W imieniu Organizatora oraz własnym zachęcamy do udziału w konkursie „Otwórz szufladę – I wojna światowa w rodzinnych pamiątkach i wspomnieniach na Górnym Śląsku” organizowanym przez Dom Współpracy Polsko-Niemiecki we współpracy z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Ideą konkursu jest upamiętnienie 100-ej rocznicy wydarzeń I wojny światowej i co za tym idzie zwrócenie uwagi na zanikającą pamięć społeczeństwa na ten temat i często zawiłe losy rodzin Górnego Śląska.

Szuflada afisz JPGKonkurs ten ma na celu zebranie wszelkich pamiątek i wspomnień rodzinnych obrazujących szeroko pojętą historię, wydarzenia i kulturę tamtych lat. Poprzez pamiątki rozumiane są wszystkie przedmioty, symbole, a także spisane doświadczenia, przeżycia, spostrzeżenia odnoszące się w bezpośredni lub też pośredni sposób do tego okresu.

Powyższy projekt skierowany jest do trzech grup wiekowych: 13-15; 16-19; i wzwyż. Forma nadsyłanych prac konkursowych to zdjęcia lub skany fotografii, pamiątek (np.: list, fotografia, pamiętnik, przedmioty militarne, rysunek, muzyka, rzeźba itp.) wraz z historią/opisem obiektu. Prace konkursowe należy wysłać na adres haus@haus.pl bądź nadesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na poniżej wskazany adres:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37
44-100 Gliwice

(z dopiskiem „Konkurs: Otwórz szufladę”)

 

Termin nadsyłania prac mija 16 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego!).

 

Z każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną bezpośrednio przez Organizatora.

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie www.haus.pl.
Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z Regulaminem.

Kontakt:

Natalia Kuczera, tel. 32 461 20 70, faks: 32 461 20 71, e-mail: haus@haus.pl