Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Stanisława Rosponda zabytki języka polskiego na Śląsku, wyd. 2

Stanisława Rosponda zabytki języka polskiego na Śląsku, wyd. 2

55,00 

Wstęp i opracowanie: Stanisława Sochacka
ISBN 978-83-7126-422-1
Oprawa twarda
Liczba stron 296

Seria wydawnicza “Encyklopedia Wiedzy o Śląsku”

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opis

Spis treści

Wstęp (Stanisława Sochacka)
Krótkie dane biograficzne
Specyfika zabytków śląskich
Krótka zawartość dzieła
Podsumowanie
Uwagi redaktora / edytorskie

ZABYTKI JĘZYKA POLSKIEGO NA ŚLĄSKU
Przedmowa
Rozdział I
Średniowiecze 
A. Wyrazy oddzielne w dokumentach łacińskich (nazwy plemienne, miejscowe oraz imiona osobowe) 
Wstęp
§1. Materiał starożytny (Strabo, Tacyt, Ptolemeusz)
§2. Geograf Bawarski z IX w.; Thietmar z X–XI w.; dokument praski z 1086 r.
§3. Bulla papieża Adriana IV z 1155 r. oraz Innocentego z 1245 r.
§4. Przywilej księcia Henryka Brodatego dla klasztoru w Trzebnicy 1204 r.
§5. Liber fraternitatis Lubinensis z XII–XIV w.; nekrolog wrocławskich premonstrantów z XIII w.
§6. Inne niniejsze dyplomy z XIII w.
§7. Góra Ślęza (Sobótka) i jej najbliższa okolica w świetle źródeł toponomastyczno-językowych
§8. Księga Henrykowska
§9. Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis
B. Proza religijna 
§1. Psałterz Floriański
§2. Modlitwy codzienne w kazaniach łacińskich
§3. Salve Regina niewierszowane
§4. Dekalog
§5. Pierwszy druk polski z 1475 r.
C. Pieśń religijna i świecka 
§1. Bogurodzica
§2. Pieśń wielkanocna „Chrystus zmartwychwstał jest”
§3. Skarga umierającego czyli żale konającego
§4. Jędrzeja Gałki z Dobczyna pieśń o Wiklefie
§5. Swawolna pieśń śląska Mikołaja z Koźla
D. Prototypy słowników 
§1. Glosy polskie w kazaniach łacińskich
§2. Mammotrekty
§3. Pierwszy słownik przyrodniczy J. Stańki z 1472 r.
Rozdział II
Humanizm i reformacja 
Wstęp
§1. Pierwsi leksykografowie i humaniści śląscy piszący po polsku
§2. Drukarze śląscy zasłużeni dokoła krzewienia polskiego słowa drukowanego
§3. Rola reformacji i kontrreformacji w krzewieniu języka polskiego
§4. Adam Gdacius (1615–1688)
§5. Jan Herbinius-Kapusta (1626–1679)
§6. Jerzy Bock (1621–1690)
§7. Kancjonały luterańskie XVII i XVIII w.
§8. Zabytki świeckie (W. Roździeński oraz anonim „Polak w Śląsko”)
§9. Słowniki i gramatyki w XVII–XVIII w.
Rozdział III
Język polski w życiu codziennym 
Wstęp
§1. Listy śląskie z XVI w.
§2. Akta parafialne
§3. Akta sądowe
§4. Rękopisy trzebnickie
§5. Różne archiwalia
§6. Kazania ewangelickie
Rozdział IV
Pierwsze zbiory i prace dialektologiczne XIX w. 
Wstęp
§1. Anonim E. G. H.
§2. J. S. Bandtkie (1738–1835)
§3. Robert Fiedler
§4. H. Koelling
§5. Parodie ballad Schillera
§6. Zbiory etnograficzne (pieśni i opowiadania)
Rozdział V
Atak i obrona polszczyzny śląskiej 
§1. Atak na dialekt „wasserpolnisch”
§2. Obrona narzecza śląskiego
§3. Gramatyki i czasopisma śląskie utrwalają znajomość języka polskiego
§4. Problem symbiozy polsko-niemieckiej z perspektywy językowej
Rozdział VI
Naukowe teksty i prace gwarowe 
§1. Lucjan Malinowski
§2. Kazimierz Nitsch
§3. Inne prace i zbiory dialektologiczne
§4. Powojenne badania dolnośląskie
Indeks
Ważniejsza literatura i wykaz skrótów
Spis ilustracyj

Aneks (Stanisława Sochacka)

Informacje dodatkowe

Rok wydania

Font Resize
Kontrast