Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Laureaci i wyróżnienia

Przeskocz do: Laureaci | Wyróżnienia

LAUREACI

2022
mgr Michał Sośnik: Dzieje kościoła i parafii pw. św. Jana Nepomucena w Sławicach (1929–1985–2018), Uniwersytet Opolski, promotor: ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO

2021
Kapituła nie przyznała Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków

2020

mgr Adam Szczepaniec: Odbudowa zamku legnickiego po pożarze w roku 1711. Przyczynek do badań nad architekturą śląską początku XVIII wieku, Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. dr hab. Piotr Krasny

2019

mgr Adam Szczepaniec: Dwór książąt legnickich w latach 1547–1596 na podstawie dzieł Hansa von Schweinichena, źródeł rękopiśmiennych i drukowanych, Uniwersytet Jagielloński, promotor: dr hab. Adam Perłakowski

2018

mgr Klara Sakiewicz: Życie religijne w Festung Breslau, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW.

mgr Tania Matelova: Zaolzie oczyma mediów mniejszości. Analiza wybranych zagadnień historycznych i społecznych dotyczących Śląska Cieszyńskiego na podstawie artykułów „Głosu Ludu” i „Zwrotu”, Uniwersytet Karola w Pradze, promotor: mgr. Renata Rusin-Dybalska, Ph.D.

2017

mgr Anna Gibińska : Obrazy codzienności w relacjach autobiograficznych mieszkańców Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotor: prof. zw. dr hab. Halina Rusek.

mgr Michał Guz : Klub piłkarski Śląsk Wrocław (1947–1989), Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kaszuba.

2016

mgr Marek Panuś : Matka górnośląskich zborów. Parafia ewangelicka w Tarnowskich Górach w latach 1742–1945, Uniwersytet Opolski, promotor: dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO.

2015

Aneta Piszczek : Pieczęcie księżnych i księżniczek górnośląskich z linii opolskiej, Uniwersytet Opolski, promotor: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

2014

Marcin Wądołowski : Muzeum Śląskie w Katowicach – między tradycją, współczesnością i przyszłością, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr hab. Jacek Dębicki, prof. nadzw.

2013

Kamil Kotas : Dzieje Chałupek 1742-1918, Uniwersytet Wrocławski, promotor : dr hab. Elżbieta Kościk, prof. UWr.

2012

Patrycja Bień : Realizacja praw mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w świetle zapisów polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Uniwersytet Opolski, promotor : dr hab. Aleksandra Trzcielińska – Polus, prof. UO

2011

Katarzyna Szawan : Rola gospodarcza kobiet na Śląsku do końca XIV wieku w świetle dokumentów pergaminowych przechowywanych na Górnym Śląsku, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

2010

Patrycja Kniejska : Determinanty uczestnictwa w działalności społeczno-kulturalnej seniorów-mieszkańców ziemi oleskiej, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Zenon Jasiński

2009

Anita Gromada : Życie umysłowe i elity intelektualne średniowiecznego Koźla, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

2008

Anna Hreczuch : Patriotyzm w twórczości Konstantego Damrota – droga do centrum polszczyzny, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Krystyna Kossakowska Jarosz

2007

Krzysztof Gil : Śląski ruch autonomiczny – regionalizm czy separatyzm, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Michał Lis

2006

Rafał Gorzolka : Ślązak od kuchni. Z historii kultury żywienia, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz

2005

Wojciech Szwed : Dzieje linii kolejowej Kłodzko-Wałbrzych (1880-1912), Uniwersytet Wrocławski, promotor : prof. dr hab. Jan Kęsik

2004

Wojciech Raczkowski : Górny Śląsk – regionalizm i separatyzm, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Michał Lis

2003

Monika Kopka : Powstanie i rozwój uposażenia klasztoru Norbertanek w Czarnowąsach do końca XIV wieku na tle przemian osadniczo-gospodarczych Śląska Górnego, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Anna Pobóg Lenartowicz

2002

Marta Walczak : Kształtowanie się powojennego oblicza Wałbrzycha – przemiany społeczno-polityczne w latach 1945-1948, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Marek Masnyk

2001

Łukasz Kuś : Paweł Kwoczek (1904-1975) – adwokat i działacz społeczny, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Michał Lis

2000

Magdalena Górniak : Głuchołazy w pierwszych latach po II wojnie światowej (1945-1950), Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Marek Masnyk

Joanna Zięba : Związek Górnośląski w Katowicach 1989-1998, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Michał Lis

1999

Henryk Niestrój : Miedary. Monografia miejscowości do roku 1945, Uniwersytet Opolski, promotor : ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola

1998

Adriana Dawid : Maksymilian Kośny. Lekarz i działacz społeczny, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Marek Masnyk

1997

Diana Bzdyra : Marek Jodłowski – opolski poeta, redaktor, krytyk teatralny – w piątą rocznicę śmierci, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Joachim Glensk

Alina Kowalczyk : Flucht und Vertreibung aus Schlesien 1945-1947. Berichte der Überlebenden [Ucieczka i wypędzienie ze Śląska 1945-1947. Relacje tych, którzy przeżyli], Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Norbert Honsza

1996

Maciej Borkowski : Wokół Żydów opolskich 1812-1938, Uniwersytet Wrocławski, promotor : prof. dr hab. Marek Czapliński

Henryk Czech : Wpływa „Elektrowni Opole” na tożsamość kulturową mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, promotor : ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol

1995

Roman Chmielewski : Reforma administracji publicznej na przykładzie starań o utworzenie powiatu krapkowickiego, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Michał Lis

1994

Adam Szymański : Mecenat artystyczny i kulturalny Jerzego II Wspaniałego – księcia brzesko-oławskiego, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

1993

Małgorzata Bąk : Ludność parafii ewangelickiej Kaczorów (pow. Świerzawa) w latach 1796-1870, Uniwersytet Wrocławski, promotor : prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

Jörg Lüer : Nationalsozialistische Siedlungs und Bevölkerungspolitik in Oberschlesien 1939-1945, untersucht am Beispiel der Dienststelle des Reichskommissars für die Festigung des deutschen Volkstums in Oberschlesien [Narodowosocjalistyczna polityka osadnicza i ludnościowa na Górnym Śląsku 1939-1945 na przykładzie stanowiska pełnomocnika komisarza Rzeszy ds. umacniania niemczyzny na Górnym Śląsku], Freie Universität zu Berlin, promotor : prof. dr hab. Klaus Zernack

1992

Bernard Linek : Prasa opolska wobec emigracji Ślązaków do RFN w latach 1955-1981, Uniwersytet Wrocławski, promotor : prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

1991

Violetta Rezler-Wasielewska : Z dziejów rodu Gomołów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, promotor : prof. dr hab. Wiesław Lesiuk


WYRÓŻNIENIA

2022
mgr Przemysław Pawlak: Opat Adalbert Kurzeja OSB (1920–2016) jako przedstawiciel odnowy liturgicznej Kościoła oraz orędownik niemiecko-polskiego pojednania, Uniwersytet Opolski, promotor: ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO

mgr Tomasz Mateusz Nocoń: Życie i posługa kapłańska Franciszka Strzyża (1876–1942), Uniwersytet Śląski, promotor: ks. dr hab. Henryk Olszar, prof. UŚ

2021
Kapituła nie przyznała wyróżnienia w konkursie o Nagrodę im. Jana i Wojciecha Wawrzynków

2020

mgr Weronika Mateuszuk: Księżna Katarzyna opolska (ok. 1367–1420), Pani na Kożuchowie i Zielonej Górze, Uniwersytet Opolski, promotor: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz.

2019

mgr Kamil Kołodziej: Relacja społeczeństwa z Wojskiem Polskim na obszarze województwa śląskiego w latach 1922–1939, Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotor: dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz

mgr Aleksandra Matczyńska: Drewniane chrzcielnice z lat 1580–1660 na Śląsku, Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz

mgr Ewelina Szendzielorz: Oblicza kultury muzycznej Katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po 1945 roku, Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech

2018

mgr Giulia Kamińska Di Giannantonio: Tryptyk impresjonistyczny. Trzy medytacje nad doświadczeniem Śląska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotor: dr hab. Mariusz Jochemczyk

mgr Agnieszka Kamila Podyma: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kluczborku, Uniwersytet Łódzki, promotor: dr Iwona Pielesiak

mgr Jakub Misiak: Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego w planowaniu przestrzennym na przykładzie Byczyny, Politechnika Łódzka, promotor: dr inż. arch. Adriana Cieślak

2017

mgr Łukasz Fiedeń: Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4, Uniwersytet Jagielloński, promotor: dr Robert Guzik.

mgr Dominika Szymanek: Moda na ulicach Górnego Śląska w końcu XIX w. i w wieku XX. Na przykładzie Katowic i Gliwic, Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotor: dr hab. Aleksandra Kunce.

mgr Aleksandra Wróblewska: Życie i twórczość Samuela Beslera w kontekście przemian społeczno-religijnych Wrocławia na przełomie XVI i XVII wieku, Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech.

2016

mgr Marcin Klemenski: Klasztory augustianów-eremitów na Śląsku w średniowieczu, Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ożóg.

mgr Natalia Maria Kotrys: Gruźlica płuc jako problem społeczny Wrocławia w czasach Republiki Weimarskiej (1919–1933), Uniwersytet Wrocławski, promotor: dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel.

2015

Grzegorz Brożyna: Manuskrypt cechu krawców AP w Opolu. Edycja krytyczna, Uniwersytet Opolski, promotor: prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz; Katarzyna Grzelewska, Jüdisches Leben im Breslau des 19. und 20. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung berühmter jüdischer Persönlichkeiten (Życie żydowskie we Wrocławiu w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem słynnych żydowskich osobowości), Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, promotor: prof. dr hab. Norbert Morciniec

Katarzyna Wawer: Migracje zagraniczne mieszkańców Śląska Opolskiego na przykładzie wybranych wsi powiatu strzeleckiego, Uniwersytet Jagielloński, promotor: dr hab. Andrzej Zborowski

2014

Kamil Bembnista: Transnationale Europastadt? Eine qualitative Studie in der Doppelstadt Görlitz/Zgorzelec, Freien Universität Berlin, promotor : prof. dr Jochen Roose

Aleksandra Kwiecińska: Obrzędowy strój weselny w procesie przemian, Uniwersytet Opolski, promotor : dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO

2013

Marcin Musiał: Między ideą a formą finalną. Czynniki wpływające na formę w procesie jej kształtowania na przykładzie reformackiego kościoła i klasztoru św. Antoniego we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, promotor : prof. dr hab. Elżbieta Kaszuba

2012

Piotr Bujak: Obchody rocznic powstań śląskich jako element polityki historycznej III RP, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Danuta Kisielewicz

Katarzyna Szyszka: Tradycyjna kultura muzyczna Trójwsi Beskidzkiej – próby jej podtrzymania, odnowienia i rozwoju, Uniwersytet Wrocławski, promotor : dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski, prof. UWr

2011

Kinga Janusiak: Między wsią a uzdrowiskiem. Przekształcenia przestrzenne Sikiłowska i Przerzeczyna Zdroju, Uniwersytet Wrocławski, promotor : prof. dr hab. Jan Kęsik

Danuta Król: Funkcjonowanie dawnej granicy polsko-niemieckiej w życiu społecznym i w świadomości mieszkańców gmin powiatu oleskiego i kłobuckiego, Uniwersytet Jagielloński, promotor : prof. dr hab. Bolesław Domański

2010

Magdalena Janus: Życie codzienne na dworze Bolesława I Opolskiego (1279-1313), Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

Wojciech Podyma: Zagospodarowanie turystyczne oraz wpływ i rola układów komunikacyjnych na rozwój turystyki w Kędzierzynie-Koźlu, Politechnika Opolska, promotor : prof. dr hab. Wiesław Drobek

2009

Krzysztof Gawliczek : Tożsamość górnośląska we współczesnej publicystyce, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Michał Lis

Beata Janecko : Kapliczki i krzyże przydrożne w krajobrazie Głogówka, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz

2008

Elzbieta Krzeczek : Wysiedlenie Niemców ze Śląska Opolskiego na przykładzie Krapkowic, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Michał Lis

Agnieszka Wierzyk : Dworce kolejowe linii Kamieniec Ząbkowicki-Nysa-Kędzierzyn Koźle, Uniwersytet Wrocławski, promotor : prof. dr hab. Jan Kęsik

2007

Barbara Górecka : Monografia Amatorskiego Zespołu Teatralnego „FASKA” z Piotrówki, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Czesława Mykita-Glensk

Anna Grabowska : Życie i działalność księcia opolskiego Mieszka II Otyłego (ok. 1220-1246), Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

2006

Grzegorz Nowak : Dzieje parafii p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łubowicach w latach 1447-2005, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

Anna Welc : Viola Bułgarka, księżną opolską, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

Henryk Welc : Kazimierz, książę opolski, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

2005

Jakub Fedyczkowski : Kultura w Opolu 1945-1950, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Michał Lis

Szymon Nyga : Życie i działalność gospodarczo-polityczna księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV Hochberg von Pless w latach 1861-1938, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Marek Masnyk

2004

Janina Rożałowska : Mała architektura sakralna na przykładzie Komornik i Łowkowic, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz

Małgorzata Kalisz : Monografia „Beczki”, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Joachim Glensk

2003

Krystyna Kapica : Działalność Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim prekursorem pomocy socjalnej w środowisku, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Zenon Jasiński

Aleksandra Rabus : Współczesne preferencje czytelnicze kobiecej prozy niemieckojęzycznej na Śląsku, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Czesława Mykita-Glensk

Przemysław Jędrychowski : Dzieje parafii św. Michała Archanioła w Grodkowie do 1579 roku, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

2002

Wojciech Dominiak : Rozwój gospodarczy księstwa opolsko-raciborskiego za Władysława I (1246-1281/1282), Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

2001

Petra Kunčikova : Německe politicke strany v zapadnim Slezsku před prani světovou valkou, Slezska Univerzita Opava, promotor : dr Marie Gawrecka

Andrzej Prasał : Życie i twórczość Józefa Ignacego Schnabla (1767-1831) na tle dziejów muzyki kościelnej na Śląsku, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, promotor : ks. doc. dr hab. Józef Pater

Till Scholtz-Knobloch : Die deutsche Minderheit im Oppelner Schlesien. Selbstreflexion und politisch-soziale Situation, Universität Hannover, promotor : prof. dr Christiane Lemke

2000

Henryk Duda : Sucha – wieś i parafia, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Michał Lis

Marek Rymarz : Euroregion „Pradziad”. Przestrzenne i społeczno-gospodarcze skutki utworzenia struktury ponadregionalnej, Uniwersytet Łódzki, promotor : prof. dr hab. Krystian Heffner

Dariusz Zielonka : Jezuickie misje ludowe na Śląsku w latach 1851-1852, Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu, promotor : ks. prof. dr hab. Józef Swastek

1999

Katarzyna Michalska : Wolność kulami przeszyta. Dwie odsłony wydarzeń w kopalni węgla kamiennego „Manifest Lipcowy” (1981-1982, 1993-1999), Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Marek Masnyk

1998

Ewa Kosowska-Korniak : Od zagrożenia do akceptacji. Obraz mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w latach 1988-1998 w prasie opolskiej, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Michał Lis

Michał Kij : Obraz powodzi 1997 roku w regionalnej prasie Opolszczyzny, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Joachim Glensk

Łukasz Sochacki : Rozwój kapitału niemieckiego na Śląsku Opolskim po 1989 roku w kontekście stosunków etniczno-narodowościowych, Uniwersytet Opolski, promotor : prof. dr hab. Michał Lis

Font Resize
Kontrast