11 lipca obchodziliśmy uroczyście na opolskim rynku Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W wydarzeniu, przy asyście opolskiej 10 Brygady Logistycznej, wzięli udział przedstawiciele środowisk kresowych i kombatanckich, władz krajowych i lokalnych, instytucji państwowych oraz mieszkańcy miasta.

Kwiaty pod tablicą pamiątkową złożył również dyrektor Instytutu Śląskiego, dr Bartosz Kuświk.