Pomnik gen. Györgya Klapki został odsłonięty 14 października 2021 r. w Nysie na rogu ulic Wyspiańskiego i Mostowej, obok mostu im. Tadeusza Kościuszki.

Podczas Wiosny Ludów Generał Klapka był jednym z dowódców powstania węgierskiego, w którym brali też udział Polacy, (m.in. Józef Bem), a w czasie wojny prusko – austriackiej z 1866 roku, dowodził sformowanym w Nysie Legionem Węgierskim. W czasie polskiego powstania styczniowego wspierał też aktywnie politycznie polskie ruchy narodowowyzwoleńcze.

W uroczystości brali udział przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych. Instytut Śląski reprezentował Krzysztof Krawczyk.

Więcej informacji nt. uroczystości: www.nasza.nysa.pl

Fot. Andrzej Babiński