Ukazał się trzeci tom z serii „Górny Śląsk w Polsce Ludowej” wydawanej wspólnie przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej i opolski Instytut Śląski i przybliżającej wybrane aspekty przemian politycznych, społecznych i kulturalnych na powojennym Górnym Śląsku. Nosi tytuł Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy. Zamieszczone w nim artykuły koncentrują się na trzech podstawowych typach migracji: przymusowych przemieszczeniach powojennych, przyjazdach w poszukiwaniu lepszych warunków życia i wyjazdach wymuszonych politycznie.

Zapraszamy do zakupu w księgarni Insytutu.

Więcej zob.: Seria Górny Śląsk w Polsce Ludowej