Rada Naukowa
Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. Nr 215, poz. 1412) oraz Uchwały Rady Naukowej z dnia 21 lipca 2016 r.

ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego
– Instytutu Śląskiego w Opolu

 Zobacz pełną treść ogłoszenia.