12 października 2023 r.  w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr V w Opolu odbyła się konferencja popularnonaukowa pt.: „250 lat Komisji Edukacji Narodowej. Historia – Teraźniejszość”, której współorganizatorem był Instytut Śląski. Gości i młodzież z różnych szkół przywitali uczniowie z V LO, którzy prowadzili to spotkanie. Następnie dr Dorota Gajda-Szczegielniak – dyrektor szkoły, wprowadziła zebranych w tematykę konferencji. Głos zabrali również zaproszeni goście, wśród nich dr Bartosz Kuświk – dyrektor Instytutu Śląskiego.

Po przemówieniach odbyły się prelekcje: dr Maria Stinia, prof. UJ mówiła o Komisji Edukacji wobec uniwersytetów; dr hab. Karol Sanojca, prof. UWr o Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych i jego dziedzictwie; dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UK o Genezie powstania Medalu Komisji Narodowej Edukacji Narodowej; dr hab. Edward Nycz, prof. UO o Izabeli z Flemingów Czartoryskiej; dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ o modelach edukacji historycznej w III RP, natomiast dr hab. Marek Białokur, prof. UO o obrazie KEN we współczesnej edukacji historycznej i przestrzeni publicznej.

Wystąpienia przeplatane były występami chóru oraz młodzieży z V LO, która uświetniła to wydarzenie m.in. muzyką, śpiewem oraz „powiedzonkami nauczycieli”.

Instytut Śląski reprezentowali dr Bartosz Kuświk – dyrektor Instytutu Śląskiego oraz Leokadia Drożdż – kierownik Zakładu Edukacji i Promocji Dziedzictwa Śląska. Konferencja odbyła się pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Opola.

Projekt zrealizowany w ramach Porozumienia Partnerskiego o współpracy edukacyjnej.

 

fot. Leokadia Drożdż