W dniu 25 sierpnia 2022 r. miały miejsce Opolskie Obchody 100-lecia powstania Związku Polaków w Niemczech. O godzinie 14:30 pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego zebrali się licznie przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich oraz potomkowie Rodłaków i mieszkańcy Opola.

Okolicznościowe przemówienie wygłosili: poseł Janusz Kowalski, Przewodniczący Rady Miasta Opola Łukasz Sowada i Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski. Dla uczczenia rocznicy w imieniu Instytutu Śląskiego kwiaty złożyli: reprezentująca Instytut Joanna Siek oraz członkowie Rady Programowej Instytutu, dr hab. Mariusz Patelski, prof. UO i dr hab. Marek Białokur, prof. UO.

Następnie, podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Ratuszu, podjęto uchwałę o ogłoszeniu roku 2023 w Opolu „Rokiem Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech z siedzibą w Opolu”. Przemówienia podczas sesji wygłosili: prof. Mirosław Lenart, prof. Franciszek Marek, Urszula Zajączkowska, Kazimierz Głowacki i Arkadiusz Wiśniewski. Na zakończenie sesji Rady Miasta prelekcję o okolicznościach powstania Związku Polaków w Niemczech wygłosił dr hab. Marek Białokur, prof. UO, a następnie krótki program artystyczny zaprezentowali uczestnicy V Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2022.

Kolejnym punktem obchodów było nadanie jednej z sal w Ratuszu imienia „Sali Pamięci Związku Polaków w Niemczech”, podczas którego głos zabrał dr hab. Mariusz Patelski, prof. UO.

Również w ramach obchodów, na Rynku otwarto wystawę „Mocą tej słuszności. 100-lecie Związku Polaków w Niemczech na obszarze rejencji opolskiej”, przygotowaną przez Archiwum Państwowe w Opolu, poświęconą działalności ZPwN. Podczas wystawy miał miejsce krótki występ aktorów Teatru Ekostudio, którzy przenieśli nas w czasy powstawania I Dzielnicy ZPwN w Opolu. Występ zorganizowany został przez Instytut Śląski w Opolu. Uzupełnieniem wystawy była, dostępna podczas obchodów, publikacja „Mocą tej słuszności. 100-lecie Związku Polaków w Niemczech na obszarze rejencji opolskiej” pod redakcją Aleksandry Starczewskiej – Wojnar, wydana przez Archiwum Państwowe w Opolu i Instytut Śląski.

Przedstawienie Teatru Ekostudio oraz publikacja „Mocą tej słuszności. 100-lecie Związku Polaków w Niemczech na obszarze rejencji opolskiej” zostały dofinansowane z projektu 100. Rocznicy III Powstania Śląskiego oraz powrotu części Górnego Śląska do Macierzy.

(fot. M.Pelczarski i J.Siek)