6 października 1944 r. na teren Stalagu 344 Lamsdorf przywieziono pierwszy transport Powstańców Warszawskich. Łącznie do niemieckiego obozu przywieziono ok. 6000 żołnierzy. Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych co roku organizuje uroczystość pod pomnikiem Powstańców Warszawskich – Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf.
Podczas uroczystości 6 października Instytut Śląski reprezentowany był przez dr. Bartosza Kuświka – Dyrektora Instytutu Śląskiego, a także Krzysztofa Marcinkiewicza. Delegacja złożyła kwiaty oraz zapaliła znicz w intencji Powstańców.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Fot.: dzięki uprzejmości CMJW.