand: über eine der beständigsten Grenzen Europas. – Gliwice; Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2018. – S. 7–13. – ISBN 978-83-63995-62-1.
82. Ważne postanowienia na konferencji paryskiej: warto pamiętać, że mordercza walka o Górny Śląsk przez wiele miesięcy toczyła się także w gabinetach polityków // Dziennik Zachodni. – Dodatek: I Powstanie śląskie 1919 roku. – 12 sierpnia 2019, s. 3, fot.
83. Na huśtawce, czyli bardzo trudny 1919 rok // Dziennik Zachodni. – Dodatek: I Powstanie śląskie 1919 roku. – 12 sierpnia 2019, s. 4, fot.
……………………………………
84. Codzienność językowa na Górnym Śląsku po II wojnie światowej: refleksje historyka // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – Bibliogr. – Streszcz ang., niem. – S. 11–30. – ISBN 978-83-7126-359-0.
85. Dwa narody: wyłanianie się nowoczesnych narodów na Górnym Śląsku x XIX i XX wieku / Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – 376 s.; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-368-2.
86. „Der Geist von Helsinki”: rund um die zweite Aktion der Familienzusammenführung (1975 –1976) // W: Oberschlesien in der Volksrepublik Polen. [Bd. 1], Umbrüche und Wendungen / hrsg von. Adam Dziurok, Bernard Linek. – Katowice: Institut für Nationales Gdenken – Kommission für die Verfolgung von Verbrechen gegen das Polnische Volk; Opole: Schlesisches Institut, 2020. – Bibliogr. – S. 159–180: fot. – ISBN 978-83-8229-057-8. – ISBN 979-83-7126-369-9.
87. Górnośląskie miasta w XIX i XX wieku: powstanie – życie społeczne – totalitarne piętno: (wybór artykułów) / Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – 384 s.; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-367-5.
88. Horni Slezsko ve Versailles // W: Hlucinsko 1920-2020: sbornik prispevku z konference ke 100 vyroci vzniku Hlucinska / ed. Jiří Neminář. – Hlucin: Muzeum Hlučínska, 2020. – S. 6–19. – ISBN 978-80-907054-3-2.
89. Niespokojny region: obszar plebiscytowy między I a II powstaniem śląskim // Dziennik Zachodni. – Dodatek: II Powstanie śląskie 1920 roku. – 10 sierpnia 2020, s. 3, fot.
90. Oberschlesien in Volkspolen. [Bd. 1], Umbrüche und Wendungen / Hrsg. Von Adam Dziurok, … – Katowice: Institut für Nationales Gdenken – Kommission für die Verfolgung von Verbrechen gegen das Polnische Volk = Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Opole: Schlesisches Institut = Instytut Śląski, 2020. – 296 s.: fot., portr.; 24 cm. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-8229-057-8. – ISBN 979-83-7126-369-9.
91. OS Abstimmung (20. März 1921) als Teil der Versailles-Ordnung // W: Volksabstimmungen und andere Grenzlösungen nach dem ersten weltkrieg / Hrsg. Von Claudia Fraß-Ehrfeld. – Klagenfurt am Wörthersee: ‎Geschichtsverein für Kärnten, 2020. – S. 177–206. – ISBN 978-3854541448.
92. Pochód jakiego w Katowicach od dłuższego czasu nie widziano…: obchody dziesiątej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego // CzasyPismo: o historii Górnego Śląska. – 2020, nr 17, s. 151–161.
93. Polska pamięć plebiscytu i powstań śląskich w okresie międzywojennym: rozważania na marginesie obchodów 10. rocznicy plebiscytu i III powstania śląskiego // Śląski Almanach Powstańczy. – T. 6 (2020), s. 69–96.
94. Wersalskie ogniwo: Górny Śląsk w polityce międzynarodowej 1919–1920 // Dziennik Zachodni. – Dodatek: II Powstanie śląskie 1920 roku. – 10 sierpnia 2020, s. 4, fot.
95. Großschlesisch? Großfriesisch? Großdeutsch! Ethnonationalismus in Schlesien und Friesland: 1918–1945 / Tobias Weger. – Berlin; Boston 2017. Rec. // Zeitschrift für Ostmitteleuropa. – 2020, nr 1, s. 139–140.
96. Zwischen Berufsfeld und Identitätsangebot: zum Selbstverständnis der deutschen Minderheit im heutigen Opole/Oppeln / Katharina Schuchardt. – Münster; New York 2018. Rec. // Przegląd Zachodni. – 2020, nr 2, s. 413–416.

2019

1. Das Ende des grossen Krieges in Oberschlesien und in Oppeln // W: Literarische Diskussionsrunden = Spotkania dyskusyjne / Red. Piotr Tralinski, Monika Wittek. – Oppeln: Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen, 2018. – Bibliogr. – S. 9–24. – ISBN 978-83-921958-9-4.

2. Górnośląska codzienność końca Wielkiej Wojny i początków zawieszenia broni. – Il. // CzasyPismo: o historii Górnego Śląska. – 2018, nr 2, s. 64–71.

3. Koniec Wielkiej Wojny na Górnym Śląsku i w Opolu // W: Literarische Diskussionsrunden = Spotkania dyskusyjne / Red. Piotr Tralinski, Monika Wittek. – Oppeln: Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen, 2018. – Bibliogr. – S. 25–40. – ISBN 978-83-921958-9-4.

4. W 80. Rocznicę Kongresu Polaków w Berlinie – uwagi o pamięci i historiografii. – Il. // CzasyPismo: o historii Górnego Śląska. – 2018, nr 2, s. 195–204.

5. Großschlesisch? Großfriesisch? Großdeutsch! Ethnonationalismus in Schlesien und Friesland 1918–1945 / Tobias Weger. – München 2017. Rec. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – 2018, nr 1, s. 171–174.

…………………………………

6. Aktywność stowarzyszeniowa mieszkańców Zabrza (w tym górników) na przełomie XIX i XX wieku // W: Czas wolny górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku: po pracy coś trzeba było robić / pod red. Doroty Świtały-Trybek, Beaty Piechy-van Schagen. – Zabrze: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 2019. – S. 107–126: il. – ISBN 978-83-949780-5-1.

7. 23. Schlesienseminar Groß Stein 2018: Europa nach dem grossen Krieg / hrsg. … – Gliwice; Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2019. – 124: fot.; 24 cm. – (Seminarium Śląskie). – ISBN 978-83-63995-68-3.

8. XXIII Seminarium Śląskie, Kamień Śląski 2018: Europa po Wielkiej Wojnie / pod red. … – Gliwice; Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2019. – 114 s.: fot.; 24 cm. –(Seminarium Śląskie). – ISBN 978-83-63995-67-6.

9. Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech w polityce władz niemieckich = Abteilung I des Bundes der Polen in Deutschland in der Politik der deutschen Behoerden // W: Prawdy Polaków manifestacja odwagi i wiary, Berlin 6.03.1938: w osiemdziesiątą rocznicę Kongresu Polaków w Niemczech = Die wahrheiten der Polen: eine Manifestation von Mut und Glaube, Berlin 6.03.1938: zum Achtzigsten Jahrestag des Berliner Kongresses der Polen im Deutschen Reich / pod red. Bartosza Kuświka; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu. Delegatura w Opolu. – Opole; Poznań; Wrocław: IPN–KŚZpNP O, 2019. – Tekst równol. pol., niem. – Bibliogr. – S. 3–20. – ISBN 978-83-8098-601-5.

10. Koniec Wielkiej Wojny – trzy światy // W: Górny Śląsk – reditus: wokół wydarzeń z lat 1918–1922 / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – S. 102–119. – ISBN 978-83-7126-350-7.

11-18. Niemcy wobec Górnego Śląska (październik 1918–sierpień 1919); Powiat Zabrze (Hindenburg) w trakcie I powstania śląskiego; Rady ludowe (niemieckie); Rady Robotnicze i Żołnierskie; Strajki na Górnym Śląsku; Straże obywatelskie; Traktat wersalski a Górny Śląsk; Związki Wojackie // W: Słownik powstań śląskich. T. 1, I powstanie śląskie sierpień 1919 / pod red. Macieja Fica, Ryszarda Kaczmarka. – Katowice: Biblioteka Śląska: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, 2019. – Bibliogr. – S. 103–116: fot., wykr.; S. 241–244: fot.; S. 257–259: fot.; S. 260–272: fot.; S. 273–285: fot.; S. 290–292: fot.; S. 301–308: fot.; S. 350–353: fot. – ISBN 978-83-64210-74-7.

19. Od redakcji // W: Wokół zmagań o Śląsk (1918 –1922). Cz. 1 / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga], Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: PIN IŚ, 2019. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 84). – S. 11–13.

20. Od redakcji // W: Wokół zmagań o Śląsk: (1918–1922). Cz. 2 / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga], Instytut Śląski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: IŚ. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 85). – S. 11–14.

21. Początek rozpadu: sytuacja społeczno-polityczna na Górnym Śląsku w pierwszych miesiącach po zakończeniu I wojny światowej (listopad 1918 r.–sierpień 1919 r.) // W: Wokół zmagań o Śląsk: (1918–1922). Cz. 2 / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga], Instytut Śląski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: IŚ. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 85). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 39–60.

22. Stosunek mniejszości na Górnym Śląsku do pamięci plebiscytu i powstań śląskich. (Cz. 3), Niemiecka wizja 40-lecia plebiscytu // W: Wokół zmagań o Śląsk (1918–1922). Cz. 1 / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga], Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: PIN IŚ, 2019. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 84). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 77–90.

23. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu; red. nacz. … – T. 84. – Opole: PIN IŚ, 2019. – 191 s.: fot.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Tekst część. niem. – Streszcz. ang., niem., pol. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

24. Studia Śląskie / Instytut Śląski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu; red. nacz. … – T. 85. – Opole: IŚ, 2019. – 203 s.: fot., nuty, tab.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Tekst część. niem. – Streszcz. ang., niem., pol. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

2018

1. Jesień 1918 roku na Górnym Śląsku // Zaranie Śląskie. – 2018, nr 4, s. 42–52.
Toż w: Śląsk: miesięcznik społeczno-kulturalny. – 2018, nr 11, s. 14 –17.
Toż w: https://debaty.ibrbs.pl/index.php/2018/05/16/1918-gorny-slask/
Dostęp: 29.10.2019 r.

2. Kropla drąży skałę: o pamięci, recepcji badań historycznych i dekomunizacji. – Fot. / rozmawiają Adam Dziurok, …, Bogusław Tracz // CzasyPismo: o historii Górnego Śląska. – 2018, nr 1, s. 141–145.

3. Od redakcji // W: Sowietyzacja Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 82). – S. 11–13.

4. Od redakcji // W: W poszukiwaniu tożsamości: grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 83). – S. 13–17.

5. Próby wejścia socjaldemokracji na Górny Śląsk przed I wojną światową // W: Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem: księga dedykowana prof. Grzegorzowi Straucholdowi w 60. rocznicę urodzin / pod redakcją Wojciecha Kucharskiego, Joanny Nowosielskiej-Sobel. – Wrocław: Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”, 2018. – (Spotkania Dolnośląskie Nowe; 02). – Bibliogr. – S. 90–117. – ISBN 978-83-949816-5-5.

6. Środowisko byłej Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech a aparat bezpieczeństwa publicznego w latach 1945–1950: (zarys problemu) [Dokument elektroniczny]. – Bibliogr. // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 2 (2018), s. 139–156.

7. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; red. nacz. … – T. 82. – Opole: PIN IŚ, 2018. – 269 s.: fot., tab.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

8. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; red. nacz. … – T. 83. – Opole: PIN IŚ, 2018. – 285 s.: mapy, portr., tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

2017

1. Alte und neue kulturelle Eliten in polnischen Oberschlesien: Konflikte über Status und Moral // W: Fragmentierte Republik? Das politische Erbe der Teilungszeit in Polen 1918–1939 / hrsg. von Michael G. Müller, Kai Struve. – Göttingen: Wallstein Verlag, cop. 2017. – (Phantomgrenzen im Östlichen Europa ; Bd. 2). – S. 305–328. – ISBN 978-3-8353-1745-1.

2. Gdzie leży Górny Śląsk?: wokół kulturowych znaczeń nazw regionu w XX w. // W: Od „Landschaftu” do „krajobrazu”: z pogmatwanych dziejów Śląska / pod red. Grzegorza Straucholda, Joanny Nowosielskiej-Sobel, Rafała Nowakowskiego. – Wrocław: Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”, 2017. – (Spotkania Dolnośląskie Nowe). – Bibliogr. – S. 70–84. – ISBN 978-83-949816-0-0.

3. Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 2, Przywódcy – bohaterowie – wrogowie / pod red. Adama Dziuroka, … – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2017. – 328 s.: faks., fot., portr.; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-8098-408-0. – ISBN 978-83-7126-335-4.

4. Kościoły na Śląsku / red. nauk. …, Piotr Pałys; [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 81). – 245 s.: faks., fot., tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

5. Ksiądz Emil Kobierzycki (1892–1963): komunistyczny ordynariusz? / Zbigniew Bereszyński, … // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 2, Przywódcy – bohaterowie – wrogowie / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2017. – Bibliogr. – S. 154–172: faks., fot., portr. – ISBN 978-83-8098-408-0. – ISBN 978-83-7126-335-4.

6. Niemcy // W: Wrastanie: Ziemie Zachodnie i Północne: początek: [katalog wystawy] / red. nauk. Katarzyna Boc-Matuszyk, Wojciech Kucharski; Sieć Ziem Zachodnich i Północnych; organizatorzy wystawy Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu [i in.]; Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość, 2017. – S. 55: fot. – ISBN 978-83-946917-4-5.

7. Od redakcji / …, Piotr Pałys // W: Kościoły na Śląsku / red. nauk. …, Piotr Pałys, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 81). – S. 11–12.

8. Od redakcji / Robert Rauziński, Brygida Solga, … // W: Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Robert Rauziński, Brygida Solga, …, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – S. 13–14.

9. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2016 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2017 / [red. …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – 74 s. : tab.; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-332-3.

10. Polityka narodowościowa na Śląsku Opolskim w latach 1945–1960: założenia, stan badań, fazy [Dokument elektroniczny]. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 1 (2017), s. 12–34.
Dostęp: 20.12. 2018 r.

11. Rola migrantów z Galicji i Królestwa Kongresowego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w XIX wieku // W: Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Robert Rauziński, Brygida Solga, …, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 41–56.

12. Roman Lutman (1897–1973): na straży myśli zachodniej // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 2, Przywódcy – bohaterowie – wrogowie / pod red. Adama Dziuroka, … – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2017. – Bibliogr. – S. 73–93: faks., fot., portr. – ISBN 978-83-8098-408-0. – ISBN 978-83-7126-335-4.

13. Sposoby walki z bezrobociem w międzywojennym Opolu // Kwartalnik Opolski, 2017, nr 2/3, s. 269–285.

14. Sprawozdanie z działalności naukowej w 2016 roku i zadania badawcze na rok 2017 // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2016 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2017 / [red. …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – S. 15–27. – ISBN 978-83-7126-332-3.

15. Weryfikacja narodowa // W: Wrastanie: Ziemie Zachodnie i Północne: początek: [katalog wystawy] / red. nauk. Katarzyna Boc-Matuszyk, Wojciech Kucharski; Sieć Ziem Zachodnich i Północnych; organizatorzy wystawy Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu [i in.]; Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość, 2017. – S. 54: faks. – ISBN 978-83-946917-4-5.

16. Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Robert Rauziński, Brygida Solga, …, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – 247 s.: portr., mapy, tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

17. Wprowadzenie do tomu Przywódcy – bohaterowie – wrogowie / Adam Dziurok, … // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 2, Przywódcy – bohaterowie – wrogowie / pod red. Adama Dziuroka, … – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2017. – S. 9–15. – ISBN 978-83-8098-408-0. – ISBN 978-83-7126-335-4.

18. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; red. nacz. … – T. 80. – Opole: PIN IŚ, 2017. – 247 s.: mapy, portr., tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

19. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; red. nacz. … – T. 81. – Opole: PIN IŚ, 2017. – 245 s.: faks., fot., tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

2016

1. Danuta Berlińska (1952–2016) / …, Andrzej Pasierbiński // W: Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych / red. nauk. Michał Lis, Piotr Pałys; [red. tematyczni Monika Choroś, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 79). – S. 229–231.

2. „Duch Helsinek”: wokół drugiej akcji łączenia rodzin (1975–1976) // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 1, Przełomy i zwroty / pod red. Adama Dziuroka, … – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2016. – Bibliogr. – S. 159–180: fot. – ISBN 978-83-8098-101-0. – ISBN 978-83-7126-328-6.

3. Ernst Berger: ostatni demokratyczny nadburmistrz Opola przed sądem III Rzeszy // W: Opolanie znani i nieznani. Cz. 4, Okres międzywojenny / pod red. Adriany Dawid. – Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2016. – (Biblioteczka Opolskiego Maturzysty; z. 5). – Bibliogr. – S. 221–242: fot., portr. – ISBN 978-83-945926-0-8.

4. Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 1, Przełomy i zwroty / pod red. Adama Dziuroka, … – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2016. – 304 s.: fot., portr.; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-8098-101-0. – ISBN 978-83-7126-328-6.

5. Górny Śląsk w Polsce Ludowej: wprowadzenie do projektu: przełomy i zwroty / Adam Dziurok, … // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 1, Przełomy i zwroty / pod red. Adama Dziuroka, … – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2016. – S. 9–15. – ISBN 978-83-8098-101-0. – ISBN 978-83-7126-328-6.

6. Narracje górnicze z terenu Zabrza: kopalnia to je do mie wszystko / [red. nauk. Bernard Linek; aut. Magdalena Kaczmarek i in]. – Zabrze: Muzeum Górnictwa Węglowego, 2016. – 503 s.: il. (w tym kolor.); 25 cm. – ISBN 978-83-937943-7-9.

7. Po wojnie? Ramy postaw i wzajemnych relacji mieszkańców Górnego Śląska // W: Colloquium Opole 2015: pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie = Colloquium Opole 2015: Der Begriff des Friedens und des Krieges im zeitgenössischen Europa / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdaleny Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Streszcz. czes., niem. – Bibliogr. – S. 173–185. – ISBN 978-83-7126-326-2.

8. Stosunek mniejszości na Górnym Śląsku do pamięci powstań śląskich. Cz. 2, Dzieje pamięci powstań śląskich w okresie powojennym // W: Partia – naród – region: funkcjonowanie PZPR na Śląsku / [red. tematyczni Monika Choroś, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 78). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 149–170.

9. Zapomniane „wyzwolenie”. – Fot. // Fabryka Silesia: kwartalnik. – 2016, nr 2, s. 28–31.
10. Od redakcji // W: Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych / red. nauk. Michał Lis, Piotr Pałys; [red. tematyczni Monika Choroś, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 79). – S. 11–12.

11. Od redakcji // W: Partia, naród, region: funkcjonowanie PZPR na Śląsku / [red. tematyczni Monika Choroś, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 78). – S. 11–12.

12. Otto Wagner (1877–1962) im Spannungsfeld von Demokratie und Diktatur: Oberbürgermeister in Breslau und Jena // Roland B. Müller. – Leipzig 2012. Rec. // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. – Jg. 65, H. 4 (2016), s. 625–627.

13. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu ; Stowarzyszenie Instytut Śląski; red. nacz. … – T. 78. – Opole: PIN IŚ, 2016. – 241 s.: mapy, tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

14. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski; red. nacz. … – T. 79. – Opole: PIN IŚ, 2016. – 231 s.: fot., tab.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem., pol. – Tekst częśc. niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

2015

1. Co znaczy Tragedia Górnośląska // Fabryka Silesia : kwartalnik. – 2015, nr 1, s. 12.

2. Górnoślązacy a Reichstag na przełomie XIX i XX wieku: kampanie wyborcze, role polityczne, relacje z wyborcami // Szkice Archiwalno-Historyczne. – 2015, nr 12, s. 243–255.

3-4. Flucht, Vertreibung, Umsiedlung / …, Christian Lotz ; Im kommunistischen Polen (1945–1950) / Adam Dziurok, … // W: Geschichte Oberschlesiens: Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart / (Hg.) Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek ; aus dem Polnischen von Rafael Sendek. – Oldenburg: De Gruyter, cop. 2015. – (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa ; Bd. 61). – Bibliogr. – S. 639–654: faks., fot., mapa. ; S. 366–396: fot. – ISBN 978-3-11-044182-6.

5. Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku: praca zbiorowa / pod red. …, Andrzeja Michalczyka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – 488 s.: faks., fot. (gł. kolor.), mapy, portr. ; 30 cm. – Streszcz. ang., czes., niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-306-4.

6. Łambinowice : czy sprawcy mogą stać się ofiarami ? // W: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 2, Wspólne / Oddzielne / red. Robert Traba, Hans-Henning Hahn ; współpr. Maciej Górny, Kornelia Kończal. – Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar, 2015. – Bibliogr. – S. 334–345. – ISBN 978-83-7383-497-2. – ISBN 978-83-7383-493-4.

7. Mit wypędzenia // CzasyPismo : o historii Górnego Śląska. – 2015, nr 2 (8), s. 110-116: il.

8. Polityka kulturalna nazistów wobec robotników zabrzańskich : na podstawie gazety zakładowej „Kohle und Koks” // W: W kręgu kultury i przemysłu: studia z dziejów Zabrza w XX wieku / pod red. Zbigniewa Gołasza ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, Muzeum Miejskie w Zabrzu. – Katowice: IPN KŚZpNP ; Zabrze: M M, 2015. – Streszcz. ang. – S. 75–88: fot. – ISBN 978-83-7629-913-6. – ISBN 978-83-87436-35-3.

9. Polityka wobec Niemców na Górnym Śląsku w roku 1945 // W: Tragedia Górnośląska 1945 : konferencja, Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. / pod red. Gabryjeli Zielińskiej. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2015. – Bibliogr. – S. 21–32. – ISBN 978-83-7666-390-6.

10. Razem czy osobno? : dylematy szkolnictwa mniejszości polskiej w prowincji górnośląskiej w latach 1922–1939 // W: W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech: mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym / red. nauk. …, Dietrich Scholze-Šołta ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Serbski Institut Budyšin. – Opole: PIN IŚ ; Budyšin: SI, 2015. – S. 77–86. – ISBN 978-83-7126-320-0.

11. Sprawozdanie z działalności naukowej w 2014 roku i zadania badawcze na rok 2015 // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2014 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 / [red. …] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2014. – S. 10–26: tab. – ISBN 978-83-7126-308-8.

12. Stosunek mniejszości na Górnym Śląsku do pamięci powstań śląskich. Cz. 1 // W: Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku: pamięć historyczna a polityka / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 77). – Streszcz. ang., niem. – S. 75–105.

13. Vom Konfliktherd zur Modellregion: Selbst– und Fremdbilder entlang der Hohen Strasse in Schlesien / Felicitas Söhner. – Dresden 2013. Rec. // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. – Jg. 64, H. 4 (2015).

14-27. Wstęp / …, Andrzej Michalczyk ; Polacy: zmagania z etosem ; Magnaci górośląscy ; Górnośląski orzeł ; Odra – rzeka graniczna? ; Wieża Piastowska w Opolu – logo z przeszłością ; Nędza górnośląska ; Jan III Sobieski w drodze pod Wiedeń ; Wypędzenie ; Święta narodowe Cesarstwa Niemieckiego: urodziny cesarza i Sedantag ; Wycieczki zielonoświątkowe Polaków do Krakowa ; Dzień Konstytucji – święto narodowe Republiki Weimarskiej ; Górny Śląsk – Horní Slezko – Oberschlesien: próba osadzenia terytorium w czasoprzestrzeni kulturowej ; Cienie obozów (Łambinowice, Świętochłowice) // W: Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku: praca zbiorowa / pod red. …, Andrzeja Michalczyka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu . – Opole: PIN IŚ, 2015. – Bibliogr. – S. 9–11 ; S. 19–24: faks., portr. ; S. 49–52: fot. kolor., portr. ; S. 65–68: fot. kolor. ; S. 81–84: faks., fot. kolor., mapa ; S. 101–103: fot. kolor. ; S. 249–251: faks., portr. ; S. 265–269: faks., fot. kolor. ; S. 295–298: faks., fot. ; S. 324–328: fot. kolor., portr. ; S. 329–332: fot. kolor., portr ; S. 345–348: fot., portr. ; S. 379–383: mapa, fot. kolor. ; S. 423–426: fot. kolor. – ISBN 978-83-7126-306-4.

28. Wysiedlenia i odniemczanie 1945 // Dziennik Zachodni dod.: Wokół Tragedii Górnośląskiej. – 30 października 2015, s. 8.

29. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu ; red. nacz. … – T. 76. – Opole : PIN IŚ, 2015. – 235 s.: portr., tab. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Tekst częśc. czeski. – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

30. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu ; red. nacz. … – T. 77. – Opole : PIN IŚ, 2015. – 256 s.: mapy, tab., wykr. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

2014

1. Colloquium Opole 2013 : totalitaryzm i pamiętanie : śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu / pod red. Leokadii Drożdż, Annemarie Franke, …, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – 258, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Tyt., spis treści równol. pol., czes., niem. – Tekst cześc. czes., niem. – Streszcz. pol., niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-302-6.

2. Górnośląscy magnaci // Fabryka Silesia : kwartalnik. – 2014, nr 2, s. 46-47.
3. Górnoślązacy w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku : (w świetle wycieczek zielonoświątkowych // W: Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem” … : tom poświęcony wielkiemu humaniście Julianowi Janczakowi / red. Beata Konopska, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2014. – (Spotkania Dolnośląskie ; t. 6). – S. 211-224. – ISBN 978-83-7977-078-6.

4. Instytut Śląski w XXI wieku : ramy działania, pola funkcjonowania, wyzwania organizacyjne // W: 80 lat Instytutu Śląskiego / pod red. Katarzyny Widery ; wybór i koncepcja materiału ilustracyjnego Leokadia Drożdż, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2014. – S. 106-113 : fot. – ISBN 978-83-7126-305-7. – ISBN 978-83-7511-202-3.

5. Klisza pamięci ? : Obóz pracy w Łambinowicach w świetle Die ostdeutsche Tragödie i Die Hölle von Lamsdorf // W: Między historią a polityką : Śląsk w przestrzeni europejskiej : studia i szkice dedykowane Profesorowi Edmundowi Nowakowi / pod red. Danuty Kisielewicz, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydaw. UO, 2014. – S. 285-292. – ISBN 978-83-7395-628-5.

6. Lamsdorf : können Täter Opfer werden ? // W: Deutsch-polnische Erinnerungsorte / Hrsg. von Hans-Henning Hahn, Robert Traba ; unter Mitarb. von Maciej Górny, Kornelia Kończal. Bd. 2, Geteilt / Gemeinsam. – Paderborn : Verl. Ferdinand Schöningh, 2014. – Bibliogr. – S. 365-377. – ISBN 978-3-506-77339-5.

7. Narodowe systemy kulturowe na Górnym Śląsku na początku XX wieku // W: Górny Śląsk i Górnoślązacy : wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku / pod red. Sebastiana Rosenbauma. – Katowice : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Gliwice : Muzeum, 2014. – Bibliogr. – S. 38-48. – ISBN 978-83-7629-677-7.

8. Obóz władzy na Śląsku Opolskim // W: Województwo śląskie 1945-1950 : zarys dziejów politycznych / pod red. Adama Dziuroka, Ryszarda Kaczmarka ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach. – Wyd. 2. – Katowice : IPN-KŚZpNP O, 2014. – S. 175-185. – ISBN 978-83-7629-760-6.

9. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2013 roku : sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2014 / [red. …] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – 56 s. : tab. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-304-0.
10. Polacy w armii kajzera / z prof. Ryszardem Kaczmarkiem rozmawiają …, Sebastian Rosenbaum. – Faks., fot. // CzasyPismo : o historii Górnego Śląska. – 2014, nr 1, s. 72-83.

11. Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950 / Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – [Wyd. 2 popr.]. – Gliwice ; Opole : DWP-N : PIN IŚ 2014. – 413 s. : tab. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISBN 978-83-63995-15-7. – ISBN 978-83-7126-307-1. – ISBN 978-83-7511-216-0.
12. Sprawozdanie z działalności naukowej w 2013 roku i zadania badawcze na rok 2014 // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2013 roku : sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2014 / [red. …] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – S. 10-26 : tab. – ISBN 978-83-7126-304-0.
13. Totalitaryzm i pamiętanie : śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu / …, Magdalena Moj // Przegląd Zachodni. – R. 70, nr 2 (2014), s. 335-336.
14. Wielka Wojna a Górny Śląsk : konteksty, projekty, potrzeby. – Faks., fot. // CzasyPismo : o historii Górnego Śląska. – 2014, nr 1, s. 66-71.

15. Wielka Wojna, mały region : pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej : studia i szkice / pod red. …, Sebastiana Rosenbauma, Joanny Tofilskiej. – Katowice : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Muzeum Historii Katowic ; Gliwice : Muzeum ; Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, 2014 – 192 s. : faks., fot., pl., portr., tab. ; 24 cm. – Indeks. – ISBN 978-83-7629-752-1.
16. Wstęp / Leokadia Drożdż, Annemarie Franke, …, Michał Lis // W: Colloquium Opole 2013 : totalitaryzm i pamiętanie : śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu / pod red. Leokadii Drożdż, Annemarie Franke, …, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 15-18. – ISBN 978-83-7126-302-6.

17. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu ; red. nacz. … – T. 74. – Opole : PIN IŚ, 2014. – 224 s. : fot., mapa, tab., wykr. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

18. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu ; red. nacz. … – T. 75. – Opole : PIN IŚ, 2014. – 240 s. : faks., fot., mapy, portr., tab., wykr. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

2013

1. Polityka niepamięci historycznej : spuścizna Kresów Wschodnich w kulturze górnośląskiej w okresie Polski Ludowej // W: Kresowianie na Górnym Śląsku / pod red. Bogusława Tracza ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, Muzeum w Gliwicach. – Katowice : IPN-KŚZpNP. O ; Gliwice : M, 2012. S. 257-271. – ISBN 978-83-7629-426-1.

2. Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska w XIX-XX w. : (charakterystyka projektu badawczego) // …, Piotr Solga // Studia Śląskie. – T. 72 (2013), s. 177-185.

3. Biskupitz (Biskupice) und Borsigwerk : Soziale Modernisierungswege in Oberschlesien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ; Austausch der Eliten in der Wojewodschaft Schlesien in den Jahren 1945-1950 // W: Industrialisierung und Nationalisierung : Fallstudien zur Geschichte des oberschlasischen Industriereviers im 19. und 20. Jahrhundert / hrsg. von Lutz Budrass, Barbara Kalinowska-Wójcik, Andrzej Michalczyk. – Essen : Klartext Verl., 2013. – (Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa ; Bd. 40). – S. 61-77 ; 309-325. – ISBN 978-3-8375-0378-4.

4. Colloquium Opole 2012 : miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej : Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku / pod red. Markusa Bauera, Moniki Choroś, …, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2013. – 247, [1] s. : fot., mapy, tab., wykr. ; 24 cm. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. niem., czes. – Tekst częśc. niem., czes. – Spis treści także niem., czes. – Streszcz. pol., niem. – Bibliiogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-7126-295-1.

5. Górny Śląsk na przełomie XIX i XX w. jako obszar konfliktów społecznych i narodowych // W: Koniec starego świata – początek nowego : społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej : źródła i metody : materiały z konferencji naukowej, Gliwice 20-22 czerwca 2013 r. / oprac. …, Sebastian Rosenbaum, Kai Struve ; oprac. dyskusji Piotr Solga ; organizatorzy Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Katowicach, Martin – Luther –Universität Halle – Wittenberg, Muzeum w Gliwicach, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole, 2013. – S. 9-14, pdf, https://instytutslaski.pl/wp-content/uploads/2013/11/Materialy_pokonferencyjne_Koniec_starego_swiata….pdf (dostęp: 13.03.2014).

6. Koniec starego świata – początek nowego : społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej : źródła i metody : materiały z konferencji naukowej, Gliwice 20-22 czerwca 2013 r. / oprac. …, Sebastian Rosenbaum, Kai Struve ; oprac. dyskusji Piotr Solga ; organizatorzy Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Katowicach, Martin – Luther –Universität Halle – Wittenberg, Muzeum w Gliwicach, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole, 2013. – 146 s. – Tekst częśc. niem., częśc. równol. pol., ang. – Bibliogr., pdf, https://instytutslaski.pl/wp-content/uploads/2013/11/Materialy_pokonferencyjne_Koniec_starego_swiata….pdf (dostęp: 13.03.2014).

7. Nie będzie Niemiec dzieci nam germanił : jest jedno wyjście – „odniemczanie”. – Faks., fot. // Dziennik Zachodni dod. Trudna Droga do Pojednania : Niemcy w Polsce 1945-1990. – 28 listopada 2013, s. 5.

8. Od Redena do Ziętka : recepty na nowoczesny Górny Śląsk. – Fot., portr. // Fabryka Silesia : kwartalnik. – 2013, nr 1, s. 85-89.

9. Opole a czynniki zewnętrzne w XIX i XX wieku // W: Colloquium Opole 2012 : miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej : Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku / pod red. Markusa Bauera, Moniki Choroś, …, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2013. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Streszcz. niem. – Bibliogr. – S. 65-75. – ISBN 978-83-7126-295-1.

10. Wprowadzenie / Markus Bauer, Monika Choroś, …, Michał Lis // W: Colloquium Opole 2012 : miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej : Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku / pod red. Markusa Bauera, …, Bernarda Linka, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2013. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 11-14. – ISBN 978-83-7126-295-1.

11. Zmiany nazewnictwa osobowego na Górnym Śląsku w okresie cesarstwa niemieckiego (casus adwokata Mariana Różańskiego) // W: Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Michała Lisa, Łucji Jarczak, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – S. 95-103. – ISBN 978-83-7126-299-9.

12. Zwyczaje i obyczaje górnośląskie = Oberschlesische Sitten und Bräuche. Życie religijne = Religiöses Leben / wybór tekstów, wstęp …; red. tekstów Grzegorz Staniszewski ; tł. Ewa Czeczor. – Gliwice ; Opole : Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej : Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce, [2013]. – 111, [1] s. : fot. ; 24 cm. – (Archiwum Historii Mówionej ; t. 1). – Tekst równol. pol., niem. – ISBN 978-83-63995-05-8.

13. Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa : Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven / (Hg.) Matthias Weber, Burkhard Olschowsky, Ivan A. Petranský, Attila Pók, Andrzej Przewoźnik. – München, 2011. Rec. // Przegląd Zachodni. – R. 69, nr 1 (2013), s. 352-355.

14. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski ; red. nacz. … – T. 72. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – 195 s. : fot., mapy, tab., wykr. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Tekst częśc. niem. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

15. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski ; red. nacz. … – T. 73. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. –203 s. : fot., mapy, portr. tab., wykr. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

2012

1. Colloquium Opole 2011 : od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa / Monika Choroś, … // Przegląd Zachodni. – R. 68, nr 1 (2012), s. 306-309.

2. Colloquium Opole 2011 : od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa / pod red. Moniki Choroś, Maximiliana Eidena, …, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – 247, [1] s. : wykr., mapa ; 24 cm. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. niem., czes. – Tekst częśc. niem., czes. – Spis treści także niem., czes. – Streszcz. pol., niem. – ISBN 978-83-7126–285-2. – ISBN 978-83-7511-145-3.

3. Górnoślązacy a nacjonalizm na początku XX wieku. – Fot. – Bibliogr. // CzasyPismo : o historii Górnego Śląska. – 2012, nr 1, s. 12-21.

4. Humanistyka // Fabryka Silesia: kwartalnik. – 2012, nr 2 s. 28.

5. Instytut Śląski (1934-1948). – Streszcz. ang. // Przegląd Zachodni . – R. 68, nr 1 (2012), s. 179-197.

6. Perspektywy mniejszości : dyskusja panelowa / oprac. Monika Choroś, … // W: Colloquium Opole 2011 : od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa / pod red. Moniki Choroś, Maximiliana Eidena, …, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 223-244. – ISBN 978-83-7126-285-2. – ISBN 978-83-7511-145-3.

7. Po co nam Archiwum Historii Mówionej ? = Wozu brauchen wir das Archiv der Erzählten Geschichte ? // W: Archiwum Historii Mówionej : ocalone słowa, ocalone dziedzictwo regionu = Archiw der Erzählten Geschichte : gerettete Worte, gerettetes Erbe der Region. – Gliwice ; Opole : Dom Współpracy Polsko–Niemieckiej : Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, [2012]. – Tekst równol. pol., niem. – S. 7-13 : il. – ISBN 978-83-60470–31-02.

8. Polityka aparatu bezpieczeństwa wobec ludności rodzimej na Śląsku Opolskim w latach 1945-1960 : założenia i realizacja // W: Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 1945-1989 : studia i materiały / red. Ksawery Jasiak. – Opole ; Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Delegatura, 2012. – S. 157-165. – ISBN 978-83-61631-33-0.

9. Robotnicy Borsigwerku : procesy akulturacji/asymilacji wśród robotników górnośląskich : (od drugiej połowy XIX do pierwszej połowy XX wieku) // W: Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo–Wschodniej w XIX i XX wieku / red. nauk. Robert Traba ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Niemiecki Instytut Historyczny. T. 2, Sąsiedztwo polsko-niemieckie. – Warszawa : ISP PAN : NIH, 2012. – S. 133-234. – ISBN 978-83-60580-92-9.

10. Wprowadzenie / Monika Choroś, Maximilian Eiden, …, Michł Lis // W: Colloquium Opole 2011 : od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa / pod red. …, Maximiliana Eidena, …, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S.11-14. – ISBN 978-83-7126-285-2. – ISBN 978-83-7511-145-3.

11. Wysiedlenia – przesiedlenia – wyjazdy = Aussiedlungen – Umsiedlungen – Ausreisen // W: Strzelczan album rodzinny : od kołyski aż po grób = Gross Strehlitzer Familienalbum : von der Wiege bis zum Grab / red. Marta Górka, Waldemar Gaida, [tł. Michael Chwalb i in.] – Strzelce Opolskie : Powiat Strzelecki, 2012. – Tekst równol. pol., niem. – Bibliogr. – S. 43-56 : faks., fot. – ISBN 978-83–914347-9-6.

12. Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX w. / red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Tomasz Ślepowroński. – Wrocław, 2011. Rec. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 67, nr 2 (2012), s. 143-148.

13. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Oolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski ; red. nauk. … – T. 71. – Opole : PIN IŚ, 2012. – 322 s. : portr., tab. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

14. Biskupitz (Biskupice) und Borsigwerk : Soziale Modernisierungswege in Oberschlesien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts // W: Industrialisierung und Nationalisierung : Fallstudien zur Geschichte des oberschlasischen Industriereviers im 19. und 20. Jahrhundert / hrsg. von Lutz Budrass, Barbara Kalinowska-Wójcik, Andrzej Michalczyk. – Essen : Klartext Verl., 2013. – (Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa ; Bd. 40). – 61-77. – ISBN 978-3-8375-0378-4.

15. Colloquium Opole 2012 : miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej : Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku / pod red. Markusa Bauera, Moniki Choroś, …, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2013. – 247, [1] s. : fot., mapy, tab., wykr. ; 24 cm. – ( Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. niem., czes. – Tekst częśc. niem., czes. – Spis treści także niem., czes. – Streszcz. pol., niem. – Bibliiogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-7126-295-1.

16. Opole a czynniki zewnętrzne w XIX i XX wieku // W: Colloquium Opole 2012 : miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej : Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku / pod red. Markusa Bauera, Moniki Choroś, …, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2013. – ( Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Streszcz. niem. – Bibliogr. – S. 65-75. – ISBN 978-83-7126-295-1.

17. Zwyczaje i obyczaje górnośląskie = Oberschlesische Sitten und Bräuche. Życie religijne = Religiöses Leben / wybór tekstów, wstęp …; red. tekstów Grzegorz Staniszewski ; tł. Ewa Czeczor. – Gliwice ; Opole : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej : Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, [2013]. – 111, [1] s. : fot. ; 24 cm. – ( Archiwum Historii Mówionej ; t. 1). – Tekst równol. pol., niem. – ISBN 978-83-63995-05-8.

18. Zmiany nazewnictwa osobowego na Górnym Śląsku w okresie cesarstwa niemieckiego (casus adwokata Mariana Różańskiego) // W: Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Michała Lisa, Łucji Jarczak, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – S. 95-103. – ISBN 978-83-7126-299-9.

19. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski ; red. nacz. … – T. 72. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – 195 s. : fot., mapy, tab., wykr. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Tekst częśc. niem. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

20. Studia Śląskie / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski ; red. nacz. … – T. 73. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. –203 s. : fot., mapy, portr. tab., wykr. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

2011

1. Emin Pascha Mehmed, właściwe Eduard Schnitzer (1840–1892) // W: Opole
: dzieje i tradycja / pod red. …, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu
Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 346.
– ISBN 978-83-87401-00-9.

2. Górnośląskie gruszki : tworzenie nowoczesnych narodów na Górnym Śląsku
przed pierwszą wojną światową. – Portr. // Mówią Wieki : magazyn historyczny.
– 2011, nr 1, s. 20–23.

3. Grundmann Friedrich Wilhelm (1804–1887) // W: Opole : dzieje i tradycja
/ pod red. …, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 347. – ISBN 978-
-83-87401-00-9.

4. Idzikowski Franciszek (1817–1874) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
…, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska
Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 350. – ISBN 978-83-87401-00-9.

5. Kubis Józef (1874–1945) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red. …,
Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego.
– Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 359. – ISBN 978-83-87401-00-9.

6. Niekrawietz Hans (1896–1983) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red. …,
Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego.
– Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 362. – ISBN 978-83-87401-00-9.

7. Obecność miasta : (zamiast wstępu) / …, Krzysztof Tarka, Urszula Zajączkowska
// W: Opole : dzieje i tradycja / pod red. …, Krzysztofa Tarki, Urszuli
Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut
Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd
Miasta, 2011. – S. 7–9. – ISBN 978-83-87401-00-9.

8. Opole : dzieje i tradycja / pod red. …, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej
; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii
Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta,
2011. – 404 s. : faks., fot. (w tym kolor.), mapy, pl., portr. ; 30 cm. – Streszcz.
ang., niem. – Bibliogr. – ISBN 978-83-87401-00-9.

9. Opole : history and tradition : [sum.] // W: Opole : dzieje i tradycja / pod
red. …, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy –
Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 383–390. – ISBN 978-83-87401-
-00-9.

10. Oppeln : Geschichte und Tradition : [Zsfg] / Verfasst von … // W: Opole
: dzieje i tradycja / pod red. …, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ;
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu
Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011.
– S. 391–399. – ISBN 978-83-87401-00-9.

11. Próby organizowania się ludności niemieckiej na Górnym Śląsku w Polsce
Ludowej // W: Stowarzyszenia, związki, bractwa, inicjatywy społeczne i ich znaczenie
dla Śląska : wczoraj – dziś – jutro : XIV Seminarium Śląskie, Kamień Śląski
2009 ; Traktaty polsko-niemieckie z 1990 i 1991 roku i ich konsekwencje dla Śląska
: XV Seminarium Śląskie, Kamień Śląski 2010 : publikacja pokonferencyjna :
(wybór tekstów). – Gliwice ; Opole : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2011.
– Bibliogr. – S. 69–83 : fot. – ISBN 978-83-60470-37-4.

12. Regiony czy województwa ? : wokół genezy powołania województwa opolskiego
w 1950 roku // W: Województwo opolskie 1950–2010 / pod red. nauk. Michała
Lisa, Kazimierza Szczygielskiego, Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut
Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ :
Wydaw. Instytut Śląski, 2011. – Bibliogr. – S. 29–46. – ISBN 978-83-7126-278-4.
– ISBN 978-83-62105-99-1.

13. Steinert Alfred (1879–1963) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red. …,
Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego.
– Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 366. – ISBN 978-83-87401-00-9.

14. W kleszczach wojen : (1918–1945) // W: Opole : dzieje i tradycja / pod red.
…, Krzysztofa Tarki, Urszuli Zajączkowskiej ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska
Opolskiego. – Opole : Urząd Miasta, 2011. – S. 107–140 : faks., fot. (w tym kolor.),
pl. kolor., portr. – ISBN 978-83-87401-00-9.

15. W Polsce Ludowej (1945–1989) / Adam Dziurok, … // W: Historia Górnego
Śląska : polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu / red. Joachim
Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek. – Gliwice : Dom Współpracy Polsko-
-Niemieckiej ; Katowice : Muzeum Śląskie ; Bytom : Frodo, 2011. – S. 267–286 :
faks., fot., mapa, portr. – ISBN 978-83-60470-41-1. – ISBN 978-83-60353-99-8.
– ISBN 978-83-932012-1-1.

16. Wokół przemian kulturowych i politycznych na Śląsku w XIX i XX wieku
/ pod red. nauk. … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie
Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2011. – 353 s. : faks., portr., tab.,
wykr. ; 24 cm. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355 ; t. 70). – Spis treści także ang.,
niem. – Streszcz. ang., niem.

17. Wypędzenie a wysiedlenie / …, Christian Lotz // W: Historia Górnego Śląska
: polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu / red. Joachim Bahlcke,
Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek. – Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
; Katowice : Muzeum Śląskie ; Bytom : Frodo, 2011. – S. 457–465 : fot.,
mapa. – ISBN 978-83-60470-41-1. – ISBN 978-83-60353-99-8. – ISBN 978-83-
-932012-1-1.

18. Landtag und Öffentlichkeit : Provinzialständischer Parlamentarismus in
Schlesien 1825–1845 / Roland Gehrke. – Köln; Weimar; Wien, 2009. Rec. // Śląski
Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 66, nr 3 (2011), s. 120–121.
95. Mythos Oberschlesien : der Kampf um Erinnerung in Deutschland und in
Polen / Juliane Haubold-Stolle. – Osnabrück, 2008. Rec. // Przegląd Zachodni.
– R. 67, nr 2 (2011), s. 345–349.

2010

1. Einige Bemerkungen zum Verhältnis von Pfarer Emil Szramek und Roman
Lutman zur deutschen Geisteswissenschaft // Inter Finitimos : Jahrbuch zur deutsch-
-polnischen Beziehungsgeschichte. – 7 (2009, dr. 2010), s. 84–109.

2.Kilka uwag o stosunku ks. Emila Szramka i Romana Lutmana do niemieckiej
humanistyki. – Streszcz. czes., niem. // Rocznik Łubowicki. – [T.] 8 (2010),
s. 104–124.

3. Nationale Verifizierung // W: Lexikon der Vertreibungen : Deportation,
Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts / (Hrsg.)
Detlef Brandes, Holm Sundhaussen, Stefan Troebst ; in Verbindung mit Kristina Kaiserová,
Krzysztof Ruchniewicz ; Red. Dmytro Myeshkov. – Wien ; Köln ; Weimar :
Böhlau Verl., cop. 2010. – Bibliogr. – S. 465–468. – ISBN 978-3-205-78407-4.

4. Przemiany społeczne w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym drugiej
połowy XIX wieku na przykładzie Biskupic i Borsigwerku = Die gesellschaftlichen
Umwandlungen im Oberschlesischen Industriegebiet in der zweiten Hälfte des XIX
Jahrhunderts am Beispiel von Biskupitz und Borsigwerk. – Il. // Zeszyty Eichendorffa
: historia, kultura, literatura. – 2010, [nr] 31, s. 16–51 : fot.

5. Zmiany nazw na Górnym Śląsku w XIX i XX w. // W: Nazwa dokumentem
przeszłości regionu : tom poświęcony Wielkiemu Profesorowi Stanisławowi Rospondowi
/ red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Struchold, Wojciech Kucharski. –
Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2010.
– (Spotkania Dolnośląskie ; [t. 5]). – S. 123–134. – ISBN 978-83-7432-694-0.

2009

1.Biskupice i Borsigwerk : wokół dróg modernizacji społecznej na Górnym
Śląsku w drugiej połowie XIX wieku // W: Korzenie wielokulturowości Śląska ze
szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego / red. nauk. Antoni Barciak. – Katowice
: Polska Akademia Nauk. Oddział : Komisja Historyczna Polskiej Akademii
Nauk. Oddział : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział ; Zabrze : Urząd Miejski,
2009. – Streszcz. niem. – S. 248–264. – ISBN 978-83-88657-35-1.

2.Der Kampf gegen den sogenannten „Deutschen Revisionismus” in Oberschlesien
1950–1960 (im Lichte der Materialien des Sicherheitsapparats) // Jahrbuch
der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau. – Bd. 49 (2008, dr.
2009), s. 155–174.

3.Konflikty lokalne na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym : (na
marginesie sytuacji w Hindenburgu/Zabrzu i Królewskiej Hucie/Chorzowie // W:
Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
w XIX i XX wieku / red. nauk. Robert Traba ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, Niemiecki Instytut Historyczny. T. 1, Stereotypy i pamięć.
– Warszawa : ISP PAN : NIH, 2009. – S. 266–294. – ISBN 978-83-60580-37-0.
– ISBN 978-83-61067-44-3.

4.Kwestie narodowościowe – problem niemiecki // W: Fundament systemu
zniewolenia : z działalności wojewódzkich struktur Urzędu Bezpieczeństwa
w Katowicach : 1945–1956 / pod red. Adama Dziuroka, Adama Dziuby ; Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Katowicach. – Katowice : OIPN – KŚZpNP, 2009. – S. 255–303. – ISBN
978-83-7629-094-2.

5.Die Marginalisierung der deutschen Minderheit im polnischen Oberschlesien
während der Zwischenkriegszeit : das Beispiel Königshütte/Królewska Huta
(Chorzów) // W: Deutschsein als Grenzerfahrung : Minderheitenpolitik in Europa
zwischen 1914 und 1950 / Hrsg. Mathias Beer, Dietrich Beyrau, Cornelia Rauh. –
Essen : Klartext Verl., 2009. – S. 189–198.– ISBN 978-3-8375-0097-4.

prof. dr hab. Michał LIS

2022

48. Górny Śląsk w drodze do Polski: od Józefa Lompy do Wojciecha Korfantego // W: Wojciech Korfanty: różne punkty widzenia / pod redakcją naukową Zygmunta Woźniczki. – Katowice: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego; Warszawa: Instytut De Republica, 2021. – (Studia Korfantowskie; tom 1). – Bibliografia. – Strony 27–48. – ISBN 978-83-96294-1-7
————————————–
49. Doktor habilitowany profesor Stanisław Senft (1944 –2021). – Portret // Studia Śląskie. – Tom 90 (2022), strony 207–209.
50. Gospodarka Opolszczyzny w latach 1945–1989 / …, Bartosz Kuświk // W: Region czy regiony?: Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, redakcja naukowa rozdziałów Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, Brygida Solga, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2022. – Strony 359–372. – ISBN 978-83-963893-9-8.
51. Marszałek Sejmu Śląskiego. – Fotografia // Powrót: 100-lecie przyłączenia części Górnego Śląska do Polski: (dodatek do Gościa Niedzielnego, 19 czerwca 2022). – Strona 11.
52. Obchody 80. i 90. rocznicy powstań śląskich na Śląsku Opolskim w warunkach dobrych relacji polsko-niemieckich od 1989 roku // W: Społeczeństwo w dobie przemian – studia interdyscyplinarne: księga jubileuszowa profesora Roberta Rauzińskiego / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Bartosz Kuświk, Brygida Solga; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Bibliografia. – Strony 237–247. – ISBN 978-83-7126-427-6.
53. Słowo wstępne // W: Colloquium Opole 2021: wspólny mit czy źródło sporu politycznego? : dziedzictwo opozycji antykomunistycznej z trójstronnej polsko-czesko-niemieckiej perspektywy = Colloquium Opole 2021= Ein gemeinsamer Mythos oder Quelle politischer Auseinandersetzung? : das Erbe der antikommunistischen Opposition aus dreigliedriger polnisch-tschechisch-deutscher Perspektive / pod redakcją Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Strony 11–13. – ISBN 978-83-7126-414-6.
54–55. Sto lat temu… 1922–1923: Górny Śląsk podzielony: Śląsk Opolski w Niemczech: jeszcze nasza wiara słynie: przewodnik po wystawie; Instytut Śląski w Opolu; autor koncepcji i tekstów …; koordynator przygotowań zawartości scenariusza Krzysztof Kleszcz; wybór dokumentów i serwisu ilustracyjnego …, Urszula Zajączkowska. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – [24] strony: faksymile, fotografie, mapy, nuty, portrety; 30 cm. – ISBN 978-83-7126-418-4.

2021

52. Encyklopedia powstań śląskich – uwspółcześnienie dzieła pilnym zadaniem Instytutu Śląskiego // W: Region i rozwój regionalny w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. Brygida Solga, Brygida Klemens; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 88/89). – Streszcz. ang., niem. – S. 419–429.
53. Górny Śląsk – Śląsk Opolski: oswajanie regionalnej ojczyzny przez historyka / Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2021. – 253, [3] s.: portrety; 25 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – ISBN 978-83-7126-400-9.
54. Słowo wstępne // W: Colloquium Opole 2020: od konfrontacji przez normalizację do pojednania i dobrego sąsiedztwa: polsko-czesko-niemiecki kompleks sąsiedztwa w rocznicę traktatów granicznych = Colloquium Opole 2010: von der Konfrontation über Normalisierung bis hin zu Versöhnung und guter Nachbarschaft: polnisch-tschechisch-deutscher Nachbarschaftskomplex im Jubiläumsjahr der Grenzverträge / pod red. Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 11–12. – ISBN 978-83-7126-399-6.
55. Śląska Opolskiego droga do Polski / wybór i wprowadzenie …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – 263 s.: tab.; 25 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-387-3.
56. Ślązacy dla Niepodległej: w setną rocznicę powstań śląskich 1919–1920–1921 / [koordynator przygotowań zawartości scenariusza Krzysztof Kleszcz, aut. tekstów oraz wyboru dokumentów i serwisu ilustracyjnego …]; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – [94] s.: fot., mapy, pl., tab.; 30 cm. – ISBN 978-83-7126-395-8.
57. Ten dwudziesty pierwszy roczek: plebiscyt – woda – kartka i powstanie – czyn – krew: przewodnik po wystawie / [aut. tekstów …, koordynator przygotowań zawartości scenariusza Krzysztof Kleszcz]; Instytut Śląski w Opolu. – Opole: IŚ, [2021]. – [28] s.: faks., fot., mapy; 30 cm.

2020

97. Demograficzne problemy Śląska w badaniach historycznych i innych nauk o społeczeństwie: (na wybranych przykładach) // W: 100 [sto] lat demografii w Polsce 1918–2018: aspekty regionalne / red. nauk. Bartosz Kuświk, Robert Rauziński; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – Bibliogr. – S. 116–126. – ISBN 978-83-7126382-8.
98. Górny Śląsk i Ślązacy w latach 1740-1950 – w oczach Polaków i Niemców / wybór tekstów …, Aleksandra Trzcielińska-Polus, wstęp i oprac. …; Instytut Śląski, 2020. – 288 s.: tab.; 24 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-357-6.
99. Nowa ziemia – stare niebo: ocalić od zapomnienia: powiązania Męciny z Lipkami: przewodnik po wystawie / [aut. Leokadia Drożdż, Łucja Furman, Stanisław Smoleń; konsultacja historyczna …; koordynator projektu Krzysztof Kleszcz; zdj. Paweł Gradziel i in.]. – Męcina; Lipki; Opole: Instytut Śląski, 2020. – 35 stron: fot., mapy; 30 cm. – ISBN 978-83-7126-384-2.
100. Przewodnik po szlaku pamięci powstań śląskich na Opolszczyźnie / konsultacja historyczna …, koordynator projektu Krzysztof Kleszcz. – Opole: Instytut Śląski, 2020. – 27 s.: fot., portr.; 21 cm. – ISBN 978-83-7126-355-2.
101. Rok 2020: już plebiscyt tu nadchodzi: Ślązacy dla Niepodległej w setną rocznicę powstań śląskich: przewodnik po wystawie / [aut. tekstów] …, koordynator przygotowań zawartości scenariusza Krzysztof Kleszcz; Instytut Śląski w Opolu. – Opole: IŚ, 2020. – [36] s.: faks., fot., mapy, nuty; 30 cm. – ISBN 978-83-7126-366-8.
102. Wprowadzenie // W: Polskość Górnego Śląska, według urzędowych źródeł pruskich a wyniki plebiscytu / wprowadzeniem poprz. …; Instytut Śląski. – Wyd. fototypiczne. – Opole: IŚ, 2020. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – S. [5–6]. – ISBN 978-83-7126-374-3.
103. Wstęp // W: Colloquium Opole 2019: konferencja pokoju z 1919 roku: jak tworzono ład wersalski = Colloquium Opole 2019: Friedenskonferenz von 1919: wie enststand die Versailler Ordnung / pod red. Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. –(Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 11 –12. – ISBN 978-83-7126-364-4.
104. Wstęp // W: Górny Śląsk i Ślązacy w latach 1740-1950 – w oczach Polaków i Niemców / wybór tekstów …, Aleksandra Trzcielińska-Polus, wstęp i oprac. …; Instytut Śląski, 2020. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Bibliogr. – S. 9–25. – ISBN 978-83-7126-357-6.

2019

1. Górny Śląsk w warunkach niedemokratycznego systemu „demokracji ludowej” / Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – 172, [1] s.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-349-1.

2. Pierwszy zryw // Gość Niedzielny. – Dodatek: Czas odwagi: 100. Rocznica I powstania śląskiego – sierpień 1919 r. – 18.08.2019. – S. 2–4, portr.

3. Powstania śląskie i plebiscyt ze współczesnej perspektywy / Instytut Śląski. – Wyd. 2 popr. – Opole: IŚ, 2019. – 150, [2] s.; 25 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. ang., niem. – ISBN 978-83-7126-347-7.

4. Słowo wstępne // W: Colloquium Opole 2018: Europa w pół wieku po 1968: historia, polityka, kultura / pod red. Marka Mazurkiewicza, Tadeusza Siwka, słowem wstępnym opatrzył …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 11–12. – ISBN 978-83-7126-338-5.

5. Ślązacy dla Niepodległej: trwanie, wiara, nadzieja, walka: przewodnik po wystawie / [aut. tekstów…, koordynator przygotowań zawartości scenariusz Krzysztof Kleszcz]; Instytut Śląski w Opolu. – Opole: IŚ [i in.], 2019. – [28] s.: fot. kolor., mapy; 30 cm. – Opis wg okł. – U dołu okł.: Rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. – ISBN 978-83-7126-339-2.

6. Wojenne losy członków Związku Polaków w Niemczech // W: Prawdy Polaków: manifestacja odwagi i wiary, Berlin 6.03.1938: w osiemdziesiątą rocznicę Kongresu Polaków w Niemczech = Die wahrheiten der Polen: eine Manifestation von Mut und Glaube, Berlin 6.03.1938: zum Achtzigsten Jahrestag des Berliner Kongresses der Polen im Deutschen Reich / pod red. Bartosza Kuświka; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu. Delegatura w Opolu. – Opole; Poznań; Wrocław: IPN-KŚZpNP O, 2019. – Tekst równol. pol., niem. – Bibliogr. – S. 34–48. – ISBN 978-83-8098-601-5.

7. Wprowadzenie // W: Górnośląska Konwencja Genewska pomiędzy Polską i Niemcami
1922–1937 / Stanisław Komar; Instytut Śląski. – Wyd. fototypiczne. – Opole: IŚ, 2019. – Bibliogr. – S. V–VIII. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Oryg.: Katowice; Warszawa: Skład Główny „Nasza Księgarnia”, 1937. – (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Polski Śląsk: odczyty i rozprawy; 32). – ISBN 978-83-7126-348-4.

2018

1. Jan Goczoł (1934–2018) // W: Sowietyzacja Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 82). – S. 263–265.

2. Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim – wyborcze aspiracje a wyniki wyborów samorządowych w województwie opolskim w 2018 roku // W: W poszukiwaniu tożsamości: grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 83). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 133–144: tab.

3. Niepodległa Ojczyzna nadzieją wszystkich Polaków // W: „Polska Zmartwychwstała”: 11 listopada 1918–2018: 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 9 listopada 2018–31 stycznia 2019 r., Muzeum Śląska Opolskiego: [folder wystawy]. – Opole: Muzeum Śląska Opolskiego, 2018. – S. [2].

4. Oswald Stefan Popiołek – historyk, organizator służby archiwalnej i muzeum jeńców wojennych // W: Artificem commendat opus: region – pamięć – polityka: studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz / red. Ewa Ganowicz. – Opole: Uniwersytet Opolski, 2018. – Bibliogr. – S. 287–298. – ISBN 978-83-7395-790-9.

5. Piewca Śląska – ziemi i ludzi // Śląsk: miesięcznik społeczno-kulturalny. – R. 24, nr 4 (2018), s. 9–10.

6. „Polska Zmartwychwstała”: 11 listopada 1918–2018: 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 9 listopada 2018–31 stycznia 2019 r., Muzeum Śląska Opolskiego: wystawa w ramach jubileuszowych obchodów Roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego / koncepcja i scenariusz wystawy …, Witold Garbal. – Opole: Muzeum Śląska Opolskiego, 2018.

7. Słowo wstępne // W: Colloquium Opole 2017: w 500-lecie reformacji: dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa / pod red. Agaty Haas, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Roberta Wieczorka, słowem wstępnym opatrzył …; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 13–15. – ISBN 978-83-7126-337-8.

8. Tadeusz Soroczyński (1942–2018) // Śląsk: miesięcznik społeczno-kulturalny. – R. 24, nr 8 (2018), s. 19.

9. Władysław Alfred Dziewulski (1904–1981): historyk, badacz i popularyzator dziejów Śląska // W: Opolanie znani i nieznani: czasy po II wojnie światowej. Cz. 2 / pod red. Małgorzaty Świder. – Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2018. – (Biblioteczka Opolskiego Maturzysty; z. 7). – Bibliogr. – S. 71–87. – ISBN 978-83-945926-5-3.

2017

1. Doktor Adolf Kühnemann (1934–2017) // W: Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Robert Rauziński, Brygida Solga, Bernard Linek, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – S. 245–247.

2. Profesor doktor habilitowany Jan Rajman (1935–2017) / …, Robert Rauziński // W: Kościoły na Śląsku / red. nauk. Bernard Linek, Piotr Pałys, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 81). – S. 239–240.

3. Profesor doktor habilitowany Mirosław Cygański (14 I 1925 – 31 XII 2016) // W: Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Robert Rauziński, Brygida Solga, Bernard Linek, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – S. 243–244.

4. Rok 1945: ziemia głubczycka nowym miejscem życia wygnanych z Kresów Wschodnich // W: Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Robert Rauziński, Brygida Solga, Bernard Linek, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 57–72: tab.

5. Rola państwa w ewolucji kulturalnej miast górnośląskich (do doby totalitaryzmów) // W: Amor patriae nostra lex: oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego , dydaktyce i edukacji historycznej: studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej / pod red. Anny Gołębiowskiej. – Opole: Uniwersytet Opolski, 2017. – S. 627–639: tab. – ISBN 978-83-7395-763-3.

6. Słowo wstępne // W: Colloquium Opole 2016: Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji = Colloquium Opole 2016: Polen, Deutschland, Tschechien und die Herauforderungen von Migration und Integration / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdaleny Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 11–13. – ISBN 978-83-7126-333-0.

7. Wielokulturowy Śląsk, wielokulturowa Europa?: dyskusja panelowa // [moderacja] … // W: Colloquium Opole 2016: Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji = Colloquium Opole 2016: Polen, Deutschland, Tschechien und die Herauforderungen von Migration und Integration / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdaleny Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 325–332. – ISBN 978-83-7126-333-0.

2016

1. Barak: czyli socjologowie i demografowie: (posłowie) // W: Śląsk jest jakiś inny… – Opole: nakł. własny Robert Rauziński, 2016. – S.121–126. – ISBN 978-83-7511-244-3.

2. Fundamenty autentycznej współpracy Polaków i Niemców w zjednoczonej, demokratycznej Europie bez granic = Die Grundlage einer wahren Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschen in einem vereinten, demokratischen und grenzenlosen Europa // W: Ponad podziałami w zjednoczonej Europie: 20 lat współpracy gminy Głuchołazy i Związku Gmin Nieder-Olm (1996–2016) / Mariusz Migała. – Głuchołazy; Nieder–Olm, 2016. – S. 6–11. – ISBN 978-83-7511-239-9.

3. Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych / red. nauk. …, Piotr Pałys; [red. tematyczni Monika Choroś, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 79). – 231 s.: fot., tab.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem., pol. – Tekst częśc. niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

4. Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989–2014: z bagażem przeszłości w realiach współczesności / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Wyd. 2 popr. – Opole: PIN IŚ: SIŚ, 2016. – 186 s.: tab.; 24 cm. – ISBN 978-83-7126-322-4.

5. Opcja niemiecka na Śląsku Opolskim. – Fot. // Śląsk: miesięcznik społeczno-kulturalny. – 2016, nr 10, s. 8–14.
Przedr. z Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989–2014. – Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski, 2015.

6. Preferencje polityczne ludności wiejskiej Śląska Opolskiego na przykładzie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995–2010 // W: 20 [dwadzieścia ] lat: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu: interdyscyplinarność badań / pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. – Opole: Wydawnictwa WSZiA: Wydaw. Instytut Śląski, 2016. – (Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 127–141: tab. – ISBN 978-83-62683-86-4. – ISBN 978-83-7511-247-4.

7. Profesora Józefa Kokota wizje Instytutu Śląskiego w Opolu i ich realizacja od 1966 roku // W: W służbie Śląska – Polski – Europy: studia i szkice poświęcone Profesorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin / pod red. Danuty Kisielewicz, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus; Uniwersytet Opolski. – Opole: Wydaw. UO, 2016. – S. 35–50. – ISBN 978-83-7395-683-4.

8. Słowo wstępne // W: Colloquium Opole 2015: pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie = Colloquium Opole 2015: Der Begriff des Friedens und des Krieges im zeitgenössischen Europa / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdaleny Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016 . – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 11–13. – ISBN 978-83-7126-326-2.

9. Wieś górnośląska – zderzenie kultur // W: Obszary i przestrzenie edukacji: meandry, konteksty, dylematy: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. nauk. Eugenia Karcz-Taranowicz; Uniwersytet Opolski. – Opole: Wydaw. UO, 2016. – S. 241–252. – ISBN 978-83-7395-705-3.
10. Wilhelma Szewczyka Śląsk Opolski (w myśli i czynach) // W: W dialogu z historią, polityką i kulturą: w stulecie urodzin Wilhelma Szewczyka / red. nauk. Maciej Fic. – Katowice; Bielsko-Biała: Wydaw. Cum Laude, 2016. – S. 49–63. – ISBN 978-83-63904-68-5.
11. Wprowadzenie // W: Sławne drzewa województwa opolskiego: przewodnik / [oprac. Joanna Banik; konsultacje merytoryczne Grażyna Rącka, Agnieszka Sałyga-Rzońca; fot. Joanna Banik i in.]; Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu. – Opole: NID. OT; Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2016. – S. 1. – ISBN 978-83-63260-49-1.
12. Znaczenie dialogu i współpracy dla dobrosąsiedzkich relacji – przykład Śląska: dyskusja panelowa / [moderacja] … // W: Colloquium Opole 2015: pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie = Colloquium Opole 2015: Der Begriff des Friedens und des Krieges im zeitgenössischen Europa / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdaleny Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 285–296. – ISBN 978-83-7126-326-2.

2015

1. Codzienność ludności polskiej Śląska Opolskiego między wojnami // W: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod red. Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca ; Uniwersytet Opolski. – Opole: Wydaw. UO, 2015. – S. 525–544. – ISBN 978-83-7395-661-2.

2. Edmund Jan Osmańczyk – państwowiec: koszty postawy // W: Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka / pod red. …, Anny Jedynak ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ: SIŚ, 2015. – Bibliogr. – S. 117–139. – ISBN 978-83-7126-317-0.

3. Granice Unii Europejskiej: dyskusja panelowa: [moderacja] // W: Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 221–240. – ISBN 978-83-7126-309-5.

4. Profesor doktor habilitowany Janusz Sawczuk (1944–2015) // W: Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku: pamięć historyczna a polityka / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 77). – S. 255–256.

5. Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989-2014: z bagażem przeszłości w realiach współczesności / Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: SIŚ: Wydaw. Instytut Śląski, 2015. – 186 s.: tab. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7511-231-3.

6. Powstania śląskie i plebiscyt ze współczesnej perspektywy / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ: SIŚ, 2015. – 144 s. ; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-316-3.

7. Słowo wstępne // W: Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 11–13. – ISBN 978-83-7126-309-5.

8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych w 2014 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2014 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – S. 27–33. – ISBN 978-83-7126-308-8.

9. Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka / pod red. …, Anny Jedynak ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ: SIŚ, 2015. – 158 s. ; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-317-0.

10. Wstęp / …, Anna Jedynak // W: Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka / pod red. …, Anny Jedynak ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ: SIŚ, 2015. – Bibliogr. – S. 5–8. – ISBN 978-83-7126-317-0.

2014

1. Główne hasła mniejszości niemieckiej w wyborach do organów samorządu terytorialnego województwa opolskiego w latach 1990-2010 // W: Polska między przeszłością a przyszłością : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Janowi Walczakowi / pod red. Jerzego Sielskiego, Jerzego Mizgalskiego, Jadwigi Hajduk ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydaw. im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2013. – Streszcz. ang. – S. 223 – 249. – ISBN 978-83-7455-324-7.

——————————————

2. Colloquium Opole 2013 : totalitaryzm i pamiętanie : śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu / pod red. Leokadii Drożdż, Annemarie Franke, Bernarda Linka, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – 258, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Tyt., spis treści równol. pol., czes., niem. – Tekst cześc. czes., niem. – Streszcz. pol., niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-302-6.

3. Instytut Śląski 1934-2014 : (zarys dziejów) // W: 80 lat Instytutu Śląskiego / pod red. Katarzyny Widery ; wybór i koncepcja materiału ilustracyjnego Leokadia Drożdż, Bernard Linek ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2014. – S. 10-85 : faks., fot. – ISBN 978-83-7126-305-7. – ISBN 978-83-7511-202-3.

4. Perspektywy pamiętania : wprowadzenie do dyskusji panelowej // W: Śląsk a europejskie systemy społeczne i gospodarcze / [red. tematyczni …, Brygida Solga] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 75). – Bibliogr. – S. 225-229.

5. Polska młodzież na Śląsku Opolskim – warunki trwania i zachowania tożsamości etnicznej w latach 1922-1939 // W: Między historią a polityką : Śląsk w przestrzeni europejskiej : studia i szkice dedykowane Profesorowi Edmundowi Nowakowi / pod red. Danuty Kisielewicz, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydaw. UO, 2014. – S. 79-97. – ISBN 978-83-7395-628-5.

6. Róża Bednorz z Wróblów (20 X 1920 – 21 X 2014) // W: Śląsk a europejskie systemy społeczne i gospodarcze / [red. tematyczni …, Brygida Solga] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 75). – S. 239-240.

7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych w 2013 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2013 roku : sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2014 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – S. 27-32. – ISBN 978-83-7126-304-0.
8. Wieś śląska – zderzenie kultur / [red. tematyczni …, Brygida Solga] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – 224 s. : fot., mapa, tab., wykr. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

9. Wstęp / Leokadia Drożdż, Annemarie Franke, Bernard Linek, … // W: Colloquium Opole 2013 : totalitaryzm i pamiętanie : śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu / pod red. Leokadii Drożdż, Annemarie Franke, Bernarda Linka, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 15-18. – ISBN 978-83-7126-302-6.

2013

1. Colloquium Opole 2012 : miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej : Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku / pod red. Markusa Bauera, Moniki Choroś, Bernarda Linka, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2013. – 247, [1] s. : fot., mapy, tab., wykr. ; 24 cm. – ( Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. niem., czes. – Tekst częśc. niem., czes. – Spis treści także niem., czes. – Streszcz. pol., niem. – Bibliiogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-7126-295-1.

2. Język mieszkańców Górnego Śląska z perspektywy polskiej i niemieckiej // W: Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Michała Lisa, …, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – S. 135-160. – ISBN 978-83-7126-299-9.

3. Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. …, Łucji Jarczak, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – 171, [1] s. : tab. ; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Tekst część. niem. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-299-9.

4. Profesor zwyczajny doktor habilitowany Wojciech Wrzesiński (1934-2013) // Studia Śląskie. – T. 73 (2013), s. 197-199.

5. Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – 220 s. : tab., err. ; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – ISBN 978-83-7126-298-2.

6. Wprowadzenie / …, Łucja Jarczak, Leokadia Drożdż // W : Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Michała Lisa, …, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – S. 7-8. – ISBN 978-83-7126-299-9.

2012

1. Colloquium Opole 2010 : polsko-niemiecki traktat graniczny z 14 listopada 1990 roku : geneza i skutki / pod red. …, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – 181, [2] s. : mapy, tab. ; 24 cm. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Tyt. także niem., czes. – Tekst częśc. czes., niem. – Spis treści także czes., niem. – Streszcz. pol. – ISBN 978-83-7126-282-1. – ISBN 978-83-7511-136-1.

2. Colloquium Opole 2011 : od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa / pod red. Moniki Choroś, Maximiliana Eidena, Bernarda Linka, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – 247, [1] s. : wykr., mapa ; 24 cm. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. niem., czes. – Tekst częśc. niem., czes. – Spis treści także niem., czes. – Streszcz. pol., niem. – ISBN 978-83-7126-285-2. – ISBN 978-83-7511-145-3.

3. Konsekwencje interdyscyplinarnego warsztatu badawczego Profesora Józefa Jagasa // W: Interdyscyplinarne badania na przykładzie twórczości Profesora Józefa Jagasa : 80- lecie Profesora Józefa Jagasa / [pod red. Andrzeja S. Barczaka] ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. – Katowice : Wydaw. ŚWSZ, 2012. – Bibliogr. – S. 15-19. – ISBN 978-83-88789-52-6.

4. Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej // W: Colloquium Opole 2010 : polsko-niemiecki traktat graniczny z 14 listopada 1990 roku : geneza i skutki / pod red. …, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 162-181 : tab. – ISBN 978-83-7126-282-1. – ISBN 978-83-7511-136-1.

5. Piotr Mehl (1912-1995), maturzysta z 1935 roku // W: 80 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu / zespół red. Katarzyna Łoza [i in.]. – Bytom : Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia, [2012]. – S. 79-82 : faks. – ISBN 978-83-936010-0-4. Przedr. z „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” 1996 nr 1-4, s. 67-69.

6. Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 : po 90. latach / pod red. nauk. …, Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – 151, [1] s. : faks., tab. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-286-9. – ISBN 978-83-7511-155-2.

7. Plebiscyt i powstania śląskie z perspektywy 90-lecia // W: Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 : po 90. latach / pod red. Michała Lisa, … ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – Bibliogr. – S. 9-32. – ISBN 978-83-7126-286-9. – ISBN 978-83-7511-155-2.

8. Wprowadzenie / …, Leokadia Drożdż // W: Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 : po 90. latach / pod red. Michała Lisa, … ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – S. 7-8. – ISBN 978-83-7126-286-9. – ISBN 978-83-7511-155-2.

9. Wprowadzenie / Monika Choroś, Maximilian Eiden, Bernard Linek, … // W: Colloquium Opole 2011 : od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa / pod red. Moniki Choroś, Maximiliana Eidena, Bernarda Linka, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S.11-14. – ISBN 978-83-7126-285-2. – ISBN 978-83-7511-145-3.

10. Wymuszone uznanie granicy początkiem normalizacji / …, Aleksandra Trzcielińska-Polus, Leokadia Drożdż // W: Colloquium Opole 2010 : polsko-niemiecki traktat graniczny z 14 listopada 1990 roku : geneza i skutki / pod red. …, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2012. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 9-11. – ISBN 978-83-7126-282-1. – ISBN 978-83-7511-136-1.

2011

1. Encyklopedia powstań śląskich : doświadczenia z dochodzenia do projektu
i jego realizacji // W: Encyklopedia Śląska i Śląsk w encyklopediach / pod red.
Marka S. Szczepańskiego, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Śląski. – Opole : PIN IŚ ; Katowice :
UŚ, 2011. – Streszcz. ang., czes., niem. – S. 42–62. – ISBN 978-83-7126-274-6.
– ISBN 978-83-62105-85-4.

2. Górny Śląsk wyzwaniem dla historyków i dydaktyków // W: Z Żywca do
Opola : góral z urodzenia, opolanin z wyboru : księga jubileuszowa poświęcona
Profesorowi Adamowi Suchońskiemu z okazji pięćdziesięciolecia pracy dla środowiska
naukowego i pięćdziesięciolecia działalności dla miasta Opola / pod red. Barbary
Kubis. – Opole : AlMar Agencja Wydawnicza, 2011. – S. 275–284. – ISBN
978-83-930163-4-1.

3. Hej, Ślązacy naprzód marsz … : powstania śląskie 1919, 1920, 1921 na
fotografiach / Witold Iwaszkiewicz, …, Urszula Zajączkowska. – Opole : Muzeum
Śląska Opolskiego, 2011. – 200 s. : fot. (gł. kolor.), mapy, portr. ; 30 cm. – Bibliogr.
– ISBN 978-83-89798-09-1.

4. Konsekwencja badawcza i interdyscyplinarny warsztat Profesora Józefa Jagasa
// W: Polityka gospodarcza i społeczna wobec wyzwań współczesności : księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Jagasowi / pod red. nauk. Mirosława
Czapki, Barbary Klimas ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu.
Katedra Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji. – Bytom : WSEiA. – (Prace
Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, ISSN 1732-1344 ;
nr 9). – S. 17–19. – ISBN 978-83-88587-58-0.

5. Kultura na Górnym Śląsku od połowy XIX do połowy XX wieku //
W: Przyczynek do refleksji nad kulturą Górnego Śląska / pod red. nauk. …, Zenony
Marii Nowak ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. – Opole : Wydawnictwa
WSZiA : Wydaw. Instytut Śląski, 2011. – Bibliogr. – S. 81–93. – ISBN
978-83-62683-12-3. – ISBN 978-83-62105-81-6.

6. Nie zawahali się w odpowiednim czasie… // W: Hej, Ślązacy naprzód
marsz… : powstania śląskie 1919, 1920, 1921 na fotografiach / Witold Iwaszkiewicz,
…, Urszula Zajączkowska. – Opole : Muzeum Śląska Opolskiego, 2011.
– S. 8–28. – ISBN 978-83-89798-09-1.

7. Plebiscyt górnośląski : w 90. rocznicę. – Faks., fot., mapa, portr. // Śląsk
: miesięcznik społeczno-kulturalny. – R. 17, nr 3 (2011), s. 47–53.

8. Polacy i Niemcy w zjednoczonej, demokratycznej Europie bez granic =
Die Polen und Deutschen im vereinigten, demokratischen Europa ohne Grenzen
// W: Sąsiedztwo i współpraca : 15 lat partnerstwa gminy Głuchołazy i Związku
Gmin Nieder-Olm : (1996–2011) = Nachbarschaft und Kooperation : 15 Jahre
Partnerschaft der Gemeinde Głuchołazy und der Verbandsgemeinde Nieder-Olm
: (1996–2011) / Mariusz Migała. – Głuchołazy ; Nieder-Olm ; Opole : Wydaw.
Instytut Śląski, 2011. – S. 6–11. – ISBN 978-83-62105-72-4.

9. Przyczynek do refleksji nad kulturą Górnego Śląska / pod red. nauk. …, Zenony
Marii Nowak ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. – Opole
: Wydawnictwa WSZiA : Wydaw. Instytut Śląski, 2011. – 145, [1] s. : faks., fot.,
portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-62683-12-3. – ISBN 978-83-62105-81-6.
105. Słowo wstępne / …, Kazimierz Szczygielski, Leokadia Drożdż // W:
Województwo opolskie 1950–2010 / pod red. nauk. …, Kazimierza Szczygielskiego,
Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2011.
– S. [7]–8. – ISBN 978-83-7126-278-4. – ISBN 978-83-62105-99-1.

10. Tradycje powstań śląskich na Śląsku Opolskim w warunkach demokracji
rozpoczętej : transformacja ustrojowa w 1989 r. // W: Polska leży na Zachodzie
: studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak / pod
red. Wojciecha Wrzesińskiego, Marka Masnyka, Krzysztofa Kawalca. – Toruń :
Wydaw. Adam Marszałek, 2011. – S. 686–698. – ISBN 978-83-7780-083-6.

11. Województwo opolskie 1950–2010 / pod red. nauk. …, Kazimierza Szczygielskiego,
Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski,
2011. – 328 s. : fot., mapy, tab., wykr. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-
-278-4. – ISBN 978-83-62105-99-1.

12. Województwo opolskie 1950–2010 : start jednostki administracyjnej // W:
Województwo opolskie 1950–2010 / pod red. nauk. …, Kazimierza Szczygielskiego,
Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2011. – Bibliogr.
– S. 9–28 : tab. – ISBN 978-83-7126-278-4. – ISBN 978-83-62105-99-1.

13. Wstęp // W: Głuchołazy i okolice na dawnej pocztówce : sentymentalna
podróż w czasie = Ziegenhals und die Umgebung auf der alten Ansichtskarte : sentimentale
Rückreise / Jerzy Kopaczyński, Mariusz Migała. – Głuchołazy : NZOZ
„Centrum Medyczne”, 2011. – S. 3. – ISBN 978-83-61672-01-2.

2010

1. Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku
Opolskim w 1989 roku // W: Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989 roku / pod red. nauk. … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu,
Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2010. – (Studia Śląskie, ISSN
0039-3355 ; t. 69). – Streszcz ang., niem. – S. 31–53 : tab.

2. Colloquium Opole 2009 : od Okrągłego Stołu do Obalenia Muru Berlińskiego
i Aksamitnej Rewolucji : Polacy – Niemcy – Czesi : nowe wartości, nowe relacje
/ pod red. …, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu, Osteuropa-Institut Regensburg. – Opole : PIN IŚ : Wydaw.
Instytut Śląski, 2010. – 213, [2] s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm. – (Colloquium
Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Tyt. także niem.,
czes. – Tekst częśc. niem., czes. – Spis treści także niem., czes. – ISBN 978-83-
-7126-263-0. – ISBN 978-83-62105-42-7.

3. Nadgraniczne gminy województwa opolskiego w warunkach otwartej granicy
// W: Colloquium Opole 2009 : od Okrągłego Stołu do Obalenia Muru Berlińskiego
i Aksamitnej Rewolucji : Polacy – Niemcy – Czesi : nowe wartości, nowe relacje /
pod red. …, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu, Osteuropa-Institut Regensburg. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut
Śląski, 2010. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI
wieku). – S. 131–139 : tab. – ISBN 978-83-7126-263-0. – ISBN 978-83-62105-42-7.

4. Pograniczność regionu jako szansa // W: Region opolski jako pogranicze /
pod red. nauk. … – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Stowarzyszenie
Instytut Śląski, 2010. – (Śląsk Opolski : środowisko, społeczeństwo,
gospodarka, kultura, ISSN 0867-6070 ; 2010 nr 2/3). – S. [3–4].

5. Przedmowa / …, Aleksandra Trzcielińska-Polus // W: Colloquium Opole
2009 : od Okrągłego Stołu do Obalenia Muru Berlińskiego i Aksamitnej Rewolucji
: Polacy – Niemcy – Czesi : nowe wartości, nowe relacje / pod red. …, Aleksandry
Trzcielińskiej-Polus ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu,
Osteuropa-Institut Regensburg. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2010.
– (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). –
S. 9–11. – ISBN 978-83-7126-263-0. – ISBN 978-83-62105-42-7.

6. Przywoływanie czasu dokonanego // W: Pamięć o kresowych korzeniach
tożsamości / red. Andrzej Hanich ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2010. – S. 173–176. – ISBN 978-83-7126-262-3.
7. Region opolski jako pogranicze / pod red. nauk. … – Opole : Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Stowarzyszenie Instytut Śląski, 2010. – 85, [1] s. : faks., mapy, tab., wykr. ; 27 cm. – (Śląsk Opolski : środowisko, społeczeństwo,
gospodarka, kultura, ISSN 0867-6070 ; 2010 nr 2/3). – Spis treści także ang.,
niem. – Bibliogr.

8. Społeczeństwo i administracja / Teresa Sołdra-Gwiżdż, … // W: Województwo
opolskie : administracja i społeczeństwo / pod red. nauk. Teresy Sołdry-Gwiżdż,
… – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Stowarzyszenie Instytut Śląski, 2010. – (Śląsk Opolski : środowisko, społeczeństwo, gospodarka,
kultura, ISSN 0867-6070 ; 2010 nr 4). – S. [3].

9. Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989 roku / pod red. nauk. … ;
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut
Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2010. – 374, [6] s. : fot., mapy, portr., tab., wykr. ; 24
cm. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355 ; t. 69). – Spis treści także ang., niem. –
Streszcz. ang., niem.

10. Śląskość – polskość : problemy pogranicza etnicznego i kulturowego //
W: Regionalizm, kultura i oświata regionalna / pod red. Bogdana Cimały, Jolanty
Kwiatek ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydaw. UO, 2010. – S. 35–46. – ISBN
978-83-7395-369-7.

11. Ubodzy powstańcy, śląscy szeregowcy … : zdążyć na czas z programem
obchodów powstań śląskich w roku 2011 : postulaty z dyskusji / [rozmowa w red.
„Śląska” z udziałem …] ; do dr. przygot. Bogdan Widera. – Fot., portr. // Śląsk :
miesięcznik społeczno-kulturalny. – R. 16, nr 5 (2010), s. 28–32.

12. Województwo opolskie : administracja i społeczeństwo / pod red. Teresy
Sołdry-Gwiżdż, … – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2010.
– 82, [2] s. : faks., fot., mapy, tab. ; 27 cm. – (Śląsk Opolski : środowisko, społeczeństwo,
gospodarka, kultura, ISSN 0867-6070 ; 2010 nr 4). – Spis treści także
ang., niem. – Bibliogr.

13. Zbyszko Bednorz (11.10.1913–27.11.2010) // W: Województwo opolskie :
administracja i społeczeństwo / pod red. nauk. Teresy Sołdry-Gwiżdż, … – Opole
: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Stowarzyszenie Instytut Śląski,
2010. – (Śląsk Opolski : środowisko, społeczeństwo, gospodarka, kultura, ISSN
0867-6070 ; 2010 nr 4). – Bibliogr. – S. 67–69 : portr.

14. Zbyszko Bednorz (1913–2010) // W: Śląsk Opolski w dobie transformacji
od 1989 roku / pod red. nauk. … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2010. – (Studia Śląskie,
ISSN 0039-3355 ; t. 69). – S. 372–374 : portr.

2009

1.Badania historyczne w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934–1949)
i w Opolu od 1957 roku // W: Instytut Śląski na przełomie wieków : miejsce i rola
placówki w badaniach nad Śląskiem / pod red. nauk. Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski.
– Opole : PIN IŚ, 2009. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355 ; t. 68). – Streszcz.
ang., niem. – S. 15–34.

2.Kampania mniejszości niemieckiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
na Śląsku Opolskim w 2009 roku na łamach „Schlesisches Wochenblatt/
Tygodnika Śląskiego” // W: Colloquium Opole 2008 : otwarta Europa – otwarte
regiony – nowy wymiar migracji / pod red. Krystiana Heffnera, Aleksandry Trzcielińskiej-
Polus ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Osteuropa-
-Institut Regensburg. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – (Colloquium
Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 156–167
: tab. – ISBN 978-83-7126-251-7. – ISBN 978-83-62105-10-6.

3.Korfanty w roku Korfantego : rozmowa w redakcji „Śląska” z udziałem
profesorów : Edwarda Długajczyka z Uniwersytetu Śląskiego, … z Instytutu Śląskiego
w Opolu, doktora Jana F. Lewandowskiego / rozmowę prowadził red. nacz.
Tadeusz Kijonka ; rozmowę przygot. do dr. Bogdan Widera. – Fot., portr. // Śląsk
: miesięcznik społeczno-kulturalny. – R. 15, nr 3 (2009), s. 14–19.

4.Kryzys monachijski i Zaolzie w opinii polskiego społeczeństwa // W:
Układ monachijski jako przykład prawnomiędzynarodowej kapitulacji wobec agresji
/ red. nauk. Stefan Marek Grochalski, … ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydaw.
UO, 2009. – S. 97–109. – ISBN 978-83-7395-354-3.

5.Mniejszość narodowa w państwie – zobowiązania – standardy – doświadczenia
na przykładzie Śląska Opolskiego // W: Nauka w służbie wartości : księga
jubileuszowa Profesora Mariana Duczmala / red. Tadeusz Pokusa, Witold Potwora,
Józef Kaczmarek ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. – Opole :
Wydawnictwa WSZiA : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – Bibliogr. – S. 437–447. –
ISBN 978-83-88980-86-2. – ISBN 978-83-62105-01-4.

6.Obchody Konstytucji 3 Maja na Górnym Śląsku w latach 1919–1921
w świetle „Gazety Ludowej” // W: Człowiek w świecie natury i kultury : publikacja
dedykowana Profesorowi dr. hab. Marianowi Kapicy w rocznicę 75 urodzin
i 55-lecie pracy zawodowej, pedagogicznej i naukowej / red. nauk. Beata Fedyn,
Jerzy Pośpiech, Michał Szepelawy ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Raciborzu. – Racibórz : Wydaw. PWSZ, 2009. – Streszcz. ang. – Bibliogr.
– S. 325–334. – ISBN 978-83-60730-33-1.

7.Pocztówkowy przewodnik = Vorwot Postkartenfűhrer // W: Głuchołazy na
dawnej pocztówce : sentymentalna podróż w czasie = Ziegenhals auf der alten An62
sichtskarte : sentimentale Rückreise / Jerzy Kopaczyński, Mariusz Migała. – Głuchołazy
: NZOZ „Centrum Medyczne”, 2009. – S. 2–3. – ISBN 978-83-61672-01-2.

8.Profesor zwyczajny doktor Kazimierz Orzechowski (1923–2009) // W:
Instytut Śląski na przełomie wieków : miejsce i rola placówki w badaniach nad
Śląskiem / pod red. nauk. Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2009.
– (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355 ; t. 68). – S. 348–349 : portr.

9.75 lat Instytutu Śląskiego. – Faks., portr. // Śląsk : miesięcznik społeczno-
kulturalny. – R. 15, nr 8 (2009), s. 66–67.

10.Układ monachijski jako przykład prawnomiędzynarodowej kapitulacji
wobec agresji / red. nauk. Stefan Marek Grochalski, … ; Uniwersytet Opolski. –
Opole : Wydaw. UO, 2009. – 173 s. ; 24 cm . – Tekst częśc. tł. z czes. – ISBN
978-83-7395-354-3.

11.Von Lambinowicz/Lambinowitz bis Łambinowice (1273–1945) / Janina
Domska, … // W: Lager in Lamsdorf/Łambinowice (1870–1946) / wissenschaftliche
Red. Edmund Nowak ; Zentrales Kriegsgefangenenmuseum in Łambinowice–
–Opole. – Opole : Centralne Muzeum Jeńców Wojennych : EDJ Edytorstwo, 2009.
– S. 13–25 : il. – ISBN 978-83-61801-01-6. – ISBN 978-83-86762-44-6.

12.Wstęp / Stefan Marek Grochalski, … // W: Układ monachijski jako przykład
prawnomiędzynarodowej kapitulacji wobec agresji / red. nauk. Stefan Marek
Grochalski, … ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydaw. UO, 2009. – S. 7–9. –
ISBN 978-83-7395-354-3.

dr Marek MAZURKIEWICZ

2022

56. Colloquium Opole 2021: wspólny mit czy źródło sporu politycznego? : dziedzictwo opozycji antykomunistycznej z trójstronnej polsko-czesko-niemieckiej perspektywy = Colloquium Opole 2021= Ein gemeinsamer Mythos oder Quelle politischer Auseinandersetzung? : das Erbe der antikommunistischen Opposition aus dreigliedriger polnisch-tschechisch-deutscher Perspektive / pod redakcją …, Agaty Haas, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 192 strony; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tytuł równoległy czeski, niemiecki. – Tekst częściowo czeski, niemiecki. – Streszczenie czeskie, niemieckie, polskie. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-414-6.
57. Mniejszość niemiecka w życiu społeczno-politycznym województwa opolskiego po 1989 roku / Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 297 stron: fotografie, mapy, tabele, wykresy; 24 cm. – Tekst częściowo równoległy polski i niemiecki. – Bibliografia. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-408-5.
58. Obraz mniejszości niemieckiej w opolskiej prasie lokalnej w czasie tranzycji i w pierwszej fazie transformacji ustrojowej (1989–1992) // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa Agata Haas, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia. – Strony 37–54: fotografia. – ISBN 978-83-7126-419-1.
59. Od redakcji // W: Colloquium Opole 2021: wspólny mit czy źródło sporu politycznego? : dziedzictwo opozycji antykomunistycznej z trójstronnej polsko-czesko-niemieckiej perspektywy = Colloquium Opole 2021= Ein gemeinsamer Mythos oder Quelle politischer Auseinandersetzung? : das Erbe der antikommunistischen Opposition aus dreigliedriger polnisch-tschechisch-deutscher Perspektive / pod redakcją …, Agaty Haas, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Strony 15–26. – ISBN 978-83-7126-414-6.

2021

58. Colloquium Opole 2020: od konfrontacji przez normalizację do pojednania i dobrego sąsiedztwa: polsko-czesko-niemiecki kompleks sąsiedztwa w rocznicę traktatów granicznych = Colloquium Opole 2010: von der Konfrontation über Normalisierung bis hin zu Versöhnung und guter Nachbarschaft: polnisch-tschechisch-deutscher Nachbarschaftskomplex im Jubiläumsjahr der Grenzverträge / pod red. …, Agaty Haas, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – 150, [1] s.: fot., tab.; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes., niem. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-399-6.
59. Mniejszość niemiecka w Polsce w procesie transformacji systemowej – założenia i wstępne wyniki badań // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – 2021, nr 2, s. 47–74.
60. Od redakcji // W: Colloquium Opole 2020: od konfrontacji przez normalizację do pojednania i dobrego sąsiedztwa: polsko-czesko-niemiecki kompleks sąsiedztwa w rocznicę traktatów granicznych = Colloquium Opole 2010: von der Konfrontation über Normalisierung bis hin zu Versöhnung und guter Nachbarschaft: polnisch-tschechisch-deutscher Nachbarschaftskomplex im Jubiläumsjahr der Grenzverträge / pod red. …, Agaty Haas, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 13–18. – ISBN 978-83-7126-399-6.

2020

105. Colloquium Opole 2019: konferencja pokoju z 1919 roku: jak tworzono ład wersalski = Colloquium Opole 2019: Friedenskonferenz von 1919: wie enststand die Versailler Ordnung / pod red. …, Agaty Haas, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – 216, [1] s.: tab.; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Indeks. – ISBN (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – ISBN 978-83-7126-364-4.
106. Opolska różnorodność: praktyczny wymiar wielokulturowości regionu na przykładzie województwa opolskiego // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. – S. 99–121: tab.. – ISBN 978-83-7126-359-0.

2019

1. Colloquium Opole 2018: Europa w pół wieku po 1968: historia, polityka, kultura = Colloquium Opole 2018: Europa 50 Jahre nach 1968: Geschichte, Politik, Kultur / pod red. …, Tadeusza Siwka, słowem wstępnym opatrzył Michał Lis; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – 288, [1] s.: il., tab. – 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-338-5.

2. Indeks osobowy // W: Colloquium Opole 2018: Europa w pół wieku po 1968: historia, polityka, kultura / pod red. …, Tadeusza Siwka, słowem wstępnym opatrzył Michał Lis; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 282–288. – ISBN 978-83-7126-338-5.

3. Od redakcji // W: Colloquium Opole 2018: Europa w pół wieku po 1968: historia, polityka, kultura / pod red. …, Tadeusza Siwka, słowem wstępnym opatrzył Michał Lis; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 13–18. – ISBN 978-83-7126-338-5.

2018

1. Geneza ruchu ziomkowskiego w Niemczech Zachodnich (1947–1949) a źródła rewizjonizmu zachodnioniemieckiego // W: Sowietyzacja Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 82). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 125–148: fot., tab.

2017

1. Colloquium Opole 2016: Polska, Czechy, Niemcy wobec wyzwania migracji i integracji // Przegląd Zachodni. – 2017, nr 1, s. 251–253.

2. Colloquium Opole 2016: Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji = Colloquium Opole 2016: Polen, Deutschland, Tschechien und die Herauforderungen von Migration und Integration / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdaleny Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – 341, [1] s.: fot., tab., wykr.; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Bibliogr. przy rozdz. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-333-0.

3. Czynnik pamięci w pozimnowojennych stosunkach polsko-niemieckich // W: Od konfliktu do współistnienia i współpracy. T. 1, Bliscy i dalecy sąsiedzi / red. nauk. Katarzyna Grysińska-Jarmuła,Teresa Maresz. – Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – (Dobre i Złe Sąsiedztwa). – S. 256–267. – ISBN 978-83-8018-154-0.

4. Deutsche im kommunistischen Polen im Blickfeld der Bundesregierung und deutscher Vertriebenenorganisationen // W: Die deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen Behörden 1945–1989 / hrsg. von Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian Rosenbaum. – Paderborn : Ferdinand Schöningh, cop. 2017. – S. 335–348. – ISBN 978-3-506-78717-0.

5. Indeks osobowy // W: Colloquium Opole 2016: Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji = Colloquium Opole 2016: Polen, Deutschland, Tschechien und die Herauforderungen von Migration und Integration / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdaleny Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 336–341. – ISBN 978-83-7126-333-0.

6. Ludność Górnego Śląska w latach 1950–1989 w świetle wybranych polskich i niemieckich materiałów źródłowych (opracowanie analityczne) [Dokument elektroniczny]. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 1 (2017), s. 706–723.
Dostęp: 20.12. 2018 r.

7. Od redakcji // W: Colloquium Opole 2016: Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji = Colloquium Opole 2016: Polen, Deutschland, Tschechien und die Herauforderungen von Migration und Integration / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdaleny Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 14–19. – ISBN 978-83-7126-333-0.

8. Partycypacja mniejszości niemieckiej w polskim życiu publicznym po 1989 r. – przypadek Śląska Opolskiego [Dokument elektroniczny]. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Rocznik Ziem Zachodnich. T. 1 (2017), s. 143–164: tab.
Dostęp: 20.12. 2018 r.

9. Pogranicze wielokulturowe w wymiarze regionalnym – przykład Śląska Opolskiego // W: Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności / pod red. Piotra Dejneki, Agaty Mikołajko. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. – S. 209–225. – ISBN 978-83-8090-310-4. – ISBN 978-83-8090-311-1.

10. Wyzwania dla polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa opolskiego: przyczynek do dyskusji // W: Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 13 / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska; Rządowa Rada Ludnościowa. – Warszawa: RRL, 2017. – Bibliogr. – S. 150–163: wykr. – ISBN 978-83-7027-657-7.

11. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku / red. nauk. Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski. – Warszawa cop. 2015. Rec. [Dokument elektroniczny] // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 1 (2017), s. 753–765.
Dostęp: 20.12. 2018 r.

2016

1. Colloquium Opole 2015: pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie // Przegląd Zachodni. – 2016, nr 1, s. 220–223.

2. Colloquium Opole 2015: pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie = Colloquium Opole 2015: Der Begriff des Friedens und des Krieges im zeitgenössischen Europa / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdaleny Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016. – 310, [2] s.; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Indeksy.
. – ISBN 978-83-7126-326-2.

3. Od redakcji / …, Annemarie Franke, Tadeusz Siwek, Magdalena Moj // W: Colloquium Opole 2015: pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie = Colloquium Opole 2015: Der Begriff des Friedens und des Krieges im zeitgenössischen Europa / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdaleny Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 14–20. – ISBN 978-83-7126-326-2.

4. Powojenne wysiedlenia Niemców w pamięci Polaków, Niemców i Czechów // W: Colloquium Opole 2015: pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie = Colloquium Opole 2015: Der Begriff des Friedens und des Krieges im zeitgenössischen Europa / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdalena Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Streszcz. czes., niem. – S. 237–266. – ISBN 978-83-7126-326-2.

2015

1. Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – 247, [1] s.: il., mapy ; 24 cm – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Tyt., spis treści równol. pol., czes., niem. – Tekst cześc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-309-5.

2. Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse // Przegląd Zachodni, nr 1 (2015), s. 251–253.

3. Deutsche im kommunistischen Polen im Blickfeld der Bundesregierung und deutscher Vertriebenenorganisationen // W: Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 1989 / Hrsg. Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian Rosenbaum ; Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. – Gliwice ; Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ; Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2015. – S. 491–504. – ISBN 978-83-63995-30-0.

4. Granice Unii Europejskiej: dyskusja panelowa / oprac. …, Magdalena Moj, Piotr Solga, Mateusz Maliński // W: Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 221–240. – ISBN 978-83-7126-309-5.

5. Niemcy w publicystyce Edmunda Osmańczyka // W: Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka / pod red. …, Anny Jedynak ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ: SIŚ, 2015. – Bibliogr. – S. 80–98. – ISBN 978-83-7126-317-0.

6. Od redakcji / …, Annemarie Franke, Tadeusz Siwek // W: Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 14–18. – ISBN 978-83-7126-309-5.

7. Regionalne uwarunkowania polityki polskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie województwa opolskiego // W: Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku: pamięć historyczna a polityka / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 77). – Streszcz. ang., niem. – S. 53–74: mapy, tab. wykr.

8. Spór o pamięć: polityczne następstwa powojennych wysiedleń Niemców w pozimnowojennych relacjach polsko-niemieckich i czesko-niemieckich / Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar ; Opole: PIN IŚ, 2015. – 283 s. ; 24 cm. – Spis treści także czes., niem. – Bibliogr. – Streszcz. czes., niem. – Indeks. – 978-83-7383-808-6. – ISBN 978-83-7126-315-6.

9. Wielokulturowy Śląsk Opolski: perspektywa politologiczna. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Pogranicze: Polish Borderlands Studies. – T. 3, nr 1 (2015), s. 83–101: mapa, tab., wykr.

dr Agnieszka MISIURSKA

2022

60. Kształtowanie obrazu niepodległego państwa polskiego w latach 1918–1921 w świadomości Francuzów: casus dziennika „Le Temps” // W: Pamięć – tożsamość – świadomość: w meandrach polskiej niepodległości: 1918–2018 / pod redakcją naukową Bogumiły Burdy, Jarosława Macały, Roberta Skobelskiego, Anny Ratke-Majewskiej, Rafała Reczka. – Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2021. – Bibliografia. – Strony 37–48. – ISBN 978-83-7842-468-0.
——————————-
61. Generał, zbawca, czarny koń i kawaler z bańką mleka…: obraz przywódców Polski odrodzonej (1918–1922) w zachodniej prasie // Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. – 2022, numer 6, strony 9–13.
62. Konkurs „Opowiem Ci o Kresach” // Semper Fidelis. – 2022, numer 3 (167), strona 24.
63. O Kresowianach na Śląsku w Instytucie Śląskim w Opolu // Semper Fidelis. – 2022, numer 3 (167), strony 23–24.
64. 50 lat w Naroku 1858–1908: moim dzieciom / Friedrich von Wichelhaus; [redakcja …, Krzysztof Warzecha]; tłumaczenie Krzysztof Warzecha. – Opole: Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien = Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 2022. – 75, [2], 79 stron: ilustracja; 21 cm. – U dołu strony tytułowej: Wspomnienia wydane drukiem w języku niemieckim w 1908 r. Sam autor zmarł w 1919 r. – Liczbowanie stron w przeciwnych kierunkach. – Współwydane w kierunku przeciwstawnym: 50 Jahre in Norok 1858–1908: für meine Kinder / Friedrich von Wichelhaus. – ISBN 978-83-960299-4-2.
65. Stories from Upper Silesia: spór o przynależność Górnego Śląska w latach 1919–1921 w relacjach brytyjskich korespondentów prasowych. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia // Studia Śląskie. – Tom 90 (2022), strony 35–60.

mgr Magdalena MOJ

2017

1. Colloquium Opole 2016: Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji = Colloquium Opole 2016: Polen, Deutschland, Tschechien und die Herauforderungen von Migration und Integration / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, …; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – 341, [1] s.: fot., tab., wykr.; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Bibliogr. przy rozdz. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-333-0.

2. Od redakcji // W: Colloquium Opole 2016: Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji = Colloquium Opole 2016: Polen, Deutschland, Tschechien und die Herauforderungen von Migration und Integration / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, …; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 14–19. – ISBN 978-83-7126-333-0.

3. Sprzedaż publikacji w 2016 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2016 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2017 / [red. Bernard Linek]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – S. 49–50. – ISBN 978-83-7126-332-3.

2016

1. Colloquium Opole 2015: pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie = Colloquium Opole 2015: Der Begriff des Friedens und des Krieges im zeitgenössischen Europa / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, …; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016. – 310, [2] s.; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-326-2.

2. Czynnik demograficzny rozwoju budownictwa indywidualnego na obszarach wiejskich gminy Ozimek. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – Mapa, tab., wykr. // Studia Ekonomiczne: zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – Nr 290 (2016), s. 258–270.

3. Ludność Aglomeracji Opolskiej w latach 1950–2012 // W: Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku / pod red. …, Brygidy Solgi; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. – Opole: PIN IŚ, 2016. – Bibliogr. – S. 270–287: tab. – ISBN 978-83-7126-323-1.

4. Od redakcji / Marek Mazurkiewicz, Annemarie Franke, Tadeusz Siwek, … // W: Colloquium Opole 2015: pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie = Colloquium Opole 2015: Der Begriff des Friedens und des Krieges im zeitgenössischen Europa / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, …; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 14–20. – ISBN 978-83-7126-326-2.

5. Sytuacja osób młodych na rynku pracy w Aglomeracji Opolskiej // W: Edukacja młodzieży a rynek pracy: wyzwania i dylematy młodzieży na rynku pracy / red. nauk. Agata Zagórowska; Uniwersytet Opolski. Wydział Ekonomiczny, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. – Opole: UO WE: WUP, 2016. – Bibliogr. – 116–127: mapa, tab., wykr. – ISBN 978-83-940936-2-4.
6. Z przeszłości demograficznej Krasiejowa: analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867–1906. – Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2016. – 152 s.: fot., tab.; 21 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-327-9.
7-8. Znaczenie dialogu i współpracy dla dobrosąsiedzkich relacji – przykład Śląska: dyskusja panelowa / oprac. i red. … // W: Colloquium Opole 2015: pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie = Colloquium Opole 2015: Der Begriff des Friedens und des Krieges im zeitgenössischen Europa / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, …; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016 . – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 285–296. – ISBN 978-83-7126-326-2.

2015

1. Charakterystyka imion nadawanych dzieciom w Krasiejowie w latach 1831–1910. – Streszcz. ang. // Przegląd Zachodni. – 2015, nr 3, s. 153–167: tab.

2. Granice Unii Europejskiej: dyskusja panelowa / oprac. Marek Mazurkiewicz, …, Piotr Solga, Mateusz Maliński // W: Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse / pod red. …, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 221–240. – ISBN 978-83-7126-309-5.

3-4. Indeks miejscowy ; Indeks osobowy // W: Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 246–247 ; S. 243–245. – ISBN 978-83-7126-309-5.

5. Ludność z wyższym wykształceniem wśród mieszkańców województwa opolskiego w świetle NSP 2002 i 2011 // Studia Ekonomiczne: zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – [Nr] 223 (2015), s. 268–278.

6. Migracje zagraniczne i ich konsekwencje dla rodzin na przykładzie województwa opolskiego. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Pogranicze: Polish Borderlands Studies. – T. 3, nr 2 (2015), s. 175–190: tab.

7. Sprzedaż publikacji w 2014 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2014 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – S. 45–46. – ISBN 978-83-7126-308-8.

2014

1. Narodziny dzieci we wsi Krasiejów w latach 1867-1906 // Kwartalnik Opolski R. …, nr 4 (2014).

2. Totalitaryzm i pamiętanie : śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu / Bernard Linek, … // Przegląd Zachodni. – R. 70, nr 2 (2014), s. 335-336.

dr Marzena MUSZYŃSKA

2022
66. Profesor Stanisław Gajda (1945–2022) // W: Kresowianie na Śląsku po 1945 roku / redakcja naukowa Krzysztof Kleszcz, Maria Kalczyńska; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; tom 91). – Strony 279–285: portret.
67. Ze studiów nad leksyką pszczelarską. – Ilustracje. – Faksymile. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia // Studia Śląskie. – Tom 90 (2022), strony 61–121.

2020

107. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 17, (La–Łzyczka) / red. nauk. Bogusław Wyderka; zespół aut. Agata Haas, Małgorzata Iżykowska, Anna Jedynak, Krzysztof Kleszcz, …, Bogusław Wyderka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – XXXI, [1], 309 s.: mapa; 24 cm + 1 płyta CD ROM. – Także tyt. równol. ang. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-371-2.

2017

Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 16, (Krawcowa–Kyzia) / red. nauk. Bogusław Wyderka; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, Agata Haas, Anna Jedynak, Krzysztof Kleszcz, …, Kamila Nowak, Bogusław Wyderka; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – XXXI, 275 s. : mapa; 24 cm + 1 płyta CD ROM. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-334-7.

2015

1. Formacje rzeczownikowe z sufiksalnym –dło w gwarach Śląska. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. – T. 41 (2015), s. 85–100.

2. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 14, (K – Klacz) / red. nauk. Bogusław Wyderka ; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, Anna Jedynak, Krzysztof Kleszcz, …, Kamila Nowak, Bogusław Wyderka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2015. – XXXI, [1], 288 s. : mapa ; 24 cm + 1 płyta CD ROM: Słownik gwar śląskich. T. 1–13. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-310-1.

2013

1. Czasowniki onomatopeiczne w gwarach Śląska na tle słowiańskim = Onomatopoeic verbs in the Silesian dialect compared to slavic languages. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – [Cz.] 1 : Leksemy opisujące głosy i zachowania ptaków = Lexemes describing bird sounds and behaviours // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – T. 59 (2013), s. 165-187.

2012

1. Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska. – Streszcz. niem. – Bibliogr. – [Cz.] 2 : Leksemy dotyczące niegrzecznych chłopców // Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. – [T.] 39 (2012), s. 17-36.- ISSN 0084-2990.

2. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 13, (Hyro – jużyneczki) / red. nauk. Bogusław Wyderka ; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, Anna Jedynak, Krzysztof Kleszcz, …, Bogusław Wyderka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : EDJ Edytorstwo, 2012. – XXX, 202 s. : mapa ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-287-6. – ISBN 978-83-86762-53-8.

2011

1. Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska. – Streszcz. niem. – Bibliogr.
– [Cz.] 1 : Formacje opisowe i deminutywno-hipokorystyczne // Rozprawy
Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. – [T.] 38 (2011),
s. 75–93.

2. Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska : leksemy opisujące wygląd
// W: Kalejdoskop tematów śląskich : zbiór studiów filologicznych / pod red. Krystyny
Kossakowskiej-Jarosz, przy udziale Małgorzaty Iżykowskiej ; Uniwersytet
Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydaw. UO, 2011.
– Streszcz. niem. – Bibliogr. – Indeks. – S. 237–245. – ISBN 978-83-7395-447-2.

3. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 12, (I. ha–
–hyrnie) / red. nauk. Bogusław Wyderka ; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, Anna
Jedynak, Krzysztof Kleszcz, …, Bogusław Wyderka ; Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : EDJ Edytorstwo, 2011. – XXIX, [1], 153, [1] s. : mapa ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN
978-83-7126-279-1. – ISBN 978-83-86762-52-1.

2010

1. Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska : analiza przemian leksykalnych
– wyniki ankiety // W: Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989 roku / pod
red. nauk. Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu,
Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2010. – (Studia Śląskie, ISSN
0039-3355 ; t. 69). – Streszcz. ang., niem. Indeks. – S. 327–351 : mapa.

2009

1- 2. Składnia dopełniaczowa czasowników w dawnej i współczesnej
polszczyźnie / Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – ISBN
978-83-7126-257-9. – ISBN 978-83-62105-23-6. [T.] 1. – 321 s. ; 24 cm. – Bibliogr.
– Indeks. [T.] 2, Słownik rekcyjny [Dokument elektroniczny] : składnia
dopełniaczowa czasowników w dawnej polszczyźnie. – 1 dysk optyczny (CD-ROM)
; 12 cm. – Zawiera 204 s.

dr hab. Piotr PAŁYS, prof. IŚ

2022

68. Sprawa Łużyc w szyfrogramach polskiej służby dyplomatycznej z lat 1945–1947. – Streszczenie angielskie. – Bibliografia // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużycoznawcze. – Tom 20 (2021), strony 103–112.
———————————-
69. Działacz narodowy // W: Wojciech Kóčka (1911–1965): łużycki działacz narodowy i polski uczony: [informator do wystawy] / [projekt Krzysztof Stecki]; Instytut Śląski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Archeologii, Pro Lusatia – Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Bibliografia. – Strony [12–15 ]: fotografie.
70. Dzielenie Górnego Śląska. – Fotografia // Powrót: 100-lecie przyłączenia części Górnego Śląska do Polski: (dodatek do Gościa Niedzielnego, 19 czerwca 2022). – Strony 14–15.
71. Kasztelania Łużycka: memoriał Bohdana Gębarskiego z maja 1946 r. // Lětopis: Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow. – 2022, Heft 2, strony 72–81: mapa.
72. Opolscy bohaterowie / opracowanie merytoryczne… – Opole: Stowarzyszenie Projekt: Opolskie, 2022. – 14 stron: fotografie, wykres; 21 cm.
73. Opolskie pułki Wojsk Górnośląskich – zarys problematyki // W: Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski: perspektywa edukacyjna, muzealna i naukowa / pod redakcją naukową Krzysztofa Kleszcza, Katarzyny Szawan; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski: Muzeum Śląska Opolskiego, 2022. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Streszczenie angielskie. – Strony 167–186. – ISBN 978-83-7126-423-8. – ISBN 978-83-89798-49-7.
74. Polityka historyczna na Śląsku Opolskim w latach 1945–1989 // W: Region czy regiony?: Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, redakcja naukowa rozdziałów Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, Brygida Solga, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2022. – Strony 478–485. – ISBN 978-83-963893-9-8.
75. Pomiędzy żarnami wielkiej polityki: przypadek pastora z Pstrążnej Martina Hoffmanna. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia // Studia Śląskie. – Tom 90 (2022), strony 123–138.
76. Problem hulczyński po I wojnie światowej // W: Rok 1920 na Górnym Śląsku: alianci – kampania plebiscytowa – powstanie / pod redakcją Zbigniewa Gołasza, Sebastiana Rosenbauma; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Muzeum w Gliwicach. – Warszawa; Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Gliwice: Muzeum, 2022. – (Oddziałowy Projekt Badawczy IPN Powstania Śląskie 1919–1921). – Bibliografia. – Strony 224–243. – ISBN 978-83-8229-562-7.
77. Problematyka górnośląska na łamach „Katolskiego Posoła” w latach 1918–1921 // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa Agata Haas, …; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia. – Strony 133–145. – ISBN 978-83-7126-419-1.
78. Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa Agata Haas, …; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 278 stron: faksymile, fotografie, ilustracje, wykresy; 24 cm. – Streszczenie angielskie, niemieckie przy pracach. – Bibliografia przy pracach. – ISBN 978-83-7126-419-1.
79. Wprowadzenie / Agata Haas, … // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa Agata Haas, …; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Strony 7–10. – ISBN 978-83-7126-419-1.
80. Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużycoznawcze / Stowarzyszenie Polsko Serbołużyckie Pro Lusatia, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego; redaktor naczelny … – Tom 20. – Opole: Stowarzyszenie Polsko Serbołużyckie Pro Lusatia: Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 2021. – 117, [1] strona: fotografie, portrety, tabela; 21 cm. – Tekst częściowo serbski. – Streszczenie angielskie. – Bibliografia – ISSN 1643-1931.

2021

61. Bitwa nad Trutiną – stan badań // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 72, nr 3 (2017), s. 149–162.
62. Powstania śląskie w prasie serbołużyckiej // Lětopis – Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow. – R. 30, z. 2 (2019), s. 30–36.
63. Czechosłowacja w grze o Górny Śląsk (1918–1923) // W: Rok 1918 na Górnym Śląsku: przełom społeczno-polityczny i jego konsekwencje / pod red. Sebastiana Rosenbauma; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Muzeum w Gliwicach. – Warszawa; Katowice: IPN KŚZpNP; Gliwice: M, 2020. – Bibliogr. – S. 62–81. – ISBN 978-83-8229-047-9.
64. Górny Śląsk w czechosłowackim programie terytorialnym 1918–1923 // Regiony i Pogranicza. – 2020, nr 8, s. 38–55.

————————————–

65. Czechosłowacja wobec powstań śląskich i plebiscytu // Śląski Almanach Powstańczy. – T. 7 (2021), s. 71–87.
66. Działacze polityczni na Śląsku – czyli nie tylko Korfanty // W: Powstania śląskie: polityka, historia, pamięć / pod red. Michała Kopczyńskiego, Bartosza Kuświka. – Opole: Instytut Śląski; Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2021. – (Wokół Niepodległej). – Bibliogr. – S. 132–147: fot., mapa. – ISBN 978-83-7126-385-9. – ISBN 978-83-65248-55-8.
67. Plebiscyt którego nie było: droga do podziału Śląska Cieszyńskiego // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 2021, nr 2 (312), s. 271–294.
68. Racibórz od rewolucji 1918 roku do przybycia aliantów w 1920 roku // W: Rok 1919 na Górnym Śląsku: czas eskalacji konfliktów / pod red. Krzysztofa Gwoździa, Sebastiana Rosenbauma; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Muzeum w Tarnowskich Górach. – Warszawa; Katowice: IPN KŚZpNP; Tarnowskie Góry: M, 2021. – Bibliogr. – Streszcz. niem. – S. 268–278. – ISBN 978-83-8229-344-9. – ISBN 978-83-948771-9-4.
69. III Powstanie Śląskie – Cud nad Odrą, https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/iii-powstanie-slaskie-cud-nas-odra/ [dostęp: 20.05.2022].
70. Śląsk, wiele Ślązaków // W: Powstania śląskie: polityka, historia, pamięć / pod red. Michała Kopczyńskiego, Bartosza Kuświka. – Opole: Instytut Śląski; Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2021. – (Wokół Niepodległej). – Bibliogr. – S. 12–27: fot., mapy. – ISBN 978-83-7126-385-9. – ISBN 978-83-65248-55-8.
71. Upamiętnienia Jana Skali w przestrzeni publicznej powiatu namysłowskiego. – Bibliogr. // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużycoznawcze. – T. 19 (2020), s. 88–99: fot.
72. „Za wolność Łużyc i sprawiedliwe granice”: manifestacja praska z 24 lipca 1945 r. w obrazach. – Bibliogr. // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużycoznawcze. – T. 19 (2020), s. 55–74: fot.
73. Zapomniana mniejszość: Morawcy na Górnym Śląsku po 1945 roku i ich migracje // Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 3, Wysiedlenia, emigracje, przyjazdy / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Instytut Śląski, 2021. – Bibliogr. – S. 72–90: fot., mapa. – ISBN 978-83-8229-246-6. – ISBN 978-83-7126-381-1.
74. Row w serbskej holi: literatura a woprawdźitosć = Das Grab in der Heide: Literatur und Wirklichkeit = Grób w łużyckiej kniei: literatura i rzeczywistość / Marja Kubašec, Trudla Malinkowa. – Bautzen 2018. Rec. // Zeszyty Łużyckie. – T. 54 (2020), s. 227–230.
75. Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużycoznawcze / Stowarzyszenie Polsko Serbołużyckie Pro Lusatia, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego; red. nacz. … – T. 19. – Opole: SPS PL: IH UO, 2020. – 115, [1] s.; 21 cm. – Tekst częśc. ang., serbski. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – ISSN 1643-1931.

2020

108. Granica południowa Górnego Śląska w ekspertyzach Ministerstwa Spraw Zagranicznych 1945-1947 // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 74, nr 2 (2019), s. 153–164.
……………………………………
109. Archeologa Wójćech Kóčka z Wownjowa – K 110. narodninam serbsko-pólskeho slědźerja // Serbska protyka 2021. – Budyšin: Domowina-Verlag, 2020. – S. 101–104. – ISBN 978-3-7420-2601-9.

110. Jugosławia wobec Serbołużyczan i Łużyc w latach 1946–1949: wybór źródeł / [oprac.] Piotr Pałys, Dalibor Sokolović; [tł. na j. serbski, pol. Maja Vasić, tł. na j. ang. Karolina Pałys]; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – 345 s.; 23 cm. – Bibliogr., netogr. – Indeksy. – 978-83-7126-356-9.
111. Podwójne nazewnictwo w przestrzeni publicznej Łużyc: zarys problematyki // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – Bibliogr. – Streszcz ang., niem. – S. 181–202: tab.. – ISBN 978-83-7126-359-0.
112. Pólske historiske slěźenja wó stawiznach Serbow // Rozhlad: serbski kulturny časopis. – 2020, Junij, s. 22–24.
113. Sprawa Łużyc w Paryżu: przykład politycznego altruizmu czy wyrachowania? // W: Colloquium Opole 2019: konferencja pokoju z 1919 roku: jak tworzono ład wersalski = Colloquium Opole 2019: Friedenskonferenz von 1919: wie enststand die Versailler Ordnung / pod red. Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Streszcz. czes., niem. – S. 192–207. – ISBN 978-83-7126-364-4.
114. Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. Monika Choroś, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – 299 s.: fot., mapy, tab., wykr.; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-359-0.
115. Wprowadzenie / Monika Choroś, … // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. Monika Choroś, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – S. 7–9. – ISBN 978-83-7126-359-0.
116. Zemřel Jurij Grós // Česko–lužický věstník. – R. 30, č. 3 (2020), s. 43–44.
117. Přewodnik po serbskich wopomnišćach / Trudla Malinkowa. – Budyšin 2019. Rec. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 75, nr 2 (2020) s. 151–154.

2019

1. Kwestie kościelne w polsko-czeskich sporach granicznych z lat 1945–1947. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – 2018, nr 1, s. 101–125.

……………………………………

2. Czeski epizod byłego burmistrza Raciborza Adolfa Kaschnego i jego reperkusje. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Studia Zachodnie. – T. 21 (2019), s. 165–177.

3. Czeskie organizacje prołużyckie w drugiej połowie lat 40-tych dwudziestego wieku. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużycoznawcze. – T. 18 (2019), s. 60–91.

4. Działalność Związku Polaków w Niemczech przed wybuchem II wojny światowej // W: Prawdy Polaków: manifestacja odwagi i wiary, Berlin 6.03.1938: w osiemdziesiątą rocznicę Kongresu Polaków w Niemczech = Die wahrheiten der Polen: eine Manifestation von Mut und Glaube, Berlin 6.03.1938: zum Achtzigsten Jahrestag des Berliner Kongresses der Polen im Deutschen Reich / pod red. Bartosza Kuświka; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu. Delegatura w Opolu. – Opole; Poznań; Wrocław: IPN-KŚZpNP O, 2019. – Tekst równol. pol., niem. – Bibliogr. – S. 50–57. – ISBN 978-83-8098-601-5.

5. Górny Śląsk – reditus: wokół wydarzeń z lat 1918–1922 / red. nauk. Monika Choroś, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – 247 s.: tab.; 24 cm. – Bibliogr., netogr. – Streszcz. ang., niem. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-350-7.

6. Jurij Brězan jako organizator brygad pracy Serbskeje Młodźiny w Jugosławii (1946–1949) // W: Polsko-łużyckie zbliżenia: język – literatura – kultura / pod red. Grażyny Barbary Szewczyk, Moniki Blidy. – Katowice: „Śląsk”, 2019. – Bibliogr. – S. 70–87: wykr. – ISBN 978-83-8183-016-4.

7. Kozacy w szeregach I Dywizjonu Ułanów Górnośląskich // W: Wokół zmagań o Śląsk (1918–1922). Cz. 1 / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga], Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: PIN IŚ, 2019. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 84). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 121–127.

8. Nad granicą // Gość Niedzielny. – Dodatek: Czas odwagi: 100. Rocznica I powstania śląskiego – sierpień 1919 r. – 18.08.2019. – S. 11, mapa.

9. Okoliczności aresztowania pastora Martina Hoffmana w świetle źródeł polskiej proweniencji. – Streszcz. czes. // Kladský Sborník. – [T.] 12 (2019), s. 177–184.

10. Serbołużyczanie wobec referendum z 30 czerwca 1946 roku. – Streszcz. ang. // Lětopis: Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow. – 2019, H. 1, s. 115–128.

11. Strzelcy Bytomscy nad Górną Prosną: bój o Wieruszów 22–23 czerwca 1919 r. // W: Górny Śląsk – reditus: wokół wydarzeń z lat 1918–1922 / red. nauk. Monika Choroś, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – S. 144–152. – ISBN 978-83-7126-350-7.

12. Wojciech Kóčka w serbołużyckim ruchu narodowym (1945–1948): wybór dokumentów / Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – 143 s.; 24 cm. – Bibliogr., netogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-346-0.

13. Wstęp // W: Górny Śląsk – reditus: wokół wydarzeń z lat 1918–1922 / red. nauk. Monika Choroś, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2019. – S. 7–9. – ISBN 978-83-7126-350-7.

14. Dějiny Polska / Jiří Friedl, Tomasz Jurek, Miloš Řeznik, Martin Wihoda. – Praha 2017. Rec. // Slovanský přehled. – 2019, čis. 1, s. 73–107.

Toż: W: Wokół zmagań o Śląsk: (1918–1922). Cz. 1 / [red. tematyczni …, Brygida Solga], Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: PIN IŚ, 2019. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 84). – S. 181–184.

15. Idea w służbie propagandy: Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego / Marcela Gruszczyk. – Katowice 2019. Rec. // Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze. – T. 18 (2019), s. 127–130.

16. Wokół zmagań o Śląsk (1918–1922). Cz. 1 / [red. tematyczni …, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: PIN IŚ, 2019. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 84). – 191 s.: fot.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Tekst część. niem. – Streszcz. ang., niem., pol. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

17. Wokół zmagań o Śląsk (1918–1922). Cz. 2 / [red. tematyczni …, Brygida Solga]; Instytut Śląski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: IŚ, 2019. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 85). – 203 s.: fot., nuty, tab.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Tekst część. niem. – Streszcz. ang., niem., pol. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

18. Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze / Stowarzyszenie Polsko Serbołużyckie Pro Lusatia, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego; red. nacz. … – T. 18. – Opole: SPS PL: IH UO, 2019. – 141 s.; 21 cm. – Tekst częśc. niem. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – ISSN 1643-1931.

2018

1. Alojzy Stanisław Matyniak (1945–1999) – założyciel i prezes Akademickiego Związku Przyjaciół Łużyc. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużyczoznawcze. – T. 17 (2018), s. 60–91.

2. Działalność Pawoła Cyža w serbołużyckim ruchu narodowym // Zeszyty Łużyckie – T. 52 (2018), s. 144–163.

3. Instytut Śląski w Opolu w Programie Badawczym dla Ziem Zachodnich i Północnych w roku 2017 // W: Sowietyzacja Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej / [red. tematyczni …, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 82). – S. 237–239.

4. Oddźwięk powstań śląskich w prasie górnołużyckiej // Śląski Almanach Powstańczy. – T. 4 (2018), s. 47–55.

5. Serbołużyccy studenci uczelni wrocławskich na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku // W: Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych / pod red. Katarzyny Bock-Matuszyk, Wojciecha Kucharskiego, Piotra Zubowskiego; Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”. – Wrocław: Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”, 2018. – Bibliogr. – S. 259–273. – ISBN 978-83-949816-6-2.

6. Serbołużycki ruch narodowy w oczach Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużyczoznawcze. – T. 17 (2018), s. 102–136.

7. Sowietyzacja Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej / [red. tematyczni …, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 82). – 269 s.: fot., tab.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

8. Stosunki językowe na ziemi głubczyckiej po drugiej wojnie światowej: nieznane opracowanie Biura Prac Kongresowych [Dokument elektroniczny] // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 2 (2018), s. 574–588.

9. Szymon Koszyk (1896–1972) – Civis Opoliensis // W: Opolanie znani i nieznani: czasy po II wojnie światowej. Cz. 2 / pod red. Małgorzaty Świder. – Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2018. – (Biblioteczka Opolskiego Maturzysty; z. 7). – Bibliogr. – S. 117–126: portr. – ISBN 978-83-945926-5-3.

10. III. Praskie Sympozjum Sorabistyczne (Praga 30 listopada 2018) // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużyczoznawcze. – T. 17 (2018), s. 137–138.

11. W poszukiwaniu tożsamości: grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku / [red. tematyczni …, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 83). – 285 s.: mapy, portr., tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

12. Lužičtí Srbové v lidové snĕmovnĕ: nástin politického života v srbské Lužici v dobĕ NDR / Petr Kaleta. – Praha 2017. Rec. // Studia Śląskie. – T. 82 (2018), s. 257–259.

13. Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze / Stowarzyszenie Polsko Serbołużyckie Pro Lusatia, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego; red. nacz. … – T. 17. – Opole: SPS PL: IH UO, 2018. – 138, [1] s.; 21 cm. – Tekst częśc. czes. – Streszcz. ang., pol. – Bibliogr. – ISSN 1643-1931.

2017

1. Bakunin w Bautzen / Tomasz Szczepański; [red. …]. – Opole: Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia, 2017. – 46 s.; 21 cm. – (Biblioteczka Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego „Pro Lusatia”; nr 8). – ISBN 978-83-927421-3-5.

2. Bitwa nad Trutiną/ bitva na Trutině – stan badań // W: Tři čtvrtě století života a práce: samizdat přispěvků k životnímu jubileu Prof. PhDr. Vladimíra Wolfa /red. Jaroslav Čáp. – Velké Poříčí: pro vlastní potřebu, 2017. – S. 147–158.

3. Dwudziestowieczne koncepcje wolnych Łużyc. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużyczoznawcze. – T. 15/16 (2017), s. 50–100.

4. Dzielnice Opola: bogactwo przeszłości – potencjał na przyszłość // Renowacje i Zabytki. – 2017, nr 1, s. 160–166.

5. Elementy czeskie w dwudziestowiecznym krajobrazie narodowościowym Śląska // W: Od „Landschaftu” do „krajobrazu”: z pogmatwanych dziejów Śląska / pod red. Grzegorza Straucholda, Joanny Nowosielskiej-Sobel, Rafała Nowakowskiego. – Wrocław: Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”, 2017. – (Spotkania Dolnośląskie Nowe). – Bibliogr. – S. 132–168. – ISBN 978-83-949816-0-0.

6. Jurij Cyž (1904–1947) serbołużycki konspirator i działacz narodowy // W: Královéhradecko: historický sborník pro poučenou veřejnost. Sv. 9, Toto čislo věnováno PhDr. Jaroslavu Šulovi, CSc., k jeho osmdesátým narozeninám. – Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv, 2017. – S. 353–363. – ISBN 978-80-901805-0-5.

7. Kłodzkie – czeskie? polskie?: polemiki z lat 1945–1947 // Pamięć i Przyszłość. – 2017, nr 3/4, s. 79–88.

8. Konferencja: Śladami pamięci prof. Leszka Kuberskiego, (Namysłów, 19 grudnia 2016) // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużyczoznawcze. – T. 15/16 (2017), s. 145.

9-10. Kościoły na Śląsku / red. nauk. Bernard Linek, …; [red. tematyczni …, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 81). – 245 s.: faks., fot., tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

11. Kwestie terytorialne i etniczne na pograniczu polsko-czeskim w świetle opracowań dotyczących pogranicza raciborsko-głubczyckiego [Dokument elektroniczny]. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Rocznik Ziem Zachodnich. T. 1 (2017), s. 690–705.
Dostęp: 20.12. 2018 r.

12. Na rozdrożu: Towarzystwo Przyjaciół Łużyc (Společnost přátel Lužice) w latach 1945–1949 // Zeszytu Łużyckie. – T. 51 (2017), s. 309–323.

13. Od redakcji / Bernard Linek, … // W: Kościoły na Śląsku / red. nauk. Bernard Linek, …, [red. tematyczni …, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 81). – S. 11–12.

14. Opole na mapie polsko-serbołużyckich kontaktów kulturalnych i politycznych // Kwartalnik Opolski. – 2017, nr 2/3, s. 201–210.

15. Profesor PHDR. Mečislav Borák, CSC. (1945–2017) // W: Kościoły na Śląsku / red. nauk. Bernard Linek, …, [red. tematyczni …, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 81). – S. 241–242.

16. Sorabistyka w badaniach profesora Leszka Kuberskiego // W: In servitute scientiarum: biografistyka, Galicja, Druga Rzeczpospolita: księga pamiątkowa w 10. rocznicę śmierci Profesora Leszka Kuberskiego / pod red. Antoniego Maziarza. – Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2017. – S. 43–52. – ISBN 978-83-7395-767-1.

17. Sprawozdanie z działalności Zakładu Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych w 2016 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2016 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2017 / [red. Bernard Linek]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – S. 28–39. – ISBN 978-83-7126-332-3.

18. Sprawozdanie z posiedzeń Rady Naukowej w 2016 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2016 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2017 / [red. Bernard Linek]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – S. 8–14. – ISBN 978-83-7126-332-3.

19. Štó bě „Michał”? // W: Serbska protyka 2018 / red. Pětr Šołta. – Bautzen: Ludowe nakładnistwo Domowina, 2017. – S. 141–142. – ISBN 978-3-7420-2426-8.

20. Szymon Koszyk (1891–1972): beneficjent czy ofiara systemu? // W: Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T. 2, Przywódcy – bohaterowie – wrogowie / pod red. Adama Dziuroka, Bernarda Linka. – Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2017. – Bibliogr. – S. 97–115: faks., fot., portr. – ISBN 978-83-8098-408-0. – ISBN 978-83-7126-335-4.

21. Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze / Stowarzyszenie Polsko Serbołużyckie Pro Lusatia, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego; red. nacz. … – T. 15/16. – Opole: SPS PL: IH UO, 2017. – 145 s.; 21 cm. – Tekst częśc. niem. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – ISSN 1643-1931.

2016

1. Dr Jiljí Pořízek: pierwszy i ostatni konsul czechosłowacki w Opolu // W: Opolanie znani i nieznani. Cz. 4, Okres międzywojenny / pod red. Adriany Dawid. – Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2016. – (Biblioteczka Opolskiego Maturzysty; z. 5). – Bibliogr. – S.143–160: fot. kolor., portr. – ISBN 978-83-945926-0-8.

2. Działania Improwizowanego Pociągu Pancernego „Moskva” na Ziemi Kłodzkiej w czerwcu 1945 r. – Streszcz. czes. – Fot. // Kladský Sborník. – [T.] 11 (2016), s. 19–34.

3. Jugosłowiańskie charakterystyki serbołużyckich działaczy narodowych z lat 1946–1947 // Lětopis: Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur. – Gesamtband 63, H. 1 (2016), s. 49–55.

4. Kwestia żytawska 1945–1949: na skrzyżowaniu interesów czeskich, niemieckich, rosyjskich, serbołużyckich i polskich / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016. – 154 s.: mapy; 24 cm. – Bibliogr. – Streszcz. ang. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-329-3.

5. Łużyce w polityce czechosłowackiej lat 1945–1948. – Streszcz. ang. // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużyczoznawcze. – T. 14 (2015) [dr. 2016], s. 78–117.

6. Międzynarodowa konferencja naukowa: badanie nad mniejszościami: Łużyczanie i inne mniejszości europejskie w perspektywie wielu dziedzin nauki // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużyczoznawcze. – T. 14 (2015) [dr. 2016], s. 181–182.

7. Od slovanské vzájemnosti k internacionalismu: lužickosrbský vĕstník (1946–1948) versus Nová Lužice (1948–1949) // W: Pražské sorabistické studie. 2, K 360. výročí narození pražského sochaře lužickosrbského původu Matěje Václava Jäckela (1655-1738) / ed. Marcel Černý, Petr Kaleta, Eliška Papcunová. – Praha: Společnost přátel Lužice: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; [Budyšin]: Serbski institut, 2016. – (Česko-lužická Historie; č. 6). – S. 199–210. – ISBN 978-80-905626-8-4.

8. Opole 1945 – rok pierwszy // W: Partia – naród – region: funkcjonowanie PZPR na Śląsku / [red. tematyczni Monika Choroś, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 78). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 15–25.

9. Problemy z zabezpieczeniem granicy polsko-czeskiej w pierwszych tygodniach po zakończeniu II wojny światowej // W: Siły zbrojne: działania wywiadu w XX i XXI w.: wybrane zagadnienia / red. nauk. Aleksander Woźny, Andrzej Żebrowski; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Kraków; [Opole]: AlMar, 2016. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 223–25: fot. – ISBN 978-83-930163-6-5.

10-11. Program Badawczy dla Ziem Zachodnich i Północnych (2016) // W: Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych / red. nauk. Michał Lis, …; [red. tematyczni Monika Choroś, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 79). – S. 219–222.

12. Serbska gmejna w Pólskej 1945 do 1948: utopija abo woprawdźitosć?. – Mapa, portr. // Serbska Protyka 2017. – 2016, s. 123–125.

13. „Wzajemność słowiańska” w praktyce politycznej: przykład Łużyc z lat 1945–1948 // Zeszyty Łużyckie. – T. 50 (2016), s. 81–99.
14. Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze / Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego; red. nacz. … – T. 14. – Opole: SPS PL: IH UO, 2015 [dr. 2016]. – 183 s.: mapa; 21 cm. – Tekst częśc. czes., ang. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – ISSN 1643-1931.

2015

1. Češi a Poláci na Tĕšínsku 1945–1949 / Jiří Friedl. – Praha ; Brno 2012. Rec. // Studia Śląskie. – T. 75 (2014), s. 229 – 232.

………………………………………….

2. Dolne Łużyce w relacjach Górnołużyczan z lat 1946–1949 // Zeszyty Łużyckie / Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. – T. 49 (2015), s. 291–307.

3. Edmund Jan Osmańczyk wobec Serbołużyczan i Łużyc // W: W: Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka / pod red. …, Anny Jedynak ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ: SIŚ, 2015. – Bibliogr. – S. 99–112. – ISBN 978-83-7126-317-0.

4. Grupa „Michał” (1937–1939): podsumowanie dotychczasowego stanu badań // W: Kapitał społeczno-polityczny Serbołużyczan / red. Tomasz Jaworski, Hanna Kurowska, Agnieszka Lipińska-Bodnar ; Uniwersytet Zielonogórski. – Zielona Góra: UZ : Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, 2015. – (Zielonogórskie Studia Łużyckie ; 8). – Bibliogr. – S. 74–87.

5. Josef Páta na stronach Lwowskeho časopisa Ruch Słowiański (1928–1939). – Faks., portr. // Rozhlad : Serbski Kulturny Časopis. – Lĕt. 65, [ciš.] 11 (2015), s. 18–22.

6. Kontakty członków Związku Polaków w Niemczech z Serbołużyczanami // W: Druga wojna światowa na Śląsku: antecedencje, przebieg, konsekwencje / pod red. Stanisława Senfta ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 76). – Streszcz. ang., niem. – S. 55–66.

7. Kwestia kościelna w polsko-czeskim sporze o Ziemię Kłodzką z lat 1945-1947 // W: Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej: studia i materiały / Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Wrocławski. [T.] 1. – Kłodzko ; Praha ; Wrocław: Drukarnia i Agencja Wydawnicza „ARGI” : na zlec. SGPEG, 2015. – Streszcz. ang. – S. 175–182. – ISBN 978-83-64358-84-5.

8. Na krawędzi konfliktu zbrojnego: incydent raciborski z czerwca 1945 r. i jego bezpośrednie reperkusje // Dzieje Najnowsze. – 2015, nr 2, s. 93–107.

9. Nieznana relacja z uroczystości stulecia Macierzy Serbołużyckiej i położenia kamienia węgielnego pod nowy Serbski Dom 23 sierpnia 1947 r. // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużyczoznawcze. – T. 13 (2014) [dr. 2015], s. 82–91.

10. Serbołużycki ruch narodowy w latach 1918-1939 // W: W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech: mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym / red. nauk. …, Dietrich Scholze-Šołta ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Serbski Institut Budyšin. – Opole: PIN IŚ ; Budyšin: SI, 2015. – S. 37–65. – ISBN 978-83-7126-320-0.

11. Sprawozdanie z posiedzeń Rady Naukowej w 2014 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2014 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – S. 8–9. – ISBN 978-83-7126-308-8.

12. Sytuacja uchodźców i uciekinierów z powiatów raciborskiego, głubczyckiego i kłodzkiego po czechosłowackiej stronie granicy w latach 1945–1951 // Przegląd Narodowościowy = Journal of Nationalities: studia poświęcone mniejszościom narodowym i etnicznym / Pracownia badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. – Nr 4 (2015), s. 245–262.

13. 16. serbske dny // Rozhlad : Serbski Kulturny Časopis. – Lĕt. 65, [ciš.] 2 (2015), s. 36–37.

14. W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech: mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym / red. nauk. …, Dietrich Scholze-Šołta ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Serbski Institut Budyšin. – Opole: PIN IŚ ; Budyšin: SI, 2015. – 170 s. ; 24 cm. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-320-0.

15. Wstęp // W: W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech: mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym / red. nauk. …, Dietrich Scholze-Šołta ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Serbski Institut Budyšin. – Opole: PIN IŚ ; Budyšin: SI, 2015. – S. 7–11. – ISBN 978-83-7126-320-0.

16. 100 lĕt Domowina (1912–2012): konferenca Serbskeho instituta w kooperaciji z Maćicu Serbskej a Domowinu 28.9–29.9.2012 / wudałoj Edmund, Pjech, Ines Kellerowa. – Bautzen, 2014. Rec. // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużyczoznawcze. – T. 13 (2014) [dr. 2015], s. 97–101.

17. Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze / Stowarzyszenie Polsko Serbołużyckie Pro Lusatia, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego ; red. nacz. … – T. 13. – Opole : SPS PL : IH UO, 2014 [dr. 2015]. – 108 s. ; 21 cm. – Tekst częśc. czes., serbski. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – ISSN 1643-1931.

2014

1. Czechosłowacja wobec Serbołużyczan w dwudziestoleciu międzywojennym i w okresie II wojny światowej. – Streszcz. ang. // Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze. – T. 12 (2013) [dr. 2014], s. 64-89.

2. Dźesač lět pólsko-serbske towarstwo Pro Lusatia // Rozhlad : Serbski Kulturny Časopis. – Lĕt. 64, [ciš.] 4 (2014), s. 32-34.

3. Jak kształtowała się granica. – Fot. // Fabryka Silesia : kwartalnik. – 2014, nr 1, s. 13-17.

4. Kłodzkie w ekspertyzach dla warszawskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat 1945-1947. – Streszcz. czes. // Kladský Sborník. – [T.] 10 (2014), s.103-113.

5. Listy Bogumiła Šwjeli do prof. Mikołaja Rudnickiego z 1947 r. // Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze. – T. 12 (2013) [dr. 2014], s. 124-134.

6. Międzynarodowa konferencja naukowa: W 90- rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech : mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym // Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze. – T. 12 (2013) [dr. 2014], s. 140-142.

7. Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948 / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2014. – 466 s. : fot., mapy ; 25 cm. – Bibliogr. – Streszcz. w różnych jęz. – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-301-9.

8. Problematyka łużycka na łamach „Ruchu Słowiańskiego” (1928-1939) . – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze. – T. 12 (2013) [dr. 2014], s. 32-63.

9. Přinošk k biografii Arnošta Černika // Rozhlad : Serbski Kulturny Časopis. – Lĕt. 64, [ciš.] 2 (2014), s. 34-37.

10. Rada Naukowa dla Spraw Łużycoznawczych // Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur. – Bd. 61, H. 2 (2014), s. 36-47.

11. Sprawozdanie z posiedzeń Rady Naukowej w 2013 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2013 roku : sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2014 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – S. 8-9. – ISBN 978-83-7126-304-0.
12. Starania o zwolnienie jeńców narodowości serbołużyckiej z obozów odosobnienia w Polsce i Jugosławii w latach 1945-1948 // W: Między historią a polityką : Śląsk w przestrzeni europejskiej : studia i szkice dedykowane Profesorowi Edmundowi Nowakowi / pod red. Danuty Kisielewicz, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydaw. UO, 2014. – S. 229-243. – ISBN 978-83-7395-628-5.

13. Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze / Stowarzyszenie Polsko Serbołużyckie Pro Lusatia, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego ; red. nacz. … – T. 12. – Opole : SPS PL : IH UO, 2013 [dr. 2014]. – 143 : fot., mapa. ; 21 cm. – Tekst częśc. niem. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – ISSN 1643-1931.

2013

1. Czasopiśmiennictwo sorabistyczne na Łużycach i poza nimi : w 10– lecie powstania czasopisma naukowego „Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze” (Opole, 15 listopada 2012 r.) // Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze. – T. 11 (2012), s. 168-171.

2. Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze / Stowarzyszenie Polsko Serbołużyckie Pro Lusatia, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego ; red. nacz. … – T. 11. – Opole : SPS PL : IH UO, 2012. – 186 : fot., portr. ; 21 cm. – Tekst częśc. czes., głuż. – Streszcz. ang. –Bibliogr. – ISSN 1643-1931.

3. Serbołużyczanie z perspektywy Belgradu : opracowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii (Materijal o Lužičkim Srbima) z 1949 r. – Tekst częśc. głuż. // Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze. – T. 11 (2012), s. 149-164.

4. Josef Páta ve lvovském časopise „Ruch Słowiański” (1928-1939) // W: Pražské sorabistické studie : k 60. výročí úmrtí Adolfa Černého (1864-1952) a 70. výročí úmrtí Josefa Páty (1886-1942) / ed. Marcel Černý, Petr Kaleta. – Praha : Společnost přátel Lužice, 2013. – (Česko-Lužická Historie ; č. 3). – S. 103-110 : faks. – ISBN 978-80-905626-0-8.

5. Czeska Rada w Żytawie. – Streszcz. ang. – Faks., mapa // Fontes Nissae : Pramenyy Nisy : Historie, Památky, Umĕní. – [Lĕt.] 14, [ciš] 2 (2013), s. 22-31, pdf, http://issuu.com/npu-liberec/docs/fontes_nissae_02_2013# (dostęp: 14.03.2014).

2012

1. Jan Edmund Osmańczyk napřećo Serbam a Łužicy // Rozhlad : serbski kulturny časopis. – Lĕt. 63, [ciš] 7/8 (2013), s. 10-19 : fot., portr.

2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR oraz Wojskowa Administracja Radzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec wobec kwestii łużyckiej w latach 1945-1948. – Streszcz. ang., niem. // Studia Śląskie. – T. 73 (2013), s. 57-78.

3. Rola Opawy w czeskich programach samorządowych po drugiej wojnie światowej // W: Colloquium Opole 2012 : miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej : Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku / pod red. Markusa Bauera, Moniki Choroś, Bernarda Linka, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2013. – ( Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Streszcz. niem. – S. 126-140. – ISBN 978-83-7126-295-1.

mgr Michał PELCZARSKI

2022

81. [Kalendarz na rok] 2022 / koncepcja Leokadia Drożdż; autorzy haseł Leokadia Drożdż, …, Aleksandra Zaręba; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 368 stron: ilustracje; 21 cm. – ISBN 978-83-7126-403-0.

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

2022

82. Kresowianie na Śląsku Opolskim i ich integracja demograficzna po II wojnie światowej // W: Kresowianie na Śląsku po 1945 roku / redakcja naukowa Krzysztof Kleszcz, Maria Kalczyńska; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; tom 91). – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Strony 17–45: mapa, tabele, wykresy.
83. Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego w latach 1945–1989 // W: Region czy regiony?: Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, redakcja naukowa rozdziałów Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, Brygida Solga, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2022. – Strony 129–142: tabele. – ISBN 978-83-963893-9-8.

2021

76. Ocena powiązań stanu zdrowia ludności ze zmianami demograficznymi na Śląsku Opolskim: (aspekty regionalne i lokalne) // W: Region i rozwój regionalny w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. Brygida Solga, Brygida Klemens; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 88/89). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 259–281: mapa, tab., wykr.
77. Słowo wstępne / Bartosz Kuświk, … // W: Uwarunkowania demograficzne regionalnej polityki społecznej na Śląsku Opolskim do 2050 roku / Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – S. 7–8. – ISBN 978-83-7126-392-7.
78. Uwarunkowania demograficzne regionalnej polityki społecznej na Śląsku Opolskim do 2050 roku / Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – 128 s.: mapy, tab., wykr.; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-392-7.

2020

118. Poziom wykształcenia ludności Polski w latach 1918–2020 w świetle spisów powszechnych i badań Głównego Urzędu Statystycznego // W: 100 [sto] lat demografii w Polsce 1918–2018: aspekty regionalne / red. nauk. Bartosz Kuświk, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – Bibliogr. – S. 65–101: mapy kolor, tab., wykr. kolor. – ISBN 978-83-7126382-8.
119. Procesy i struktury demograficzne na Śląsku po II wojnie światowej: (województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie) / Agata Zagórowska, …, Janusz Słodczyk. – Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2020. – 230 s.: mapy kolor., tab., wykr.; 24 cm. – ( Studia i Monografie, ISSN1233-6408, nr 597). – Bibliogr. – ISBN 974-83-7395-893-7.
120. 100 [sto] lat demografii w Polsce 1918–2018: aspekty regionalne / red. nauk. Bartosz Kuświk, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – 229, [1] s.: mapy, tab., wykr; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126382-8.
121. Wstęp / Bartosz Kuświk, … // W: 100 [sto] lat demografii w Polsce 1918–2018: aspekty regionalne / red. nauk. Bartosz Kuświk, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – S. 7–9. – ISBN 978-83-7126382-8.

2019

1. Doktor Habilitowany Kazimierz Szczygielski / …, Brygida Solga // W: Wokół zmagań o Śląsk: (1918–1922). Cz. 2 / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Instytut Śląski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: IŚ. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 85). – S. 201–203.

2. Prof. Robert Rauziński / rozmowę z profesorem przeprowadził Mirosław Grewiński // W: Portrety w polityce społecznej / red. nauk., przeprowadzenie wywiadów Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki. T. 1. – Warszawa: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, 2019. – S. 229–239: portr. – ISBN 978-83-8017-278-4.

2018

1. Procesy i struktury demograficzne w województwach śląskich w świetle integracji demograficznej w latach 1945–2018 / Maria Grygierczyk, …, Kazimierz Szczygielski // W: W poszukiwaniu tożsamości: grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 83). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 145–162: tab.

2. Uwarunkowania demograficzne polityki senioralnej w układach regionalnych i lokalnych na przykładzie Śląska Opolskiego / …, Rafał Brzozowski // W: Aktywność seniora jako dobro wspólne / pod red. nauk. Zenony M. Nowak, Tadeusza Olewicza; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. – Opole: Wydawnictwa WSZiA, 2018. – (Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu). – Streszcz. ang. – S. 18–50: mapy, tab. – ISBN 978-83-946765-9-9.

3. Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego i ekonomicznego miasta Nysa i powiatu nyskiego / pod red. nauk. …, Tadeusza Pokusy, Tomasza Drewniaka; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. – Opole: Wydawnictwa WSZiA; Nysa: PWSZ, 2018. – 260 s.: mapy, tab., wykr.; 24 cm. – (Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu). – Bibliogr. – ISBN 978-83-946765-0-6.

2017

1. Doktor habilitowany Kazimierz Szczygielski: geograf, demograf, polityk społeczny i regionalny / …, Brygida Solga // W: Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. …, Brygida Solga, Bernard Linek, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – S. 15–21.

2. Od redakcji / …, Brygida Solga, Bernard Linek // W: Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. …, Brygida Solga, Bernard Linek, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – S. 13–14.

3. Profesor doktor habilitowany Jan Rajman (1935–2017) / Michał Lis, … // W: Kościoły na Śląsku / red. nauk. Bernard Linek, Piotr Pałys, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 81). – S. 239–240.

4. Rola problemów demograficznych w polityce migracyjnej polskiej, czeskiej i niemieckiej // W: Colloquium Opole 2016: Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji = Colloquium Opole 2016: Polen, Deutschland, Tschechien und die Herauforderungen von Migration und Integration / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdaleny Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Bibliogr. – Streszcz. pol., czes., niem. – S. 55–76: tab., wykr. – ISBN 978-83-7126-333-0.

5. Specyficzna sytuacja demograficzna województwa opolskiego na tle Polski w latach 1945–2050 // W: Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 13 / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska; Rządowa Rada Ludnościowa. – Warszawa: RRL, 2017. – Bibliogr. – S. 40–68: tab. – ISBN 978-83-7027-657-7.

6. Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. …, Brygida Solga, Bernard Linek, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – 247 s.: portr., mapy, tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

2016

1. Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku / pod red. …, Brygidy Solgi; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. – Opole: PIN IŚ, 2016. – 287 s.: mapy, tab., wykr.; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-323-1.

2. Kształcenie i zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem w Polsce i na Śląsku Opolskim w świetle sytuacji demograficznej do 2050 roku // W: 20 [dwadzieścia ] lat: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu: interdyscyplinarność badań / pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. – Opole: Wydawnictwa WSZiA: Wydaw. Instytut Śląski, 2016. – (Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 244–254: mapy, tab. – ISBN 978-83-62683-86-4. – ISBN 978-83-7511-247-4.
3. Ludność, zatrudnienie, migracje wśród ludności wiejskiej Śląska Opolskiego w latach 1995–2017–2035 / …, Kazimierz Szczygielski // Studia Obszarów Wiejskich. – T. 41 (2016), s. 245–262.

4. Migracje zagraniczne a rozwój regionalny i lokalny: (przykład Śląska Opolskiego) // W: Transformacje: przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce / red. nauk. Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska. – Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar, 2016. – Bibliogr. – S. 225–228. – ISBN 978-83-7383-818-5.

5. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Pisz – polityk społeczny, badacz regionalnych problemów społecznych Śląska // W: Społeczeństwo i zmiana: księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Zdzisława Pisza / pod red. Olgi Kowalczyk, Adama Kubowa, Wiesław Wątroby. – Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. – S. 15–18. – ISBN 978-83-7695-577-3.

6. Profesor Józef Kokot – badacz problemów demografii Śląska // W służbie Śląska – Polski – Europy: studia i szkice poświęcone Profesorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin / pod red. Danuty Kisielewicz, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus; Uniwersytet Opolski. – Opole: Wydaw. UO, 2016. – S. 213–215. – ISBN 978-83-7395-683-4.

7. Profesor Lucyna M. Frąckiewicz: badacz społecznych problemów Śląska // W: Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej / pod red. Elżbiety Górnikowskiej-Zwolak, Wiesławy Walkowskiej. – Katowice: Wydaw. UŚ; Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2016. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336; nr 3436). – Bibliogr. – S. 17–22. – ISBN 978-83-8012-835-4. – ISBN 978-83-8903-289-8.

8. Regionalna i lokalna polityka społeczna wobec procesów starzenia się ludności na Śląsku Opolskim do roku 2050 // W: Aktywność seniora jako wartość podmiotowa / pod red. nauk. Mariana Kapicy, Tadeusza Olewicza; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej Spółka z o.o. – Opole: Wydawnictwa WSZiA: Wydaw. Instytut Śląski, 2016. – (Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu). – Streszcz. ang. – S. 11–20: mapy. – ISBN 978-83-62683-81-9. – ISBN 978-83-7511-246-7.

9. Uwarunkowania demograficzne rozwoju szkolnictwa wyższego na Śląsku do 2035 roku // W: Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku / pod red. …, Brygidy Solgi; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. – Opole: PIN IŚ, 2016. – Bibliogr. – S. 26–45: mapy, tab. – ISBN 978-83-7126-323-1.

10-11. Z Wilna do Opola – z Kresów na Kresy // W: Śląsk jest jakiś inny… – Opole: nakł. własny …, 2016. – S. 69–80. – ISBN 978-83-7511-244-3.

2015

1. Czynnik demograficzny w rozwoju społecznym w Polsce po 1989 r. / Marta Rostropowicz-Miśko, … // W: 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska. – Stan prawny na 1 października 2015 r. – Warszawa: Wolters Kluwer, 2015. – (Monografie / Wolters Kluwer Polska). – S. 190–211. – ISBN 978-83-264-9425-3.

2. Uwarunkowania demograficzne strategii rozwoju regionalnego Śląska Opolskiego na lata 2016–2020–2050 // W: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego: zarządzanie informacją i nowymi technologiami / red. Marian Duczmal, Tadeusz Pokusa ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. – Opole: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydaw. Instytut Śląski, 2015. – S. 13–31: tab., wykr. – ISBN 978-83-62683-84-0. – ISBN 978-83-7511-237-5.

2014

1. Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji na przykładzie Śląska Opolskiego / Romuald Jończy, …, Diana Rokita-Poskart // W: Dekada członkowstwa Polski w UE : społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku / red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Krystyna Slany, Brygida Solga ; Studia Migracyjne, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Komitet Badań nad Migracjami PAN. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2014. – Bibliogr. – S. 233-245. – ISBN 978-83-235-1611-8.

2. Jak powstrzymać wyludnianie się Śląska Opolskiego // Instytut Idei. – 2014, nr 7, Jak się (samo) rządzić ?, s. 82-84.

3. Poziom wykształcenia społeczeństwa Śląska Opolskiego na tle kraju w świetle sytuacji demograficznej w latach 2002-2011 / …, Kazimierz Szczygielski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej. Sekcja Regionalnych Badań Społecznych, Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. – Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2014. – 79 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-64056-78-9.

4. Procesy demograficzne na Śląsku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem wsi w latach 1950-2035 : aspekty narodowościowe, społeczne i przestrzenne. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Wieś i Rolnictwo. – 2014, nr 1, s. 45-62 : mapy, tab.

5. Przemiany społeczno-demograficzne na Śląsku w latach 2002-2011 oraz ich implikacje prognostyczne / …, Agata Zagórowska // W: Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy : wybrane problemy / red. nauk. Dorota Kotlorz. – Katowice : Wydaw. UE, 2014. – (Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 197). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 22-33 : mapy, tab.

6. Regionalna i lokalna polityka społeczna wobec starości na Śląsku Opolskim do 2035 roku / …, Kazimierz Szczygielski. – Streszcz. czes., niem. – Bibliogr. // Rocznik Łubowicki. – [T.] 11 (2013) s. 163-176 : tab.

2013

1. Region migracyjny, jego cechy i ewolucja w Polsce na przykładzie Śląska Opolskiego / Krystian Heffner, … // W: Krajobrazy migracyjne Polski / pod red. Pawła Kaczmarczyka, Magdaleny Lesińskiej ; Ośrodek Badań nad Migracjami. – Warszawa : OBnM Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – Bibliogr. – S. 61-83 : mapy, tab., wykr. – ISBN 978-83-923898-8-0.

2. Czynnik ludzki w rozwoju społecznym Nadodrza : profile demograficzne województw nadodrzańskich : zadania społeczne w regionie / Ireneusz Kuropka, Zdzisław Pisz, …, Agata Zagórowska // W: Regionalne i lokalne problemy rynku pracy / red. nauk. Dorota Kotlorz . – Katowice : Wydaw. UE, 2013. – (Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 134). – Streszcz. ang. – S. 19-30 : il., wykr.

3. Instytucje kształcenia ustawicznego w regionie opolskim / …, Teresa Sołdra-Gwizdż, Kazimierz Szczygielski // W: Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur. – Katowice : Wydaw. UE, 2013. – (Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 131). – Streszcz. ang. – S. 209-217 : wykr. – ISBN 978-83-7875-085-7.

4*. Migration trends in the largery rural regions in Poland / Krystian Heffner, … // W: Transformation processes of rural areas / ed. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner ; PolishAcademy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning. – Warsaw : CSEaRP PAoS, 2013. – (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 36). – S. 155-170. – ISBN 978-83-63563-14-1.

5. Śląsk regionem kryzysu demograficznego do 2035 roku // W: Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej / pod red. nauk. Agaty Zagórowskiej. – Opole : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, [2013]. – S. 17-25 : tab. – ISBN 978-83-63793-08-1.

6. Uwarunkowania demograficzno-społeczne uczestnictwa społeczeństwa Śląska Opolskiego w kulturze fizycznej, sporcie i rekreacji ruchowej / …, Tadeusz Pokusa // W: Społeczno-Ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji : innowacyjność, komunikacja / pod red. nauk. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy. – Opole : Wydawnictwa WSZiA ; Wydaw. Instytut Śląski, 2013. – (Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu). – Bibliogr. – S. 11-36 : mapy, tab. – ISBN 978-83-62683-53-6. – ISBN 978-83-7511-193-4.

7. Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego / …, Kazimierz Szczygielski ; [Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu]. – Opole : Stowarzyszenie Instytut Śląski : PIN IŚ, 2013. – 118 s., [32] s. tabl. kolor. : mapy, tab. ; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-297-5.

2012

1. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku Opolskim do 2035 r. / Krzysztof Malik, …, Agata Zagórowska // W: Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego / red. nauk. Andrzej Rączaszek. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. – (Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 103). – Streszcz ang. – S. 233-244 : tab. – ISBN 978-83-7246-796-6.

2. Ewolucja regionu migracyjnego w Polsce : (na przykładzie Śląska Opolskiego) / Krystian Heffner, … // W: Problemy współczesnej ekonomii : księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz / red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta, Anna Skórska. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). – S. 43-61 : mapy kolor., tab., wykr. – ISBN 978-83-7875-011-6.

3. Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym : aspekt demograficzny / …, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Kazimierz Szczygielski. – Streszcz. ang. // Studia Politicae Universitatis Silesiensis. – T. 9 (2012), s. 78-102 : tab.

4. Obraz demograficzny społeczności ziemi strzeleckiej w latach 1945-2010 = Das demografische Bild der Bevőlkerung des Gross Strehlitzer Landes in den Jahren 1945-2010 // W: Strzelczan album rodzinny : od kołyski aż po grób = Gross Strehlitzer Familienalbum : von der Wiege bis zum Grab / red. Marta Górka, Waldemar Gaida, [tł. Michael Chwalb i in.] – Strzelce Opolskie : Powiat Strzelecki, 2012. – Tekst równol. pol., niem. – S. 183-190 : fot., tab. – ISBN 978-83-914347-9–6.

5. Procesy demograficzne w Polsce południowo-zachodniej w latach 1946-2035 // W: Polityka społeczna : kontynuacja i zmiana : z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza naszego Honorowego Przewodniczącego / kom. red. Józef Orczyk [i in.] ; aut. Włodzimierz Anioł [i in.] ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. – Warszawa : IPiSS, 2012. – Bibliogr. – S. 234–246 : mapy, tab., wykr. – ISBN 978-83-61125-64-8.

6. Słowo wstępne / …, Teresa Sołdra-Gwiżdż // W: Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035 : aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy / pod red. …, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Rządowa Rada Ludnościowa. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ; Warszawa : RRL, 2012. – (II Kongres Demograficzny w Polsce ; t. 6). – S. 7-8. – ISBN 978-83-7126-290-6. – ISBN 978-83-60455-52-4.

7. Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035 : aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy / pod red. …, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Rządowa Rada Ludnościowa. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ; Warszawa : RRL, 2012. – 123, [1] s. : mapy (w tym kolor.), tab., wykr. ; 24 cm. – (II Kongres Demograficzny w Polsce ; t. 6). – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-290-6. – 978-83-60455-52-4.

8. Instytucje kształcenia ustawicznego w regionie opolskim / …, Teresa Sołdra-Gwizdż, Kazimierz Szczygielski // W: Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur. – Katowice : Wydaw. UE, 2013. – (Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 131). – Streszcz. ang. – S. 209-217 : wykr. – ISBN 978-83-7875-085-7.

9. Czynnik ludzki w rozwoju społecznym Nadodrza : profile demograficzne województw nadodrzańskich : zadania społeczne w regionie / Ireneusz Kuropka, Zdzisław Pisz, …, Agata Zagórowska // W: Regionalne i lokalne problemy rynku pracy / red. nauk. Dorota Kotlorz . – Katowice : Wydaw. UE, 2013. – (Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 134). – Streszcz. ang. – S. 19-30 : il., wykr.

10. Śląsk regionem kryzysu demograficznego do 2035 roku // W: Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej / pod red. nauk. Agaty Zagórowskiej. – Opole : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, [2013]. – S. 17-25 : tab. – ISBN 978-83-63793-08-1.

11. Uwarunkowania demograficzno-społeczne uczestnictwa społeczeństwa Śląska Opolskiego w kulturze fizycznej, sporcie i rekreacji ruchowej / …, Tadeusz Pokusa // W: Społeczno-Ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji : innowacyjność, komunikacja / pod red. nauk. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy. – Opole : Wydawnictwa WSZiA ; Wydaw. Instytut Śląski, 2013. – (Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu). – Bibliogr. – S. 11-36 : mapy, tab. – ISBN 978-83-62683-53-6. – ISBN 978-83-7511-193-4.

12. Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego / …, Kazimierz Szczygielski ; [Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu]. – Opole : Stowarzyszenie Instytut Śląski : PIN IŚ, 2013. – 118 s., [32] s. tabl. kolor. : mapy, tab. ; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-297-5.

13. Migration trends in the largery rurel regions in Poland / Krystian Heffner, … // W: Transformation processes of rural areas / ed. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner ; Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning. – Warsaw : CSEaRP PAoS, 2013. – (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 36). – S. 155-170.

2011

1. Ludność regionu Śląska Opolskiego 1945–2010–2030 // W: Województwo
opolskie 1950–2010 / pod red. nauk. Michała Lisa, Kazimierza Szczygielskiego,
Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2011. – Bibliogr.
– S. 73–98 : mapy, tab. – ISBN 978-83-7126-278-4. – ISBN 978-83-62105-
-99-1.

2. Przesiedleńcy z dawnych Kresów Rzeczypospolitej w strukturze demograficznej
i społecznej Śląska Opolskiego 1945–2005 / …, Kazimierz Szczygielski
// W: Wokół ludzi i zdarzeń : przesiedleńcy z dawnych Kresów Rzeczypospolitej
w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego w sześćdziesięcioleciu
1945–2005 / pod red. nauk. …, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski,
2011. – S. 26–124 : mapy, tab., wykr. – ISBN 978-83-7126-271-5. – ISBN 978-
-83-62105-68-7.

3. Uwagi wprowadzające / …, Teresa Sołdra-Gwiżdż // W: Wokół ludzi
i zdarzeń : przesiedleńcy z dawnych Kresów Rzeczypospolitej w strukturze demograficznej
i społecznej Śląska Opolskiego w sześćdziesięcioleciu 1945–2005 / pod
red. nauk. …, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2011. – S. 7–9. – ISBN
978-83-7126-271-5. – ISBN 978-83-62105-68-7.

4. Wokół ludzi i zdarzeń : przesiedleńcy z dawnych Kresów Rzeczypospolitej
w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego w sześćdziesięcioleciu
1945–2005 / pod red. nauk. …, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2011.
– 272 s. : il. kolor., mapy, tab., wykr. ; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – ISBN
978-83-7126-271-5. – ISBN 978-83-62105-68-7.

2010

1. Czy koniec Śląska jaki znamy? / pod red. nauk. …, Teresy Sołdry-Gwiżdż,
Roberta Geislera ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy –
Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Komisja
Regionalnej Polityki Społecznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego.
– Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2010. – 172, [1] s. : tab., wykr. ; 24
cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-267-8. – ISBN 978-83-62105-55-7.

2. Czy koniec Śląska jaki znamy? / …, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Robert
Geisler // W: Czy koniec Śląska jaki znamy? / pod red. nauk. …, Teresy Sołdry-
Gwiżdż, Roberta Geislera ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
PAN. Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu
Opolskiego. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2010. – S. [7]–10. – ISBN
978-83-7126-267-8. – ISBN 978-83-62105-55-7.

3. Czy kryzys demograficzno-społeczny na Śląsku Opolskim / …, Kazimierz
Szczygielski // W: Czy koniec Śląska jaki znamy? / pod red. nauk. …, Teresy Sołdry-
Gwiżdż, Roberta Geislera, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
PAN. Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu
Opolskiego. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2010. – S. 52–63 : tab. –
ISBN 978-83-7126-267-8. – ISBN 978-83-62105-55-7.

4. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej w Unii Europejskiej /
…, Kazimierz Szczygielski // W: Międzynarodowa polityka społeczna : aspekty
porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, Andrzej Rączaszek. –
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Katowice : Akademia Ekonomiczna,
2010. – Streszcz ang. – Bibliogr. – S. 125–137 : mapy, wykr. – ISBN 978-83-
-61125-24-2. – ISBN 978-83-7246-518-4.

5. Migracje zagraniczne Polaków w XX i XXI wieku w świetle badań demograficznych
// W: Emigracja jako problem lokalny i globalny / pod red. Aleksandra
Lipskiego, Wiesławy Walkowskiej ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. – Mysłowice : GWSP, 2010.
– Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 11–24 : mapa, tab. – ISBN 978-83-89032-52-2.

6. Migracje zagraniczne za pracą i jej społeczne konsekwencje na Śląsku Opolskim
w 20-leciu (1989–2009) // W: Człowiek w pracy i polityce społecznej / red.
nauk. Jan Szambelańczyk, Maciej Żukowski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
– Poznań : Wydaw. UE, 2010. – Bibliogr. – S. 145–155 : tab. – ISBN 978-83-
-7417-485-5.

7. Problem wykluczenia społecznego w świetle sytuacji demograficznej Śląska
Opolskiego do roku 2030 // W: Nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego
rozwoju kraju i regionu opolskiego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ;
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu. – Opole : PTE : WSZiA, 2010. – (Opolskie Roczniki
Ekonomiczne, ISSN 0478-2893 ; t. 18). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 219–236 :
tab. – ISBN 978-83-60939-37-6.

2009

1. Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy Śląska Opolskiego do 2035
roku // W: Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów
demograficznych / pod red. nauk. Agaty Zagórowskiej ; Politechnika Opolska.
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego,
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. – Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2009.
– Bibliogr. – S. 55–82 : tab. – ISBN 978-83-62105-07-6.

2. Analiza i ocena współczesnych czynników kształtujących regionalny i lokalne
rynki pracy w województwie opolskim / …, Kazimierz Szczygielski // W:
Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym
uwzględnieniem rynku pracy / [aut. oprac. Iwona Mąkolska i in.]. – Opole :
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2009. – Bibliogr. – S. 59–113 :
mapy kolor., tab. kolor., wykr. kolor. – ISBN 978-83-60455-07-4.

3. Badania nad strukturą demograficzną i społeczną ludności Kresów
Wschodnich II Rzeczypospolitej osiedlonych na Śląsku Opolskim po 1945 roku / …,
Kazimierz Szczygielski // W: Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu : ujęcie
regionalne / pod red. nauk. …, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski,
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy
i Polityce Społecznej PAN. Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika
Opolska. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – Bibliogr. – S. 80–95 :
mapa, tab. – ISBN 978-83-7126-255-5. – ISBN 978-83-62105-24-3.

4. Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Śląska Opolskiego do 2035 roku
// W: Pięć lat w Unii Europejskiej : społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku
Opolskim / pod red. Marty Rostropowicz-Miśko, Przemysława Malinowskiego
; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydaw. UO, 2009. – S. 9–25 : tab. – ISBN
978-83-7395-367.

5. Metodologia badań nad strukturą społeczną województwa opolskiego do
2015 roku czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw jutra oraz branż i usług / W: Przedsiębiorstwa
jutra : prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim
: metodologia i narzędzia badawcze / pod red. nauk. Krzysztofa Malika. – Opole :
Pro Media : Politechnika Opolska : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski,
2009. – S. 167–180 : tab.

6. Migracje zagraniczne Polaków w XX i XXI wieku // W: Silesia – de
te fabula narratur : teksty ofiarowane profesorowi Michałowi Lisowi / [rada nauk.
Marek Masnyk i in.] ; Uniwersytet Opolski. – Opole : nakł. Instytutu Politologii
UO, 2009. – S. 283–289 : mapa, tab. – ISBN 978-83-7342-216-2.
7. Migracje zagraniczne w świetle kryzysu demograficznego na Śląsku
Opolskim w latach 1951–2007 // W: Colloquium Opole 2008 : otwarta Europa
– otwarte regiony – nowy wymiar migracji / pod red. Krystiana Heffnera, Aleksandry
Trzcielińskiej-Polus ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu,
Osteuropa-Institut Regensburg. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski,
2009. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku).
– S. 61–74 : tab. – ISBN 978-83-7126-251-7. – ISBN 978-83-62105-10-6.

8. Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu : ujęcie regionalne / pod
red. nauk. …, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy i Polityce
Społecznej PAN. Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika Opolska.
– Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – 135, [1] s. : mapy, tab., wykr.
; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-55-5. – ISBN 978-83-62105-24-3.

9. Regionalne aspekty rozwoju szkolnictwa wyższego na Śląsku Opolskim
w świetle badań demograficznych do 2035 r. // W: Nauka w służbie wartości :
księga jubileuszowa Profesora Mariana Duczmala / red. Tadeusz Pokusa, Witold
Potwora, Józef Kaczmarek ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
– Opole : Wydawnictwa WSZiA : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – Bibliogr.
– S. 149–160 : tab. – ISBN 978-83-88980-86-2. – ISBN 978-83-62105-01-4.

10.Skutki zjawiska emigracji z obszaru Śląska Opolskiego : (wybrane aspekty
demograficzne) / …, Kazimierz Szczygielski. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Biuletyn
RPO. Materiały. Zeszyty Naukowe / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. –
Nr 66 (2009), s. 91–117 : mapy, tab., wykr.

11.Uwarunkowania demograficzne rozwoju szkolnictwa zawodowego na Śląsku
Opolskim do 2035 roku : (tezy z badań) // W: „Praktyka czyni mistrza” : społeczne
konteksty szkolnictwa zawodowego / pod red. nauk. Teresy Sołdry-Gwiżdż,
Kazimierza Szczygielskiego ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu,
Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2009.
– S. 21–25 : tab. – ISBN 978-83-7126-249-4. – ISBN 978-83-62105-03-8.

12. Wstęp / …, Teresa Sołdra-Gwiżdż // W: Polityka społeczna na Śląsku
wobec kryzysu : ujęcie regionalne / pod red. nauk. …, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; StowarzyszenieInstytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu,
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Komisja Regionalnej Polityki
Społecznej, Politechnika Opolska. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2009.
– S. 7–8. – ISBN 978-83-7126-255-5. – ISBN 978-83-62105-24-3.

13. Zróżnicowanie narodowościowe na Śląsku a procesy migracyjne :
studium przypadku – województwo opolskie / …, Kazimierz Szczygielski // W:
Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym / pod red. nauk. Brygidy
Solgi ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu. Centrum Badań Migracji Zagranicznych. – Opole : PIN IŚ : Wy66
daw. Instytut Śląski, 2009. – Bibliogr. – S. 143–158 : mapy, tab., wykr. – ISBN
978-83-7126-253-1. – ISBN 978-83-62105-15-1.

14. Praca Polaków w Niemczech : półtora wieku emigracji zarobkowej /
Edward Marek. – Warszawa, 2008. Rec. : … // W: Ślązacy w Niemczech po 1945
roku / pod red. nauk. Marii Kalczyńskiej ; przy współpracy Gregora Plocha, Sebastiana
Fikusa. – Opole : Politechnika Opolska, 2009. – (Studia i Monografie, ISSN
1429-6063, z. 250). – S. 135–136.

dr hab. Stanisława SOCHACKA, prof. IŚ

2022

84. Aneks // W: Stanisława Rosponda droga do Śląska / wybór i opracowanie …; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Strony 255–296: fotografie. – ISBN 978-83-7126-413-9.
85. O działalności Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych na Śląsku Opolskim w kontekście nowych dokumentów. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia // Studia Śląskie. – Tom 90 (2022), strony 139–166.
86. Stanisława Rosponda droga do Śląska / wybór i opracowanie …; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 148 s.: faksymile, fotografie, portrety, rysunki; 25 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – ISBN 978-83-7126-413-9.
87. Stanisława Rosponda zabytki języka polskiego na Śląsku / wstęp i opracowanie …; Instytut Śląski. – Wydanie 2. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 296 stron: faksymile, fotografie, mapa, tabele; 24 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Indeksy. – ISBN 978-83-7126-422-1.
88. Wprowadzenie // W: Stanisława Rosponda droga do Śląska / wybór i opracowanie …; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Strony 7–28: fotografie, portrety. – ISBN 978-83-7126-413-9.
89. Współczesne nazwiska Polaków łużyckiego pochodzenia // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa Agata Haas, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia. – Strony 163–179. – ISBN 978-83-7126-419-1.

2021

79. Popularny słownik nazw geograficznych Górnego Śląska na tle podziału znaczeniowego / …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – 329 s.; 25 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – Bibliogr. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-391-0.
80. Słowo wstępne // W: Słownik nazw miejscowości diecezji opolskiej w XX i XXI wieku / Andrzej Hanich; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – S. 7–8. – ISBN 978-83-7126-390-3.

2020

122. Działalność prof. Stanisław Rosponda na Śląsku w latach 1945–1950 // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 74, nr 4 (2019), s. 51–80.
……………………………………
123. Nazewnictwo miejscowe na pograniczach Śląska w świetle najnowszych badań: (dziedzictwo czeskie, łużyckie i niemieckie) // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim / red. nauk. Monika Choroś, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – Bibliogr. – Streszcz ang., niem. – S. 55–81. – ISBN 978-83-7126-359-0.
124. Wprowadzenie // W: Spis miejscowości polskiego Śląska Górnego / zest. Konstanty Prus; Instytut Śląski. – Wyd. fototypiczne. – Opole: IŚ, 2020. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku). – S. 5–10. – ISBN 978-83-7126-372-9.
125. Wrocław jako pra- i staropolska nazwa o archaicznej strukturze. – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. // Studia Śląskie – T. 86/87 (2020), s. 99–121.

2019

1. Kategorie semantyczne śląskich nazw rzecznych // W: Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz / red. nauk. Anna Rygorowicz-Kuźma, Krzysztof Rutkowski. – Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – Bibliogr. – S. 535–532. – ISBN 978- 83- 7431-573- 9.

2. Przestrzeń miejska międzywojennego Opola z perspektywy nazw własnych // W: Dziedzictwo kulturowe Śląska: materiały, analizy, interpretacje / red. nauk. Dorota Świtała-Trybek, Lidia Przymuszała; Uniwersytet Opolski. – Opole: Wydaw. UO, 2019. – Streszcz. ang. – S. 53–69. – ISBN 978-83-7395-848-7.

2018

1. Opole – interpretacja etymologiczna nazwy // W: Artificem commendat opus: region – pamięć – polityka: studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz / red. Ewa Ganowicz. – Opole: Uniwersytet Opolski, 2018. – Bibliogr. – S. 171–183. – ISBN 978-83-7395-790-9.

2. Warsztat językoznawczy profesora Henryka Borka na tle naukowego etosu pracy // W: Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne / pod red. Urszuli Bijak, Halszki Górny, Małgorzaty Madgy-Czekaj; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Kraków: IJP PAN, 2018. – Bibliogr. – Streszcz. ang. – S. 15–27. – ISBN 978-83-64007-48-4.

2017

1. Obraz społeczności i kultury wiejskiej w historycznych nazwach terenowych Śląska // W: Kulturowo-językowy obraz Śląska / pod red. Lidii Przymuszały, Doroty Świtały-Trybek. – Opole: Uniwersytet Opolski, 2017. – Streszcz. ang. – S. 229–243. – ISBN 978-83-7395-746-6.

2. Zbyszko Bednorz (1913–2010) – humanista w służbie najwyższych wartości // W: Opolanie znani i nieznani: czasy po II wojnie światowej. Cz. 1 / pod red. Małgorzaty Świder. – Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2017. – (Biblioteczka Opolskiego Maturzysty; z. 6). – Bibliogr. – S. 31–43: portr. – ISBN 978-83-945926-4-6.

3. Zmiany nazw miejscowych na Śląsku Opolskim po 1945 r. [Dokument elektroniczny]. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 1 (2017), s. 341–359.
Dostęp: 20.12.2018 r.

2016

1. Nazwy ogrodów działkowych w przestrzeni kulturowej miast górnośląskich // W: Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych / red. nauk. Michał Lis, Piotr Pałys; [red. tematyczni Monika Choroś, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 79). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 173–185.

2. O badaniach nad kulturą w Instytucie Śląskim w Opolu z dzisiejszej perspektywy // W: W służbie Śląska – Polski – Europy: studia i szkice poświęcone Profesorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin / pod red. Danuty Kisielewicz, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus; Uniwersytet Opolski. – Opole: Wydaw. UO, 2016. – S. 51–62. – ISBN 978-83-7395-683-4.

3-4. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 17, Suplement: A – Ż / pod red. …; [t. przygot. … – kier., Monika Choroś, Łucja Jarczak, współpraca okresowa Paweł Swoboda]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ: Wydaw. Instytut Śląski, 2016. – 300 s.; 25 cm. – Bibliogr. – Wstęp także ang., niem. – ISBN 978-83-7126-325-5.

2015

1. Imiona zakonne i ich funkcje // W: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji / red. Irena Sarnowska, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. – Poznań: , 2015. – S. 581–590. – ISBN 978-83-943050-3-1.

2. Die Namen der Wassermühlen in Schlesien // W: Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa / hrsg. von Martina Mařiková, Christian Zschieschang. – Stuttgart: Franz Steiner Verl., 2015. – (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa ; Bd. 50). – S. 163–172. – ISBN 978-3-515-10999-4.

3. Nazwy miejscowości Ziemi Kłodzkiej / Agnieszka Latocha ; przy współpracy Tadeusza Biedy, Ryszarda Gładkiewicza , Joanny Jaremczyk, Jarosława Malickiego, … // W: Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej / red. nauk. Ryszard Gładkiewicz, Agnieszka Latocha, Eva Semotanová. – Wrocław: Agencja Wydawnicza „ARGI” : na zlec. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, 2015. – S. 103–179. – ISBN 978-83-64358-87-6.

4. Polsko-niemieckie stosunki nazewnicze na Śląsku w pierwszej połowie XX wieku // W: Druga wojna światowa na Śląsku: antecedencje, przebieg, konsekwencje / pod red. Stanisława Senfta ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 76). – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. – S. 79–90.

5. Słownik nazw miejscowych Śląska polsko-niemiecki i niemiecko-polski = Wörterbuch der Ortsnamen in Schlesien polnisch-deutsch und deutsch-polnisch / Monika Choroś, Łucja Jarczak, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – 469 s. ; 24 cm. – Tekst równol. pol., niem. – ISBN 978-83-7126-319-4.

6. Wstęp // W: Słownik nazw miejscowych Śląska polsko-niemiecki i niemiecko-polski = Wörterbuch der Ortsnamen in Schlesien polnisch-deutsch und deutsch-polnisch / Monika Choroś, Łucja Jarczak, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – S. 5–12. – ISBN 978-83-7126-319-4.

2014

1. Imiona i nazwiska Żydów śląskich jako językowe świadectwa mieszania się kultur i obyczajowości // W: Wieś śląska – zderzenie kultur / [red. tematyczni Michał Lis, Brygida Solga] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – (Studia Śląskie, ISSN 039-3355 ; t. 74). – Streszcz. ang., niem. – S. 131-142.
2. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 16, Wrzesień-Żyznów / pod red. … ; [t. przygot. … – kier., Monika Choroś, Łucja Jarczak] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2014. –198 s. ; 25 cm. – Bibliogr. – Wstęp także ang., niem. – ISBN 978-83-7126-300-2. – ISBN 978-83-7511-196-5.

3. Znaczenie toponomastykonu śląskiego dla interdyscyplinarnych badań regionalnych. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Polonica. – T. 24 (2014), s. 183-190.

4. Związki toponimii Ziemi Kłodzkiej z językiem i historią Czech. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Bohemistyka. – R. 14, nr 1 (2014), s. 48-63.

2013

1. Pragmatyczna działalność urzędowych organów nazewniczych w Polsce w okresie powojennym // W: Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Michała Lisa, Łucji Jarczak, Leokadii Drożdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : SIŚ, 2013. – S. 33-45. – ISBN 978-83-7126-299-9.

2. Die Ortsnamen der Niederlausitz Őstlich der Neisse / Ernst Eichler, Christian Zschieschang. – Stuttgart ; Leipzig, 2011. Rec. // Studia Śląskie. – T. 73 (2013), s. 183-188 : mapa.

2012

1. Związki naukowe i kontakty osobiste Władysława Nehringa z nauką polską i słowiańską w świetle jego listów prywatnych. – Streszcz. niem. – Bibliogr. // Onomastica Slavogermanica. – [T.] 30 (2012), s. 121-132.

2011

1. Nazwy obiektów handlowych jako obraz przemian ustrojowo-cywilizacyjnych
// W: Województwo opolskie 1950–2010 / pod red. nauk. Michała Lisa, Kazimierza
Szczygielskiego, Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw.
Instytut Śląski, 2011. – Bibliogr. – S. 223–240. – ISBN 978-83-7126-278-4. – ISBN
978-83-62105-99-1.

2. O polskich i niemieckich nazwach młynów na Śląsku // W: Wokół przemian
kulturowych i politycznych na Śląsku w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Bernarda
Linka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie
Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2011. – (Studia Śląskie, ISSN 039-3355 ; t. 70).
– Streszcz. ang., niem. – S. 115–124.

3. Przedmowa // W: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska.
T. 15, Wem–Wrzes / pod red. …, [t. przygot. … – kier., Monika Choroś, Łucja
Jarczak] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN
IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2011. – S. 5. – ISBN 978-83-7126-277-7. – ISBN 978-
-83-62105-96-0.

4–5. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 15, Wem–
–Wrzes / pod red. … ; [t. przygot. … – kier., Monika Choroś, Łucja Jarczak] ;
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw.
Instytut Śląski, 2011. – 154 s. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-277-7.
– ISBN 978-83-62105-96-0.

6. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska : bilans doświadczeń
// W: Encyklopedia Śląska i Śląsk w encyklopediach / pod red. Marka S. Szczepańskiego,
Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
w Opolu, Uniwersytet Śląski. – Opole : PIN IŚ ; Katowice : UŚ, 2011. – Streszcz. ang., czes., niem. – S. 112–130. – ISBN 978-83-7126-274-6. – ISBN 978-83-
-62105-85-4.

7. Związki naukowe i kontakty osobiste Władysława Nehringa z nauką polską i słowiańską w świetle jego listów prywatnych // “Onomastica Slavogermanica XXX”. Pod. red. Romany Łobodzińskiej; Uniwersytet Wrocławski − Wrocław; Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011 − S. 121−132; ISSN 0474-1471.

8. Zagadkowa nazwa śląska Kornowac // W: Chrematonimia jako fenomen współczesności / pod red. Marii Biolik, Jerzego Dumy. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011. – Streszcz. niem. – Bibliogr. – S. 445-456. – ISBN 978-83-7299-748-7.

2010

1. Łużyckie nazwiska odmiejscowe we współczesnej antroponimii polskiej //
W: Nazwy własne a społeczeństwo. T. 1, Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne,
Antroponimia / red. Romana Łobodzińska. – Łask : Oficyna Wydawnicza Leksem ; Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny, 2010. – (Onomastyka). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 329–339. – ISBN 978-83-60178-845-3.

2. Problematyka śląska w działalności Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów
Fizjograficznych : (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1989–2009) // W: Śląsk
Opolski w dobie transformacji od 1989 roku / pod red. nauk. Michała Lisa ; Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski.
– Opole : PIN IŚ, 2010. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355 ; t. 69). – Streszcz. ang., niem. – S. 195–215.

3. Uwagi o dawnych i współczesnych nazwach wodnych dorzecza Odry // W:
Region opolski jako pogranicze / pod red. nauk. Michała Lisa. – Opole : Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Stowarzyszenie Instytut Śląski, 2010. – (Śląsk
Opolski : środowisko, społeczeństwo, gospodarka, kultura, ISSN 0867-6070 ; 2010 nr 2/3). – S. [5]–10.

2009

1. Badania nad językiem polskim w Instytucie Śląskim (1934–2009) // W:
Instytut Śląski na przełomie wieków : miejsce i rola placówki w badaniach nad
Śląskiem / pod red. nauk. Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2009. –
(Studia Śląskie, ISSN 0039-3355 ; t. 68). – Streszcz. ang., niem. – S. 35–48.

2. Pochodzenie i znaczenie nazwy Śląsk w świetle dotychczasowych badań
// W: Silesia – de te fabula narratur : teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi
Lisowi / [rada nauk. Marek Masnyk i in.] ; Uniwersytet Opolski. – Opole : nakł.
Instytutu Politologii UO, 2009. – S. 41–48. – ISBN 978-83-7342-216-2.

3. Przedmowa // W: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska.
T. 14, Ściana–Weł / pod red. …, [t. przygot. … – kier., Monika Choroś, Łucja
Jarczak] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN
IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – S. 5–6. – ISBN 978-83-7126-248-7. – ISBN
978-83-62105-14-4.

4. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 14, Ściana–
Weł / pod red. … ; [t. przygot. … – kier., Monika Choroś, Łucja Jarczak] ;
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw.
Instytut Śląski, 2009. – 176 s. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-248-7. –ISBN 978-83-62105-14-4.

5. Grundlagen des Wőrterbuches „Geographische Namen Schlesiens” =
(Nazwy geograficzne Śląska) // Namenkundliche Informationen. – 95/96 (2009), s. 249–255.

dr hab. Brygida SOLGA, prof. IŚ

2022

90. Demografia na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1989: podsumowanie // W: Region czy regiony?: Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, redakcja naukowa rozdziałów Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, …, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2022. – Strony 209–215: tabele. – ISBN 978-83-963893-9-8.
91. Przedmowa / Józefina Hrynkiewicz, Bartosz Kuświk, … // W: Społeczeństwo w dobie przemian – studia interdyscyplinarne: księga jubileuszowa profesora Roberta Rauzińskiego / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Bartosz Kuświk, …; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Strony 9–14. – ISBN 978-83-7126-427-6.
92. Region czy regiony?: Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, redakcja naukowa rozdziałów Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, …, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2022. – 717, [3] strony: mapy; 25 cm. – Bibliografia przy rozdziałach. – Indeksy. – ISBN 978-83-963893-9-8.
93. Rivers in the lives of nations in their economy and politics / edited by Marek Sobczyński, Krystian Heffner, Andrzej Rykała, …; University of Łodź. Department of Political and Historical Geography and Regional Studies, Silesian Institute. – Łódź: University of Łódź. Department of Political and Historical Geography and Regional Studies; Opole: Silesian Institute, 2022. – 167 stron: fotografie, mapy, plany, tabele, wykresy; 24 cm. – (Region and Regionalism; No 14). – Bibliografia. – ISBN 978-83-7126-407-8.
94. Settlement systems of river valley regions: do they exist?: a few European examples / Krystian Heffner, …; University of Łódź. Department of Political and Historical Geography and Regional Studies, Silesian Institute. – Łódź: University of Łódź. Department of Political and Historical Geography and Regional Studies; Opole: Silesian Institute, 2022. – (Region and Regionalism ; No. 14). – Bibliografia. – Strony 97–111: mapy, tabele, wykresy. – ISBN 978-83-7126-407-8.
95. Społeczeństwo w dobie przemian – studia interdyscyplinarne: księga jubileuszowa profesora Roberta Rauzińskiego / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Bartosz Kuświk, …; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 370 stron: mapy, portret, tabele, wykresy; 25 cm. – Bibliografia prac Roberta Rauzińskiego na stronach 309–370 oraz bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. – ISBN 978-83-7126-427-6.
96. Sytuacja demograficzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1989: wprowadzenie // W: Region czy regiony?: Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, redakcja naukowa rozdziałów Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, …, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2022. – Strony 120–128: tabele. – ISBN 978-83-963893-9-8.
97. Ziemie Zachodnie i Północne – region czy regiony? / Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, …, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz // W: Region czy regiony?: Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, redakcja naukowa rozdziałów Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, …, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz. – Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2022. – Strony 12–15. – ISBN 978-83-963893-9-8.

2021

81. Pandemia COVID-19 i jej wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą kraju i regionów / Brygida Klemens, … // W: Region i rozwój regionalny w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. …, Brygida Klemens; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 88/89). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 431–449: mapy, tab., wykr.
82. Profesor Krystian Heffner – bibliografia prac / Bygida Klemens, … // W: Region i rozwój regionalny w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. …, Brygida Klemens; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 88/89). – S. 17–66.
83. Profesor Krystian Heffner – geograf, ekonomista, wybitny regionalista / …, Brygida Klemens; Instytut Śląski // W: Region i rozwój regionalny w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. …, Brygida Klemens; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 88/89). – S. 13–15.
84–85. Region i rozwój regionalny w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. …, Brygida Klemens, [red. tematyczni Bartosz Jan Kuświk, …]; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – 449 s.: faks., mapy, tab., wykr.; 24 cm. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 88/89). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr.
86. Rynek pracy jako obszar interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego: wpływ wybranych działań na poprawę sytuacji mieszkańców województwa opolskiego / Piotr Gibas, Krystian Heffner, Marek Korzeniowski, …, Teresa Sołdra-Gwiżdż / Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – 202 s.: mapy, tab., wykr; 24 cm. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-394-1.
87. Wielce Szanowny Panie Profesorze, Drogi Jubilacie / …, Brygida Klemens, Bartosz Jan Kuświk // W: Region i rozwój regionalny w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. …, Brygida Klemens; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 88/89). – S. 12.
Wokół zmagań o Śląsk (1918–1922). Cz. 2 / [red. tematyczni Piotr Pałys, …]; Instytut Śląski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: IŚ, 2019. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 85). – 203 s.: fot., nuty, tab.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Tekst część. niem. – Streszcz. ang., niem., pol. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

2020

126. Challenges to the state policy towards migration processes in Poland / Krystian Heffner, … // Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. – 2019, nr 8, s. 107–116.
127. Stan i perspektywy edukacji ustawicznej w województwie opolskim: rekomendacje działań. – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. // Studia Śląskie. – T. 86/87 (2020), s. 123–141, mapy, tab., wykr.
128. Studia Śląskie / Instytut Śląski; red. nacz. Bartosz Kuświk; [red. tematyczni Bartosz Kuświk, …]. – T. 86/87. – Opole: IŚ, 2020. – 195 s.: fot., pl., tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

2019

1. Doktor Habilitowany Kazimierz Szczygielski / Robert Rauziński, …// W: Wokół zmagań o Śląsk: (1918–1922). Cz. 2 / [red. tematyczni Piotr Pałys, …], Instytut Śląski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: IŚ; Wrocław: O”PiP”. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 85). – S. 201–203.

2. Wokół zmagań o Śląsk (1918–1922). Cz. 1 / [red. tematyczni Piotr Pałys, …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: PIN IŚ, 2019. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 84). – 191 s.: fot.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Tekst część. niem. – Streszcz. ang., niem., pol. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

3. Wokół zmagań o Śląsk (1918–1922). Cz. 2 / [red. tematyczni Piotr Pałys, …]; Instytut Śląski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. – Opole: IŚ, 2019. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 85). – 203 s.: fot., nuty, tab.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Tekst część. niem. – Streszcz. ang., niem., pol. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

2018

1. Doktor habilitowana Joanna Dybowska (1960–2018) / Andrzej Hanich, … // W poszukiwaniu tożsamości: grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 83). – S. 281–282.

2. Rola sytuacji demograficznej w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej w województwie opolskim: analiza na przykładzie powiatu nyskiego / …, Kazimierz Szczygielski // W: Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego i ekonomicznego miasta Nysa i powiatu nyskiego / pod red. nauk. Roberta Rauzińskiego, Tadeusza Pokusy, Tomasza Drewniaka; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. – Opole: Wydawnictwa WSZiA; Nysa: PWSZ, 2018. – (Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu).
– S. 104–116. – ISBN 978-83-946765-0-6.

3. Sowietyzacja Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej / [red. tematyczni Piotr Pałys, …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 82). – 269 s.: fot., tab.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

4. W poszukiwaniu tożsamości: grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku / [red. tematyczni Piotr Pałys, …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 83). – 285 s.: mapy, portr., tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

5. Współczesne procesy zachodzące na rynku pracy województwa opolskiego // W: W poszukiwaniu tożsamości: grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku / [red. tematyczni Piotr Pałys, …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 83). – S. 259–268: wykr.

2017

1. Bibliografia prac doktora habilitowanego Kazimierza Szczygielskiego // …, Ewa Golec // W: Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Robert Rauziński, …, Bernard Linek, [red. tematyczni Piotr Pałys, …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – S. 23–38.

2. Borderlands of nations, nations of borderlands: national, ethnic and religious minorities in the Polish space – selected issues / ed. by Krystian Heffner, …; University of Łódź. Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute – Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society. – Łodź; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2017. – 196 s.: fot., mapy, pl., tab.; 24 cm. – (Region and Regionalizm; No 13 vol. 2). – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-331-6.

3. Doktor habilitowany Kazimierz Szczygielski: geograf, demograf, polityk społeczny i regionalny / Robert Rauziński, … // W: Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Robert Rauziński, …, Bernard Linek, [red. tematyczni Piotr Pałys, …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – S. 15–21.

4. Działalność Stowarzyszenia Instytut Śląski w 2016 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2016 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2017 / [red. Bernard Linek]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – S. 53–54. – ISBN 978-83-7126-332-3.

5. Foreword / Krystian Heffner, … // W: Borderlands of nations, nations of borderlands: national, ethnic and religious minorities in the Polish space – selected issues / ed. by Krystian Heffner, …; University of Łódź. Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute – Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society. – Łodź; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2017. – (Region and Regionalizm; No 13 vol. 2). – Bibliogr. – S. 5–7. – ISBN 978-83-7126-331-6.

6. International migration and population decline in the regions with national minorities in Poland on the example of Opolskie Voivodeship / Krystian Heffner, … // W: Borderlands of nations, nations of borderlands: national, ethnic and religious minorities in the Polish space – selected issues / ed. by Krystian Heffner, …; University of Łódź. Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute – Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society. – Łodź; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2017. – (Region and Regionalizm; No 13 vol. 2). – Bibliogr. – S. 11–26: mapy, tab., wykr. – ISBN 978-83-7126-331-6.

7. Kościoły na Śląsku / red. nauk. Bernard Linek, Piotr Pałys; [red. tematyczni Piotr Pałys, …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 81). – 245 s.: faks., fot., tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

8. Migracje zagraniczne mieszkańców województwa opolskiego w latach 1990–2015 [Dokument elektroniczny]. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 1 (2017), s. 324–340: mapy.
Dostęp: 20.12. 2018 r.

9. Od redakcji / Robert Rauziński, …, Bernard Linek // W: Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Robert Rauziński, …, Bernard Linek, [red. tematyczni Piotr Pałys, …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – S. 13–14.

10. Popyt na pracę w województwie opolskim: skrót z raportu z badań / …, Olaf Gwiżdż; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Pracownia Badań Społecznych „Sondaż”. – Opole: PIN IŚ: WUP, 2017. – 37 s.

11. Sprawozdanie z działalności Zakładu Badań Regionalnych i Lokalnych w 2016 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2016 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2017 / [red. Bernard Linek]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – S. 40–43. – ISBN 978-83-7126-332-3.

12-13. Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Robert Rauziński, …, Bernard Linek, [red. tematyczni Piotr Pałys, …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – 247 s.: portr., mapy, tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISSN 0039-3355.

2016

1. „Drenaż mózgów” czy „deprecjacja kwalifikacji”?: ocena zjawiska w kontekście migracji zagranicznych // W: Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku / pod red. Roberta Rauzińskiego, …; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. – Opole: PIN IŚ, 2016. – Bibliogr. – S. 152–165: mapy, tab., wykr. – ISBN 978-83-7126-323-1.

2. Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych / red. nauk. Michał Lis, Piotr Pałys; [red. tematyczni Monika Choroś, …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 79). – 231 s.: fot., tab.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem., pol. – Tekst częśc. niem. – Bibliogr.

3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy instrumentem polityki rynku pracy w obszarze edukacji ustawicznej // Partia – naród – region: funkcjonowanie PZPR na Śląsku / [red. tematyczni Monika Choroś, …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 78). – S. 219–229: tab., wykr.

4. Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku / pod red. Roberta Rauzińskiego, …; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. – Opole: PIN IŚ, 2016. – 287 s.: mapy, tab., wykr.; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-323-1.

5. Partia – naród – region: funkcjonowanie PZPR na Śląsku / [red. tematyczni Monika Choroś, …]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole: PIN IŚ, 2016. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 78). – 241 s.: mapy, tab., wykr.; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr.

2015

1. The identification of transborder potentials to social and economic development on the Polish-Czech borderland / Krystian Heffner, … // W: Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage: practice in the field of the transborder heritage conservation / ed. by Krystian Heffner ; University of Łódź. Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute – Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society. – Łódź ; Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2015. – (Region and Regionalism ; No 12 vol. 2). – Bibliogr. – S. 11–24: mapy, tab. – ISBN 978-83-7126-312-5.

2. Migracje zagraniczne i ich znaczenie w kontekście prognozowanych przemian demograficznych w Polsce i w województwie opolskim // W: Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Streszcz. czes., niem. – S. 141–153: tab., wykr. – ISBN 978-83-7126-309-5.

3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Badań Regionalnych i Lokalnych w 2014 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2014 roku : sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – S. 34–38. – ISBN 978-83-7126-308-8.

2014

1. Demograficzne konsekwencje migracji / Agnieszka Fihel, … // W: Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski : raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk / aut. raportu Marta Anacka [i in.] ; koordynacja Krystyna Slany, … ; Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : KBnM PAN, 2014. – S. 18-22 : mapa, wykr. – ISBN 978-83-940012-0-9.

2. Ewolucja procesów migracyjnych na Śląsku Opolskim w kontekście europejskim : identyfikacja głównych tendencji na tle przemian demograficznych / Krystian Heffner, … // W: Śląsk a europejskie systemy społeczne i gospodarcze / [red. tematyczni Michał Lis, …] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 75). – Streszcz. ang., niem. – S. 71-87 : mapy., wykr.

3. The importance of international return migration in the rural development // W: Rural development and EU cohesion policy / ed. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner ; Polish Academy of Sciences. Comittee for Spatial Economy and Regional Planning. – Warsaw : Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2014. – (Studia Regionalia ; vol. 39). – Bibliogr. – S. 101-112. – ISBN 978-83-63563-46-2.

4. Polityka migracyjna Polski / Henryk Chałupczak, Grażyna Firlit-Fesnak, Magdalena Lesińska, … // W: Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski : raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk / aut. raportu Marta Anacka [i in.] ; koordynacja Krystyna Slany, … ; Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : KBnM PAN, 2014. – S. 56-60 : mapa, wykr. – ISBN 978-83-940012-0-9.

5. Zmieniająca się rola migracji zagranicznych w rozwoju regionów w Polsce / Krystian Heffner, … // W: Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski : raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk / aut. raportu Marta Anacka [i in.] ; koordynacja Krystyna Slany, … ; Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : KBnM PAN, 2014. – S. 42-44. – ISBN 978-83-940012-0-9.

6. Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski : raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk / aut. raportu Marta Anacka [i in.] ; koordynacja Krystyna Slany, … ; Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : KBnM PAN, 2014. – 75 s. : mapy, tab., wykr. ; 30 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-940012-0-9.

7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Badań Regionalnych oraz Pracowni Badań Społecznych w roku 2013 // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2013 roku : sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2014 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – S. 33-36. – ISBN 978-83-7126-304-0.
8. Wieś śląska – zderzenie kultur / [red. tematyczni Michał Lis, …] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – 224 s. : fot., mapa, tab., wykr. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

9. Wprowadzenie / Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Krystyna Slany, … // W: Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski : raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk / aut. raportu Marta Anacka [i in.] ; koordynacja Krystyna Slany, … ; Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : KBnM PAN, 2014. – S. 5-11. – ISBN 978-83-940012-0-9.

2013

1. Badania migracji zagranicznych w układzie regionalnym : (analiza na przykładzie województwa opolskiego) // W: Krajobrazy migracyjne Polski / pod red. Pawła Kaczmarczyka, Magdaleny Lesińskiej ; Ośrodek Badań nad Migracjami. – Warszawa : OBnM Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – Bibliogr. – S. 41-59. – ISBN 978-83-923898-8-0.

2. Features of a migration region – an analysis using the example of the Opolskie Voivodship / Krystian Heffner, … – Bibliogr. – Mapy, tab., wykr. – // Bulletin of Geography : Socio-economic Series. – No. 20 (2013), s. 43-58.

3. Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich // W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej : stare problemy i nowe wyzwania : (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) = Development of Rural Areas in Poland and the EU Cohesion Policy : Old Problems and New Challenges : (with Particular Regard to the Opolskie Voivodeship) / pod red. Krystiana Heffnera. – Warszawa : KPZK PAN, 2013. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; z. 154). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 129-137. – ISBN 978-83-63563-56-1.

4. Emigracje bliskie i dalekie : studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego / Barbara Cieślińska. – Białystok , 2012. Rec. // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. – R. 39, z. 2 (2013), s. 185-191.

2012

1. Granice Śląska – granice na Śląsku : ewolucja i współczesne wymiary / Krystian Heffner, … // W: Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie / pod red. Ryszarda Gładkiewicza, Teresy Sołdry-Gwiżdż, Marka S. Szczepańskiego ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich. Uniwersytet Warszawski. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski ; Wrocław : MCSŚ UW, 2012. – Streszcz. ang., czes., niem. – S. 127-142 : mapy. – ISBN 978-83-7126-291-3. – ISBN 978–83-7511-161-3.

2. Migracje zagraniczne a rozwój i regionalna polityka migracyjna = Foreign migration in the context of development and regional migration policy // Biuletyn Instytutu Zachodniego [Dokument elektroniczny] Nr 109, (2012), s. 1-5.

3. Regionalna polityka migracyjna : możliwości tworzenia, cele i obszary zainteresowań // W: Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035 : aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy / pod red. Roberta Rauzińskiego, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Rządowa Rada Ludnościowa. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ; Warszawa : RRL, 2012. – (II Kongres Demograficzny w Polsce ; t. 6). – S. 113-123 : mapy kolor., wykr. – ISBN 978-83-7126-290-6. – ISBN 978-83-60455-52-4.

4. Features of a migration region – an analysis using the example of the Opolskie Voivodship / Krystian Heffner, … . – Bibliogr. – Mapy, tab., wykr. – // Bulletin of Geography : Socio-economic Series. – No. 20 (2013), s. 43-58.

5. Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich // W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej : stare problemy i nowe wyzwania : (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) = Development of Rural Areas in Poland and the EU Cohesion Policy : Old Problems and New Challenges : (with Particular Regard to the Opolskie Voivodeship) / pod red. Krystiana Heffnera. – Warszawa : KPZK PAN, 2013. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; z. 154). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 129-137. – ISBN 978-83-63563-56-1.

6. Emigracje bliskie i dalekie : studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego / Barbara Cieślińska. – Białystok , 2012. Rec. // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. – R. 39, z. 2 (2013), s. 185-191.

2011

1.Doppelte Staatsbürgerschaft im Oppelner Schlesien // Inter Finitimos :
Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte. – 8 (2010, dr. 2011),
s. 192–201.

2. Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze
// W: Wokół przemian kulturowych i politycznych na Śląsku w XIX i XX wieku
/ pod red. nauk. Bernarda Linka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2011. – (Studia Śląskie,
ISSN 039-3355 ; t. 70). – Streszcz. ang., niem. – S. 93–112 : tab.

3. Historical Silesia in the European Union structures / Krystian Heffner, …
// W: Historical regions in the structures of European Union : historical divisions
of the territory in Central Europe and in different states of the world / ed. by … ;
University of Łódź. Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental
Research Institute – Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society.
– Łódź ; Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Wydaw. Instytut
Śląski, 2011. – (Region and Regionalism ; No. 10 vol. 2). – Bibliogr. – S. 37–58 :
mapy, tab., wykr. – ISBN 978-83-7126-269-2. – ISBN 978-83-62105-62-5.

2010

1. Dokumentacja niemiecka / wybór i oprac. … // W: Region opolski jako
pogranicze / pod red. nauk. Michała Lisa. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski : Stowarzyszenie Instytut Śląski, 2010. – (Śląsk Opolski : środowisko,
społeczeństwo, gospodarka, kultura, ISSN 0867-6070 ; 2010 nr 2/3). –
S. 83–85.

2. Dokumentacja niemiecka / wybór i tł. tekstów … // W: Historyczne i współczesne
czynniki infrastrukturalne rozwoju regionu opolskiego / pod red. nauk. Wiesława
Drobka. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Stowarzyszenie
Instytut Śląski, 2010. – (Śląsk Opolski : środowisko, społeczeństwo,
gospodarka, kultura, ISSN 0867-6070 ; 2010 nr 1). – S. 76–78.

3. Dokumentacja niemiecka / wybór i tł. tekstów … // W: Województwo
opolskie : administracja i społeczeństwo / pod red. nauk. Teresy Sołdry-Gwiżdż,
Michała Lisa. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2010. –
(Śląsk Opolski : środowisko, społeczeństwo, gospodarka, kultura, ISSN 0867-6070
; 2010 nr 4). – S. 80–82.

4. „Historical Regions the Structures of European Union” = (Regiony historyczne
w strukturach Unii Europejskiej) Głubczyce–Opawa, 22.–24.09.2010 r. /
Krystian Heffner, … // W: Region opolski jako pogranicze / pod red. nauk. Michała
Lisa. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski : Stowarzyszenie
Instytut Śląski, 2010. – (Śląsk Opolski : środowisko, społeczeństwo, gospodarka,
kultura, ISSN 0867-6070 ; 2010 nr 2/3). – S. 75–77.

2009

1. Evolution of social, cultural and economic processes in border regions
: (using the example of Opole Silesia) / Krystian Heffner, … // W: Historical regions
divided by the borders : general problems and regional issue / ed. by Marek
Sobczyński ; University of Łódź. Department of Political Geography and Regional
Studies, Governmental Research Institute – Silesian Institute in Opole, Silesian Institute
Society. – Łódź ; Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski :
Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – (Region and Regionalism ; No. 9 vol. 1). – Bibliogr.
– S. 137–145. – ISBN 978-83-7126-247-0. – ISBN 978-83-62105-04-5.

2. Migracje powrotne Polaków i ich ocena z punktu widzenia współczesnych
tendencji migracyjnych // W: Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym,
gospodarczym i środowiskowym / pod red. nauk. Krzysztofa Malika ; Politechnika
Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa
Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju PAN. – Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. –
(Rozwój Regionalny). – Streszcz. ang. – S. 310–322 : tab, wykr. – ISBN 978-83-
-62105-11-3.

3. Problematyka badań geograficzno-przestrzennych w pracach Instytutu
Śląskiego w Opolu / Wiesław Drobek, …, Kazimierz Szczygielski // W: Instytut
Śląski na przełomie wieków : miejsce i rola placówki w badaniach nad Śląskiem
/ pod red. nauk. Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ, 2009. – (Studia
Śląskie, ISSN 0039-3355 ; t. 68). – Streszcz. ang., niem. – S. 71–89.

4. Przedmowa // W: Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym
/ pod red. nauk. … ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu. Centrum Badań Migracji Zagranicznych. – Opole :
PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – S. 7. – ISBN 978-83-7126-253-1. – ISBN
978-83-62105-15-1.

5. Struktura społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w latach 1989–
–2008 : przegląd badań i analiz / Krystian Heffner, … // W: Przedsiębiorstwa jutra
: prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim : metodologia
i narzędzia badawcze / pod red. nauk. Krzysztofa Malika. – Opole : Pro Media
: Politechnika Opolska : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2009.
– S. 9–37 : tab., wykr. kolor.

6. Śląsk Opolski jako region migracyjny // W: Colloquium Opole 2008 :
otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji / pod red. Krystiana
Heffnera, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu, Osteuropa-Institut Regensburg. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut
Śląski, 2009. – (Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI
wieku). – Bibliogr. – S. 28–45 : mapy, tab. – ISBN 978-83-7126-251-7. – ISBN
978-83-62105-10-6.

7. Wprowadzenie // W: Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym
/ pod red. nauk. … ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu. Centrum Badań Migracji Zagranicznych. – Opole
: PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – S. 8–11. – ISBN 978-83-7126-253-1.
– ISBN 978-83-62105-15-1.

8.Współczesna mobilność Polaków a regionalny kontekst procesów migracyjnych
/ Krystian Heffner, … W // : Zmieniająca się rola migracji w rozwoju
regionalnym / pod red. nauk. … ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. Centrum Badań Migracji Zagranicznych.
– Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – Bibliogr. – S. 15–33 : tab.,
wykr. – ISBN 978-83-7126-253-1. – ISBN 978-83-62105-15-1.

9.Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Śląska Opolskiego /
Krystian Heffner, … // W: Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście
kryzysu i procesów demograficznych / pod red. nauk. Agaty Zagórowskiej ; Politechnika
Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Katedra Rynku Pracy
i Kapitału Ludzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. – Opole : Wydaw. Instytut
Śląski, 2009. – Bibliogr. – S. 100–113 : wykr. – ISBN 978-83-62105-07-6.

10. Wybrane publikacje prof. dra hab. Krystiana Heffnera dotyczące problematyki
migracyjnej // W: Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym /
pod red. nauk. … ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy –
Instytut Śląski w Opolu. Centrum Badań Migracji Zagranicznych. – Opole : PIN IŚ
: Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – S. 194–196. – ISBN 978-83-7126-253-1. – ISBN
978-83-62105-15-1.

11. Wybrane publikacje prof. dra hab. Roberta Rauzińskiego dotyczące problematyki
migracyjnej // W: Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym /
pod red. nauk. … ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy –
Instytut Śląski w Opolu. Centrum Badań Migracji Zagranicznych. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – S. 197–199. – ISBN 978-83-7126-253-1. – ISBN
978-83-62105-15-1.

12. Wyjazdy zarobkowe z regionu opolskiego w świetle najnowszych badań
migracyjnych // W: Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym / pod
red. nauk. … ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu. Centrum Badań Migracji Zagranicznych. – Opole : PIN IŚ :
Wydaw. Instytut Śląski, 2009. – Bibliogr. – S. 82–96. – ISBN 978-83-7126-253-1.
– ISBN 978-83-62105-15-1.

13. Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym / pod red. nauk.
… ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
w Opolu. Centrum Badań Migracji Zagranicznych. – Opole : PIN IŚ : Wydaw.
Instytut Śląski, 2009. – 204, [4] s. : il., mapy (w tym kolor.), portr. kolor., tab.,
wykr. ; 24 cm. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-253-1. – ISBN
978-83-62105-15-1.

mgr Piotr SOLGA

2022

98. Gazeta Graniczna: w stulecie powrotu części Górnego Śląska do Polski przez Instytut Śląski wydana / autorzy projektu Krzysztof Kleszcz, … // 24 września 2022, numer 5 (1922–2022).

2020

129. Das Schlesische Institut // W: Jahrbuch Polen 2021. Bd. 32, Oberschlesien / Red. Andrzej Kaluza, Julia Röttjer, Dorothea Traupe. – Wiesbaden: Deutsches Polen-Institut Harrassowitz Verlag, 2021. – S. 134–135. – ISBN 978-3-447-11618-3.

2017

1. Pomnik bojownikom o polskość Śląska Opolskiego – przemiany znaczeń „opolskiej Nike” // Kwartalnik Opolski. – 2017, nr 2/3, s. 191–199.

2. Promocja i obsługa multimedialna w 2016 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2016 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2017 / [red. Bernard Linek]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – S. 51–52. – ISBN 978-83-7126-332-3.

2016

1. Społeczno-polityczny kontekst odnawialnych źródeł energii w niemieckim, łużyckim regionie odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. – Streszcz. ang. – Bibliogr. – Tab. // Pro Lusatia: Opolskie Studia Łużyczoznawcze. – T. 14 (2015) [dr. 2016], s. 118–137.

2015

1. Granice Unii Europejskiej: dyskusja panelowa / oprac. Marek Mazurkiewicz, Magdalena Moj, …, Mateusz Maliński // W: Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 221–240. – ISBN 978-83-7126-309-5.

2-3. Indeks nazw geograficznych ; Indeks osób // W: Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku: praca zbiorowa / pod red. Bernarda Linka, Andrzeja Michalczyka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu . – Opole: PIN IŚ, 2015. – S. 473–480 ; S. 463–472. – ISBN 978-83-7126-306-4.

4. Pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego ; Urodziny Hitlera // W: Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku: praca zbiorowa / pod red. Bernarda Linka, Andrzeja Michalczyka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu . – Opole: PIN IŚ, 2015. – Bibliogr. – S. 436–439: faks., fot. kolor. ; S. 349–353: faks., fot. – ISBN 978-83-7126-306-4.

5. Promocja i obsługa multimedialna w 2014 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2014 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – S. 47–48. – ISBN 978-83-7126-308-8.

2013

1. Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska w XIX i XX w. : (charakterystyka projektu badawczego) / Bernard Linek, … // Studia Śląskie. – T. 72 (2013), s. 177-185.

2. Koniec starego świata – początek nowego : społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej : źródła i metody : materiały z konferencji naukowej, Gliwice 20-22 czerwca 2013 r. / oprac. Bernard Linek, Sebastian Rosenbaum, Kai Struve ; oprac. dyskusji … ; organizatorzy Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Katowicach, Martin – Luther – Universität Halle – Wittenberg, Muzeum w Gliwicach, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole, 2013. – 146 s. – Tekst częśc. niem., częśc. równol. pol., ang. – Bibliogr., pdf, https://instytutslaski.pl/wp-content/uploads/2013/11/Materialy_pokonferencyjne_Koniec_starego_swiata….pdf (dostęp: 13.03.2014).

mgr Krzysztof STECKI

99. Artyleria w III powstaniu śląskim – aspekty techniczne. – Ilustracje. – Fotografie. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia // Studia Śląskie. – Tom 90 (2022), strony 167–193.
100. Indeks nazw miejscowych // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa Agata Haas, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Streszczenie angielskie, niemieckie. – Bibliografia. – Strony 267–278. – ISBN 978-83-7126-419-1.
101. Indeks osobowy // W: Colloquium Opole 2021: wspólny mit czy źródło sporu politycznego? : dziedzictwo opozycji antykomunistycznej z trójstronnej polsko-czesko-niemieckiej perspektywy = Colloquium Opole 2021= Ein gemeinsamer Mythos oder Quelle politischer Auseinandersetzung? : das Erbe der antikommunistischen Opposition aus dreigliedriger polnisch-tschechisch-deutscher Perspektive / pod redakcją Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Strony 187–192. – ISBN 978-83-7126-414-6.
102. Indeks osobowy // W: Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej: Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. [Cz.] 2, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa Agata Haas, Piotr Pałys; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – Strony 255–266. – ISBN 978-83-7126-419-1.
103. Wojciech Kóčka (1911–1965): łużycki działacz narodowy i polski uczony: [informator do wystawy] / [projekt …]; Instytut Śląski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Archeologii, Pro Lusatia – Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – [16] stron: fotografie, plan; 23 cm. – Bibliografia.

dr hab. Kazimierz SZCZYGIELSKI, prof. PIN–IŚ

2018

1. Procesy i struktury demograficzne w województwach śląskich w świetle integracji demograficznej w latach 1945–2018 / Maria Grygierczyk, Robert Rauziński, … // W: W poszukiwaniu tożsamości: grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku / [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 83). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 145–162: tab.

2. Przemiany demograficzne w województwie opolskim w latach 1945–2015 [Dokument elektroniczny]. – Streszcz. ang. – Bibliogr. / Joanna Dybowska, … // Rocznik Ziem Zachodnich. – T. 2 (2018), s. 24–54: mapa, tab.

3. Rola sytuacji demograficznej w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej w województwie opolskim: analiza na przykładzie powiatu nyskiego / Brygida Solga, … // W: Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego i ekonomicznego miasta Nysa i powiatu nyskiego / pod red. nauk. Roberta Rauzińskiego, Tadeusza Pokusy, Tomasza Drewniaka; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. –Opole: Wydawnictwa WSZiA; Nysa: PWSZ, 2018. – (Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu). –
S. 104–116. – ISBN 978-83-946765-0-6.

2017

1. Opolska Specjalna Strefa Demograficzna // W: Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 13 / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska; Rządowa Rada Ludnościowa. – Warszawa: RRL, 2017. – Bibliogr. – S. 88–103: mapa, tab., wykr. – ISBN 978-83-7027-657-7.

2. Polacy, Czesi i Niemcy we współczesnych migracjach międzynarodowych w Europie / Joanna Dybowska, … // W: Colloquium Opole 2016: Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji = Colloquium Opole 2016: Polen, Deutschland, Tschechien und die Herauforderungen von Migration und Integration / pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, Magdaleny Moj; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Bibliogr. – Streszcz. pol., czes., niem. – S. 268–303: wykr. – ISBN 978-83-7126-333-0.

2016

1. Mój Śląsk – moje spotkanie ze Śląskiem // W: Śląsk jest jakiś inny… – Opole: nakł. własny Robert Rauziński, 2016. – S. 81–98. – ISBN 978-83-7511-244-3.

2. Opole jako ośrodek szkolnictwa wyższego i jego wpływ na regionalny rynek pracy // W: Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku / pod red. Roberta Rauzińskiego, Brygidy Solgi; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. – Opole: PIN IŚ, 2016. – Bibliogr. – S. 90–104: mapy, tab., wykr. – ISBN 978-83-7126-323-1.

2015

1. Opinia w sprawie metodologii badań spisowych w aspekcie etnicznym // W: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / pod red. nauk. Sławomira Łodzińskiego, Katarzyny Warmińskiej, Grzegorza Gudaszewskiego. – Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar, 2015. – Bibliogr. – S. 160–186. – ISBN 978-83-7383-735-5.

2014

1. Poziom wykształcenia społeczeństwa Śląska Opolskiego na tle kraju w świetle sytuacji demograficznej w latach 2002-2011 / Robert Rauziński, … ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej. Sekcja Regionalnych Badań Społecznych, Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. – Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2014. – 79 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-64056-78-9.

2. Stan i perspektywa zmian w grupie ludności w wieku poprodukcyjnym jako wyzwanie dla programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim // W: Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego / red. Marta Rostropowicz-Miśko, Kamila Kasperska-Kurzawa. – Opole ; Łubowice : Wydaw. Editio Silesia, 2014. – (Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě ; nr 8). – S. 101-112. – ISBN 978-83-930417-7-0.

2013

1. Opole w sieci miast europejskich // W: Colloquium Opole 2012 : miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej : Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku / pod red. Markusa Bauera, Moniki Choroś, Bernarda Linka, Michała Lisa ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2013. – ( Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku). – Streszcz. niem. – S. 193-216 : mapy, tab., wykr. – ISBN 978-83-7126-295-1.

2. Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego / Robert Rauziński, … ; [Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu]. – Opole : Stowarzyszenie Instytut Śląski : PIN IŚ, 2013. – 118 s., [32] s. tabl. kolor. : mapy, tab. ; 24 cm. – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-297-5.

dr inż. Katarzyna WIDERA

2015

1. Skład Rady Naukowej i zatrudnienie w 2014 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2014 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – S. 5–7: tab. – ISBN 978-83-7126-308-8.

2014

1. 80 lat Instytutu Śląskiego / pod red. … ; wybór i koncepcja materiału ilustracyjnego Leokadia Drożdż, Bernard Linek ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2014. – 117, [1] s. : il., portr. ; 17 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-305-7. – ISBN 978-83-7511-202-3.

2. Skład Rady Naukowej i zatrudnienie w 2013 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2013 roku : sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2014 / [red. …] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – S. 5-7 : tab. – ISBN 978-83-7126-304-0.
3. Słowo wstępne // W: 80 lat Instytutu Śląskiego / pod red. … ; wybór i koncepcja materiału ilustracyjnego Leokadia Drożdż, Bernard Linek ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski, 2014. – S. 7-9. – ISBN 978-83-7126-305-7. – ISBN 978-83-7511-202-3.

4. Wybrane aspekty specjalizacji województwa opolskiego w kontekście wskazania smart specialisation (na przykładzie rolnictwa) / Mirosława Szewczyk, …, Agnieszka Tłuczak // W: Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012 : wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego : praca zbiorowa / pod red. nauk. Kornelii Polek-Duraj. – Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2014. – (Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 380). – Streszcz. ang. – Bibliogr. – S. 107-131 : tab., wykr. – ISBN 978-83-64056-63-5.

2013

1. The Relationship between Unemployment and Entrepreneurship : A Case of Opolskie Voivodship /Mirosława Szewczyk,…,Rafał Parvi //w: ARSA / EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013.-S.156-159. ISBN 978-80-554-0825-5, ISSN 1338-9831.

2. The importance of multicultural education in the normative dimension, the process of shaping the identity of the individual/Małgorzata Wróblewska,…//w: The Identity: Global, European and Local Perspective:Anthology/red. Wanda Musialik /Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,2013.-ISBN 978 83 64056 40 6.

mgr Robert WIECZOREK

2022

104. Colloquium Opole 2021: wspólny mit czy źródło sporu politycznego? : dziedzictwo opozycji antykomunistycznej z trójstronnej polsko-czesko-niemieckiej perspektywy = Colloquium Opole 2021= Ein gemeinsamer Mythos oder Quelle politischer Auseinandersetzung? : das Erbe der antikommunistischen Opposition aus dreigliedriger polnisch-tschechisch-deutscher Perspektive / pod redakcją Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas, …; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 192 strony; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tytuł równoległy czeski, niemiecki. – Tekst częściowo czeski, niemiecki. – Streszczenie czeskie, niemieckie, polskie. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-414-6.

2021

88. Colloquium Opole 2020: od konfrontacji przez normalizację do pojednania i dobrego sąsiedztwa: polsko-czesko-niemiecki kompleks sąsiedztwa w rocznicę traktatów granicznych = Colloquium Opole 2010: von der Konfrontation über Normalisierung bis hin zu Versöhnung und guter Nachbarschaft: polnisch-tschechisch-deutscher Nachbarschaftskomplex im Jubiläumsjahr der Grenzverträge / pod red. Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – 150, [1] s.: fot., tab.; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes., niem. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-399-6.
89. Od redakcji // W: Colloquium Opole 2020: od konfrontacji przez normalizację do pojednania i dobrego sąsiedztwa: polsko-czesko-niemiecki kompleks sąsiedztwa w rocznicę traktatów granicznych = Colloquium Opole 2010: von der Konfrontation über Normalisierung bis hin zu Versöhnung und guter Nachbarschaft: polnisch-tschechisch-deutscher Nachbarschaftskomplex im Jubiläumsjahr der Grenzverträge / pod red. Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2021. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 13–18. – ISBN 978-83-7126-399-6.

2020

130. Integracja wokół regionalnych celów rozwojowych. Dyskurs wykorzystywania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim // Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. – 2019, nr 8, s. 183–206.
……………………………………
131. Colloquium Opole 2019: konferencja pokoju z 1919 roku: jak tworzono ład wersalski = Colloquium Opole 2019: Friedenskonferenz von 1919: wie enststand die Versailler Ordnung / pod red. Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas, …; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – 216, [1] s.: tab.; 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-364-4.
132. Indeks osobowy / Agata Haas, … // W: Colloquium Opole 2019: konferencja pokoju z 1919 roku: jak tworzono ład wersalski = Colloquium Opole 2019: Friedenskonferenz von 1919: wie enststand die Versailler Ordnung / pod red. Marka Mazurkiewicza, …, Roberta Wieczorka; Instytut Śląski. – Opole: IŚ, 2020. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 210 –216. – ISBN 978-83-7126-364-4.

2018

1. Colloquium Opole 2017: w 500-lecie reformacji: dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa / Agata Haas, … // Przegląd Zachodni. – 2018, nr 1, s. 257–259.

2. Colloquium Opole 2017: w 500-lecie reformacji: dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa / pod red. Agaty Haas, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, …, słowem wstępnym opatrzył Michał Lis; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – 228, [2] s., [12] s. tabl.: il. kolor., mapy, tab. – 24 cm. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – Także tyt. równol. czes. – Tekst częśc. czes., niem. – Streszcz. czes., niem., pol. – Bibliogr., netogr. przy rozdz. – Indeks. – ISBN 978-83-7126-337-8.

3. Indeks // W: Colloquium Opole 2017: w 500-lecie reformacji: dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa / pod red. Agaty Haas, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, …, słowem wstępnym opatrzył Michał Lis; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 221–228. – ISBN 978-83-7126-337-8.

4. Od redakcji // W: Colloquium Opole 2017: w 500-lecie reformacji: dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa / pod red. Agaty Haas, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka, …, słowem wstępnym opatrzył Michał Lis; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2018. – (Colloquium Opole: Polacy – Niemcy – Czesi: sąsiedztwo w XXI wieku). – S. 18–24. – ISBN 978-83-7126-337-8.

2017

1. Działalność wydawnicza w 2016 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2016 roku : sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2017 / [red. Bernard Linek]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – S. 47–48. – ISBN 978-83-7126-332-3.

2. Tożsamość regionu i więzi społeczne województwa opolskiego w świetle programu Specjalnej Strefy Demograficznej // W: Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Robert Rauziński, Brygida Solga, Bernard Linek, [red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga]; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355; t. 80). – Streszcz. ang., niem. – Bibliogr. – S. 221–236: il.

3. Wyzwania rozwojowe w dokumentach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – Komponent EFS // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2017, nr 12, s. 89–97.

2016

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Opolskiego: działania edukacyjne europejskiej polityki społecznej w regionie: potrzeba badań // W: Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku / pod red. Roberta Rauzińskiego, Brygidy Solgi; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. – Opole: PIN IŚ, 2016. – Bibliogr. – S. – 258–269. – ISBN 978-83-7126-323-1.

2015

1. Działalność wydawnicza w roku 2014 roku // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2014 roku: sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – S. 43–44. – ISBN 978-83-7126-308-8.

2. Problemy społeczne na Śląsku w świetle regionalnych strategii rozwoju // W: Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku: pamięć historyczna a polityka / Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2015. – (Studia Śląskie, ISSN 0039-3355, t. 77). – Streszcz. ang., niem. – S. 219–232: tab.

2014

1. Działalność wydawnicza w roku 2013 // W: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2013 roku : sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2014 / [red. Bernard Linek] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – S. 41. – ISBN 978-83-7126-304-0.

2013

1. Konstruowanie problemu i poszukiwania tropów wyjaśniających w pracy doktorskiej w kontekście różnych wizji socjologii : dylematy i wybory // W: Opolszczyzna – Instytut Śląski – socjologiczne warsztaty doktoranckie / pod red. Krzysztofa Frysztackiego ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : SIŚ : PIN IŚ, 2013. – S. 71-83. – ISBN 978-83-7126-296-8.

prof. dr hab. Bogusław WYDERKA

2017

1-2. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 16, (Krawcowa–Kyzia) / red. nauk. …; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, Agata Haas, Anna Jedynak, Krzysztof Kleszcz, Marzena Muszyńska, Kamila Nowak, …; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2017. – XXXI, 275 s. : mapa; 24 cm + 1 płyta CD ROM. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-334-7.

2016

1. Słownik gwar śląskich // W: Słowiańskie słowniki gwarowe: tradycja i nowatorstwo / pod red. Doroty Krystyny Rembiszewskiej; Instytut Slawistyki PAN, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. – Warszawa: IS PAN; Łomża: ŁTN, 2016. – (Dialektologia Słowiańska; t. 1). – Bibliogr. – S. 304–316. – ISBN 978-83-86175-98-7. – ISBN 978-83-64031-42-7.

2-3. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 15, (Klacza–Krawatka) / red. nauk. …; zespół aut. Agata Haas, Małgorzata Iżykowska, Anna Jedynak, Krzysztof Kleszcz, Kamila Nowak, …; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole: PIN IŚ, 2016. – XXXI, [1], 392 s.: mapa; 24 cm + 1 płyta CD ROM: Słownik gwar śląskich. T. 14–15. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-321-7.

2015

1. Druga wojna światowa na Śląsku: antecedencje, przebieg, konsekwencje / pod red. Stanisława Senfta, [red. tematyczni Piotr Madajczyk, Stanisław Senft, …] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2015. – 235 s.: portr., tab. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Tekst częśc. czeski. – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

2. Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku: pamięć historyczna a polityka / [red. tematyczni Piotr Madajczyk, Stanisław Senft, …] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2015. – 256 s.: mapy, tab., wykr. ; 24 cm. – Także tyt. równol. ang., niem. – Spis treści także ang., niem. – Bibliogr. – Streszcz. ang., niem. – ISSN 0039-3355.

3-4. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 14, (K – Klacz) / red. nauk. … ; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, Anna Jedynak, Krzysztof Kleszcz, Marzena Muszyńska, Kamila Nowak, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2015. – XXXI, [1], 288 s. : mapa ; 24 cm + 1 płyta CD ROM: Słownik gwar śląskich. T. 1–13. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-310-1.

2014

1. Dynamika zmian językowych na Śląsku // W: Wieś śląska – zderzenie kultur / [red. tematyczni Michał Lis, Brygida Solga] ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ, 2014. – (Studia Śląskie, ISSN 039-3355 ; t. 74). – Streszcz. ang., niem. – S. 143-149.

2. O dawnej gwarze Sułkowa // W: Feliks Steuer : życie i dzieło człowieka pogranicza : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Kiziaka. – Zabrze : Wydaw. Illustris, 2014. – S. 27-40. – ISBN 978-83-936911-8-0.

2012

1-2. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 13, (Hyro – jużyneczki) / red. nauk. … ; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, Anna Jedynak, Krzysztof Kleszcz, Marzena Muszyńska, … ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. – Opole : PIN IŚ : EDJ Edytorstwo, 2012. – XXX, 202 s. : mapa ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7126-287-6. – ISBN 978-83-86762-53-8.

3. Granice dialektu śląskiego // W: Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie / pod red. Ryszarda Gładkiewicza, Teresy Sołdry-Gwiżdż, Marka S. Szczepańskiego ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich. Uniwersytet Warszawski. – Opole : PIN IŚ : Wydaw. Instytut Śląski ; Wrocław : MCSŚ UW, 2012. – Streszcz. ang., czes., niem. – Bibliogr. – S. 57-75 : mapa. – ISBN 978-83–7126-291-3. – ISBN 978-83-7511-161-3.

2011

1. Leksykon gwar śląskich // W: Encyklopedia Śląska i Śląsk w encyklopediach
/ pod red. Marka S. Szczepańskiego, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Śląski. – Opole : PIN IŚ ;
Katowice : UŚ, 2011. – Streszcz. ang., czes., niem. – S. 90–111. – ISBN 978-83-
-7126-274-6. – ISBN 978-83-62105-85-4.

2–3. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 12,
(I. ha–hyrnie) / red. nauk. … ; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, Anna Jedynak,
Krzysztof Kleszcz, Marzena Muszyńska, … ; Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ : EDJ
Edytorstwo, 2011. – XXIX, [1], 153, [1] s. : mapa ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN
978-83-7126-279-1. – ISBN 978-83-86762-52-1.

2010

1. Gdy dialekt staje się językiem. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Rozprawy
Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Językowe. – T. 55 (2010), s. 285–292.

2009

1-2. Słownik gwar śląskich = A dictionary of Silesian dialects. T. 11,
(gościniec–gźmija) / red. nauk. … ; zespół aut. Małgorzata Iżykowska, Krzysztof
Kleszcz, Danuta Lech-Kirstein, Lidia Przymuszała, … ; Państwowy Instytut Naukowy
– Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski. – Opole : PIN IŚ :
EDJ Edytorstwo, 2009. – XLII, [2], 130, [1] s. : mapa ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN
978-83-7126-258-6. – ISBN 978-83-86762-45-3.

3. Z badań nad słownictwem gwar śląskich : (łaczny, mata, ktać, okropny,
oszydzić i pochodne) // W: Silesia – de te fabula narratur : teksty ofiarowane
Profesorowi Michałowi Lisowi / [rada nauk. Marek Masnyk i in.] ; Uniwersytet
Opolski. – Opole : nakł. Instytutu Politologii UO, 2009. – S. 401–405. – ISBN
978-83-7342-216-2.

mgr Aleksandra ZARĘBA

2022

105. [Kalendarz na rok] 2022 / koncepcja Leokadia Drożdż; autorzy haseł Leokadia Drożdż, Michał Pelczarski, …; Instytut Śląski. – Opole: Instytut Śląski, 2022. – 368 stron: ilustracje; 21 cm. – ISBN 978-83-7126-403-0.

Font Resize
Kontrast