Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Studia Śląskie, tom 66

Studia Śląskie, tom 66

1,05 

ISSN: 0039-3355

Opis

 • Mariusz Pawelec, Recepcja kazań Samuela Dambrowskiego na Śląsku (XVII-XX w.), s. 11-38
 • Joanna Banik, Renata Kobylarz, “…podeptali godność narodu niemieckiego”. Rassenschande w rejencji opolskiej (1939-1945), s. 39-57
 • Tomasz Panek, Racjonalizacja procesu legitymizacji władzy. Mit Ziem Odzyskanych w enuncjacjach politycznych polskiej lewicy komunistycznej w ZSRR i Polsce w latach II wojny światowej, s. 59-78
 • Joanna Hytrek-Hryciuk, “Nadejście Rosjan gwałtownie przerwało życie religijne naszej wspólnoty”. Kościół ewangelicki na Dolnym Śląsku wobec Armii Czerwonej i administracji polskiej w latach 1945-1947. Zarys problematyki, s. 79-9
 • Adam Dziuba, “Komitet PZPR postara się Wam o pracę”. Redukcja kadr aparatu bezpieczeństwa województwa stalinogrodzkiego w 1955 roku, s. 93-116
 • Jarosław Neja, “Wszelkie zmiany będą dokonywane w sposób zorganizowany” – kilka uwag o zwolnieniach w aparacie bezpieczeństwa w 1956 roku (przykład województwa katowickiego), s. 117-130
 • Rafał Riedel, Problem tożsamości w warunkach społeczeństw postnarodowych. Transkulturowość Górnego Śląska w dobie integracji europejskie, s. 131-144
 • Marek Czapliński, Epidemia cholery w powiecie opolskim w 1831 roku (w świetle relacji fizyka powiatowego dr. Josepha Zedlera), s. 147-154
 • Wojciech Szwed, Dzieje linii kolejowej Kłodzko-Wałbrzych do 1913 roku, s. 155-173
 • Dariusz Janiszewski, Rola granicy polsko-niemieckiej w życiu mieszkańców powiatu lublinieckiego w latach trzydziestych XX wieku, s. 175-188
 • Mirosław Leśniewski, Lotnisko wojskowe w Polskiej Nowej Wsi (1936-1945), s. 189-202
 • Zbigniew Bereszyński, Burzliwe dzieje opolskiego pomnika świętej Katarzyny, s. 203-220
 • Joanna Krajewska-Majcher, Opolski oddział Związku Studentów Niemieckich w Polsce, s. 221-232
 • Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, Niektóre problemy demograficzne Wałbrzycha w świetle spisów powszechnych z lat 1988 i 2002, s. 233-243
 • Elżbieta Nieroba, Na fali mody neoindustrialnej – nowe obszary wykorzystania dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska, s. 245-255
 • Gabriela Pardubicka, “Świat, w którym da się powiedzieć “kocham”” – Pszów w myśleniu księdza Jerzego Szymika, s. 257-271

Informacje dodatkowe

Rok wydania

Font Resize
Kontrast