Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Studia Śląskie, tom 82. Sowietyzacja Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej

Studia Śląskie, tom 82. Sowietyzacja Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej

25,00 

ISSN: 0039-3355

Opis

Od redakcji

STUDIA:

 • Zbigniew Bereszyński, Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Kościoła katolickiego na przykładzie Śląska Opolskiego i sąsiednich terenów dolnośląskich w latach 1945–1950
 • Adam Dziurok, Duchowieństwo województwa katowickiego wobec akcji społeczno-politycznych władz komunistycznych w latach 50. XX wieku
 • Adriana Dawid, Apogeum i kres stalinowskich obchodów Święta Pracy na Śląsku Opolskim (część 3)
 • Jiří Friedl, Ucieczki Polaków przez Czechosłowację na Zachód w latach 1945–1948
 • Krzysztof Tarka, Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie wobec sytuacji w Polsce w latach 1947–1949
 • Marek Mazurkiewicz, Geneza ruchu ziomkowskiego w Niemczech Zachodnich (1947–1949) a źródła rewizjonizmu zachodnioniemieckiego

MISCELLANEA I MATERIAŁY:

 • Mariusz Patelski, Kontrola prasy oraz bibliotek przez urzędników Ministerstwa Informacji i Propagandy na przykładzie Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy w Opolu
 • Ksawery Jasiak, Amnestia na Śląsku Opolskim w 1947 r. jako jedna z metod rozpracowania i likwidacji podziemia niepodległościowego
 • Monika Choroś, Przemiany nazewnicze w latach 1945–1950 na przykładzie nazw miejscowości ziemi nyskiej
 • Anna Wzorek, Skąpani w ogniu – zapomniana „śląska” powieść Wojciecha Żukrowskiego

PRZEGLĄDY:

 • Piotr Pałys, Instytut Śląski w Opolu w Programie Badawczym dla Ziem Zachodnich i Północnych w 2017 roku
 • Zbigniew Bereszyński [rec.]: Anna Pobóg-Lenartowicz, Od opola do Opola. Popularna historia miasta, Opole 2017
 • Grzegorz Strauchold [rec.]: O niewoli w 70 lat po wojnie. Studia i materiały, red. Violetta Rezler-Wasielewska, Opole 2017
 • Piotr Pałys [rec.]: Petr Kaleta, Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR, Praha 2017

IN MEMORIAM:

Jan Goczoł (1934–2018) (Michał Lis)
Doktor habilitowany Stanisław Malarski (1931–2018) (Krystian Heffner)

Informacje dodatkowe

Rok wydania

Font Resize
Kontrast