Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Tom 3: Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy

Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Tom 3: Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy

35,00 

Redakcja: Adam Dziurok, Bernard Linek
ISBN2: 978-83-7126-381-1
ISBN1: 978-83-8229-246-6
Liczba stron: 352

Opis

SPIS TREŚCI:
Spis treści
Wykaz skrótów
Wprowadzenie: homo migrans a homo sovieticus

Część I. Przymusowe przemieszczenia

Bernard Linek, Wysiedlenie ludności niemieckiej/początki akcji łączenia rodzin (1945–1950)
Dariusz Węgrzyn, Wywózki na Wschód i ich konsekwencje
Leokadia Drożdż, Józef Szymeczek, Próby usunięcia Polaków z Zaolzia (1945–1946)
Piotr Pałys, Zapomniana mniejszość: Morawcy na Górnym Śląsku po 1945 roku i ich migracje
Bogusław Tracz, Pierwsza i druga „repatriacja” (1945–1959)

Część II. Za chlebem i ojczyzną

Aneta Nisiobęcka, Powrót Polaków z Francji na Górny Śląsk – polityka reemigracyjna państwa polskiego oraz adaptacja reemigrantów w Polsce Ludowej
Bogusław Tracz, Migracje za pracą (1945–1989)
Adriana Dawid, Pierwsza akcja łączenia rodzin w latach pięćdziesiątych
Sebastian Rosenbaum, Migracje do RFN w latach siedemdziesiątych XX wieku
David Skrabania, Integracja górnośląskich przesiedleńców w Zagłębiu Ruhry

Część III. Migracje polityczne

Andrzej Hanich, Usuwanie księży i sióstr zakonnych ze Śląska Opolskiego w latach 1952–1954
Adam Dziurok, Wysiedlenia i wyjazdy księży diecezji katowickiej w latach 1945–1989
Aleksandra Namysło, Migracje ludności żydowskiej w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1971
Jarosław Neja, Przymusowa emigracja z województwa katowickiego po wprowadzeniu stanu wojennego
Zbigniew Bereszyński, Wyjazdy emigracyjne z województwa opolskiego do RFN i Berlina Zachodniego w latach 1971–1990

Summary
Zusammenfassung
Indeks nazwisk
Indeks nazw miejscowych
Spis ilustracji i tekstów źródłowych
Autorzy tomu

Informacje dodatkowe

Rok wydania

Font Resize
Kontrast