Zapraszamy na lutowe otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim. Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2015 r. o godz. 14.00 w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego.

Wykład pt. Tragedia Górnośląska. Refleksje i uwagi historyka wygłosi dr Bernard Linek. Wykład połączony będzie z prezentacją drugiego wydania książki Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950

okładka "Polityka antyniemiecka (...)" Bernard Linek

Więcej informacji o spotkaniu tutaj.