Szanowni Państwo,

informuję, że Instytut Śląski na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego realizuje badanie pn. „Ocena efektów wsparcia i diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju usług i infrastruktury ochrony zdrowia i reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa opolskiego”. W ramach tego badania do niektórych mieszkańców województwa opolskiego objętych wsparciem w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zostały wysłane smsy z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem: https://ankieteo.pl/s/RPO.

Przepraszamy, że zabrakło tej informacji w smsach, które do Państwa rozesłaliśmy.

Z poważaniem,
Robert Wieczorek

koordynator projektu
r.wieczorek@instytutslaski.pl

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020