W dniach 17–18 maja 2023 r. w Instytucie Śląskim odbyła się III edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim”.

Edycja ta dotyczyła szkolnictwa mniejszości narodowych i etnicznych w aspektach historycznych, społecznych i językowych, a jej współorganizatorem był Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Obok przedstawicieli Instytutu Śląskiego, udział w niej wzięli przedstawiciele kilku ośrodków uniwersyteckich: opolskiego, szczecińskiego, łódzkiego, gorzowskiego i zamojskiego, oraz aktywni uczestnicy z Niemiec, Czech i Serbii.