Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Konferencje


24 listopada 2020 r.
Colloquium Opole 2020 “Od konfrontacji przez normalizację do pojednania i dobrego sąsiedztwa. Polsko-czesko-niemiecki kompleks sąsiedztwa w rocznicę traktatów granicznych”
We wtorek 24 listopada 2020 r. odbyła się, zorganizowana przez Instytut Śląski, we współpracy z Uniwersytetem Opolskim oraz Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, międzynarodowa konferencja z cyklu Colloquium Opole. Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa Covid-19 całość spotkania odbyła się on-line.

Zapis konferencji oraz galeria zdjęć ze złożenia kwiatów:


 


17 stycznia 2020 r.
W stulecie wprowadzenia marki polskiej na terenie Rzeczpospolitej
W piątek 17 stycznia 2020 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu, odbyła się konferencja Instytutu Śląskiego nt. XX-wiecznej historii polskiej waluty od końca I wojny światowej do lat 90. Zaproszeni prelegenci poruszyli kolejno następujące zagadnienia:

  • prof. dr hab. Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Waluty na ziemiach polskich 1914-1923
  • dr hab. Tomasz Głowiński, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) – Złoty polski w latach 1924-1944
  • dr hab. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski) – Złoty Polski Ludowej – wybrane zagadnienia z zakresu polityki pieniężnej i kursowej
  • dr Bartosz Kuświk (Instytut Śląski) – pieniądz zastępczy na Śląsku

Spotkanie połączone zostało z wystawą Od marki polskiej do PLN (1919-2019), organizowaną przez partnera wydarzenia – Narodowy Bank Polski (we współpracy z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym).

Wydarzenie finansowane było ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022, w ramach projektu “Ślązacy dla Niepodległej. Już plebiscyt tu nadchodzi”.

Galeria zdjęć z konferencji:


Wydarzenia z roku 2019 zostaną uzupełnione wkrótce


29 października 2018 r.

Górny Śląsk w Polsce Ludowej (IV)
O KONFERENCJI | PROGRAM

Galeria zdjęć


16-17 października 2018 r.

Colloquium Opole 2018. Europa pół wieku po roku 1968. Historia. Polityka. Kultura.
O KONFERENCJI | PROGRAM | PLAKAT

Colloquium Opole 2018. Europa 50 Jahre nach 1968. Geschichte. Politik. Kultur
| PROGRAMM |


10 października 2018 r.

Górny Śląsk reditus. Wokół wydarzeń roku 1918 na Śląsku.
O KONFERENCJI | PROGRAM | PLAKAT


8-9 listopada 2017 r.

Colloquium Opole 2017. W 500-lecie Reformacji. Dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa
O KONFERENCJI | PROGRAM | PLAKAT

Colloquium Opole 2017. 500 Jahre Reformation. Erbe, Verortung und Zukunft des Christentums
| PROGRAMM |


18 października 2017 r.

Lata 1947-1949 z perspektywy śląskiej i Europy Środkowej
O KONFERENCJI | PROGRAM


8-9 listopada 2016 r.

Colloquium Opole 2016. Polska, Czechy, Niemcy wobec wyzwania migracji i integracji
O KONFERENCJI | PROGRAM | KSIĘGA STRESZCZEŃ | PLAKAT

Colloquium Opole 2016. Polen, Deutsche und Tschechen und die Herausforderungen von Migration und Integration
| PROGRAMM |


28 października 2016 r.
Górny Śląsk w Polsce Ludowej (III). Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy
PLAKAT | ULOTKA | STRESZCZENIE | KSIĘGA STRESZCZEŃ

Galeria zdjęć


19 października 2016 r.
Miasta górnośląskie. Kulturowe zderzenie państwa z regionem
ULOTKA | PLAKAT |


16-17 listopada 2015 r.

Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie, 16-17 listopada 2015 r., Opole
O KONFERENCJI | PROGRAM | KSIĘGA STRESZCZEŃ | PLAKAT

Colloquium Opole 2015. Der Begriff des Friedens und des Krieges im zeitgenössischen Europa, 16.–17. November 2015, Oppeln
| PROGRAMM | ZUSAMMENFASSUNG

Galeria zdjęć


17 grudnia 2014 r.

Ludność, migracje a rynek pracy
| PROGRAM |

Galeria zdjęć


3 grudnia 2014 r.

Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka
KSIĘGA STRESZCZEŃ | PROGRAM | SPRAWOZDANIE

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=68]


26 listopada 2014 r.

Górny Śląsk w Polsce Ludowej (II). Przywódcy – bohaterowie – wrogowie
KSIĘGA STRESZCZEŃ | PROGRAM | PLAKAT

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=67]


2-4 listopada 2014 r.

Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse, 2–4 listopada 2014 r., Opole
O KONFERENCJI | PROGRAM | PLAKAT | KSIĘGA STRESZCZEŃ

Colloquium Opole 2014. 10 Jahre gemeinsam in der Europäischen Union. Gefahren und Chancen, 2.–4. November 2014, Oppeln
ŰBER DER KONFERENZ | PROGRAMM | KONFERENZPOSTER

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=65]

16-17 czerwca 2014 r.

Rola i miejsce instytutów humanistycznych w systemie nauki polskiej i europejskiej, w związku z jubileuszem 80-lecia Instytutu Śląskiego
PEŁNA INFORMACJA O KONFERENCJI


09 grudnia 2013 r.

Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 r.
ULOTKA INFORMACYJNA Z PROGRAMEM

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=44]

04 grudnia 2013 r.

Wieś śląska – zderzenie kultur
ULOTKA INFORMACYJNA Z PROGRAMEM | PLAKAT |
SŁOWO WSTĘPNE PROF. M. LISA | KSIĘGA STRESZCZEŃ | SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=43]

12-14 listopada 2013 r.

Colloquium Opole 2013. Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu
PROGRAM | PLAKAT | SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

Colloquium Opole 2013. Totalitarismus und Erinnerung. Schlesische Erfahrungen und Spuren des Nationalsozialismus und des Kommunismusdas Programm)

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=39]


12 listopada 2013 r.

W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I ZPwN. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym
PROGRAM KONFERENCJI | SPRAWOZDANIE

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=40]

2 października 2013 r.

Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Przełomy
PROGRAM KONFERENCJI | SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI | MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=47]


20-22 czerwca 2013 r.

Koniec starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918). Źródła i metody
INFORMACJE I MATERIAŁY


19 czerwca 2013 r.

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności UE -stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego.
PROGRAM | ZAPROSZENIE | WIĘCEJ INFORMACJI

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=33]


5 grudnia 2012 r.

Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku
PROGRAM | ZAPROSZENIE | O KONFERENCJI

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=4]


11-13 listopada 2012 r.
Colloquium Opole 2012 Miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej: Opole-Görlitz/Zgorzelec-Opava po 1989 r.
PROGRAM | ZAPROSZENIE

Colloquium Opole 2012 Städte im mitteleuropäischem Raum: Oppeln/Opole-Görlitz/Zgorzelec-Opava/Troppau nach 1989das Programm)

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=3]

12 czerwca 2012 r.
Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011: dynamika i struktura przemian, aspekty demograficzne, zatrudnienia i rynku pracy
PROGRAM


14 grudnia 2011 r.
Plebiscyt górnośląski i powstania – refleksje z perspektywy 90-lecia
PROGRAM

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=5]


8-10 listopada 2011 r.
Colloquium Opole 2011 Od wojny o granicę do dobrego sąsiedztwa
PROGRAM | ZAPROSZENIE | PLAKAT

(Colloquium Opole 2011 Vom Krieg um die Grenze zur guten Nachbarschaftdas Programm)

Galeria zdjęć

[oqeygallery id=6]


27 kwietnia 2011 r.
Przesiedleńcy z dawnych kresów Rzeczpospolitej w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego w sześćdziesięcioleciu 1945-2005
PROGRAM I ZAPROSZENIE


15 grudnia 2010 r.
Czy koniec Śląska jaki znamy?


15 listopada 2010 r. Colloquium Opole 2010
PROGRAM I ZAPROSZENIE


14 grudnia 2009 r.
Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu – ujęcie regionalne
PROGRAM I ZAPROSZENIE


14-15 grudnia 2009 r.
Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989 roku
PROGRAM


16 listopada 2009 r.
Colloquium Opole 2009
PROGRAM


30 września 2009 r.
Praktyka czyni mistrza. Społeczne konteksty szkolnictwa zawodowego na Śląsku Opolskim
PROGRAM I ZAPROSZENIE


10 grudnia 2008 r.
Codzienność polskiej ludności Śląska Opolskiego w okresie międzywojennym
PROGRAM I ZAPROSZENIE


8 grudnia 2008 r.
Colloquium Opole 2008
PROGRAM


30 września 2008 r.
Absolwenci szkół zawodowych na rynku pracy w województwie opolskim
ZAPROSZENIE


18 lipca 2008 r.
Województwo opolskie 1998-2008 – bilans dekady
PROGRAM


25 kwietnia 2008 r.
Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta
PROGRAM


31 marca 2008 r. Śląsk regionem migracyjnym. Aspekty narodowościowe,społeczne, ekonomiczne i przestrzenne
PROGRAM I ZAPROSZENIE


25-27 listopada 2007 r.
Colloquium Opole 2007
PROGRAM

(Colloquium Opole 2007 – das Programm)


26 września 2007 r.
Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży województwa opolskiego. Stan i prognoza
PROGRAM I ZAPROSZENIE


19-21 listopada 2006 r.
Colloquium Opole 2006
PROGRAM

(Colloquium Opole 2006 – das Programm)


16 października 2006
Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku
PROGRAM | KSIĘGA STRESZCZEŃ


20-22 listopada 2005
Colloquium Opole 2005 – das Programm


21-24 listopada 2004 r. Opole
Colloquium Opole 2004
PROGRAM

(Colloquium Opole 2004 – das Programm)


15 grudnia 2004 r.
Demograficzny i socjologiczny obraz Śląska w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002
PROGRAM


14-16 października 2004 r. Kamień Śląski
Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych Konferencja naukowa
PROGRAM
(Imaginiertes Oberschlesien Symbole, Helden und Mythen in den nationalen Diskursen Konferenz)


15-17 września 2004 r. Wigry oraz po stronie litewskiej Vištytis
Rola pograniczy w zjednoczonej Europie
PROGRAM I STRESZCZENIE
(The role of borderlands in united Europe)


28 V 2004 r. Opole
Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX w.
PROGRAM

https://instytutslaski.pl/wp-content/uploads/2018/02/lata47-49-konf-www2.pdf 

Festiwal nauki


16 Opolski Festiwal Nauki

11-12 maja 2018 roku

Podczas tegorocznej, 16. edycji Festiwalu Nauki w Opolu, PIN – Instytut Śląski zaznaczył swoją obecność na Pikniku Naukowym prezentując uczestnikom imprezy swoje najnowsze publikacje. Dwadzieścia najnowszych książek i czasopism wydanych przez PIN – Instytut Śląski w Opolu cieszyło się zainteresowaniem odwiedzających instytutowy namiot i było początkiem wielu interesujących rozmów.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym i wiodącemu organizatorowi, Politechnice Opolskiej, za umożliwienie nam uczestnictwa w tym wydarzeniu.


header

12 Opolski Festiwal Nauki

31 maja-2 czerwca 2014 roku

W dniach 31 maja – 02 czerwca odbył się w Opolu XII Festiwal Nauki, nad którym patronat objął Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf.
Głównym celem imprezy była popularyzacja i upowszechnienie wśród mieszkańców województwa osiągnięć naukowych i technicznych uzyskanych przez przedstawicieli środowiska akademickiego naszego Regionu.
W ramach festiwalu pracownicy naukowo-dydaktyczni opolskich uczelni wyższych, ośrodków naukowych, bibliotek oraz instytucji muzealnych przygotowali szereg wydarzeń i atrakcji, które zaprezentowali podczas nocy nauki, pikniku naukowego oraz dnia drzwi otwartych.festXII_1
Swoją obecność na festiwalu zaznaczył także Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. Jak co roku jego pracownicy przygotowali szereg propozycji, dzięki którym uczestnicy imprezy mieli możliwość zapoznania się z efektami i korzyściami płynącymi z realizacji badań naukowych oraz możliwościami ich wykorzystywania w wielu dziedzinach życia społecznego.
festXII_2W trakcie pikniku naukowego na Błoniach Politechniki Opolskiej mgr Olaf Gwiżdż oraz dr Ewa Dawidejt-Drobek zaprezentowali najnowsze, wydane w Instytucie Śląskim, publikacje o tematyce historycznej, językoznawczej i społecznej.
W trakcie dnia drzwi otwartych w Instytucie można było obejrzeć wystawę pt. „Monografie miast śląskich w zbiorach biblioteki Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu”, zorganizowaną przez mgr Ewę Golec i mgr Ewę Wróbel. Zastanowić się i podyskutować z dr Joanną Dybowską na temat problemu jakim są procesy depopulacyjne zachodzące w województwie, a także wysłuchać wykładu pt. „Relacje polsko-niemieckie w nazwach miejscowych” oraz porozmawiać z prelegentkami – dr Moniką Choroś i mgr Łucją Jarczak.

Więcej informacji na temat Festiwalu na stronach organizatora:
http://www.festiwal.po.opole.pl/


11 Opolski Festiwal Nauki

24-27 maja 2013 roku

W dniach 24-27 maja odbył się w Opolu XI Festiwal Nauki, nad którym honorowy patronat objęli: prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty, Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego oraz Ryszard Zembaczyński – Prezydent Miasta Opola.
Głównym celem imprezy była popularyzacja i upowszechnienie wśród mieszkańców województwa osiągnięć naukowych i technicznych uzyskanych przez przedstawicieli środowiska akademickiego naszego regionu.
W ramach festiwalu pracownicy naukowo-dydaktyczni opolskich uczelni wyższych, ośrodków naukowych, bibliotek oraz instytucji muzealnych, przygotowali szereg atrakcji, które zaprezentowali podczas Nocy Nauki, Pikniku Naukowego oraz Dnia Drzwi Otwartych.
Swoją obecność na festiwalu zaznaczył także Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. Jak co roku, pracownicy Instytutu przygotowali wiele propozycji, dzięki którym uczestnicy imprezy mieli możliwość zapoznania się z efektami i korzyściami płynącymi z realizacji badań naukowych oraz możliwościami ich wykorzystywania w różnych dziedzinach życia społecznego.
W trakcie Pikniku Naukowego, który odbył się na Placu Kopernika, mgr Olaf Gwiżdż oraz dr Bernard Linek zaprezentowali najnowsze, wydane w Instytucie Śląskim, publikacje o tematyce historycznej, językoznawczej i społecznej. Propozycję skierowaną do nieco młodszych uczestników opracowała mgr Ewa Dawidejt – Drobek. Przygotowana przez nią układanka edukacyjna miała na celu zwrócenie uwagi na symboliczny wymiar elementów krajobrazu kulturowego i dostarczenie wskazówek, jak można szukać informacji o dziejach, funkcjach i statusie miasta, w oparciu o obiekty funkcjonujące w jego przestrzeni.podziekowania_XI_OFN
Podczas Dnia Drzwi Otwartych w Instytucie można było obejrzeć wystawę pt. „Silesiaca w zbiorach biblioteki PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu” zorganizowaną przez mgr Ewę Wróbel i mgr Ewę Golec. Ponadto, dzięki uczestnictwu w prowadzonym przez mgra Pawła Sadło zogniskowanym wywiadzie grupowym pt. Społeczne konteksty palenia papierosów, zainteresowani mieli okazję poznać tajniki i warsztat pracy socjologa oraz podjąć dyskusję na temat problemu społecznego, jakim jest uzależnienie od nikotyny. W programie znalazł się także wykład pt. Procesy i problemy demograficzne w województwie opolskim a Specjalna Strefa Demograficzna, przygotowany przez profesora wizytującego dra hab. Kazimierza Szczygielskiego i dr Brygidę Solgę. Prelegenci dokonali charakterystyki i oceny współczesnych przemian demograficznych na Śląsku Opolskim (z uwzględnieniem migracji zagranicznych) i ich wpływu na rozwój społeczno – ekonomiczny w kontekście koncepcji Specjalnej Strefy Demograficznej.

Więcej informacji na temat Festiwalu na stronach organizatora:
http://www.festiwal.po.opole.pl/


10 Opolski Festiwal Nauki

24-25 czerwca 2012 roku

 

Program imprez

Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego
w Opolu

 

24 czerwca (niedziela)
Teren pikniku (ul. Mikołajczyka 5)

godz. 10.00–15.00 – Prezentacja publikacji Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu – koordynator Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Krystyna Klimek

godz. 10.00–15.00 – Promocja wydawnictw Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu – przygotowanie i prowadzenie mgr Paweł Sadło, mgr Robert Wieczorek

godz. 10.00–15.00 – Dawne i nowe Opole w obrazkach (układanka edukacyjna) –przygotowanie i prowadzenie dr Maciej Borkowski

godz. 10.00–15.00 – Nysa jako miasto historyczne (puzzle dla dzieci) – przygotowanie i pro­wadzenie mgr Ewa Dawidejt-Jastrzębska

25 czerwca (poniedziałek)
Siedziba PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17

godz. 9.00–15.00 – Śląskie czasopisma z XIX i XX wieku. Wybór (wystawa) – mgr Ewa Golec, mgr Ewa Wróbel (czytelnia, I piętro)

godz. 10.00–11.00 – Przyszłość demograficzna Śląska Opolskiego (wykład połączony z prezentacją multimedialną) – dr hab. prof. PIN – IŚ Kazimierz Szczygielski, dr Brygida Solga (sala 201, II piętro)

godz. 10.00–11.00 – Moda a socjologia. FGI (Focus Group Interview) – przygotowanie i prowadzenie dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, mgr Robert Wieczorek (sala 301, III piętro)

godz. 10.30 – Czyje jest miasto? Socjologiczne interpretacje przestrzeni (spacer po Opolu z socjologiem) – przygotowanie i prowadzenie mgr Anna Bereś, mgr Danuta Król (start sprzed głównego wejścia do budynku PIN – Instytutu Śląskiego)

Koordynator 10 Opolskiego Festiwalu Nauki w PIN – Instytucie Śląskim w Opolu mgr Ewa Dawidejt-Jastrzębska
e-mail: ewadj.islaski@gmail.com

www.festiwal.po.opole.pl


9 Opolski Festiwal Nauki

22–23 maja 2011 roku

www.festiwal.po.opole.pl

Program imprez

Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu

 

22 maja (niedziela) 2011

Plac Kopernika

godz. 10.00-15.00 – Prezentacja i sprzedaż publikacji Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu

godz. 10.00-11.30 – Plac Mikołaja Kopernika dawniej i dziś – dr MONIKA CHOROŚ, mgr ŁUCJA JARCZAK

godz. 10.00-15.00 – Krajobraz kulturowy Nysy (puzzle dla dzieci) – przygotowanie i pro­wadzenie mgr EWA DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA

23 maja (poniedziałek) 2011

W siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego
w Opolu, ul. Piastowska 17

godz. 8.00-15.00 – 90 rocznica plebiscytu i powstań śląskich w fotografii i zbiorach Biblioteki PIN – Instytutu Śląskiego (wystawa) – mgr EWA GOLEC, mgr EWA WRÓBEL (III piętro)

godz. 10.00-11.00 – Współczesne procesy demograficzne w Polsce i na Śląsku Opolskim. Nowe oddziaływania i tendencje (wykład z prezentacją multimedialną) – dr BRYGIDA SOLGA, dr KAZIMIERZ SZCZYGIELSKI (sala 201, II piętro)

W siedzibie zainteresowanych szkół

O nazwach ulic w Opolu (wykład, prezentacja) – dr MONIKA CHOROŚ, mgr ŁUCJA JARCZAK

Żaba kuka, świnia kruczy… O onomatopejach w gwarach Śląska (wykład z prezentacją multimedialną) dr MARZENA MUSZYŃSKA

Koordynator 9 Opolskiego Festiwalu Nauki w PIN – Instytucie Śląskim
w Opolu: mgr Ewa Dawidejt-Jastrzębska

e-mail: ewadj.islaski@gmail.com

Galeria 9. Festiwalu Nauki

[oqeygallery id=12]

8 Opolski Festiwal Nauki

13–14 czerwca 2010 roku

www.festiwal.po.opole.pl

 

Program imprez

Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu

 

13 czerwca (niedziela)

Błonia Politechniki Opolskiej

 

godz. 10.00–15.00 – Prezentacja publikacji Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu – koordynator EWA DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA

godz. 10.00–15.00 – Przestrzeń Opola – badania sondażowe – przygotowanie i prowadzenie mgr ANNA BEREŚ, mgr OLAF GWIŻDŻ, mgr PAWEŁSADŁO

godz. 10.00–15.00 – Krajobraz kulturowy Nysy (puzzle dla dzieci) – przygotowanie i pro­wadzenie mgr EWA DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA

 

14 czerwca (poniedziałek)

W siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17

 

godz. 9.00–15.00 – Z cennych zbiorów Biblioteki PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu(wystawa książek) – mgr EWA GOLEC, mgr EWA WRÓBEL (III piętro)

godz. 10.00–11.00 – Śląsk Opolski w Unii Europejskiej – aspekty demograficzno-spo­łecz­ne, gospodarcze, przestrzenne (wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych) – dr FRANCISZEK JONDERKO, drBRYGIDA SOLGA, dr KAZIMIERZ SZCZYGIELSKI (sala 201, II piętro)

godz. 10.00–12.00 – Czy znamy polonika niemieckie? (prezentacja, wystawa) – doc. dr hab. MARIA KALCZYŃSKA (gabinet 208, II piętro), zapisy: (77) 454 01 13, (77) 454 01 14

godz. 11.30–13.30 – Dyskusja przedstawicieli administracji samorządowej oraz instytucji kultury (z udziałem mieszkańców miasta) na temat przestrzeni miejskiej Opola – prowadzący prof. dr hab. MICHAŁ LIS, mgr ANNA BEREŚ, koordynator mgr EWA DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA(sala 201, II piętro)

godz. 14.00–15.00 – Gmina żydowska w Opolu w latach 1812–1944 (spotkanie z autorem książki) – dr MACIEJ BORKOWSKI (sala 301, III piętro)

 

W siedzibie zainteresowanych szkół

Polskie i niemieckie nazwy miejscowe na Śląsku (wykład, prezentacja) – mgr MONIKA CHOROŚ, mgr ŁUCJA JARCZAK

zapisy: mchoros@poczta.onet.pl

Leksemy opisujące dzieci w gwarach Śląska (wykład z prezentacją multimedialną)

dr MARZENA MUSZYŃSKA

zapisy: marzenamuszynska@op.pl

O Słowniku gwar Śląskich (wykład) – mgr ANNA JEDYNAK

zapisy: (77) 454 01 13, 454 01 14

 

Koordynator 8 Opolskiego Festiwalu Nauki w PIN – Instytucie Śląskim w Opolu: mgr Ewa Dawidejt-Jastrzębska

e-mail: ewadj.islaski@gmail.com

Galeria 8. Festiwalu Nauki

[oqeygallery id=11]

7 Opolski Festiwal Nauki

24-25 maja 2009 r.

Program imprez

Państwowego Instytutu Naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu

 

24 maja (niedziela)

pl. Kopernika

godz. 11.00-17.00 – Prezentacja wydawnictw Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu – koordynator EWA DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA

godz. 12.00_13.00 – Co o historii Opola mówią jego zabytki (warsztaty i konkursy dla dzieci w wieku szkolnym) – dr MACIEJ BORKOWSKI

 

25 maja (poniedziałek)

PIN – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17

godz. 9.00-15.00 – Konkurs o Nagrodę im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską o Śląsku (wystawa i prezentacja w Internecie) – prof. dr hab. BOGDAN CIMAŁA, prof. dr hab. STANISŁAW SENFT

godz. 10.00-13.00 – Opole. Co jest do wykorzystania przy zdobywaniu sprawności i stopni harcerskich (seminarium z udziałem komend hufców ZHP i ZHR),
wykładowcy: prof. dr hab. MICHAŁ LIS, prof. dr hab. BOGDAN CIMAŁA, prof. dr hab. STANISŁAW SENFT, dr MACIEJ BORKOWSKI
prowadzący – prof. dr hab. MICHAŁ LIS
koordynator – mgr Ewa Dawidejt-Jastrzębska, tel. 77 454 01 13, 77 454 01 14
e-mail: ewadj.islaski@gmail.com

godz. 10.00-12.00 – Śląsk jako region językowy (wykłady i prezentacje)
wykładowcy: prof. dr hab. BOGUSŁAW WYDERKA, dr MARZENA MUSZYŃSKA, dr KRZYSZTOF KLESZCZ, dr MAŁGORZATA IŻYKOWSKA
prowadzący: prof. dr hab. BOGUSŁAW WYDERKA
koordynator: Marzena Muszyńska, tel. 77 454 01 13/ 77 454 01 14, e-mail: słownik.gwar.slaskich@op.pl

godz. 12.30-14.00 – Śląsk Opolski w Unii Europejskiej w aspekcie demograficznym (dyskusja panelowa)
prowadzący i koordynator: dr KAZIMIERZ SZCZYGIELSKI, tel. 77 454 01 13, 454 01 14

godz. 13.00-14.00 – Powojenna wymiana ludności na Śląsku Opolskim. Wymuszone wartości i preferencje a współczesne problemy rozwojowe regionu (wykład) – dr FRANCISZEK JONDERKO

PREZENTACJE:

Font Resize
Kontrast