W związku z awarią sieci wodociągowej, która miała miejsce w lutym br. w siedzibie Instytutu Śląskiego, Instytut otrzymał dotację celową na pokrycie jej skutków.

Zadanie pod nazwą Pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków awarii sieci wodociągowej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.