Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Samorząd pracowniczy w infrastrukturze społecznej

Samorząd pracowniczy w infrastrukturze społecznej

Autor: Stanisław Grycner
ISBN:
Rok wydania:1991
Liczba stron: 203

Kategoria

Opis

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Metodologiczno-poznawcze aspekty badań nad samorządem pracowniczym

 1. Cel, zakres i metoda pracy
 2. Ustalenia terminologiczne: “samorząd pracowniczy”, “infrastruktura społeczna”
 3. Samorząd pracowniczy jako przedmiot badań polityki społecznej
 4. Doktrynalne i praktyczne przesłanki rozwoju samorządu pracowniczego
 5. Spór o samorząd w infrastrukturze społecznej w latach 1980-1981
 6. Podsumowanie

Rozdział II. Teoretyczne zagadnienia samorządu pracowniczego w infrastrukturze społecznej

 1. Samorząd a państwo
 2. Samorząd a transformacja stosunków własnościowych w infrastrukturze społecznej
 3. Samorząd pracowniczy a interesy
 4. Samorząd jako element gry o władzę
 5. Podsumowanie

Rozdział III. Samorząd akademicki w szkołach wyższych

 1. Samorząd i autonomia szkoły wyższej
 2. Koncepcje samorządności szkoły wyższej
 3. Niektóre aspekty realizacji samorządności szkół wyższych w latach 1982-1988
 4. W kierunku nowej ustawy o szkolnictwie wyższym
 5. Samorząd akademicki w świetle ustawy z dnia 12 września 1990 r.
 6. Podsumowanie

Rozdział IV. Samorząd nauczycielski w szkole

 1. Zarządzanie oświatą a uspołecznienie szkoły
 2. Samodzielność szkoły – podstawowe zagadnienia
 3. Ogólne tendencje zmian w zarządzaniu oświatą po 1980 r.
 4. Samodzielność i samorządność szkoły w ustaleniach “okrągłego stołu”
 5. Samorząd nauczycielski w świetle projektów ustawy o systemie oświaty
 6. Podsumowanie

Rozdział V. Samorząd pracowniczy w służbie zdrowia

 1. Wokół reformy opieki zdrowotnej
 2. W poszukiwaniu modelu samorządu pracowniczego w służbie zdrowia
 3. Podsumowanie

Rozdział VI. Samorząd pracowniczy w wybranych instytucjach kultury

 1. Samorząd pracowniczy w instytucjach artystycznych
 2. Układ “władzy” w instytucji artystycznej a problem samorządu pracowniczego
 3. Samorząd pracowniczy w jednostkach organizacyjnych kinematografii
 4. Podsumowanie

Rozdział VII. Zakończenie

Bibliografia

Akta normatywne

Dokumenty, materiały

 

Font Resize
Kontrast