Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 19 czerwca 2019 r., o godz. 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, sala 201 (II piętro).

Wykład pt. 30 lat socjologii opolskiej w III RP: nadzieje i rozczarowania wygłosi dr hab., prof. UO Teresa Sołdra-Gwiżdż.

Wykład połączony będzie z prezentacją 83. tomu „Studiów Śląskich” pt. W poszukiwaniu tożsamości. Grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku (redaktor naczelny – Bernard Linek).

Tom został poświęcony pamięci dr Danuty Berlińskiej, która była pracownikiem naukowym PIN – Instytutu Śląskiego w latach 1980-2012 i 2015-2016, wybitnym socjologiem narodu i mniejszości narodowych, nauczycielem akademickim oraz osobą zaangażowaną całym sercem w każdy realizowany projekt, dotyczący spraw wielkich i małych.

Więcej informacji o spotkaniu.