Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Studia Śląskie, tom 74. Wieś śląska – zderzenie kultur

Studia Śląskie, tom 74. Wieś śląska – zderzenie kultur

15,75 

ISSN: 0039-3355
Rok wydania: 2014
Cena: 15,75 PLN

Opis

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Studia

Krystyna K o s s a k o w s k a – J a r o s z, Opolska wieś w poezji Jana Goczoła – diagnoza w perspektywie „zderzeń kulturowych
Ilona C o p i k, Tożsamość stygmatyzowana różnicą kulturową – Górny Śląsk według Kazimierza Kutza (tryptyk śląski, Piąta strona świata)
Marie G a w r e c k á, Dan G a w r e c k i, Wieś i miasto na Śląsku Austriackim 1848–1918: różnice i kontrowersje wokół orientacji narodowej i politycznej
Kinga J a n u s i a k, Joanna N i k e l, Zasoby kultury materialnej wsi Dobków. Stan zachowania i ochrona
Franciszek J o n d e r k o, Autochtoni i alochtoni na Śląsku Opolskim. Sytuacyjne wartości i preferencje a współczesne ograniczenia rozwojowe wiejskich obszarów regionu
Justyna K u b i k, Budowanie marki we współczesnych społecznościach (sub)lokalnych – na przykładzie działań mniejszości niemieckiej w gminach powiatu strzeleckiego
Brygida K l e m e n s, Jakość życia na obszarach wiejskich Śląska ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych

Miscellanea i materiały

Inge B i l y, Mittelalterlicher Rechtswortschatz im deutsch-polnischen Vergleich anhand von Material des sächsisch-magdeburgischen Rechts
Stanisława S o c h a c k a, Imiona i nazwiska Żydów śląskich jako językowe świadectwa mieszania się kultur i obyczajowości
Bogusław W y d e r k a, Dynamika zmian językowych na Śląsku
Ksawery J a s i a k, Młodzieżowe organizacje niepodległościowe w powiecie nyskim w latach 1949–1953
Piotr B u j a k, Życie rodzinne w parafii Naczęsławice w latach 1945–1989

Przeglądy

Edward D ł u g a j c z y k, Raport z przebiegu akcji „Archiwum Powstań Śląskich powinno wrócić na Śląsk”

Dodatkowe informacje

Rok wydania

Font Resize
Kontrast