Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2020 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi.

Tematem przewodnim tomu 86. będzie wkład Ślązaków w odbudowę niepodległości, a także budowanie wspólnoty Polaków, którzy pozostali po niemieckiej stronie granicy dzielącej region przez 17 lat.

Tom 87. półrocznika zostanie natomiast poświęcony badaniom społecznym nad regionem, które uwzględniają jego miejsce w Europie oraz zjawiska i procesy, które w nim zachodzą.

Pobierz: Call-For-Papers (PDF).