Coloquium Opole 2019 okładkaPo rocznej przerwie, wyłącznie online, zapraszamy na otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 24 marca 2020 r., o godz. 14.00 na stronie facebookowej Instytutu Śląskiego (bez możliwości zabierania głosu) oraz na Zoomie pod adresem https://instytutslaski.pl/sroda-slaska (z możliwością zabrania głosu).

Książkę Colloquium Opole 2019. Konferencja pokoju z 1919 roku. Jak tworzono ład wersalski, pod red. M. Mazurkiewicz, A. Haas i R. Wieczorka, Instytut Śląski 2020, zaprezentuje dr Marek Mazurkiewicz.

Spotkanie będzie poświęcone prezentacji kolejnego tomu z cyklu “Colloquium Opole”, pt. „Konferencja pokoju. Jak tworzono ład wersalski”. Opracowanie jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej, której tematem była próba nowego spojrzenia naukowego na temat roli i znaczenia traktatu wersalskiego dla międzywojennej Europy, zmian społeczno-politycznych, które wówczas trwale zmieniły europejskie społeczeństwa i odpowiedzi na pytanie, na ile dziedzictwo kongresu pokoju z 1919 r. przetrwało do dziś.

Informacje o prelegencie:
dr Marek Mazurkiewicz
Politolog, niemcoznawca, pracownik naukowy Instytutu Śląskiego. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się problematyka powojennej wymiany ludności, polsko-niemieckich stosunków politycznych, mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej na historycznym obszarze Górnego Śląska, a także bezpieczeństwa międzynarodowego.