Studia Śląskie - logoCall for Papers
„Studia Śląskie” R. 2017, tomy 80-81

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2017 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi. Tom 80 będzie nosił podtytuł: Współczesne problemy demografii społeczno-ekonomicznej zaś tom 81 półrocznika będzie nosił podtytuł: Kościoły na Śląsku.
Zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 80 prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 30 kwietnia 2017 r. Na artykuły do tomu 81 czekamy do 15 września 2017 r.

Pełna treść CfP: http://studia-slaskie.instytutslaski.com/wp-content/uploads/2016/12/CfP80-81.1.pdf 

Więcej informacji o półroczniku i wymogach redakcyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.studia-slaskie.instytutslaski.com/