W dniach 4-14 grudnia br. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski gości w holu III piętra wystawę Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach i Opolu pt. Bóg się rodzi, moc truchleje… Święta Bożego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej.

“Święta Bożego Narodzenia były i są w kręgu kultury chrześcijańskiej jednym z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku. Ich wyjątkowy, szczególnie rodzinny charakter powodował, że dla żołnierzy przetrzymywanych podczas II wojny światowej w obozach jenieckich był to czas niezwykle trudny, pełen smutku, tęsknoty wspomnień, wzruszeń i oczekiwań.

Niezależnie od warunków, w jakich jeńcy przebywali, starali się przeżyć ten okres zgodnie z istniejącą tradycją. Jeżeli im pozwolono, wysyłali życzenia świąteczne i również je otrzymywali. Przystrajali pomieszczenia prostymi, ale oryginalnymi ozdobami, budowali szopki betlejemskie, urządzali skromną wieczerzę wigilijną, wspólnie się modlili, śpiewali kolędy. Czasem uczestniczyli w pasterce i wystawiali jasełka. […]”

(Z opisu Organizatora)