Call for Papers.
„Studia Śląskie” 2019, tomy 84-85

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2019 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi.
Tom 84 będzie nosił podtytuł: Zmagania o Śląsk (1918-1922) i nawiązuje on do stulecia powstań i plebiscytu, jednych z ważniejszych wydarzeń w dziejach regionu w XX w.
Tom 85 półrocznika będzie nosił podtytuł: Polityka historyczna a polityka zagraniczna państw Europy Środkowej w XXI wieku. Tom będzie próbą zebrania naukowych wypowiedzi o znaczeniu narracji historycznych w polityce międzypaństwowej w piętnastolecie rozszerzenia Unii Europejskiej, miejscu przeszłości w relacjach międzynarodowych oraz roli instytucji naukowych i kulturalnych na tym polu.

Zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 84 prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 31 maja 2019 r. Na artykuły do tomu 85 czekamy do 30 września 2019 r.

Pełna treść CfP.

Więcej informacji o półroczniku i wymogach redakcyjnych można znaleźć na stronie internetowej: www.studia-slaskie.instytutslaski.com