Księgarnia Instytutu Śląskiego jest regularnie obecna na łamach “Nowej Trybuny Opolskiej”, promując pozycje szczególnie zasługujące na Państwa uwagę. Do takich należy m.in. fototypiczne wydanie drugie przedwojennej publikacji Polskość Górnego Śląska, według urzędowych źródeł pruskich, a wyniki plebiscytu. Książka ukazała się w roku 2020 jako kolejny element serii “Encyklopedia Wiedzy o Śląsku”. Dostępna jest wciąż niewielka liczba egzemplarzy.

Publikacja wydana w ramach projektu Ślązacy dla Niepodległej. Już plebiscyt tu nadchodzi – sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.