W dniach 4–18 grudnia 2020 r. z okazji Barbórki, przeprowadzono w Instytucie Śląskim konkurs z wiedzy o patronce górników, mający na celu m.in. upowszechnienie wiedzy na temat postaci św. Barbary…