Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Studia Śląskie, tom 67

Studia Śląskie, tom 67

1,05 

Nie tylko o Śląsku. Rozprawy językoznawcze i historyczne
Autor/Redaktor: red. nauk. Bogusław Wyderka
ISSN: 0039-3355
Uwagi: Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydano przy współudziale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

Opis

 • Monika Choroś, Łucja Jarczak, Profesor Stanisława Sochacka
 • Łucja Jarczak, Bibliografia prac profesor doktor habilitowanej Stanisławy Sochackiej za lata 1965–2006
 • Zofia Abramowicz, Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa
 • Edward Breza, Niektóre rzadsze imiona męskie
 • Monika Choroś, O nazwach miejscowych z członem dyferencyjnym Śląski
 • Aleksandra Cieślikowa, Nazwiska żon i córek w Antroponimii Polski od XVI do końca XVIII wieku (wybrane przykłady)
 • Jolanta Drwięga, Współczesne nazwy opolskich dróg
 • Ernst Eichler, Polnische Ortsnamenformen in der ehemaligen östlichen Niederlausitz [Polskie nazwy miejscowe we wschodniej części dawnych Łużyc Dolnych]
 • Stanisław Gajda, Regionalna śląska edukacja kulturowo-językowa
 • Małgorzata Iżykowska, Perswazyjność ogłoszeń parafialnych z przełomu XIX i XX wieku
 • Ewa Jakus-Borkowa, Polskie nazwy miejscowości z formantem –ło
 • Anna Jedynak, Słownictwo kultury masowej w języku dzieci sześcioletnich – nazwy własne
 • Danuta Kopertowska, Językowo-wersyfikacyjne walory polskich kolęd
 • Danuta Lech-Kirstein, Nacechowanie dialektalne opolskich nazwisk
 • Michał Lis, Nazewnictwo miejscowe i dokumentacja przejawów polskości na Śląsku Opolskim wLeksykonie Polactwa w Niemczech
 • Krzysztof Lisiecki, Zanikanie niektórych wyrazów gwarowych w Kaletach (powiat tarnogórski)
 • Marzena Muszyńska, Rekcja dopełniaczowa czasowników w dziewiętnastowiecznych śląskich i mazurskich pieśniach ludowych
 • Krystyna Nowik, Stanisława i Stanisław w nazewnictwie polskim
 • Feliks Pluta, Gwara śląska w twórczości literackiej Jakuba Kani
 • Violetta Przybylska, Imiona zakonne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety prowincji nyskiej w XIX wieku
 • Lidia Przymuszała, Sposoby zwracania się do adresata w gwarach śląskich
 • Ewa Rzetelska-Feleszko, Dawne pomorskie słownictwo w nazwach terenowych Pomorza Zachodniego: Glina, Glinka
 • Janusz Siatkowski, Słowiańskie nazwy ‘skroni’ w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych
 • Rudolf Šrámek, Kastowsky -> Karstein -> Kaštovský. Osudy příjmení na Hlučínsku v Opavském Slezsku [Kastowsky -> Karstein -> Kaštovský. Losy nazwisk w Kraiku Hulczyńskim na Śląsku Opawskim]
 • Bogusław Wyderka, Gwarowe śląskie nazwy ‘osoby skłonnej do płaczu’

Informacje dodatkowe

Rok wydania

Font Resize
Kontrast