Dyrektor Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego. Więcej informacji na temat warunków konkursu dostępnych jest w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Zachęcamy do składania ofert.