2 października 2013 r. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski oraz Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach organizują konferencję Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Przełomy. 

Więcej informacji o konferencji oraz program w formacie PDF.