W związku z minioną niedawno setną rocznicą uchwalenia pierwszej po odrodzeniu państwa polskiego pełnej konstytucji, tzw. “Konstytucji marcowej”, zachęcamy nauczycieli – szczególnie historii i wiedzy o społeczeństwie – do pobierania…