Studia Śląskie - logoCall for Papers
„Studia Śląskie” R. 2018, tomy 82-83

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2018 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi.
Tom 82 będzie nosił podtytuł: Lata 1947-1949 na Śląsku i w Europie Środkowo-Wschodniej. Publikacja będzie podejmowała problematykę przełomowych lat dla systemu komunistycznego, które skutkowały budową zamkniętego bloku polityczno-wojskowego i kopiowaniem modelu sowieckiego.
Tom 82 półrocznika będzie nosił podtytuł: W poszukiwaniu tożsamości, czym nawiązuje do najważniejszej książki zmarłej niedawno Danuty Berlińskiej, znakomitego socjologa i politologa opolskiego. Jej pamięci publikacja zostanie też poświęcona. Tom podejmie kwestie tworzenia i zmian tożsamości grup mniejszościowych, marginalnych i stygmatyzowanych w Polsce i na Śląsku po 1989 r.

Zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 82 prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 30 kwietnia 2018 r. Na artykuły do tomu 83 czekamy do 15 września 2018 r.

Pełna treść CfP.

Więcej informacji o półroczniku i wymogach redakcyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.studia-slaskie.instytutslaski.com