W dniu 16 maja 2024 w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyła się uroczysta gala z okazji 90-lecia Instytutu Śląskiego. W wydarzeniu brało udział ponad 100 zaproszonych gości – m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Marcin Komosa – przedstawiciel Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanny Wróblewskiej; Wojewoda Opolski Monika Jurek; Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Opola Maciej Wujec, liczni przedstawiciele władz i instytucji lokalnych, regionalnych i krajowych, Kościoła, uczelni i ośrodków naukowych oraz kulturalnych, Szkół Partnerskich, stowarzyszeń, fundacji i instytucji współpracujących z Instytutem oraz sympatycy Instytutu, jak również jego byli i obecni pracownicy.

Uroczystość stała się okazją do wyróżnienia srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” prof. Michała Lisa a jego brązowym odpowiednikiem – prof. Stanisławy Sochackiej. Medale w imieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyli dr Marcin Komosa oraz dyrektor Instytutu dr Bartosz Kuświk. Ponadto Marszałek Województwa wręczył im odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Po odznaczeniach prof. Michał Lis otrzymał laudację, wraz z osobistą księgą wspomnień jego współpracowników, uczniów, przyjaciół i rodziny pt. „Profesor, Kolega, Mistrz”.

Podczas gali wręczona została też po raz 33. Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. Nagrodę główną otrzymał mgr Mikołaj Chmieliński za obronioną na Uniwersytecie Warszawskim pracę „Fotografia krajobrazowa jako reprezentacja miejsca. Pejzaż w fotografii artystycznej na Górnym Śląsku w latach 1950–1992”, a wyróżnienia przyznano mgr Katarzynie Hetmańczyk za pracę „Przemysł 4.0 – nowa ścieżka rozwojowa dla (po)górniczych miast tracących funkcje?” (Uniwersytet Jagielloński) oraz mgr Sylwii Kalembie za pracę „Problematyka konserwacji i aranżacji wystawienniczej chrzcielnicy z 1576 roku, pochodzącej z kościoła św. Mikołaja w Brzegu” (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie). Dyplomy oraz nagrody wręczyli Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca, przedstawiciel rodziny Patronów Nagrody Jacek Wawrzynek oraz dyrektor Instytutu dr Bartosz Kuświk.

Finał wydarzenia uświetnił koncert galowy uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu, którzy wystąpili z patriotycznym, lirycznym repertuarem.

 

Fot. P.Solga