Podczas gali z okazji 90-lecia Instytutu Śląskiego wręczono dyplomy i nagrody laureatom XXXIII edycji Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków. Na uroczystość przybyli członkowie rodziny Patronów: Jacek Wawrzynek – przewodniczący Kapituły im. Jana i Wojciecha Wawrzynków z żoną Agnieszką i córką Aleksandrą, Magdalena Dybowska-Wawrzynek i Barbara Wawrzynek – synowe Jana Wawrzynka, Anna Gawdyn z dziećmi Bartłomiejem i Karoliną oraz Jan Wawrzynek. Jest to już kolejne pokolenie potomków Patrona Nagrody Jana Wawrzynka: wnukowie i prawnukowie. Obecni byli również członkowie Kapituły Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków oraz laureaci konkursu i promotorzy prac.

Dyplomy oraz nagrody wręczyli wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca, Jacek Wawrzynek i dr Bartosz Kuświk, dyrektor Instytutu Śląskiego.

Nagrodę główną otrzymał mgr Mikołaj Chmieliński za pracę „Fotografia krajobrazowa jako reprezentacja miejsca. Pejzaż w fotografii artystycznej na Górnym Śląsku w latach 1950–1992”,  promotorem jest prof. Marcin Lachowski (Uniwersytet Warszawski).

Wyróżnienia przyznano mgr Katarzynie Hetmańczyk za pracę „Przemysł 4.0 – nowa ścieżka rozwojowa dla (po)górniczych miast tracących funkcje?”, promotorem jest prof. Krzysztof Gwosdz (Uniwersytet Jagielloński) oraz mgr Sylwii Kalembie za pracę „Problematyka konserwacji i aranżacji wystawienniczej chrzcielnicy z 1576 roku, pochodzącej z kościoła św. Mikołaja w Brzegu”, promotorem jest dr Mariusz Wrona (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie).

Laureaci podziękowali za otrzymane nagrody oraz opowiedzieli zebranym o swoich pracach magisterskich. Następnie głos zabrał Jacek Wawrzynek przewodniczący Kapituły Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków, który opowiedział o samej fundacji i współpracy z Instytutem Śląskim

W trakcie trwania gali laureaci, promotorzy oraz inni uczestnicy mieli okazję porozmawiać z członkami rodziny Patronów Nagrody i podzielić się swoimi odczuciami i emocjami związanymi z konkursem.

Tę część gali prowadziła Leokadia Drożdż, sekretarz Kapituły Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków, która poinformowała jednocześnie zebranych o ogłoszeniu kolejnej XXXIV edycji tego konkursu.