Na półkach księgarni Instytutu czekają na Państwa także nieco starsze publikacje, których wartości nie da się rozpoznać po jednym spojrzeniu na okładkę, tytuł, rok wydania czy cenę (nierzadko jednocyfrową). Chcielibyśmy opowiedzieć o nich kilka słów.

Po każdym wydarzeniu istotnie zmieniającym stan rzeczy pojawia się konieczność ponownego spojrzenia na sytuację i zrewidowania dotychczasowo przyjętej interpretacji faktów. Punktem wyjścowym mogą być publikacje obrazujące jakiś wycinek rzeczywistości w danym okresie.

Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym

Nosząca znamienny tytuł publikacja “Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym” pod red. nauk. B. Solgi została opublikowana w czasach, gdy dominującym problemem na Śląsku był odpływ miejscowej ludności do zachodnich krajów Europy w celach zarobkowych. Kwestia przyjazdów charakteryzowała się mniejszym nasileniem i znacznie mniejszą dynamiką i nie było przesłanek pozwalających przewidzieć, że w najbliższych latach mogłoby się to diametralnie zmienić. Badacze z dziedziny nauk społecznych już wówczas zadawali sobie pytanie, jaka będzie odpowiedź najmłodszych pokoleń – obecnych trzydziesto- czy czterdziestolatków – na możliwości wyjazdów stałych i sezonowych za granicę (słusznie przewidując odpływ w pierwszej kolejności ludzi młodych, wykształconych i przedsiębiorczych), kto i w jaki sposób może zapełnić powstałą lukę, m.in. w segmencie wtórnym rynku pracy, a także jaki wpływ na kulturę regionu mają i będą miały konkretne zmiany wynikające z migracji. Już wtedy zauważono pojawienie się np. nowej formy zamieszkiwania – ‘mieszkania migracyjnego’ – będącej jednocześnie unikalnym przejawem wsparcia wzajemnego migrantów, z niewielką pomocą ludności rodzimej, niezależnie od wszelakich struktur administracyjnych.