Colloquium Opole 2017.
W 500-lecie Reformacji. Dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa

Opole, 8-9 listopada 2017 r.

Jako organizatorzy tegorocznej edycji „Colloquium Opole”, zainspirowani ważną dla Europy rocznicą 500-lecia Reformacji, pragniemy w jego trakcie podjąć próbę zastanowienia się nad dziedzictwem Reformacji dla naszych społeczeństw oraz znaczenia chrześcijaństwa dla Polaków, Niemców i Czechów.

Wśród zagadnień i problemów, które chcielibyśmy postawić przed uczestnikami „Colloquium” znajdują się przede wszystkim następujące kwestie:
Jakie znaczenie ma zazębiające się dziedzictwo duchowe i artystyczne różnych odłamów chrześcijaństwa, szczególnie na Śląsku i dla jego mieszkańców?
Jakie role społeczne odgrywają obecnie członkowie tych wspólnot w Polsce, Czechach i Niemczech i jakie nowe procesy można wśród nich odnotować (szczególnie nowe formy religijności)?
Jakimi kanałami i formami oddziaływania dysponują obecnie wspólnoty religijne w naszych krajach i jaki jest ich rzeczywisty wpływ na społeczeństwa?
Czy możemy się spodziewać wzmacniania wpływu religii czy też nasilania się procesów laicyzacyjnych?

    Zjawiska te zostaną omówione w sześciu sesjach:

  • Refleksja nad znaczeniem Reformacji z perspektywy Kościołów chrześcijańskich.
  • Wizualizacja dziedzictwa kultury artystycznej – (na marginesie wystawy pt. „Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie. 500 lat protestantyzmu na Śląsku”).
  • Dziedzictwo kultury duchowej chrześcijaństwa na Śląsku.
  • Debata nad współczesną rolą chrześcijaństwa oraz nowymi formami religijności.
  • Próba uchwycenia roli i znaczenia mediów chrześcijańskich we współczesnym świecie.
  • Dyskusja panelowa o wyzwaniach i perspektywach stojących przed współczesnymi wyznaniami chrześcijańskimi w Polsce, Czechach i Niemczech.

Inauguracja konferencji tradycyjnie odbędzie się w opolskim Ratuszu (8.11.2017), a kolejne sesje w tym dniu odbędą się w Muzeum Śląska Opolskiego. W drugim dniu obrady przeniosą się do siedziby Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu.
Konferencję otworzy polsko-czesko-niemiecka dyskusja, w której wezmą udział przedstawiciele Kościoła ewangelickiego i katolickiego: ks. biskup prof. dr hab. Jan Kopiec (Diecezja Gliwicka), biskup Tomáš Tyrlík (Zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej) oraz ks. biskup dr Marian Niemiec (biskup diecezji Katowice Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego).

Pobierz program w wersji polskiej (PDF).
Deutsches Programm speichern (PDF).

Organizatorami „Colloquium Opole 2017” są:
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu,
Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera / Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle,
Uniwersytet Ostrawski,
Fundacja Konrada Adenauera,
Muzeum Śląskie w Görlitz,
Muzeum Śląska Opolskiego.

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Opola, pan Arkadiusz Wiśniewski.

Komitet organizacyjny:
Prof. Michał Lis – przewodniczący komitetu organizacyjnego (PIN – Instytut Śląski w Opolu)
Dr Agata Haas – sekretarz konferencji (PIN – Instytut Śląski w Opolu)
Dr Annemarie Franke (Muzeum Śląskie w Goerlitz)
Dr Paulina Gulińska-Jurgiel (Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera / Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle)
Dr Angelika Klein (Fundacja Konrada Adenauera w Polsce)
Prof. Tadeusz Siwek (Uniwersytet Ostrawski)
Robert Wieczorek (PIN – Instytut Śląski w Opolu)
Urszula Zajączkowska (Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu)