Minęło już 25 lat od pamiętnej daty 10 lipca 1997 r., kiedy wielka woda zalała Opolszczyznę. Niszczycielski żywioł ogarnął wiele wsi i miast, pozbawiając tysiące ludzi dobytku. Nie inaczej było w Opolu, gdzie Odra zebrała katastrofalne żniwo zwłaszcza na Zaodrzu i Pasiece. Na drodze żywiołu stał m.in. Instytut Śląski. W zamieszczonym materiale przedstawiamy skalę zniszczeń, jakie dotknęły naszą placówkę i jej okolice. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem fotograficznym, sprawozdaniem z przebiegu powodzi i akcji ratunkowej, a także wspomnieniami z tego czasu pracowników Instytutu.

Wspomnienia:

  1. Wspomnienie prof. Stanisławy Sochackiej
  2. Wspomnienie prof. Michała Lisa
  3. Wspomnienie Ewy Golec
  4. Wspomnienie dra Macieja Borkowskiego

 

Zainteresowanym szerszą tematyką powodzi na Opolszczyźnie i jej skutkami polecamy naszą publikację pt. Naturalna katastrofa i społeczne reakcje. Studia nad przebiegiem i następstwami powodzi na Opolszczyźnie w 1997 roku. Jest to praca zbiorowa, która ukazała się pod redakcją Krzysztofa Frysztackiego i Teresy Sołdry-Gwiżdż. Do nabycia za 1,05 zł w naszej księgarni!