Nawiązując do tradycji Instytutu Śląskiego powołanego w 1934 roku w Katowicach, reaktywowanego w 1957 roku w Opolu, od października 2009 roku PIN – Instytut Śląski w Opolu organizuje Otwarte zebrania naukowe: Środy w Instytucie Śląskim.