10 stycznia 2023 r. obchodziliśmy 25. rocznicę utworzenia Obywatelskiego Komitetu Obrony Opolszczyzny (OKOOP), którego celem była obrona województwa opolskiego przed likwidacją. Podobnie jak ćwierć wieku temu, uroczystość pod opolskim pomnikiem…