Logo Nagrody im. Jana i Wojciecha WawrzynkówNa posiedzeniu w dniu 30 marca 2022 r. Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska po zapoznaniu się i wnikliwym przeanalizowaniu prac postanowiła nie przyznawać nagrody głównej oraz wyróżnień za prace nadesłane i obronione w 2021 r.