Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Wpływ transportu na środowisko. Studium dla Nowej Rudy

Wpływ transportu na środowisko. Studium dla Nowej Rudy

5,25 

Autorzy: Stanisław Czaja, Bogusław Fiedor, Julian Golak, Jolanta Małgorzata Hałasa
ISBN: 83-86762-04-7
Rok wydania: 1997
Liczba stron: 99

Kategoria

Opis

Spis treści

Uwagi wstępne

 1. Środowisko geograficzne i przyrodnicze Nowej Rudy
 2. Jakość środowiska przyrodniczego w rejonie Nowej Rudy
  • Jakość powietrza atmosferycznego
  • Stan wód powierzchniowych
  • Odpady i jakość powierzchni ziemi
  • Zasoby przyrody ożywionej
  • Charaktrystyka akustyczna
  • Zagrożenia zdrowia ludzkości
 3. Rozwój transportu w rejonie Nowej Rudy
  • Sieć komunikacyjna w rejonie Nowej Rudy i jakość infrastruktury transportowej
  • Rozwój transportu samochodowego w Polsce i w rejonie Nowej Rudy
  • Rozwój transportu kolejowego w Polsce i w rejonie Nowej Rudy
  • Czynniki lokalne i zewnętrzne wpływające na transport w rejonie Nowej Rudy
 4. Wpływ transportu na środowisko przyrodnicze w rejonie Nowej Rudy (próba analiza koszty-korzyści)
  • Macierz oddziaływań transportu
  • Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego\Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i ziemi
  • Zagrożenie hałasem
  • Zagrożenia smogiem komunalnym
  • Nadzwyczajne zagrożenia transportowe
  • Rachunek strat i korzyści – wyniki empiryczne
   • Uwagi wstępne
   • Kryteria oceny dostępnych wariantów
   • Ocena dostępnych wariantów
 5. Strategia ograniczenia wpływu transportu na środowisko przyrodnicze w rejonie Nowej Rudy
 6. Środki i instrumenty oddziaływania na ograniczenie wpływu transportu na środowisko przyrodnicze
  • Instrumenty oddziaływania bezpośredniego
  • Instrumenty ekonomiczne (pośrednie)
  • Współpraca transgraniczna
  • Instytucje
  • Rola samorządu
  • Przekształcenia infrastruktury transportowej (obwodnica)
  • Nowa polityka transportowa
  • Możliwości i źródła finansowania strategii redukcji oddziaływania transportu

Podsumowanie

Propozycje dla władz samorządowych, administracji szczebla wojewódzkiego i administracji centralnej

Aneksy

  1. Zasady korzystania ze środowiska przez użytkowników pojazdów mechanicznych
  2. Możliwości wprowadzenia depozytów ekologicznych za akumulatory i opony
  3. Porównanie statystyczne poszczególnych rodzajów transportu
  4. Specyfikacja kosztów i korzyści uwzględnianych w analizie wpływu transportu na środowisko przyrodnicze oraz sposoby ich naliczania

Bibliografia

 

Informacje dodatkowe

Rok wydania

Font Resize
Kontrast