nw_pionKapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska pragnie poinformować, że w dniu 9.03.2016 r. została przyznana nagroda i wyróżnienia w XXV edycji konkursu.

Nagrodę główną otrzymała:
mgr Aneta Piszczek
, Pieczęcie księżnych i księżniczek górnośląskich z linii opolskiej, Uniwersytet Opolski, promotor: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać także trzy wyróżnienia.
Otrzymali je: Grzegorz Brożyna, Manuskrypt cechu krawców AP w Opolu. Edycja krytyczna, Uniwersytet Opolski, promotor: prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz; Katarzyna Grzelewska, Jüdisches Leben im Breslau des 19. und 20. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung berühmter jüdischer Persönlichkeiten (Życie żydowskie we Wrocławiu w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem słynnych żydowskich osobowości), Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, promotor: prof. dr hab. Norbert Morciniec oraz Katarzyna Wawer, Migracje zagraniczne mieszkańców Śląska Opolskiego na przykładzie wybranych wsi powiatu strzeleckiego, Uniwersytet Jagielloński, promotor: dr hab. Andrzej Zborowski

Wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi na posiedzeniu Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu w dniu 30.03.2016 r.

W imieniu Kapituły Nagrody
mgr Agata Haas
p.o. Sekretarza Kapituły