5 grudnia 2020 r. w pobliżu wsi Oleszka pod Górą św. Anny Instytut Śląski w ramach PW Niepodległa zorganizował inscenizację powstańczą przedstawiającą walki, jakie toczyły się w tych okolicach w maju 1921 r., podczas III Powstania Śląskiego. O profesjonalną oprawę zadbały grupy rekonstrukcyjne, które przybyły m.in. z Poznania, Kielc i Rzeszowa, a wydarzenie dopełniło złożenie kwiatów przez zastępcę dyrektora Instytutu Śląskiego, dra Krzysztofa Kleszcza oraz przedstawicielkę Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Elżbietę Henel pod pobliską tablicą upamiętniającą poległego pod Górą św. Anny powstańca śląskiego, kadeta kaprala Karola Chodkiewicza.
Przed rokiem podobne widowisko miało miejsce na opolskim rynku, jednak ze względu na trwającą pandemię, tegoroczna rekonstrukcja przygotowana została w bezpiecznej odległości od terenów zamieszkałych, bez udziału widowni, a całość wydarzenia została sfilmowana i dostępna jest poniżej. Na nagranie składa się inscenizacja walk oraz komentarz historyczny rekonstruktorów.Sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.